Hall från Göteborg

Från Biografiska anteckningar

TAB 1

Grosshandlaren och brukspatronen John Hall d.ä., (1735-1802).
Brukspatronessan Christina Gothéen, (1749-1825).
Grosshandlaren John Hall d y, (1771-1830). Han var en av Sveriges rikaste personer, men dog utblottad som en tiggare på Norrtullsgatan i Stockholm.
Gunnebo slott som uppfördes av grosshandlaren och brukspatronen John Hall d.ä.

N.N.

Barn:

 • Benjamin Hall, handlare; † 1748. se Tab 2.
 • Cornelia Hall, född 172(7), † 1791-06-25 i Göteborgs domkyrkoförsamling, begravd 1/7 (tärande sjukdom, 64 år gammal, källa: Göteborgs Domkyrkoförsamling C:3 s.535, AID: v30152.b271.s535). Gift med bagaråldermannen Carl Fredrik Brehmer. Paret fick 3 döttrar.
 • Robert Hall, född 1731; handlande; † 1763. se Tab 5.

TAB 2

Benjamin Hall, (son till N.N., Tab 1), flyttade på 1730-talet till Göteborg; burskap som handlare 1735; † 1748 i Göteborgs Kristine församling, själaringning 1/6 (Källa Göteborgs Kristine CI:3 s.309, AID: v12264.b148.s309). Bouppteckning 1749-02-06 (källa: Göteborgs Rådhusrätt och Magistrat före år 1900 EIIIb:3 s.171, AID: v67790.b89.s171). Gift med jungfrun Cornelia Åkesson, i hennes 1:a äktenskap (gift 2:o med grosshandlaren, direktören i Ostindiska kompaniet, kommersrådet Johan Fredrik Ström, född 1731, † 1781-03-02 i Göteborgs domkyrkoförsamling), född 1716, † 1778-11-04 i Göteborg domkyrkoförsamling.

Barn:

 • John Hall d.ä., född 1735; grosshandlare, brukspatron; † 1802. se Tab 3.
 • Elisabet Hall, född 1736 i Göteborg.
 • Cornelia Hall, född 1738 i Göteborg, † 1791-04-22 i Göteborgs domkyrkoförsamling, begravd 28/4 (källa: Göteborgs Domkyrkoförsamling C:3 s.535, AID: v30152.b271.s535). Gift med rådmannen Christian Lund, född 1737, † 1795. Paret fick 3 döttrar.
 • Benjamin Hall, född 1741 i Göteborg.

TAB 3

John Hall d.ä., (son till Benjamin Hall, Tab 2), född 1735-02-15 i Göteborg; fick handelsutbildning hos Niclas Sahlgren och Claes Alströmer; fick burskap i Göteborg när han var i 20-årsåldern; startade 1767 firman John Hall & Co tillsammans med skotten Thomas Erskine; blev ensam ägare 1798, då kompanjonen återvände till Skottland; företaget omfattade ett dominerande antal järnbruk, skogsegendomar och sågverk i Västergötland, Dalsland, Värmland och Bergslagen samt sillsalterier och trankokerier; han exporterade stångjärn, stål, spik, trävaror och tjära, samt importerade stenkol, salt och spannmål; hade privat fastighet i hörnet av Sillgatan i Göteborg, nuvarande Postgatan i västra Nordstan och Östra Hamngatan; köpte det lantliga Gunnebo av packhusinspektören Joakim af Ditmer; Gunnebo slott ritades på uppdrag av John Hall d ä av dåvarande stadsarkitekten Carl Vilhelm Carlberg, som familjen sen använde som sommarnöje; han var en av sin tids i Sverige rikaste män, och vid sin död var hans förmögenhet enligt bouppteckningen över 700 000 riksdaler banco; † 1802-10-02 i Göteborg, Göteborgs & Bohus län (källa: Göteborgs Rådhusrätt och Magistrat EIIIb:13 s.1243, AID: v67800.b635.s1243); liket stod på lit de parade i Göteborgs domkyrka men "kremerades" vid branden den 20 december 1802. Bouppteckning 1803-09-12 (källa: Göteborgs Rådhusrätt och Magistrat EIIIb:13 s.1243, AID: v67800.b635.s1243). Gift 1765-10-20 i Göteborg med jungfrun Christina Gothéen, född 1749 i Göteborg, † där 1825, dotter till superkargören i Ostindinska Kompaniet, Anders Gothéen och Margareta Elisabet Gadd.

Barn:

 • John Hall d.y., född 1771; grosshandlare; † 1830. se Tab 4.
 • Christina Hall, född 1773-11-11 i Göteborg, Göteborgs & Bohus län (källa: Genline ID 2315.19.16400); hon anlade en engelsk park på Södertuna slott som blev känd i hela Sverige; † 1839. Gift 1792 med en av rikets herrar, amiralen, RSerafO, greve Claës Adam Wachtmeister af Johannishus, född 1755-08-16 i Karlskrona (källa: Genline ID 2315.19.16400), † 1828-06-26 på Södertuna slott, Frustuna socken (bröstsjukdom, 72 år gammal, källa: Genline ID 2315.28.45300). Paret fick 2 barn.

TAB 4

John Hall d.y., (son till John Hall d.ä., Tab 3), född 1771-12-23 på Östra Hamngatan 19, Göteborg; ärvde vid faderns död det framgångsrika handelshuset John Hall & Co och Gunnebo slott, men inte sin fars näsa för affärer; var intresserad av de fria konsterna, musik, litteratur och teckning: i början av 1800-talet kom en konjunkturnedgång och ryktet sa att John d y blev lurad av faderns kontorschef, David Carnegie d ä; handelshuset gick i konkurs 1807-03-07, och John inledde en lång rad processer; Gunnebos inredning såldes på auktion 1828, och fastigheten var då sedan några år begärd i kvarstad; Gunnebo såldes på auktion 1832 efter Johns död; † 1830-12-29 vid Norrtullsgatan, Stockholm, totalt utblottad. Gift 1805-11-10 i Göteborg med friherrinnan Anna Gustafva Constance Koskull, från vilken han skildes 1811-06-27, i hennes 1:a äktenskap (gift 2:o 1823-04-16 med kammarherren, friherre Fredrik Christian af Wedel Jarlsberg, från vilken hon skildes 1824-09-27, i hans 2:a äktenskap, född 1757-01-07, † 1831-08-30), född 1788, † 1840-03-28 i Köpenhamn, Danmark, dotter till krigsrådet och överinspektorn vid tullen i Göteborg, friherre Gustaf Fredrik Koskull och Anna Charlotta Gjelstrup.

Dotter:

 • Christina Charlotta Mariana Hall, född 1807-08-04 i Göteborg (källa: Genline ID 525.30.51500). Gift 1828-09-09 i Göteborgs Domkyrka med löjtanten vid Värmlands fältjägarekår Eduard Beckman, från vilken hon skildes, född 1805-02-25 i Göteborg (källa: Stavsäter AI:14b s.296, AID: v13235.b268.s296). Paret fick flera barn.

TAB 5

Robert Hall, (son till N.N., Tab 1), född 1731; superkargör och direktör vid Ostindiska kompaniet; grosshandlare; † 1763-11-30 i Göteborgs Domkyrkoförsamling, Västra Götalands län (källa: Göteborgs Rådhusrätt och Magistrat före år 1900 EIIIa:18 s.79, AID: v67664.b48.s79). Bouppteckning 1765-02-21 (källa: Göteborgs Rådhusrätt och Magistrat före år 1900 EIIIa:18 s.79, AID: v67664.b48.s79). Ägare till Kvibergsnäs landeri värderat till 30000 daler silvermynt vid bouppteckningstillfället. Gift med jungfrun Anna Österborg, i hennes 1:a äktenskap (gift 2:o med garvaren Johan Reinhold Bauer, född 1729, † 1805), född 1733, † 1803-05-12 i Göteborgs Domkyrkoförsamling, Västra Götalands län, dotter till Olof Österborg och Maria Andersdotter.

Barn:

 • Josef Hall, född 1754; stadsmäklare; † 1820. se Tab 6.
 • Maria Hall, född 1755 i Göteborgs Domkyrkoförsamling, † 1820. Gift 1:o 1774-05-20 i Göteborgs Domkyrka med kaptenen vid Ostindiska kompaniet Johan Adolf Burtz, med vilken hon fick 3 barn, född 1745 i Stockholm, † 1785-09-08 i Kanton Kina, på skeppet Carl Gustaf (källa: Göteborgs rådhusrätt och Magistrat före år 1900 EIIIa:27 s.191, AID: v67673.b100.s191); 2:o 1788-09-29 i Göteborg med överstelöjtnanten i armén, RSO Ernst Gustaf Ulfsparre af Broxvik, med vilken hon fick 2 söner, född 1763-07-21 på Friggesby, † 1840-08-23 på Åshusby.
 • Eleonora Hall, född 1759 i Göteborgs Domkyrkoförsamling, Västra Götalands län.

TAB 6

Josef Hall, (son till Robert Hall, Tab 5), född 1754-08-31 i Göteborgs Domkyrkoförsamling, Västra Götalands län; stadsmäklare; † 1820-01-14 i Göteborgs Domkyrkoförsamling, Västra Götalands län. Ägde stenhus och gränd i Göteborg värt 12000 riksdaler banco. Gift 1785 i Göteborgs Domkyrka med jungfrun Anna Elisabet Westerling, född 1763-03-24 i Göteborgs Domkyrkoförsamling, Västra Götalands län, † där 1813-12-22 (källa: Göteborgs Rådhusrätt och Magistrat före år 1900 E111a:53 s.325, AID: v67699.b166.s325); bouppteckning 1817-04-01 med 28172 riksdaler banco i behållning (källa: Göteborgs Rådhusrätt och Magistrat före år 1900 E111a:53 s.325, AID: v67699.b166.s325); dotter till grosshandlaren Olof Westerling och hans 2:a fru Margareta Wohlfahrt.

Barn:

 • Robert Olof Hall, född 1786-01-31 i Göteborgs Domkyrkoförsamling, Västra Götalands län; handlande.
 • Josef Hall, född 1787-06-08 i Göteborgs Domkyrkoförsamling, Västra Götalands län; grosshandlare.
 • Olof Hall, född 1789; grosshandlare; † 1863. se Tab 7.
 • Anna Margareta Hall, född 1792-12-09 i Göteborgs Domkyrkoförsamling, Västra Götalands län, † 1828. Gift med handlanden Christian Wilhelm Damm, i hans 2:a äktenskap (gift 1:o med demoiselle Christina Eleonora Beckman), född 1782-09-28 i Göteborg, Västra Götalands län, † där 1848-02-15.
 • John Hall, född 1795-04-01 i Göteborgs Domkyrkoförsamling, Västra Götalands län.
 • Catharina (Karin) Hall, född 1797-11-22 i Göteborgs Domkyrkoförsamling, Västra Götalands län, † 1881. Gift 1824-05-02 i Göteborgs Domkyrka med handlanden Johan Henrik Damm, född 1786-09-22 på Malma säteri, Malma socken, Skaraborgs län, † 1835-10-07 i Göteborgs Domkyrkoförsamling, Västra Götalands län. Paret fick 1 son.

TAB 7

Olof Hall, (son till Josef Hall, Tab 6), född 1789-07-06 i Göteborgs Domkyrkoförsamling, Göteborgs & Bohus län; grosshandlare; † 1863-03-17 i Göteborgs Domkyrkoförsamling, Göteborgs & Bohus län (73 år gammal, källa: Göteborgs Rådhusrätt och Magistrat före år 1900 EIIIa:101 s.633, AID: v67747.b320.s633). Bouppteckning 1863-06-05 (källa: Göteborgs Rådhusrätt och Magistrat före år 1900 EIIIa:101 s.633, AID: v67747.b320.s633). Gift 1:o med fröken Elisabet Charlotta Jonssen, † 1825 i Göteborgs Domkyrkoförsamling, Göteborgs & Bohus län; 2:o med fröken Martina Elisabet Berg, född 1807-12-31 i Göteborgs Domkyrkoförsamling, Göteborgs & Bohus län, † där 1867-12-30, dotter till spegelfabrikören Johan Martin Berg och Elisabet Schmidt.

Barn 1:o:

 • Josef Hall, handlande i Boston.
 • Amalia Charlotta Hall.
 • Johanna Malvina Hall.

Barn 2:o:

 • Sofia Elisabet Hall, född 1827-05-22 i Göteborgs Domkyrkoförsamling, Göteborgs & Bohus län, † där 1828-07-11.
 • Rickard Hall, född 1828-12-04 i Göteborgs Domkyrkoförsamling, Göteborgs & Bohus län, † där 1829-01-06.
 • Martina Charlotta Hall, född 1829-11-11 i Göteborgs Domkyrkoförsamling, Göteborgs & Bohus län, † 1917-10-02 i Alingsås stadsförsamling.
 • Augusta Olivia Hall, född 1831-07-15 i Göteborgs Domkyrkoförsamling, Göteborgs & Bohus län, † där 1842-05-30.
 • Mathilda Elisabet Hall, född 1833-04-29 i Göteborgs Domkyrkoförsamling, Göteborgs & Bohus län.
 • Josefina Eleonora Hall, född 1835-09-05 i Göteborgs Domkyrkoförsamling, Göteborgs & Bohus län, † 1936-12-01 i Alingsås stadsförsamling.
 • Anna Virginia Hall, född 1838-06-05 i Göteborgs Domkyrkoförsamling, Göteborgs & Bohus län, † 1925-02-27 i Alingsås stadsförsamling.
 • Mary Octavia Hall, född 1840-07-19 i Göteborgs Domkyrkoförsamling, Göteborgs & Bohus län, † där 1929-11-13. Gift med grosshandlaren, stadsfullmäktige och en av Borgerskapets äldste Carl Emil Billqvist, född 1817-12-12 i Göteborgs Domkyrkoförsamling, Göteborgs & Bohus län, † 1895-06-07 i Göteborgs Oskar Fredrik församling. Paret fick flera barn.

Källor

Kyrkböcker; Gustaf Elgenstierna, Den introducerade svenska adelns ättartavlor. 1925-36; John Hall - en historia från det gamla Götheborg, Sophie Elkan, Albert Bonniers Förlag, Stockholm 1906; Göteborg under kontinentaltiden, perioden 1808-1810, Carl A Tiselius, Förlagsaktiebolaget Västra Sverige, Elanders Boktryckeri, Göteborg 1935 Forskare: Mattias Loman Ej komplett - under utredning