Hartman från Stockholm

Från Biografiska anteckningar

TAB 1

Mårten Hartman, gästgivare i Stockholm 1640; vinhandlare; † 1674 i Stockholm (som för kort ett åhr sedan ähr dödd blefwen, källa: Stockholms rådhusrätt 1:a avdelning F1A:18 s.128, AID: v222302.b1460.s128). Bouppteckning 1674-09-25 (källa: Stockholms rådhusrätt 1:a avdelning F1A:18 s.128, AID: v222302.b1460.s128). Ägde stenhus på Västerlånggatan (sannolikt identiskt med Källaren Rostock som han öppnade 1643 i den södra husdelen av Västerlånggatan 45 i kvarteret Morpheus 2) värderat till 21000 daler kopparmynt (källa: Stockholms rådhusrätt 1:a avdelning F1A:18 s.130, AID: v222302.b1480.s130); stenhus kallat Tre Kronor vid Brinken (möjligen den krog som ansågs vara en av Stockholms bättre) värderat till 14000 daler kopparmynt (källa: Stockholms rådhusrätt 1:a avdelning F1A:18 s.130, AID: v222302.b1480.s130); stenhus värt 7000 daler kopparmynt (källa: Stockholms rådhusrätt 1:a avdelning F1A:18 s.130, AID: v222302.b1480.s130); malmgård på Rådmansgatan på Södermalm värd 1400 daler kopparmynt (källa: Stockholms rådhusrätt 1:a avdelning F1A:18 s.130, AID: v222302.b1480.s130). Gift med jungfrun Magdalena Busch, † 1672 i Stockholm (hvilken för 2½ åhr sedan ähr igenom döden afgången, källa: Stockholms rådhusrätt 1:a avdelning F1A:18 s.128, AID: v222302.b1460.s128).

Barn:

  • Valentin Hartman, född 1638 (anges 36 år i faderns bouppteckning 1674, källa: Stockholms rådhusrätt 1:a avdelning F1A:18 s.128, AID: v222302.b1460.s128); vistades i Ostindien.
  • Magdalena Hartman, född 1743, † 1671. Gift 1662-06-24 med vinhandlaren Michael Polchow, i hans 2:a äktenskap (gift 1:o 1655 med Brita Neuman, † 1661, dotter till skräddaren Hans Neuman), född 1628-12-11 i Rostock, † 1672-07-02 i Stockholm. Paret fick 2 gemensamma döttrar.
  • Christina Hartman, † 1688 i Tyska Sankta Gertruds församling, Stockholm (källa: Stockholms rådhusrätt 1:a avdelning F1A:41 s.855, AID: v222325.b8780.s855). Bouppteckning 1689-10-02 (källa: Stockholms rådhusrätt 1:a avdelning F1A:41 s.855, AID: v222325.b8780.s855). Gift med vinhandlaren Hans Jakob Schönman, i hans 1:a äktenskap, † 1708-10 i Stockholm (för 2 månader sedan är genom döden afgången, källa: Stockholms rådhusrätt 1:a avdelning F1A:76 s.89, AID: v222375.b1080.s89). Paret fick 4 gemensamma barn.
  • Maria Hartman, † 1669 i Stockholm (källa: Stockholms rådhusrätt 1:a avdelning F1A:11 s.522, AID: v222295.b2760.s522). Bouppteckning 1669-04-05 (källa: Stockholms rådhusrätt 1:a avdelning F1A:11 s.522, AID: v222295.b2760.s522). Gift med vinhandlaren Anders Horneij. Paret fick 1 dotter.
  • Mårten Hartman, född 1651; fältskär; † 1685. se Tab 2.

TAB 2

Mårten Hartman, (son till Mårten Hartman, Tab 1), född 1651 (23 år gammal i faderns bouppteckning 1674, källa: Stockholms rådhusrätt 1:a avdelning F1A:18 s.129, AID: v222302.b1470.s129); barberarlärling i Paris (källa: Stockholms rådhusrätt 1:a avdelning F1A:18 s.129, AID: v222302.b1470.s129); fältskär; † 1685 i Stockholm (som för 2 åhr sedan ähr dödd blefwen, källa: Stockholms rådhusrätt 1:a avdelning F1A:39 s.228, AID: v222323.b2500.s228). Bouppteckning 1687-02-01 med 9043 daler kopparmynt i tillgångar, 3332 daler kopparmynt i skulder och 5710 daler kopparmynt i behållning (källa: Stockholms rådhusrätt 1:a avdelning F1A:39 s.228, AID: v222323.b2500.s228). Ägde stenhus på Baggensgaten, på fri och egen grund och värt 6500 daler kopparmynt. I bouppteckningen upptogs även en diamantring om 7 stenar värd 360 daler kopparmynt, 1 silverbägare, 3 konfektskålar i silver, 2 förgyllda silverbägare med mera totalt 638 daler kopparmynt; 12st tennfat samt 17 tallrikar av tenn med mera; 4 konterfej av kunglig majestät, 1 konterfej med Venus och 1 stort med hundar. Gift med jungfrun Anna Margareta Fuchs, född 1663 (13 år gammal i faderns bouppteckning 1676, källa: Stockholms rådhusrätt 1:a avdelning F1A:21 s.1071, AID: v222305.b10900.s1071), dotter till barberaråldermannen, amiralitetsfältskären och kunglige livkirurgen Herman Fuchs och hans 1:a fru Catharina Springer.

Barn:

  • Magdalena Hartman, född 1682 (5 år gammal i faderns bouppteckning, källa: Stockholms rådhusrätt 1:a avdelning F1A:39 s.228, AID: v222323.b2500.s228). Gift 1699-11-12 i Ösmo kyrka (morgongåva 100 riksdaler specie och 50 dukater, källa: Ösmo CI:1 s.93, AID: v94764.b97.s93) med kommissarien vid chartæ sigillatæverket Peter Törngren, † 1718 (Själaringning 1718 19/1 i Storkyrkoförsamlingen) (källa: https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/C0056698_00052). Paret fick 7 barn.
  • Mårten Hartman, född 1685 (2 år gammal i faderns bouppteckning, källa: Stockholms rådhusrätt 1:a avdelning F1A:39 s.228, AID: v222323.b2500.s228).

Källor

Kyrkböcker; bouppteckningar; Gustaf Elgenstierna, Den introducerade svenska adelns ättartavlor. 1925-36. Forskare: Mattias Loman