Hassel

Från Biografiska anteckningar

TAB 1

Henrik Hassel, född 1663 i Finland; uppbördsskrivare i Åbo och Björneborgs län; lanträntmästare; † 1716 i Stockholm. Vid ryssarnas intåg i Finland under Karl XII:s tid, tvingades han fly till Sverige. Gift 1702-01-11 i Nykyrka kyrka, Södermanlands län med jungfrun Maria Lignipæa, † 1723 i Stockholm, dotter till kapellanen Daniel Lignipæus och Margareta Enckell.

Son:

Daniel Hassel, född 1705-06-12 i Raumo, Finland; grosshandlare; skeppsredare; brukspatron; en av grundarna till firma Bohman, Hassel & Görges, som under 1750-talet och framåt hörde till Stockholms 10 största exportörer, bland annat av järn och tjära; firman hade förbindelser med flera bruk i Västmanland och var också stora skeppsredare - år 1780 ägde man andelar motsvarande 200 läster i 6 fartyg (källa: https://blog.zaramis.se/2012/04/01/bohman-hassel-gorges/); † 1763-03 i Maria Magdalena församling, Stockholm (57 år, 27 veckor, 1 dag gammal, källa: Stockholms rådhusrätt 1: avdelning F1A:200 s.559, AID: v222764.b5670.s559). Bouppteckning i Stockholm 1764-12-05 med 283427 daler kopparmynt i behållning(källa: Stockholms rådhusrätt 1: avdelning F1A:200 s.559, AID: v222764.b5670.s559). Ägde stenhus på Södermalm och Maria Magdalena församling i kvarteret Jupiter större vid Götgatannr 5, på fri och egen grund, värt 70000 daler kopparmynt. I bouppteckningen upptogs guld och juveler till ett totalt värde av 1453 daler kopparmynt, vidare fanns förgyllt och oförgyllt silver, engelskt och svenskt tenn, mässing och malm, linne, en stor mängd ostindiskt porslin, böcker med mera. Handelsbolaget hade en enorm fordran i bolaget Bohman & Görges på totalt 200000 daler kopparmynt. Gift 1750 i Storkyrkan, Stockholm med jungfrun Maria Christiana Bohman, född 1728 på Långevinds bruk, Enångers socken, Gävleborgs län, † 1795-12-18 i Maria Magdalena församling, Stockholm (67 år, 9 månader gammal); bouppteckning 1796-02-22 med 34277 riksdaler specie i behållning (källa: Stockholms rådhusrätt 1:a avdelning F1A:323 s.155, AID: v222961.b1610.s155); i hennes bouppteckning upptogs stenhuset i kvarteret Jupiter större värt 5500 riksdaler specie; ett stenhus också på Södermalm vid Hornsgatan i kvarteret Ulven större nr 69, på fri och egen grund värt 2600 riksdaler specie; en murad grav i Maria Magdalena kyrka i andra öppningen; ägde 6st aktier i Sjöassuranskompaniet 1000 riksdaler specie; hade fordran på 25376 riksdaler specie i handelshuset Bohman, Hassel & Görges; dotter till inspektorn Carl Johan Bohman och hans 1:a fru Elisabet Berelia.

Barn:

  • Carl Henrik Hassel, född 1751-01-31 i Storkyrkoförsamlingen, Stockholm; burskap som grosshandlare 1788; drev 1775 firma Bohman, Hassel & Görges tillsammans med sin mor och Lorentz Görges; 1798 drevs firman av Carl Henrik, Lorentz och dennes son Lorentz Fredrik; † ogift och barnlös 1816-02-12.
  • Fredrik Otto Hassel, adlad och adopterad Lorichs, född 1752; grosshandlare, brukspatron; † 1824. se adliga ätten Lorichs.
  • Gustaf Hassel, född 1753-12-17 i Storkyrkoförsamlingen, Stockholm, döpt 19/12, † barn.
  • Margareta Elisabet Hassel, född 1755-07-11 i Storkyrkoförsamlingen, Stockholm, döpt 13/7, † 1818 i Heds socken, Västmanlands län. Gift 1780-06-01 i Maria Magdalena kyrka, Stockholm med kunglige sekreteraren och översättaren Jakob Banda, född 1742 i Öjaby socken, Kronobergs län, döpt 13/11, † 1787-03-28 i Maria Magdalena församling, Stockholm (källa: Maria Magdalena FI:3,v88302.b419, nr 104). Paret fick 1 son.
  • Maria Charlotta Hassel, född 1757-11-11 i Storkyrkoförsamlingen, Stockholm, döpt 12/11, † 1837-06-05. Gift 1779-04-29 i Stockholm med landshövdingen och riddarhusdirektören, RNO Nils Lorich, naturaliserad Lorichs, i hans 2:a äktenskap (gift 1:o 1770-09-17 i Stockholm med Fransiska Dorotea Bedat, † 1776-05-04, dotter till förste kammartjänaren hos kung Adolf Fredrik Jean Antoine Bedat och Dorotea Eleonora von Tecklenburg), född 1742-07-22 i Mällby prästgård, Kristianstads län, † 1823-06-26 i Stockholm. Paret fick 2 gemensamma söner.

Källor

Kyrkböcker; bouppteckningar; Kurt Samuelsson, De stora köpmanshusen i Stockholm 1730-1815, 1951; Gustaf Elgenstierna, Den introducerade svenska adelns ättartavlor. 1925-36. Forskare: Mattias Loman