Hebbe

Från Biografiska anteckningar

Släkten Hebbe

Christian Hebbe d.ä. (1698-1762), invandrade från Greifswald till Stockholm på 1710-talet. Hans far Erdman Hebbe, var skomakarålderman i Greifswald och tillhörde en gammal siebenbürgsk adelssläkt som blivit protestanter. Till Stockholm kom han för att arbeta hos morbrodern Johan Kruse som var spannmålshandlare

TAB 1

Skeppsredaren, godsägaren, kommerserådet och direktören vid Ostindiska kompaniet Simon Bernhard Hebbe, (1726-1803).
Grosshandlaren och kommerserådet, RVO Christian Hebbe d y, (1727-1795).

Christian Hebbe d ä, (son till Erdman Hebbe och Anna Kruse), född 1698; invandrade från Greifswald på 1710-talet; gick i lära grosshandlaren G.B. von Schewen som hade sin verksamhet i huset vid Skeppsbron 16; övertog företaget i början av 1720-talet och nådde snabbt välstånd; grundade handelshuset Chr Hebbe & Söner; efterlämnade en stor förmögenhet samt gods och två hus på Skeppsbron. I Svenska Ostindiska Companiet ägde han aktier under den andra oktrojen och en av hans söner blev så småningom direktör där; † 1762-01-21 i Stockholm (källa: Stockholms rådhusrätt 1:a avdelning F1A:213 s.970, AID: v222792.b970). Bouppteckning 1767-11-05 (källa: Stockholms rådhusrätt 1:a avdelning F1A:213 s.970, AID: v222792.b970). Gift 1725 med jungfrun Elsabe Catharina Küsel, född 1707 i Stockholm, † där 1787-09-29 (källa: Stockholms rådhusrätt 1:a avdelning F1A:290 s.1370, AID: v222929.b1370); bouppteckning 1788-02-13 (källa: Stockholms rådhusrätt 1:a avdelning F1A:290 s.1370, AID: v222929.b1370); dotter till grosshandlaren Simon Fredrik Küsel och hans 1:a fru Christina Margareta Albrecht.

Barn:

 • Simon Bernhard Hebbe, född 1726; skeppsredare, godsägare, kommerseråd, direktör; † 1803. se Tab 2.
 • Christian Hebbe d y, född 1727; grosshandlare, kommerseråd, RVO; † 1795. se Tab 4.
 • Johan Fredrik Hebbe, född 1728; grosshandlare, skeppsredare; † 1788. se Tab 17.
 • Christina Maria Hebbe, född 1730-05-01 i Tyska Sankta Gertruds församling, Stockholm, † där 1791-05-18. Gift 1752-05-07 i Stockholm med direktören, riksdagsmannen och kommerserådet, RVO Johan Albert Kantzow, född 1713-08-13 i Stralsund, † 1805-12-05 i Stockholm (92 år gammal, källa: Stockholms rådhusrätt 1:a avdelning F1A:365 s.186, AID: v223003.b1940.s186). Paret fick 3 barn, varav sonen adlades och upphöjdes till friherre von Kantzow.
 • Henrik Hebbe, född 1732 i Tyska Sankta Gertruds församling, Stockholm; grosshandlare, klädesfabrikör, kommerseråd; † barnlös 1808. Gift 1771 med jungfrun Juliana Christina Collvin, född 1738, † 1783, dotter till färgaren Petter Collvin och Juliana Christina Udd.
 • Anders Hebbe, född 1734 i Tyska Sankta Gertruds församling; brukspatron på Högfors, Engelsberg, Bärbo och Mossgruvan samt godsägare till Säbyholm och Ådö säterier; gjorde sig känd för stora donationer till bl a tyska församlingen, barnhuset och borgerskapets änkehus i Stockholm; † barnlös 1825-08-23 på Ådö säteri, Låssa socken, Uppsala län, begravd 22/9 (ålderdomsbräcklighet, 91 år gammal, källa: Låssa CI:3 s.4, AID: v88005.b75.s4). Gift 1777-04-08 på Semla bruk (källa: Västanfors EI:1 s.6, AID: v74612.b6) med mademoiselle Anna Catharina Timm, född 1759-07-16 på Semla bruk, Västanfors socken, Västmanlands län (källa: Västanfors AI:6 s.181, AID: v74576.b186.s181), † barnlös 1820-05-09 på Ådö säteri, Låssa socken, Uppsala län (högädla brukspatronessan, nevfeber, 60 år gammal, källa: Låssa CI:2 s.51, AID: v88004.b106.s51); bouppteckning 1820-07-14 och följande dagar, med 214230 riksdaler banco i behållning (källa: Bro häradsrätt FI:7 s.62, AID: v160974a.b1180.s62); dotter till brukspatronen Gabriel Timm och Emerentia Sophia Barchæa. I fruns bouppteckning 1820 upptas under fast egendom en mängd egendomar inköpta innan eller under äktenskapet, bland annat Högfors bruk taxerat till 22333 riksdaler banco, Persbo bruk 7500 riksdaler banco, Engelsbergs bruk 36000 riksdaler banco, Ådö säteri 17600 riksdaler banco, Säbyholms säteri 12070 riksdaler banco, Dävensö 14500 riksdaler banco.

TAB 2

Simon Bernhard Hebbe, (son till Christian Hebbe, Tab 1), född 1726 i Tyska Sankta Gertruds församling, Stockholm; skeppsredare; han förvärvade eller uppförde ett flertal fastigheter, bl a 1733 Thuenska huset vid Skeppsbron 36, som blev stamhus för firman Chr. Hebbe & Söner, 1760 Hebbeska huset på Riddarholmen, Tynnelsö slott i Överselö socken från 1779, som han år 1800 till förmån för sin son gjorde till fideikommiss, Vira Bruk 1783, Östanå slott 1791, som också blev fideikommiss; han har även gett namn till Hebbes Bro mellan Riddarholmen och Gamla stan; kommerseråd; direktör vid Ostindiska kompaniet; † 1803. Skrev testamente 1800-05-23 (källa: Stockholms rådhusrätt 1:a avdelning F1A:626 s.55, AID: v223387.b1960.s55). Gift 1760-02-14 i Tyska Sankta Gertruds kyrka (källa: Tyska Sankta Gertrud EII:1 s.61, AID: v91455.b34.s61) med jungfrun Maria Ulrika von Bippen, född 1739 i Tyska Sankta Gertruds församling, Stockholm, † 1808-10-03 i Stockholm (70 år gammal, källa: Stockholms rådhusrätt 1:a avdelning F1A:376 s.29, AID: v223014.b420.s29); bouppteckning 1809-01-10 (källa: Stockholms rådhusrätt 1:a avdelning F1A:376 s.29, AID: v223014.b420.s29); dotter till grosshandlaren Philip von Bippen och Christina Hardt.

Barn:

 • Christian Filip Hebbe, född 1760 i Tyska Sankta Gertruds församling, Stockholm, † där barn.
 • Christina Elisabet Hebbe, född 1762-08-21 i Tyska Sankta Gertruds församling, Stockholm; amatörsångerska och amatörskådespelerska; ledamot av Kungliga Musikaliska Akademien; † 1841-01-06 i Storkyrkoförsamlingen, Stockholm. Gift 1779-12-09 i Tyska Sankta Gertruds kyrka med ceremonimästaren vid hovet, kanslirådet Carl Fredrik Mennander, adlad Fredenheim., född 1748-03-04 i Åbo, Finland, † 1803-03-06 i Finska församlingen, Stockholm. Paret fick 2 söner.
 • Filip Bernhard Hebbe, född 1764; brukspatron; † 1834. se Tab 3.

TAB 3

Filip Bernhard Hebbe, (son till Simon Bernhard Hebbe, Tab 2), född 1764 i Tyska Sankta Gertruds församling, Stockholm; brukspatron på Tynnelsö slott, Överselö socken; † 1834-11-27 (70 år gammal, källa: Stockholms rådhusrätt 1:a avdelning F1A:482 s.760, AID: v223131.b7720.s760). Bouppteckning 1835-03-27 (källa: Stockholms rådhusrätt 1:a avdelning F1A:482 s.760, AID: v223131.b7720.s760). Gift 1802-06-04 i Maria Magdalena kyrka (källa: Maria Magdalena EIIa:2 s.121, AID: v88550.b121) med jungfrun Helena Charlotta Palm, född 1781 (åu), † 1859-09-17 i Stockholm (78 år gammal, källa: Stockholms rådhusrätt 1:a avdelning F1A:583 s.116, AID: v223293.b4670.s116); bouppteckning 1859-11-23 (källa: Stockholms rådhusrätt 1:a avdelning F1A:583 s.116, AID: v223293.b4670.s116), dotter till assessorn och packhusinspektorn Salomon Palm och hans 1:a fru Sofia Dorotea Cardou.

Söner:

 • Bernhard Henrik Hebbe, född 1804 i Tyska Sankta Gertruds församling, Stockholm, † barn.
 • Johan Filip Hebbe, född 1806; efter avlagd kansliexamen tjänstgjorde Hebbe några år som extra ordinarie kanslist i Ecklesiastikexpeditionen av Kunglig Majestäts kansli med titel av kunglig sekreterare, men övergav vid faderns död 1834 tjänstemannabanan och tillträdde det av hans farfar stiftade stora Hebbeska fideikommisset; invaldes 1852 som ledamot av Kungliga Musikaliska akademien; † ogift och barnlös 1869-11-23 i Stockholm (63 år gammal, källa: Stockholms rådhusrätt 1:a avdelning F1A:626 s.55, AID: v223387.b1960.s55). Bouppteckning 1870-02-24 (källa: Stockholms rådhusrätt 1:a avdelning F1A:626 s.55, AID: v223387.b1960.s55). På Tynnelsö skapade han vidsträckta trädgårdar och förskönade egendomens ägor med parker och lindalléer. I sitt testamente skänkte Hebbe betydande summor till välgörande ändamål, bland annat till Överselö församlings fattigkassa, Institutet för dövstumma och blinda, Prins Karls inrättning för vanvårdade barn, Storkyrkoförsamlingens barnkrubba och till samma församlings hantverkskassa.

TAB 4

Christian Hebbe d y, (son till Christian Hebbe, Tab 1), född 1727 i Tyska Sankta Gertruds församling, Stockholm; grosshandlare; kommerseråd; RVO; † 1795-07-06 på Sätra Brunn (källa: Stockholms rådhusrätt 1:a avdelning F1A:321 s.5340, AID: v222959.b5340). Bouppteckning 1796-04-02 (källa: Stockholms rådhusrätt 1:a avdelning F1A:321 s.5340, AID: v222959.b5340). Gift 1771 med jungfrun Maria (Mimica) Palm, född 1754-07-08 i Konstantinopel, Turkiet, † 1800-01-02 i Stockholm (källa: Stockholms rådhusrätt 1:a avdelning F1A:339 s.691, AID: v222978.b7240.s691); bouppteckning 1800-05-26 (källa: Stockholms rådhusrätt 1:a avdelning F1A:339 s.691, AID: v222978.b7240.s691); dotter till generalkonsuln i Konstantinopel Asmund Palm och Eva van Bruyn.

Barn:

 • Elisabet Maria Hebbe, född 1773-02-10 i Tyska Sankta Gertruds församling, Stockholm; statsfru hos drottning Fredrika Dorotea Vilhelmina 1805-03-29; † 1840-09-16 i Karlsruhe, Tyskland. Gift 1:o 1789-08-02 i Stockholm med grosshandlaren i Stockholm Johan Filip Möller, född 1763 (åu) (källa: Stockholms rådhusrätt 1:a avdelning F1A:237 s.2470, AID: v222848.b2470), † barnlös 1792-12-13 i Stockholm (källa: Stockholms rådhusrätt 1:a avdelning F1A:311 s.90, AID: v222949.b940.s90); 2:o 1794-12-02 i Tyska Sankta Gertruds kyrka, Stockholm med hovmästaren vid ryska hovet, RSO, RRS:tAO1kl Otto Magnus Munck af Fulkila, friherre Munck, född 1764-09-09 på Leilaks överstelöjtnantsboställe i Rantasalmi socken, Finland, † 1853-07-09 i Karlsruhe, Tyskland, och slöt själv sin friherrliga ättegren.
 • Christian Hebbe, född 1774; grosshandlare; † 1834. se Tab 5.
 • Johan Gustaf Hebbe, född 1777; amiralitetslöjtnant, godsägare; † 1847. se Tab 11.
 • Anders Wilhelm Hebbe, född 1779; godsägare; † 1847. se Tab 15.

TAB 5

Christian Hebbe, (son till Christian Hebbe d y, Tab 4), född 1774-12-17 i Tyska Sankta Gertruds församling, Stockholm (källa: Färentuna AI:7 s.67, AID: v84951.b740.s67); grosshandlare; † 1834-01-30 i Arboga, Västmanlands län. Gift 1:o 1804 i Maria Magdalena kyrka, Stockholm med jungfrun Catharina Öhman, född 1776, † 1815 i Vaxholm, Stockholms län; 2:o 1816-01-23 i Stockholm med jungfrun Helena Margareta Robbert, född 1793-02-08 i Eksjö, Kronobergs län, † 1863-01-11 i Mönsterås köping, Mönsterås socken, Kalmar län (lungsot, 69 år, 11 månader, 27 dagar gammal, källa: Mönsterås F:1 s.45, AID: v40535.b27.s45).

Barn 1:o:

 • Christian Hebbe, född 1799; lantbrukare; † 1834. se Tab 6.
 • Sofia Augusta Hebbe, född 1799-12-15, † barnlös 1870-02-26 i Stockholm (73 år gammal, källa: Stockholms rådhusrätt 1:a avdelning F1A:628 s.166, AID: v223389.b4670.s166). Bouppteckning 1870-05-05 (källa: Stockholms rådhusrätt 1:a avdelning F1A:628 s.166, AID: v223389.b4670.s166). Gift med kontorsskrivaren i Riksbanken Anders Reimers, † 1824 i Stockholm.
 • Emilia Gustava Hebbe, född 1801-08-08 (källa: Färentuna AI:7 s.67, AID: v84951.b740.s67).
 • Anders Henrik Hebbe, född 1807, † ung.
 • Carl Gustaf Hebbe, född 1803; sadelmakare, godsägare; † 1858.
 • Fredrik Vilhelm Hebbe, född 1809, † ung.

Barn 2:o:

 • Henrik Otto Hebbe, född 1816; brukspatron; † 1888. se Tab 9.
 • Maria Elisabet Hebbe, född 1818-03-28 på Västertorp, Färentuna socken (källa: Färentuna AI:7 s.67, AID: v84951.b740.s67), † där 1828-04-19 (källa: Färentuna AI:7 s.67, AID: v84951.b740.s67).
 • August Gottlieb Hebbe, född 1820 på Västertorp, Färentuna socken.
 • Helena Matilda Hebbe, född tvilling 1822-07-11 på Västertorp, Färentuna socken (källa: Färentuna CI:3 s.186, AID: v84970.b97.s186), † 1888-08-13 i Mönsterås köping, Mönsterås socken, Kalmar län (slag, 66 år 1, månad, 2 dagar gammal). Gift med postmästaren Nils Gustaf Åström, född 1822-05-21 i Norrköpings S:t Olai församling, Östergötlands län (källa: Mönsterås AI:13 s.10, AID: v23535.b17.s10), † 1903-02-06 på Bo, Mönsterås, Kalmar län (förkortade sitt lif). Paret fick 3 barn.
 • Lovisa Adelaide Hebbe, född tvilling 1822-07-11 på Västertorp, Färentuna socken (källa: Färentuna CI:3 s.186, AID: v84970.b97.s186).
 • Clara Vilhelmina Hebbe, född 1827-02-20 på Västertorp, Färentuna socken, Stockholms län (källa: Färentuna AI:7 s.67, AID: v84951.b740.s67), † 1907 i Lund, Skåne län. Gift 1860 i Mönsterås, Kalmar län med handlanden August Fredrik Kock, född 1825 i Simrishamn, Kristianstads län, † 1867 i Åby socken, Kalmar län. Paret fick 1 son.

TAB 11

Johan Gustaf Hebbe, (son till Christian Hebbe d y, Tab 4), född 1777-11-08 i Tyska Sankta Gertruds församling, Stockholm (källa: Järsnäs AI:11 s.173, AID: v20536.b184.s173); löjtnant vid amiralitetet; godsägare; † 1847-09-27 på Sundsholms säteri, Järsnäs socken, Jönköpings län (vattusot i hjärtat, 69 år, 10 månader, 19 dagar gammal, källa: Järsnäs C:4 s.57, AID: v34487.b62.s57). Bouppteckning 1847 (Tveta häradsrätts arkiv (SE/VALA/01593) FII:33, nr 807) Gift med fröken Elisabet Beata Tomalini, född 1780-08-25 i Kristianstad, Kristianstads län (källa: Järsnäs AI:11 s.173, AID: v20536.b184.s173), † 1856-12-14 på Sundsholms säteri, Järsnäs socken, Jönköpings län, dotter till gipsmakaren och fabrikören Mathias Tomalini och Helena Kullberg.

Barn:

 • Clemens Hebbe, född 1804; kanslist, jurist, godsägare; † 1893. se Tab 12.
 • Henrik Gustaf Wilhelm Hebbe, född 1805; kunglig sekreterare, godsägare; † 1861. se Tab 13.
 • Anders Gustaf Pius Hebbe, född 1807; kapten; † 1898. se Tab 14.
 • Asmund Gustaf Rudolf Hebbe, född 1809-07-11 i Habo socken, Jönköpings län (källa: Järsnäs AI:11 s.173, AID: v20536.b184.s173); bruksbokhållare.
 • Emma Margareta Amalia Hebbe, född 1812-09-09 i Habo socken, Jönköpings län (källa: Järsnäs AI:11 s.173, AID: v20536.b184.s173).
 • Anna Laura Vilhelmina Hebbe, född 1814-10-23 på Sundsholms säteri, Järsnäs socken, Jönköpings län (källa: Järsnäs AI:11 s.173, AID: v20536.b184.s173).

TAB 13

Henrik Gustaf Wilhelm Hebbe, (son till Johan Gustaf Hebbe, Tab 11), född 1805-05-11 i Tyska Sankta Gertruds församling, Stockholm; godsägare; † 1861. Gift 1836 med fröken Clara Fredrika Beskow, född 1817-06-15 (källa: Arboga stadsförsamling AIa:8a s.253, AID: v71757.b258.s253), † 1857-09-29 i Järsnäs socken, Jönköpings län, begravd 2/10 (källa: Järsnäs C:4 s.61, AID: v34487.b66.s61), dotter till grosshandlaren Adolf Beskow och Fredrika Stjernberg.

Son:

 • Adolf Gustaf Wilhelm Hebbe, född 1837.

TAB 17

Johan Fredrik Hebbe, (son till Christian Hebbe, Tab 1), född 1728 i Tyska Sankta Gertruds församling, Stockholm; grosshandlare; skeppsredare; † 1788-08-24 i Storkyrkoförsamlingen, Stockholm, begravd i Maria Magdalena församling (59 år, 8 månader, 2 dagar gammal, källa: Stockholms rådhusrätt 1:a avdelning F1A:293 s.1950, AID: v222932.b1950). Bouppteckning 1789-03-03 med 75175 riksdaler specie i behållning (källa: Stockholms rådhusrätt 1:a avdelning F1A:293 s.1950, AID: v222932.b1950). Ägde stenhus på Skeppsbron under nr 117 & 118 värderat till 9600 riksdaler specie; en stall- och vagnshusbyggnad av sten vid Österlånggatan under nr 141 värt 333 riksdaler specie; 1/8-dels part i stenhuset vid Skeppsbrun under nr 126 & 127 750 riksdaler specie; 1/8-dels part i spannmålsvindar 200 riksdaler specie; 1/6-dels part i ett stenhus i Maria Magdalena församling och kvarteret Överkikaren vid Badstugatan under nr 15 värt 333 riksdaler specie; ½ part i bodar vid Ersta 300 riksdaler specie; 1/13-dels part i Djurgårdens Skeppsvarv 750 riksdaler specie; Älvsta säteri i Bo socken, Svartlösa härad; Lotorps jordbruk i Risinge socken i Finspångs härad; ägde en lång rad skeppsparter värda totalt 464 riksdaler specie; vidare i bouppteckningen upptogs en blå och vit ostindisk bordsservis; aktier i Ostindiska kompaniet värda 3945 riksdaler specie; tecknat kapital i Nya Ostindiska kompaniet 12000 riksdaler specie. Gift 1762 i Storkyrkan, Stockholm med jungfrun Elisabet Charlotta Tottie, född 1738 i Storkyrkoförsamlingen, Stockholm, † där 1814, dotter till grosshandlaren och direktören, RVO Charles Tottie och Maria Arfwedson.

Barn:

 • Maria Elisabet Hebbe, född 1763-09-06 i Tyska Sankta Gertruds församling, Stockholm, † 1834-08-28 i Stockholm. Gift med auskultanten i bergskollegium Carl Wahrendorff, tysk riksfriherre och naturaliserad svensk adelsman von Wahrendorff, född 1762-03-27, † 1831-07-23 i Stockholm. Paret fick 3 söner.
 • Carl Fredrik Hebbe, född 1764; grosshandlare; † 1843. se Tab 18.

TAB 18

Carl Fredrik Hebbe, (son till Johan Fredrik Hebbe, Tab 17), född 1764-12-20 i Storkyrkoförsamlingen, Stockholm (källa: Botkyrka AI:13 s.176, AID: v83666a.b1810.s176); grosshandlare; godsägare; † 1843-06-09 på Elvesta säteri, Botkyrka socken, Stockholms län (inflammationsfeber, 78 år, 5 månader, 19 dagar gammal, källa: Botkyrka FI:1 s.630, AID: v83721a.b630), begravd 17/2. Gift 1792 i Klara kyrka, Stockholm med jungfrun Gustava Elisabet Oldenburg, född 1774-07-03 i Stockholm (källa: Botkyrka AI:13 s.176, AID: v83666a.b1810.s176), † 1839-06-19 på Elvesta säteri, Botkyrka socken, Stockholms län (blodslag, 64 år, 11 månader, 16 dagar gammal, källa: Botkyrka FI:1 s.560, AID: v83721a.b560), begravd 29/6, dotter till handelsborgmästaren i Stockholm, brigadchefen vid borgerskapets kavalleri- & infanterikorps, RVO Carl Ernst Oldenburg och Brita Elisabet Zelling.

Barn:

 • Elisabet Christina Hebbe, född 1793-09-27 i Stockholm (källa: Botkyrka AI:14 s.183, AID: v83668.b188.s183), † ogift och barnlös 1841-06-01 på Elvesta säteri, Botkyrka socken, Stockholms län (källa: Botkyrka AI:14 s.183, AID: v83668.b188.s183).
 • Fredrik Ernst Hebbe, född 1795-08-05 i Stockholm (källa: Botkyrka AI:12 s.180, AID: v83664.b185.s180); protokollssekreterare i finansdepartementet; † ogift och barnlös 1867-06-22 i Stockholm (71 år, 10 månader, 17 dagar gammal, källa: Stockholms rådhusrätt 1:a avdelning F1A:617 s.266, AID: v223327.b3520.s266). Bouppteckning 1867-08-20 (källa: Stockholms rådhusrätt 1:a avdelning F1A:617 s.266, AID: v223327.b3520.s266).

Källor

Kyrkböcker; bouppteckningar; Gustaf Elgenstierna, Den introducerade svenska adelns ättartavlor. 1925-36; Stenhammar & Stenbock - Kungl Andra Livgrenadjärreg:tet, Biografiska anteckningar om officerare med vederlikar, Linköping 1941, s.184-185. Forskare: Mattias Loman