Hahr

Från Biografiska anteckningar

TAB 1

Superkargören vid Ostindiska kompaniet, brukspatronen Henrik Wilhelm Hahr, (1724-1794).
Brukspatronen Anders Hahr, (1764-1845).

Henrik Hahr, (son till Jürgen Hahr och Eva Westphal), född 1693 i Mecklenburg; invandrade från Mecklenburg till Sverige år 1715 och anställdes i ett handelshus i Göteborg, hos Johan Casper Haberman åren 1715-17; flyttade därefter till Stockholm och startade egen verksamhet 1720 efter att först ha arbetat för Simon Fredrik Küsel; var en relativt betydande skeppsredare med andelar i flera skepp. I motsats till många andra dåtida handelsmän var Henrik Hahr inte anhängare av hattpartiet. Han var också frihandelsförespråkare och motståndare till bildandet av såväl Ostindiska kompaniet som Levantiska kompaniet; delägare i ett sockerbruk på Lilla Nygatan; ägde ett beckbruk tillsammans med S.F. Küsel. † 1747-06-12 i Stockholm (källa: Stockholms rådhusrätt 1:a avdelning F1A:144 s.2670, AID: v222470.b2670). Bouppteckning 1747-06-12 med 97524 daler kopparmynt i behållning (källa: Stockholms rådhusrätt 1:a avdelning F1A:144 s.2670, AID: v222470.b2670). Ägde stenhus mellan Kornshamn och Västerlånggatan på fri och egen grund under nr 59 värderat till 80000 daler kopparmynt; ägde ett flertal skeppsparter totalt värda 113121 daler kopparmynt. Gift 1723-04-30 i Tyska Sankta Gertruds kyrka, Stockholm med jungfrun Anna Christina Küsel, född 1704 i Stockholm, döpt 4/11, † 1778-12-28 i Hollola, Finland, dotter till grosshandlaren Simon Fredrik Küsel och hans 1:a fru Margareta Albrecht.

Barn:

 • Henrik Vilhelm Hahr, född 1724; superkargör; † 1794. se Tab 2.
 • Eva Christina Hahr, född 1726-04-18 i Stockholm, † 1790-06-22 i Hollola, Finland. Gift 1:o 1750-12-20 i Stockholm med Jakob Krook, född 1717-02-24 i Ljusboda, Nora socken, Örebro län, † 1768-05-08 i Hollola, Finland; 2:o 1771-01-10 med kyrkoherden och prosten, professorn Henrik Hyllén, född 1718-09-29 i Åbo, Finland, † 1804-01-19 i Hollola, Finland.
 • Jakob Hahr, född 1727; superkargör; var på 1770-talet föreståndare för kompaniets faktori i Kanton men återvände till Sverige 1776; från 1778 bodde han på Kristineberg på Kungsholmen i Stockholm och ägde en kort tid två tredjedelar i Bergsunds gjuteri på Södermalm; innehade även Sörby säteri, tegelbruk och såg i Torsåkers socken, Södermanlands län, som han testamenterade till brodern Henrik Wilhelm; † ogift och barnlös 1785-06-13 i Stockholm (källa: Stockholms rådhusrätt 1:a avdelning F1A:282 s.161, AID: v222914.b1690.s161). Bouppteckning 1785-07-28 (källa: Stockholms rådhusrätt 1:a avdelning F1A:282 s.161, AID: v222914.b1690.s161).
 • Catharina Margareta Hahr, född 1728 i Stockholm, döpt 24/8, † där 1776-08-23. Gift 1:o 1751-11-21 i Tyska Sankta Gertruds kyrka med källarmästaren Daniel Georg Nescher, med vilken hon fick 3 barn, född 1703 i Lippstadt, Westfalen, † 1760-12-28 i Stockholm; 2:o 1762-02-25 med vinhandlaren Carl Erik Roland, i hans 2:a äktenskap, född 1724 i Eskilstuna, Södermanlands län, † 1790-03-06 i Köpenhamn, Danmark
 • Gottfried Hahr, född 1730 i Stockholm, döpt 26/11; apotekare på apoteket Hjorten; † barnlös 1786-05-15 i Ulrika Eleonora församling, Stockholm (53 år gammal). Gift 1764-01-23 med jungfrun Christina Regina Zethelius, född 1744 i Stockholm, döpt 5/2, † barnlös 1778-12-02 i Stockholm (källa: Stockholms rådhusrätt 1:a avdelning F1A:258 s.136, AID: v222874.b1540.s136), dotter till fabrikören Lars Johan Zethelius och Maria Christina Åkerman.
 • Christian Hahr, född 1731 i Stockholm, döpt 27/12, † där späd.
 • Isak Hahr, född 1732 i Stockholm, döpt 26/12; grosshandlare; brukspatron på Dagsås, Bosgården i Tvååkers socken; † barnlös 1813-08-22 på Bosgården. Gift 1773-06-12 i Göteborg med jungfrun Anna Elisabet Arfwidsson, född 1753-01-01 i Göteborg, † 1831-09-23 i Varberg, dotter till grosshandlaren och kommerserådet, RVO Christian Arfwidsson och hans 1:a fru Christina Levina Ström. Paret fick 1 son som dog späd.
 • Anna Elisabet Hahr, född 1738 i Stockholm, döpt 10/1, † 1757-07-24 i Helsingfors, Finland. Gift 1754-10-10 i Hollola med kommissarien i Helsingfors Peter Sunn, född 1715, † 1774-10-11 (drunknade nära Helsingfors).
 • Maria Sofia Hahr, född 1739 i Stockholm, döpt 16/3, † 1814-12-13 på Granebergs herrgård, Gryts socken. Gift 1761-12-27 i Hollola med landssekreteraren Jeremias Wilhelm Wallens, född 1725-12-18 i Ristinkylae herrgård, Vemo socken, Finland, † 1791-11-14 i Heinola, Finland.
 • Beata Charlotta Hahr, född 1740 i Stockholm, döpt 22/4, † 1809-05-19 i Hattula, Tavastehus län, Finland. Gift 1760-01-18 i Helsingfors, Finland med provinsialläkaren Carl Fredrik Zandt, född 1722-04-22 i Karlskrona, Blekinge län, † 1803-11-09 i Hattula, Finland.
 • Christian Hahr, född 1742 i Stockholm, döpt 31/5, † späd.
 • Adolf Hahr, född 1744 i Stockholm, döpt 25/11, † späd.

TAB 2

Henrik Wilhelm Hahr, (son till Henrik Hahr, Tab 1), född 1724-02-24 i Storkyrkoförsamlingen, Stockholm; superkargör vid Ostindiska kompaniet; brukspatron; ägde Sörby i Torsåkers socken, Ärendal i Frustuna socken och Graneberg i Gryts socken, Östergötlands län; † 1794-08-25 på Granebergs säteri, Gryts socken, Södermanlands län (källa: Daga häradsrätt FII:6 s.233, AID: v144840.b235.s233). Bouppteckning 1794-10-01 (källa: Daga häradsrätt FII:6 s.233, AID: v144840.b235.s233). Ägde 2½ mantal Granebergs säteri 10000 specie riksgäldsmynt; 1 mantal Pungsunds säteri 2000 specie riksgäldsmynt. Gift 1763-07-31 i Stockholm med jungfrun Catharina Magdalena Rothstein, född 1742-11-17 i Stockholm, † 1820-02-20 på Granebergs säteri, Gryts socken, Södermanlands län, dotter till linkrämaren och rådmannen Anders Rothstein och Catharina Margareta Höckert.

Söner:

 • Anders Hahr, född 1764; brukspatron; † 1845. se Tab 3.
 • Henrik Wilhelm Hahr, född 1769; brukspatron; † 1802. se Tab .
 • Jakob Hahr, född 1774; kapten; † 1809. se Tab .
 • Carl Hahr, född 1777; grosshandlare; † 1854. se Tab .

TAB 3

Anders Hahr, (son till Henrik Vilhelm Hahr, Tab 2), född 1764-10-18 i Stockholm; brukspatron; uppges 1788 ha haft ett förhållande med Fredrik Adolfs älskarinna Sophie Hagman, medan hertigen var i Finland. Denne hindrade dem emellertid från att gifta sig. 1790 —1806 ägde han Signildsberg i Håtuna socken, Uppsala län och arrenderade 1792—1818 Ultuna kungsladugård. Där råkade han i långvarig process med gårdens torpare, vilkas arbetsskyldighet han försökte utöka; † 1845-04-14 i Mariefred, Södermanlands län (källa: Mariefreds rådhusrätt och magistrat F2:8 s.155, AID: v147704a.b1770.s155). Bouppteckning 1845-07-08 (källa: Mariefreds rådhusrätt och magistrat F2:8 s.155, AID: v147704a.b1770.s155). Gift med jungfrun Anna Maria Röhling, född 1771-10-01 i Danmark, † 1812-11-01 i Stockholm, dotter till kommissarien Peter Röhling och Anna Maria Reincke.

Barn:

 • Maria Magdalena Hahr, född 1790-12-23 på Sörby säteri, Torsåkers socken, Södermanlands län; drev under flera år en flickskola i Uppsala och utgav ett flertal pedagogiska skrifter, bland annat skrev hon 1834–1842 De gömda orden. Korta utdrag af christeliga skrifter och Perl-bandet eller ekonomiska minnesblad. H. 1-2.; konstnärinna och utförde miniatyrporträtt samt landskapsmålningar utförda i olja; † 1857-07-16 i Uppsala, Uppsala län. Gift med akademikamreraren Johan Schenson. Paret fick flera barn.
 • Anders Christoffer Hahr, född 1792; fältkamrerare; † 1866. se Tab 4.
 • Adolf Hahr, född 1793; kaptenlöjtnant, generalkonsul; † 1861. se Tab 7.
 • Otto Vilhelm Hahr, född 1795-02-26 på Signildsberg, Håtuna socken, Uppsala län; † 1848-01-24 i Riga, Lettland.
 • Theodor Hahr, född 1796; grosshandlare; † 1891. se Hahr - Baltiska grenen.
 • Robert Hahr, född 1798 på Signildsberg, Håtuna socken, Uppsala län, † barn.
 • Carl Emil Hahr, född 1799 i Helga Trefaldighets socken, Uppsala län, † barn.
 • Anna Sofia Hahr, född 1801 i Helga Trefaldighets socken, Uppsala län, † barn.
 • August Hahr, född 1802; major, kartograf; † 1885. se Tab .
 • Martin Alexander Hahr, född 1805 i Helga Trefaldighets socken, Uppsala län, † där 1816.
 • Elias Hahr, född 1806 i Helga Trefaldighets socken, Uppsala län, † där 1809.

TAB 4

Anders Christoffer Hahr, (son till Anders Hahr, Tab 3), född 1792; fältkamrerare vid norra skånska infanteriregementet; † 1866-09-18 i Jönköping, Jönköpings län. Gift 1:o med fröken Jeanna Laura Leche, född 1793-04-01 i Kristianstad, Kristianstads län, † 1831-01-24, dotter till Carl Fredrik Leche; 2:o 1833 med fröken Laura Gustava Lagergréen, född 1805-12-20 i Kristianstad, Kristianstads län, † 1843-02-23 i Nosaby socken, Kristianstads län, dotter till fanjunkaren och brukspatronen Daniel Lagergréen och Mortana Catharina Cavallius.

Barn 1:o:

 • Maria Elisabet Hahr, född 1817-06-16 i Djurröds socken, Kristianstads län, † där 1821.
 • Anders Göran Fredrik Hahr, född 1819-12-19; † 1883-01-10 i Hoboken, New Yersey, USA.
 • Maria Eleonora Hahr, född 1822-05-23, † 1882-04-18 i Lund, Malmöhus län (59 år gammal). Gift 1843-06-04 i Nosaby kyrka med traktören Anders Ludvig Plomgren, född 1821-02-17 i Gladsax socken, Kristianstads län.
 • August TheodorHahr, född 1827-07-06.
 • Adolf Robert Hahr, född 1829-08-02.

Barn 2:o:

 • Jeanna Laura Catharina Hahr, född 1834-08-29 på Ölsjö, Skepparslövs socken, † 1867. Gift med tullförvaltaren i Göteborg, RVO Tage Magnus Peter Möller, i hans 1:a äktenskap (gift 2:o 1869-03-05 i Jönköping med fröken Ida Antoinetta von Essen af Zellie, född 1841-06-29 i Jönköping, † 1915-12-06 i Annedals församling, Göteborg, dotter till kaptenen vid Västerbottens regemente, RSO Anton Gustaf von Essen af Zellie och Emilia Elisabet Söderblom), född 1832-06-15 i Ystad, † 1893-05-21 i Göteborg. Paret fick 3 gemensamma barn.
 • Otto Henrik Christoffer Hahr, född 1835; godsägare; † 1906. se Tab .
 • Hulda Elisabet Hahr, född 1837-08-05.
 • Hulda Helena Christina Hahr, född 1839-08-24.
 • Daniel Emil Hahr, född 1841-05-22.

TAB 7

Adolf Hahr, (son till Anders Hahr, Tab 3), född 1793 på Signildsberg, Håtuna socken, Uppsala län; kaptenlöjtnant vid flottan; generalkonsul; † 1861. Gift 1822-12-24 i Eksjö, Jönköpings län med stiftsjungfrun Christina Charlotta von Schéele, född 1802-03-07 på Eckersholm bruk, † 1885-02-15 i Marion, Alabama, USA, dotter till kammarjunkaren och brukspatronen Adolf Fredrik von Schéele och Henrika Christina von Knorring.

Barn:

 • Selma Huldigunda Louise Josefina Anna Charlotta Hahr, född 1840-03-28 i Tripolis, † 1864-01-12 på Karlbergs slott, Solna socken, Stockholms län. Gift 1863-01-06 i Stockholm med översten och chefen för Södermanlands regemente, KSO2kl Carl Ludvig Henning Thulstrup, i hans 1:a äktenskap (gift 2:o 1868-05-28 i Stockholm med friherrinnan Agnes Carolina Guladis Fleetwood, född 1849-05-13 Sundbyberg, † 1905-04-28 i Stockholm, dotter till översten, friherre Abraham Georg Fleetwood och Anna Carolina Wolffram), född 1836-10-26 i Stockholm, † där 1902-06-28.

Källor

Kyrkböcker; bouppteckningar; Gustaf Elgenstierna, Den introducerade svenska adelns ättartavlor. 1925-36. Forskare: Mattias Loman