Hilleström

Från Biografiska anteckningar

TAB 1

Målaren, professorn och direktören vid Konstakademin Per Hilleströms, (1732-1816). Självporträtt.
En av Hilleströms mest kända målningar: Publik spisning på Stockholms slott på nyårsdagen 1779.
Kyrkoherden och kontraktsprosten Fabian Hilleströms namnteckning i 1:a fruns bouppteckning 1748. Källa: Askims och Östra Hisings häradsrätt FIIa:1 s.242, AID: v65967a.b242.

Anders Ström. Gift med jungfrun Helena Leufstadia, född 161(2), † 1709-03-09 i Forsmarks socken, Uppsala län, begravd 4/4 (97 år gammal, källa: Forsmark C:1 s.193, AID: v124347.b103.s193), dotter till kyrkoherden i Österlövsta pastorat Ivarus Matthiæ Leufstadius Gestricius och Elin Rhalambia.

Barn (ordningsföljden osäker men grundar sig på följden i nedanstående bouppteckning):

 • Ivar Hilleström, kyrkoherde, kontraktsprost; † 1714. se Tab 2.
 • Helena Hilleström, † barnlös 1699-07-01 i Stockholm (källa: Nedre Borgrätten F6:1 s.332, AID: v433428.b1690.s332). Bouppteckning 1700-03-05 (källa: Nedre Borgrätten F6:1 s.332, AID: v433428.b1690.s332). I hennes bouppteckning nämns mannens svärmoder Helena Ifwarsdotter med sina barn prosten och kyrkioherden i Wäddön herr Ifwar Hilleström, bokhållaren på Forsmarks bruk Petter Hilleström, bokhållaren Elias Hilleström, hökaren i Stockholm Johan Hilleström, borgaren i Nora Zacharias Hilleström. Gift med kunglige munskänken Christoffer Balck.
 • Peter Hilleström, bokhållare; † 1711. se Tab .
 • Elias Hilleström, bruksförvaltare, arrendator: † 1712. se Tab 14.
 • Johan Hillerström, hökare; † 1710. se Tab 21.
 • Zacharias Hilleström, borgare i Nora.

TAB 2

Ivar Hilleström, (son till Anders Hilleström, Tab 1), student vid Uppsala Universitet 1660, där han vid inskrivningen kallades Ivarus Andræ Ström; prästvigd 1672 till huspredikant hos fältmarskalken, friherre Gustaf Banér; rektor vid Klara skola 1678; kyrkoherde i Väddö pastorat 1680; concionator på prästmötet 1695; kontraktsprost 1704; avsade sig prostämbetet 1713; † 1714-05-13 i Väddö socken, Uppsala län. Gift med jungfrun Elsa Halenia, i hennes 2:a äktenskap (gift 1:o med kyrkoherden i Väddö pastorat Johan Hoffman, † 1679), dotter till kyrkoherden i Väddö pastorat, kontraktsprosten Johannes Halenius och Elsa Enstadia.

Söner:

 • Anders Hilleström, född 1683; kyrkoherde, kontraktsprost; † 1752. se Tab 3.
 • Elias Hilleström, född 1687; mantalskommissarie; † 1763. se Tab 5.
 • Pehr Hilleström, född 1694; kapten; † 1759. se Tab 6.
 • Julius Hilleström, styckjunkare vid artilleriet; adjutant där 1714-09-01; fänrik 1716-08-10; löjtnant vid artilleriet i Göteborg 1717-08-22; stupade 1718 i Norge. Gift med Maria N.N.
 • Johan Hilleström, landssekreterare i Uppsala.

TAB 3

Anders Hilleström, (son till Ivar Hilleström, Tab 2), född 1683-04-28; student 1695; prästvigd 1709; kyrkoherde i Väddö pastorat 1716; concionator vid prästmötet 1726; kontraktsprost 1734; † 1752-01-01 i Väddö prästgård, Uppsala län. Gift med jungfrun Eriana Frondin, född 1697-04-22 i Östervåla socken, Uppsala län, † 1780-01-19 (83 år gammal); bouppteckning 1780-04-04 (källa: Väddö och Häverö skeppslags häradsrätt (AB) FII:1 (1749-1782) Bild: 3360 Sida: 316, AID: v222267.b3360.s316); dotter till kyrkoherden och prosten i Våla pastorat Erik Frondin och Margareta Byrelia.

Barn:

 • Elsa Margareta Hilleström, född 1717 i Väddö socken, Uppsala län, † 1782-08-27 i Luleå. Gift med kyrkoherden och prosten Laurentius Lang, född 1711-12-10 i Ströms socken, Jämtlands län, † 1772-10-25. Paret fick 7 barn.
 • Anna Catharina Hilleström, född 1719 i Väddö prästgård, Uppsala län, döpt 24/10 (källa: Väddö (AB) CI:1 (1719-1733) Bild: 7, AID: v94490.b7).
 • Jakob Erik Hilleström, född 1720; kyrkoherde, hovpredikant; † 1783. se Tab 4.
 • Charlotta Christina Hilleström, född 1723 i Väddö prästgård, Uppsala län, † 1763. Gift med kyrkoherden i Länna pastorat, prosten Olof Humble, född 1720-12-06, † 1810-09-01 i Länna prästgård, Stockholms län. Paret fick 4 barn.
 • Eriana Hilleström, född 1726 i Väddö prästgård, Uppsala län, † 1808. Gift med faderns efterträdare, kyrkoherden i Väddö pastorat, vice kontraktsprosten och riksdagsmannen Elias Waldius, född 1708, † 1779-03-20 (71 år gammal). Paret fick 1 dotter.
 • Maria Elisabet Hilleström, ogift och barnlös.
 • Helena Sofia Hilleström, född 1731 i Väddö prästgård, Uppsala län, † 1803 i Vendels socken, Uppsala län. Gift med kyrkoherden i Vendels pastorat, prosten Erik Montelius, född 1752, † 1802. Paret fick 2 döttrar.
 • Lars Henrik Hilleström, född 1735; kommissionslantmätare

TAB 4

Jakob Erik Hilleström, (son till Anders Hilleström, Tab 3), född 1720-04-24 i Väddö prästgård, Uppsala län (källa: Väddö (AB) CI:1 (1719-1733) Bild: 11, AID: v94490.b11; Uppsala stifts herdaminne (AB, C, X) 3 (1845) Bild: 1970 Sida: 385, AID: v903636.b1970.s385); student vid Uppsala Universitet 1734; prästvigd 1744-06-22; magister i Greifswald samma år 23/12; komminister i Väddö pastorat av Uppsala Ärkestift 1746; respondent vid prästmötet 1753; hovpredikants fullmakt 1768-03-29; kyrkoherde i Värmdö pastorat av Uppsala Ärkestift 1778-02-14; vice preses vid prästmötet 1782; † 1783-09-15 i Värmdö prästgård, Stockholms län, begravd 23/9 (63 år gammal, källa: Värmdö CI:6 s.237, AID: v83402.b237). Gift 1:o 1750 i Edebo kyrka med jungfrun Beata Catharina Montelia, född 1728, † 1751-07-02 i Väddö socken, Uppsala län (barnsbörd, 22 år gammal, källa: Väddö CI:2 s.110, AID: v94491.b113.s110), dotter till kyrkoherden i Edebo pastorat av Uppsala ärkestift, kontraktsprosten Johan Montelius och Margareta Beata Hörner; 2:o 1772-02-13 i Hamra med änkan Sofia Charlotta Wärnschöld, i hennes 2:a äktenskap (gift 1:o 1757 med kyrkoherden i Skepptuna och Lunda församlingars pastorat av Uppsala ärkestift Erik Alm, i hans 2:a, född 1713, † 1765-02-25), född 1732-06-12, † 1795-11-18 på Norrhorva, dotter till löjtnanten vid artilleriet i Finland Gustaf Adolf Wärnschöld och Sofia Elisabet Schalien.

Dotter 1:o:

 • Margareta Elisabet Hilleström, född 1751-04-24 i Väddö prästgård, Uppsala län, döpt 29/4 (källa: Väddö CI:2 s.108, AID: v94491.b111.s108), † 1811-08-12 i Norrköping, Östergötlands län (källa: Norrköpings rådhusrätt och magistrat FIaaa:64 s.51, AID: v79308.b387.s51). Bouppteckning 1811-08-22 (källa: Norrköpings rådhusrätt och magistrat FIaaa:64 s.51, AID: v79308.b387.s51). Gift med bokhållaren i Kungliga Krigskollegium Gabriel Rosander. Paret fick 1 dotter som var ogift och barnlös.

TAB 5

Elias Hilleström, (son till Ivar Hilleström, Tab 2), född 1687; mantalskommissarie; † 1763. Gift 1:o med jungfrun Christina Juliana von Walden, † 1720-04-18 på Mälby, Väddö socken, Uppsala län, begravd 2/5 tillsammans med sin lille son Ivar Fredrik (källa: Väddö (AB) CI:1 (1719-1733) Bild: 13, AID: v94490.b13), dotter till överstelöjtnanten vid Bohusläns dragonregemente Georg Fredrik von Walden, naturaliserad von Walden och Brita Brandt; 2:o med jungfrun Magdalena de Malsi, född 170(3), † 1770-05-29 på Lilla Lund, Väddö socken, Uppsala län, begravd 1/6 (mantalscommissariens Hilleströms enka, 67 år, död af hetsig sjukdom, källa: Väddö (AB) CI:3 (1752-1760) Bild: 110 Sida: 92), dotter till handlanden Per de Malsi och Maria Sadelin.

Son 1:o:

 • Ivar Fredrik Hilleström, † 1720, begravd tillsammans med sin mor samma år 2/5 (källa: Väddö (AB) CI:1 (1719-1733) Bild: 13, AID: v94490.b13)

Dotter 2:o:

 • Märta Juliana Hilleström, född 1731 på Mälby, Väddö socken, Uppsala län, döpt 5/4 (källa: Väddö (AB) CI:1 (1719-1733) Bild: 87, AID: v94490.b87), † ogift 1804-08-01 på Lilla Lund, Väddö socken, Uppsala län, begravd 5/8 (jungfru, ålderdomskrämpor, 73 år gammal, källa: Väddö (AB) FI:1 (1770-1809) Bild: 83 Sida: 81, AID: v94504.b83.s81).

TAB 6

Pehr Hilleström, (son till Ivar Hilleström, Tab 2), född 1694; löjtnant; kapten; hamnade i rysk fångenskap 1719 och återvände till Sverige 1723; † 1759-09 i Stockholm, begravd 21/9 i Klara församling (källa: Klara FIa:1 s.220, AID: v87404.b117.s220). Gift med jungfrun Hedvig Charlotta Green, född 170(7), † 1758-03-10 i Stockholm, begravd 16/3 i Klara församling, Stockholm (Capitainens herr Peter Hilleströms hustru fru Charlotta Gréen]] af lungsot, 51 år gammal, källa: Klara (A, AB) FIa:1 (1748-1759) Bild: 103 Sida: 194, AID: v87404.b103.s194), dotter till Kronans myntinspektor vid Avesta bruk, kammarförvanten Hans Ludvig Green och Brita Falck.

Barn:

 • Pehr Hilleström, född 1732; konstnär, målare, professor, direktör; † 1816. se Tab 7.
 • Ivar Ludvig Hilleström, född 1734 i Singö socken, Stockholms län, döpt 17/9 (dopvittne bl a kunglige myntinspektorn Hans Ludvig Grén, källa: Singö AI:1 s.114, AID: v89783.b54.s114).
 • Anders Julius Hilleström, född 1735-09-11 i Singö socken, Stockholms län, döpt 14/9 (dopvittne bl a krigsrådet välborne herr Anders Falker, herr Anders Hilleström i Göteborg, herr Anders Hilleström i Väddö, fru Brigide Falker, källa: Singö AI:1 s.118, AID: v89783.b56.s118) † där samma år.
 • Carl König Hilleström, född 1739-05-16 i Singö socken, Stockholms län, döpt 17/5 (källa: Singö AI:1 s.134, AID: v89783.b64.s134); adjutant. Gift 1782-11-19 i Överenhörna kyrka med mademoiselle Maria Elisabet Krook, född 1730 (källa: Överenhörna AI:2 s.45, AID: v95040.b50.s45).
 • Brita Charlotta Hilleström, född 1740-12-24 i Singö socken, Stockholms län, döpt 25/12 (källa: Singö AI:1 s.142, AID: v89783.b68.s142).

TAB 7

Pehr Hilleström, (son till Pehr Hilleström, Tab 6), född 1732-11-18, möjligen i Singö socken liksom sina yngre syskon - födelseboken börjar först 1733 där; i lära hos ämbetsmålaren Johan Philip Korn och studier i teckning vid Kungliga ritarakademin från 1743; elev hos solfjädermålaren Christian Fehmer 1744—47, hos hautelissevävaren J L Duru från 1745; arbetade som slottsvävare på kungliga slottet 1747—57 och från 1758; studieresa till Paris och Nederländerna 1757—58; professor i teckning vid Fria konsternas akademi 24/1 (kunglig konfirmation 11/9) 1794; rektor vid akademins modellskola 1785-06-26; direktör för de Fria konsternas akademi 1810-05-12; — LFrKA 1773; † 1816-08-13 i Klara församling, Stockholm. Gift 1759 med jungfrun Ulrika Lode, född 1737-02-16 i Bälinge socken, Uppsala län, † 1779-08-31 i Maria Magdalena församling, Stockholm, dotter till kyrkoherden Carl Lode och Christina Wænerberg.

Barn:

 • Carl Peter Hilleström, född 1759-10-21 i Storkyrkoförsamlingen, Stockholm; landskapsmålare; † 1812.
 • Charlotta Ulrika Hilleström, född 1770-03-19, † 1835-03-03. Gift 1798-10-18 med generaladjutanten, RSO Johan Schürer, adlad Shürer von Waldheim, född 1762-03-25 i Stockholm, † där 1836-03-12. Paret fick flera barn.
 • Johan Gustaf Hilleström, född 1771; kofferdikapten; † 1821. se Tab 8.

TAB 14

Elias Hilleström, (son till Anders Hilleström, Tab 1), bruksförvaltare på Bredsjö bruk i Hjulsjö socken; arrendator; † 1712 på Gröndal, Hjulsjö socken, Örebro län (källa: Hjulsjö F:1 s.12, AID: v53273.b12). Gift 1680-11-28 i Storkyrkan, Stockholm (källa: Storkyrkoförsamlingen EII:1 s.135, AID: v90740.b73.s135) med jungfrun Elisabet Höijer, † 1715, dotter till inspektorn Christian Höijer och Catharina Fassing.

Barn:

 • Elias Hilleström, inspektor på Bredsjö bruk; † barnlös 1735 på Bredsjö bruk, Hjulsjö socken, Örebro län (källa: Hjulsjö F:1 s.28, AID: v53273.b28).
 • Andreas Hilleström, född 168(1); domprost; † 1754. se Tab 15.
 • Catharina Hilleström, född 1683 på Bredsjö bruk, Hjulsjö socken, Örebro län (källa: Skinnskatteberg F:1 s.65, AID: v74066.b37.s65), † 1730-05-16 i Skinnskatteberg, Västmanlands län (om aftonen, källa: Skinnskatteberg F:1 s.65, AID: v74066.b37.s65), begravd 9/6 (källa: Skinnskatteberg F:1 s.65, AID: v74066.b37.s65). Gift 1702-02-13 på Bredsjö bruk (källa: Hjulsjö F:1 s.234, AID: v53273.b234) med brukspatronen Christiern Christiernin, född 1677-12-02 i Fellingsbro socken, Örebro län, † 1736-09-28 i Arboga stadsförsamling, Västmanlands län. Paret fick 12 barn.
 • Elisabet Hilleström, född 1685, † 1729-06 i Hällefors socken, Örebro län, begravd 10/6 (källa: Hällefors C:2 s.139, AID: v53300.b139). Gift 1707 på Bredsjö bruk (källa: Hjulsjö F:1 s.236, AID: v53273.b236) med kassören Lars Valtinsson, † 1753. Paret fick 1 dotter.
 • Helena Hilleström, född 168(7), † 1747-02-09 i Grythyttans socken, Örebro län, begravd 18/2 (60 år gammal, källa: Grythyttan CI:3 s.43, AID: v53136.b47.s43). Gift med bergsfogden Johan Terser Moræus, född 1675 i Munktorp, Västmanlands län, † 1756 i Köping, Västmanlands län. Paret fick 14 barn.

TAB 15

Andreas Hilleström, (son till Elias Hilleström, Tab 14), född 168(1) på Bredsjö bruk i Hjulsjö socken; filosofie doktor; huspredikant hos kungliga rådet greve Wrede 1712; hos Hans Henrik von Liewen 1715; komminister i Göteborgs Domkyrkoförsamling 1718; domprost där 1730; känd först som pietist, sedan som herrnhutare; † 1754 i Göteborg, Göteborgs & Bohus län (källa: Göteborgs Rådhusrätt och Magistrat EIIIa:14 s.1403, AID: v67660.b664.s1403). Bouppteckning 1755-01-17 med 560 daler silvermynt i behållning (källa: Göteborgs Rådhusrätt och Magistrat EIIIa:14 s.1403, AID: v67660.b664.s1403). Gift med grevinnan Märta Wrede af Elimä, dotter till överstelöjtnanten vid Viborgs infanteriregemente, greve Fabian Wrede af Elimä och hans 1:a fru, friherrinnan Helena Gustaviana Duwall.

Söner:

 • Elias Hilleström, född 1719; superkargör; † 1784. se Tab 16.
 • Fabian Hilleström, född 1704; kyrkoherde, prost; † 1776. se Tab 19.
 • Anders Hilleström.

TAB 16

Elias Hilleström, (son till Andreas Hilleström, Tab 15), född 1719; superkargör vid Ostindiska kompaniet; † 1784-01-26 i Göteborgs Domkyrkoförsamling, Göteborgs & Bohus län, begravd 30/1 (65 år gammal, källa: Göteborgs Domkyrkoförsamling (O) C:3 (1781-1806) Bild: 254 Sida: 501, AID: v30152.b254.s501). Bouppteckning 1784-04-19 (källa: Göteborgs Rådhusrätt och Magistrat före år 1900 (O) EIIIa:25 (1783-1784) Bild: 436 Sida: 853, AID: v67671.b436.s853). Gift med jungfrun Magdalena Gadelia, † 1800 i Göteborg, Göteborgs & Bohus län, dotter till komministern Johannes Gadelius.

Söner:

 • Andreas Hilleström, född 1757; komminister; † 1818. se Tab 17.
 • Sven Magnus Hilleström, översättare; † 1834. se Tab 18.

TAB 17

Andreas Hilleström, (son till Elias Hilleström, Tab 16), född 1757 i Göteborg, Göteborgs & Bohus län; student vid Lunds universitet 1776; skolmästare vid setheliska skolan i Sätila 1781; prästvigd 1789; konsistorieamanuens 1790; adjunkt vid Göteborgs Domkyrka samma år; pastoralexamen 1792; komminister 1808; † 1818. Gift 1:o med jungfrun Catharina Margareta Bratt, † 1802-01-15 i Göteborg, Göteborgs & Bohus län (källa: Göteborgs Rådhusrätt och Magistrat före år 1900 (O) EIIIa:41 (1804-1805) Bild: 211 Sida: 371, AID: v67687.b211.s371); bouppteckning 1804-08-17 (källa: Göteborgs Rådhusrätt och Magistrat före år 1900 (O) EIIIa:41 (1804-1805) Bild: 211 Sida: 371, AID: v67687.b211.s371); 2:o med jungfrun Ulrika Laurentia Nordblom, dotter till komministern Lars Magnus Nordblom och Ulrika Beata Ingeman.

Son 1:o:

 • Carl Henrik Hilleström, † 1802-02-18 i Göteborg, Göteborgs & Bohus län (källa: Göteborgs Rådhusrätt och Magistrat före år 1900 (O) EIIIa:41 (1804-1805) Bild: 211 Sida: 371, AID: v67687.b211.s371).

Barn 2:o:

 • Elias Magnus Hilleström, född 1794-11-17 i Göteborgs Domkyrkoförsamling, Göteborgs & Bohus län, döpt 18/11; kvartermästare; † ogift och barnlös 1823-12-16 i Nykvarn (källa: Hasslerörs häradsrätt (R) FII:20 (1821-1825) Bild: 541 Sida: 1075, AID: v143646.b541.s1075).
 • Ulrika (Ulla) Magdalena Hilleström, född 1798-03-18 i Göteborgs Domkyrkoförsamling, Göteborgs & Bohus län, döpt 20/3, † 1879 i Ulricehamn, Älvsborgs län. Fick 1831 oäkta sonen Alfrid Mauritz Hillerström som efterlämnade talrika ättlingar.

TAB 18

Sven Magnus Hilleström, (son till Elias Hilleström, Tab 16), kanslist; översättare; † barnlös 1834-08-09 i Göteborg, Göteborgs & Bohus län (källa: Göteborgs Rådhusrätt och Magistrat före år 1900 (O) EIIIa:74 (1835) Bild: 490 Sida: 3649, AID: v67720.b490.s3649). Gift 1:o med jungfrun Catharina Elisabet Jansén, dotter till handlanden Lars Jansén; 2:o med jungfrun Petronella Björk

Son 1:o:

 • Lars Elias Hilleström, född 1797-04-01 i Göteborgs Kristine församling, Göteborgs & Bohus län, döpt 2/4, † barn.

TAB 19

Fabian Hilleström, (son till Andreas Hillerström, Tab 15), född 1704; studerade vid Uppsala och Lunds universitet; vice pastor i Fässbergs pastorat; kyrkoherde i Ödsmål 1750; kyrkoherde i Kungälv 1766; prost; † 1776. Gift 1:o med jungfrun Johanna Dorothea von Brömssen, född 1710, † barnlös 1748-03 i Fässbergs prästgård, Göteborgs & Bohus län (källa: Askims och Östra Hisings häradsrätt FIIa:1 s.48, AID: v65967a.b239.s48); bouppteckning 1748-04-08 (källa: Askims och Östra Hisings häradsrätt FIIa:1 s.48, AID: v65967a.b239.s48); dotter till majoren vid garnisonsregementet i Göteborg Carl Gustaf von Brömssen och hans 1:a fru Johanna Juliana Fock; 2:o med jungfrun Johanna Sandman, dotter till kyrkoherden och prosten i Borås N.N. Sandman; 3:o med jungfrun Elisabet Maria Waldenström, född 1733 i Örs socken, Älvsborgs län, † 1801-12-10 i Kungälvs socken, Göteborgs & Bohus län, dotter till kyrkoherden i Örs pastorat, kontraktsprosten Johan Waldenström och Maria Grund.

Barn 2:o:

 • Fabian Hilleström, född 1754 i Ödsmåls prästgård, Göteborgs & Bohus län, döpt 27/8 (källa: Ödsmål C:1 s.181, AID: v1216.b95.s181).
 • Märta Kajsa Hilleström, född 1755-12-04 i Ödsmåls prästgård, Göteborg & Bohus län, döpt 6/12 (källa: Ödsmål C:1 s.189, AID: v1216.b99.s189).
 • Johanna Christina Hilleström, född 1759-06-16 i Ödsmåls prästgård, Göteborg & Bohus län, döpt samma dag (källa: Ödsmål C:1 s.217, AID: v1216.b113.s217), † där 1760-03-22, begravd 28/3.

Son 3:e:

 • Anders Fabian Hilleström, född 1763; styrman; † 1811. se Tab 20.

TAB 20

Anders Fabian Hilleström, (son till Fabian Hilleström, Tab 19), född 1763 i Ödsmåls prästgård, Göteborgs & Bohus län, döpt 15/6 (källa: Ödsmål C:1 s.249, AID: v1216.b129.s249); styrman; † 1811-03-16 i Marstrand, Göterborgs & Bohus län, begravd 24/3 (slag, 48 år gammal, källa: Marstrand C:3 s.379, AID: v1780.b193.s379). Gift med jungfrun Anna Maria N.N.

Dotter:

 • Fredrika Helena Hilleström, född 1800-09-30 i Kungälv, Göteborgs & Bohus län, döpt 2/10 (källa: Kungälv C:2 s.47, AID: v2013a.b290.s47), † ogift och barnlös och utan övriga bröstarvingar 1828-12-11 i Kungälv, Göteborgs & Bohus län (källa: Kungälvs rådhusrätt och magistrat (O) FIIa:13 (1823-1829) Bild: 184 Sida: 361, AID: v65991.b184.s361). Bouppteckning 1829-05-09 (källa: Kungälvs rådhusrätt och magistrat (O) FIIa:13 (1823-1829) Bild: 184 Sida: 361, AID: v65991.b184.s361).

TAB 21

Johan Hillerström, (son till Anders Hilleström, Tab 1), hökare; † 1710-10 i Stockholm (källa: Stockholms rådhusrätt 1:a avdelning F1A:79 s.1006, AID: v222379.b2550.s1006). Bouppteckning 1713-02-28 (källa: Stockholms rådhusrätt 1:a avdelning F1A:79 s.1006, AID: v222379.b2550.s1006). Ägde gård på Norrmalm 1200 daler kopparmynt; en gård på S:t Olofs Kyrkogata 900 daler kopparmynt. Gift 1:o med jungfrun Dorothea Johansdotter; 2:o med jungfrun Margareta Byring, i hennes 1:a äktenskap (gift 2:o med uppbördskrivaren Erik Holmström), † 1743-11-13 i Stockholm (källa: Stockholms rådhusrätt 1:a avdelning F1A:132, AID: v222456.b3260.s257).

Son 1:o:

 • Anders Hillerström, borgare, bryggare; † 1722. se Tab 22.

Barn 2:o:

 • Helena Hillerström. Gift med mjölnaren Olof Giötman. Paret fick 3 barn.
 • Elisabet Hillerström. Gift med hauboisten vid Gardet Johan Flado. Paret fick 2 söner.
 • Johan Hillerström, född 1699 i Stockholm, † där ung.

TAB 22

Anders Hillerström, (son till Johan Hillerström, Tab 21), borgare i Stockholm; bryggare; † 1722-06-07 i Stockholm (källa: Stockholms rådhusrätt 1:a avdelning F1A:90 s.405, AID: v222395.b4120.s405). Bouppteckning 1722-06-19 med en överskjutande skuld (källa: Stockholms rådhusrätt 1:a avdelning F1A:90 s.405, AID: v222395.b4120.s405). Ägde en gård och hus med två inmurade kopparpannor på Norrmalm i kvarteret Kvarnen vid Rådmansgatan och Stadshusgränd värd 2000 daler kopparmynt. Gift 1:o med jungfrun Christina Larsdotter, † 1717 i Stockholm; 2:o med jungfrun Margareta Bäckman, i hennes 1:a äktenskap (gift 2:o med brännvinsbrännaren Erik Månsson Boström), † 1753-04-03 i Stockholm (källa: Stockholms rådhusrätt 1:a avdelning F1A:154 s.435, AID: v222490.b4530.s435); bouppteckning 1753-05-05 (källa: Stockholms rådhusrätt 1:a avdelning F1A:154 s.435, AID: v222490.b4530.s435).

Döttrar 1:o:

 • Dorothea Hillerström, född 1713 i Stockholm, † ung.
 • Christina Hillerström, född 1717 i Stockholm, † ung.

Dotter 2:o:

 • Margareta Hillerström, född 1719 i Stockholm, † 1795-04-17 i Jakobs församling, Stockholm (källa: Stockholms rådhusrätt 1:a avdelning F1A:318 s.112, AID: v222956.b1200.s112). Bouppteckning 1795-07-21 med 1551 riksdaler specie i behållning (källa: Stockholms rådhusrätt 1:a avdelning F1A:318 s.112, AID: v222956.b1200.s112). Ägde ett brandförsäkrat stenhus i Jakobs församling vid Norrmalmstorg nr 6, på fri och egen grund, värt 4000 riksdaler specie. Gift med borgaren och kofferdikaptenen Jean Noréen, † 1773-07 i Adolf Fredriks församling, Stockholm (källa: Stockholms rådhusrätt 1:a avdelning F1A:228 s.1014, AID: v222829.b10190.s1014). Paret fick 1 son som dog ogift och barnlös.

Källor

Kyrkböcker; bouppteckningar; Gustaf Elgenstierna, Den introducerade svenska adelns ättartavlor. 1925-36. Forskare: Mattias Loman