Hiolman

Från Biografiska anteckningar

TAB 1

Hans Hiolman

Söner:

 • Hans Hansson Hiolman, rådman; † 1724. se Tab 2.
 • Magnus Hansson Hiolman. Köpte skatterusthållet Lövsätra i Täby socken av sin bror för 12000 daler kopparmynt (källa: Stockholms rådhusrätt 1:a avdelning F1A:95 s.748, AID: v222404.b7750.s748).

TAB 2

Hans Hansson Hiolman, (son till Hans Hiolman, Tab 1), borgare och handlande i Stockholm redan 1684; föreslogs till rådman 1704-11-21; fick fullmakt där samma år 18/12; † 1724-12-23 i Stockholm (källa: Stockholms rådhusrätt 1:a avdelning F1A:95 s.747, AID: v222404.b7740.s747), begravd i egen grav i Storkyrkan. Bouppteckning 1726-05-25 med 41433 daler kopparmynt i behållning (källa: Stockholms rådhusrätt 1:a avdelning F1A:95 s.747, AID: v222404.b7740.s747). Ägde stenhus på Stora Nygatan, på fri och egen grund, värt 30000 daler kopparmynt; en murad grav i Storkyrkan; skatterusthållet Lövsätra i Täby socken, vilket han sålde till sin bror och svågrar för 12000 daler kopparmynt. Gift 1684-01-10 med jungfrun Helena Furubohm, född 1665, † 1726-02-19 i Stockholm (källa: Stockholms rådhusrätt 1:a avdelning F1A:95 s.747, AID: v222404.b7740.s747); gemensam bouppteckning med maken 1726-05-25 med 41433 daler kopparmynt i behållning (källa: Stockholms rådhusrätt 1:a avdelning F1A:95 s.747, AID: v222404.b7740.s747); dotter till rådmannen och riksdagsmannen Johan Eriksson Furubohm och hans 3:e fru Margareta Blix.

Barn:

 • Margareta Catharina Hiolman, född 168(4); levde ogift och sjuklig 1726.
 • Anna Helena Hiolman, född 168(6), † 1736-04-01. Gift 1:o 1714-04-15 med kyrkoherden och prosten i Delsbo pastorat Johannes Hallenius, i hans 2:a äktenskap, född 1659-12-21, † 1716; 2:o 1717-01-12 med kaptenen vid Hälsinge regemente Carl Gustaf Rosenmüller, med vilken hon fick 4 barn, född 1689-08-03, † 1745 i Finland.
 • Hans Hiolman, född 1688; handlande; † 1724.
 • Carl Hiolman, född 1689; protokollssekreterare; † 1739.
 • Petter Hiolman, född 1691; landskamrerare.
 • Magnus Hiolman, född 1694, döpt 7/7; konterfejare; † 1761-01-21.
 • Gustaf Hiolman, född 1696 tvilling; handlande. se TAB .
 • Ulrika Eleonora Hiolman,, född tvilling 1696, döpt 25/2 (källa: Ytterenhörna CI:2 s.130, AID: v94701.b133.s130), † 1770-12-15 på Varnby, Ytterenhörna socken, Södermanlands län, begravd 24/12 (75 år gammal, källa: Ytterenhörna CI:2 s.130, AID: v94701.b133.s130). Gift 1:o 1723-07-04 med kanslisten i Riksens Ständers Bank Daniel Lundgren, med vilken hon fick 1 son som upptog styvfaderns efternamn Granath, † 1725-02-12 i Storkyrkoförsamlingen, Stockholm, begravd 17/2 i Hiolmanska graven (källa: Stockholms rådhusrätt 1:a avdelning F1A:98 s.825, AID: v222408.b8410.s825); 2:o med överstelöjtnanten, RSO Magnus Granath, född 1689 i Ungern, † 1763-11-13 på Varnby, Ytterenhörna socken, Södermanlands län, begravd 18/11 (efter 8 dagars sjukdom av slag, 73 år gammal, källa: Ytterenhörna CI:2 s.127, AID: v94701.b130.s127).
 • Beata Christina Hiolman, född 169?, † 1753-01-21. Gift 1:o 1721-11-19 med överauditören Daniel Friesenheim, född 1679, † barnlös 1725-10-04; 2:o 1732-10-15 med ekonomisekreteraren vid kungliga hovet Anders Tideman, † 1743-10-27-

Källor

Kyrkböcker; bouppteckningar; Gustaf Elgenstierna, Den introducerade svenska adelns ättartavlor. 1925-36. Forskare: Mattias Loman