Hising

Från Biografiska anteckningar

TAB 1

Kaptenen vid Kalmar regemente, brukspatronen Johan Vilhelm Hising, (1685-1751).
Grosshandlaren, brukspatronen och ledamoten av borgarståndet för Stockholm och av Stockholms stads 48 äldste Mikael Hising, (1687-1756).

Olof Hising. Bondson från ön Hisingen i Bohuslän. Tjänade sig upp i kung Erik XIV:s tid från gemen till löjtnant vid amiralitetet och ska någon tid varit vice amiral. Fick 1572-12-26 i förläning Oppala i Hille socken, Gävleborgs län, som han innehade ännu på 1580-talet. Fogde i Gästrikland 1577–1582 samt i Ulvsunds (Kungsörs) län i Västmanland 1583 (jfr beställningsbrev 1585-02-26)–1589 och på nytt 1593–1595. Fick 1590-08-31 av kung Johan III tre skattehemman i Ullevi i Köpings socken, Västmanlands län. Lät 1591 bruka sig med fyra sina hästar mot rikets fiender under Upplandsfanan. Fick s. å. 16/2 i förläning två hemman Ullevi i Köpings socken. † 1595 eller 1596. Gift med Malin Halvardsdotter

Son:

Mikael Hising, född på 1570-talet; borgare i Köping 1605-08-01; rådman där 1607-05-05; byggningsborgmästare 1611-05-07 för ett år; justitieborgmästare 1618-05-04 – 1620-04-20 och på nytt 1622-05-10–1623-04-28; byggningsborgmästare 1637-04-27 varifrån han tog avsked 1639-04-22; † 1640 före 1/8 och begravd i Köpings stads kyrka, där hans gravsten ännu finns. Gift 1:o med Anna Andersdotter, † 1630-07-25 enligt gravstenen i Köpings kyrka, dotter till rådmannen i Gävle Anders Nilsson och Elin Köniksdotter; 2:o 1632-06-01 med Christina Kristoffersdotter, † 1636-05-18 enligt gravstenen i Köpings kyrka; 3:o 1638-01-07 i Storkyrkan, Stockholm med Sara Andersdotter, i hennes 3:e äktenskap, † 166(3), dotter till kyrkoherden i Rättvik Andreas Nikolai (Svedelius) och Christina Pedersdotter.

Barn 1:o:

 • Christina Hising, född 1607 (åu), † 1648 i Stockholm. Gift med politieborgmästaren i Stockholm, riksdagsmannen Hans Olofsson Törne, i hans 1:a äktenskap (gift 2:o 1652-01-05i Stockholm med jungfrun Ingrid Carlsdotter Ekenbom), född 1612 (åu) i Stockholm, † där 1671-03-09, begravd 26/3 i Storkyrkan. Paret fick 1 son.
 • Olof Hising, född 1609; justitieborgmästare, brukspatron; † 1667. se Tab 2.
 • Barbro Hising, född 1619, † 1682 i Västerås, Västmanlands län. Gift med brukspatronen, rådmannen och slottsfogden Jakob Jernstedt, född 1612 (åu), † 1667-01-23 i Västerås, Västmanlands län. Paret fick flera barn.

TAB 2

Olof Hising, (son till Mikael Hising, Tab 1), född 1609-07-25 i Köping. Reste 1627-05-25 till Lübeck för att lära sig bokhålleri och återkom till Sverige 1629-05-00 efter att ha gjort resor i Tyskland och England. Borgare i Köping. Kämnär där 1634-04-24. Rådman 1639-04-22. Byggningsborgmästare 1642-04-27 och justitieborgmästare 1644-06; † 1667-07-06 i Köping och begravd samma år 22/7 i sin fars grav i kyrkan, till vilken han och hans hustru 1665 förärade en större metall-ljuskrona. Han ägde förutom gård i Köping även Bernshammars bruk, som han fick med sin hustru, Bäcks och Holms (numera nedlagda) hamrar samt Karmansbo bruk m. fl. hamrar och bruk i Heds och Skinnskattebergs socknar, Västerby hemman i Söderbärke socken, allt i Västmanlands län. Gift 1634-07-05 enl. sina föräldrars råd, med jungfrun Anna Leffler, född 1615-05-06, † 1668-06-10, dotter till inspektoren över vantmakeriet (klädesfabriken) i Stockholm och fogden över Ulvsunds län, kronoarrendatorn Hans Leffler och Christina Erlitz.

Barn:

 • Magdalena Hising, född 1641, † 1672. Gift 1662-07-02 med handlanden Per Eckman, född i Pommern, † 1681 (källa: En bergsmanssläkts historia av Syster Hejkensköld). Paret fick flera barn.
 • Carl Hising, född 1646; justitieborgmästare, postmästare, riksdagsman; † 1702. se Tab 3.
 • Anna Hising, † 1691. Gift med bergsmannen och handlanden Jakob Kalmeter, † 1669. Paret fick 2 barn.
 • Mikael Hising, född 1647; justitieborgmästare i Köping; † 1675. Gift med Catharina Johansdotter, i hennes 2:a äktenskap (gift 1:o med justitieborgmästaren och postmästaren i Köping Måns Dreffing, med vilken hon fick 3 barn, född 1607, † 1673), född 1625 i Västerås, Västmanlands län, † 1692 i Köping, Västmanlands län.
 • Johan Hising, byggningsborgmästare i Köping; † 1676.
 • Catharina Hising. Gift med sin systers svåger, rådmannen Hans Kalmeter, född 1626, † 1686.
 • Margareta Hising. Gift med nspektorn Erik Balk.
 • Barbro Hising. Gift med rådmannen i Köping Jöns Persson.
 • Gertrud Hising. Gift med postmästaren i Köping Knut Dreffing.
 • Sara Hising. Gift med vinskänken i Stockholm Georg Henrik Fädhers.

TAB 3

Carl Hising, (son till Olof Hising, Tab 2), född 1646-11-13; byggningsborgmästare i Köping 1676-06-14; justitieborgmästare där 1680-07-29; postmästare 1694; † 1702, begravd samma år 28/11 i Köpings kyrka. Han var 1682 och 1693 riksdagsman och besörjde om Köpings nya kyrkas uppbyggande m. fl. förbättringar inom staden. Gift 1680-11-28 med jungfrun Barbro Petré dotter till brukspatronen Robert Georgsson Petré och Margareta Höijer.

Barn:

 • Johan Vilhelm Hising, född 1685; kapten, brukspatron; † 1751. se Tab 4.
 • Mikael Hising, född 1687; grosshandlare, brukspatron, riksdagsman; † 1756. se Tab 7.
 • Margareta Hising, född 1688-08, † 1772-07-18. Gift 1711-03-19 med handelsborgmästaren Johan Leijel, i hans 2:a äktenskap (gift 1:o 1696-06-30 med jungfrun Catharina Ehrencrona, född 1676-01-25, † 1709-05-24, dotter till bergmästaren Erik Hammarin, adlad Ehrencrona och Catharina Anckarström), född 1664-01-01 i Stockholm, † 1744-11-24 i Stockholm, begravd 30/11 i Klara kyrka. Paret fick 1 gemensam son.
 • Olof Hising, justitieborgmästare i Köping; † 1728.

TAB 4

Johan Vilhelm Hising, (son till Carl Hising, Tab 3), född 1685-07-10. Kom i tjänst 1704. Underofficer vid garnisonsregementet i Göteborg. Sekundfänrik vid Kalmar regemente 1706-05-02. Premiärfänrik där samma år 28/6. Löjtnant 1708-05-03. Avsked 1723-11-15. Kaptens karaktär 1724-05-16 med rang från 1723-08-26. Brukspatron. † 1751-06-08. Han blev vid Poltava fången och förd till Tobolsk i Sibirien, och återvände inte hem förrän efter fredsslutet. Han köpte 1723-01-29 av de Bildsteinska arvingarna Fagervik, Billnäs och Skogby med underlydande i Ingå, Pojo och Tenala socknar med brodern Mikael som bolagsman och 1751-04-06 Esbo gård i Esbo socken. Gift 1719-12-08 i Tobolsk, Ryssland under ryska fångenskapen med jungfrun Maria Christina Licin, dotter till överstelöjtnanten Erik Licin och Ester Elisabet von Andersson.

Barn:

 • Barbara Catharina Hising, född 1728-02-07 på Fagerviks bruk, Ingå socken, Finland, † 1796-03-11 i Åbo, Finland. Gift 1749-01-03 på Fagerviks bruk med vice presidenten och landshövdingen Carl Lagerborg, i hans 2:a äktenskap, född 1710-12-05 på Brölunda, † 1770-03-05 i Åbo, Finland. Paret fick 8 gemensamma barn.
 • Maria Christina Hising, född 1734-10-07, † 1763-11-05 på Jackarby, Finland, begravd samma år 8/12 i Borgå domkyrka. Gift 1753-08-28 på Fagerviks bruk, Ingå socken, Finland med generallöjtnanten och överkommendanten, landshövdingen i Nylands och Tavastehus län Anders Henrik Ramsay, (friherre) Ramsay, i hans 1:a äktenskap, född 1707-02-15 på Ihamäki, Finland, † 1782-12-22 på Esbogård, Esbo socken, Finland, begravd i Borgå domkyrka. Paret fick 2 gemensamma barn.
 • Carl Hising, adlad och adopterad Hisinger, född 1738; vice president; † 1805. se adliga ätten Hisinger.

TAB 7

Mikael Hising, (son till Carl Hising, Tab 3), född 1687-04-22 i Köping, Västmanlands län; student vid Uppsala universitet 1696-05-06; borgare och handlare i Köping; grosshandlare i Stockholm 1714-04-27; ledamot av borgarståndet för Stockholm 1734; ledamot av Stockholms stads 48 äldste; inköpte 1723 Skogby, Billnäs och Fagerviks järnbruk i Västnyland, vilka hade ödelagts under stora ofreden, och ett flertal ödegårdar i trakten; köpte 1725 Dalsbruk på Kimitoön och grundade 1732 Björkboda bruk; † 1756-10-15 på Ådö, Bro socken, Stockholms län, begravd 20/10 i Storkyrkoförsamlingen, Stockholm (ålderdomsmatthet och bröstsjuka, 70 år gammal, källa: Storkyrkoförsamlingen FIa:2 s.37, AID: v90746.b22.s37). Bouppteckning 1757-03-31 med 2478685 daler kopparmynt i behållning (källa: Stockholms rådhusrätt 1:a avdelning F1A:170 s.5340, AID: v222530.b5340). Ägde stenhus på Skeppsbron nr 37 20000 daler kopparmynt; malmgården Ingemarshof vid Roslagstull med inventarier 12000 daler kopparmynt. Gift 1717-05-30 i Jakobs kyrka, Stockholm med jungfrun Margareta Frodbohm född 1794-07-15 i Storkyrkoförsamlingen, Stockholm, † 1761-06-28 i Stockholm (källa: Stockholms rådhusrätt 1:a avdelning F1A:191 s.485, AID: v222748.b5170.s485); bouppteckning 1762-05-21 (källa: Stockholms rådhusrätt 1:a avdelning F1A:191 s.485, AID: v222748.b5170.s485); dotter till vinhandlaren och källarmästaren Ingemar Frodbohm och Anna Maria Eriksdotter Brun.

Barn:

 • Barbro Maria Hising, född 1718-04-24, † 1774-09-13 på Eds bruk. Gift 1736-06-29 med bergsrådet och brukspatronen Wolter Petersen, född 1705, † 1783-01-25. Paret fick 4 barn.
 • Anna Margareta Hising, född 1721-06-19, † 1789-08-06 i Stockholm. Gift 1740-05-15 i Storkyrkan, Stockholm med vice presidenten, RNO Carl Henrik Esberg, adlad Bergenskjöld, i hans 2:a äktenskap, född 1700-08-15 i Stockholm, † där 1779-08-07. Paret fick 2 gemensamma barn.
 • Catharina Elisabet Hising, född 1724-02-16, † 1775-04-14 i Stockholm. Gift 1743-07-19 i Storkyrkan, Stockholm med bergsrådet Detlof Heijke, adlad Heijkensköld, född 1707-07-04 på Gammelbo, † 1775-03-26 i Stockholm. Paret fick 8 barn.
 • Johan Hising, adlad Hisinger, född 1727; bergsråd, RVO; † 1790. se adliga ätten Hisinger.
 • Hedvig Hising, född 1731, † 1799-01-27 på Botna, Bro socken, Stockholms län. Gift 1754 med kammarrevisionsrådet och landshövdingen Ernst Wahlgren, adlad men ej introducerad Wahlstierna, i hans 2:a äktenskap (gift 1:o 1743 med jungfrun Anna Christina Uhr, † 1754, dotter till brukspatronen Johan Uhr och Anna Christina Mackeij), född 1706, † 1768-12-09 på Bredsjö säteri Järlåsa socken, Uppsala län. Paret fick 2 gemensamma barn.
 • Wilhelm Hising, född 1731; brukspatron; † 1780. se Tab 8.
 • Carl Hising, född 1736; auskultant i kommerskollegium; löjtnant; † barnlös 1783-01-17 i Stockholm (källa: Stockholms rådhusrätt 1:a avdelning F1A:273 s.11, AID: v222895.b180.s11). Bouppteckning 1783-02-27 (källa: Stockholms rådhusrätt 1:a avdelning F1A:273 s.11, AID: v222895.b180.s11). Gift med jungfrun Margareta Juliana Fick, dotter till Carl Peter Fick och Juliana Djurberg.

Källor

Kyrkböcker; bouppteckningar; Gustaf Elgenstierna, Den introducerade svenska adelns ättartavlor. 1925-36. Forskare: Mattias Loman