Hadelin

Från Biografiska anteckningar

TAB 1

Häradshövdingen Tyres Gunnarsson Hadelin, avbildad i relief på en gravsten i Velinga kyrka.
Kaptenen Theodor Hadelins namnteckning i kornetten Jakob Hammars, bouppteckning, daterad 1743-03-21. Källa: Norra Vedbo häradsrätt AIa:48 s.749, AID: v219312.b3960.s749.

Gunnar Tyresson, född 1598 i Hadänge, Velinga socken, Skaraborgs län; befallningsman och Hauptman över riksdrotsen, greve Pehr Brahes gods Visingsborg 1631; † 1653-03-22 och ligger begravd jämte sin fru Velinga kyrka i Västergötland. Gift med Carin Tyresdotter, född 1601, † 1692 i Velinga socken, Skaraborgs län, dotter till nämndemannen och häradsdomaren Tyres Svensson och Kerstin Nilsdotter.

Barn:

 • Ingrid Gunnarsdotter Hadelin, född 1628 i Velinga socken, † 1677-05-22. Gift med befallningsmannen Måns Andersson.
 • Tyres Gunnarsson Hadelin, född 1630; häradshövding; † 1687. se Tab 2.
 • Nils Gunnarsson Hadelin, född 1637; befallningsman; † 1710. se Tab .
 • Johan Gunnarsson Hadelin, född 1640; assessor; † 1713. se Tab 23.

TAB 2

Tyres Gunnarsson Hadelin, (son till Gunnar Tyresson, Tab 1), född 1630-09-20; befallningsman över Visingsborgs grevskap 1653-06-02; häradshövding över Visingsborgs grevskap 1661-01-13; † 1687-09-20 och är begravd jämte sin fru i Velinga kyrka. Han sändes av riksdrotset 1676 till kung Karl XI i Vänersborg med en gåva av 6000 daler silvermynt till understöd i kriget mot Danmark. Blev då av kungen, genom krigsrådet Gyldenhoff, erbjuden adelskap, men vilket han, i anseende till sina små villkor och många barn, undanbad sig. Gift 1653-11-20 på Torp med jungfrun Anna Stille, född 1632, † 1698-08-23, dotter till befallningsmannen på Erikstad Anders Andersson Stille i Torp och hans 1:a fru Anna Nilsdotter Danckwardt.

Barn:

 • Gunnar Tyresson Hadelin, född 1654-10-16 på Torp, Velinga socken, † där samma år 30/11.
 • Anna Tyresdotter Hadelin, född 1656-01-12 på Hadänge, Daretorps socken, † 1714-03-25 på Dykärr, Habo socken, begravd 30/5 i Habo kyrka tillsammans med mannen. Gift 1677-01-19 på Torp med landssekreteraren i Jönköpings län, häradshövdingen Gustaf Erici Edman, född 1647-09-17 på Ed, Visingsö socken, Jönköpings län, † 1714-03-21 på Dykärr, Habo socken. Paret fick flera barn.
 • Christina Tyresdotter Hadelin, född 1658 på Torp, Velinga socken, † 1734-08-26, begravd i Hagby kyrka, Kalmar län. Gift med ryttmästaren Per Knutsson Gyllensvärd, i hans 2:a äktenskap, † 1702. Paret fick 1 gemensam dotter.
 • Märta Hadelin, född 1660 på Torp, Velinge socken, † 1698 på Friggesby, Öglunda socken (barnsäng). Gift 1683-06-21 med kaptenen vid Skaraborgs regemente Johan Brun, adlad Ridderbjelke, född 1638, † 1699-11-25 i Stade. Paret fick 2 barn.
 • Gabriel Tyresson Hadelin, adlad Leijonstolpe, född 1662; häradshövding; † 1710. se adliga ätten Leijonstolpe.
 • Johan Tyresson Hadelin, född 1664; assessor; † 1740. se Tab 3.
 • Samuel Tyresson Hadelin, född 1666; borgmästare; † 1717. se Tab .

TAB 3

Johan Hadelin, (son till Tyres Gunnarsson Hadelin, Tab 2), född 1664-03-25 på Torp, Velinga socken; assessor; † 1740-01-31 i Stockholm. Gift med jungfrun Ebba Grammel, född 1665-04-05, † 1705-10-19 i Stockholm.

Barn:

 • Peter Hadelin, † 1740-06-24.
 • Ebba Hadelin, † barnlös. Gift 1734-04-02 med assessorn och fornforskaren Erik Julius Björner, född 1696-07-22 på Orsil, Timrå socken, † barnlös 1750.
 • Theodor Hadelin, bokhållare.

TAB 23

Johan Gunnarsson Hadelin, (son till Gunnar Tyresson, Tab 2), född 1640 i Velinga socken, Skaraborgs län; assessor vid Göta hovrätt; † 1713-03-07 i Jönköping. Gift 1687 i Jönköping med jungfrun Regina Haijock, född 1681 (åu - under Smol Ups V nr 1437), † 1729 i Klara församling, Stockholm, dotter till borgmästaren i Jönköping Alexander Haijock och Anna Catharina Persdotter.

Barn:

 • Gunnar Hadelin, född 1687 i Jönköping, Jönköpings län, † där barn.
 • Alexander Hadelin, född 1689 i Jönköping, Jönköpings län; kamrerare i Svea hovrätt; † ogift och barnlös 1730-05-22 i Stockholm (källa: Stockholms rådhusrätt 1:a avdelning F1A:102 s.359, AID: v222414.b3920.s359). Bouppteckning 1730-05-26 och 27/5 (källa: Stockholms rådhusrätt 1:a avdelning F1A:102 s.359, AID: v222414.b3920.s359).
 • Catharina Hadelin, född 1691 i Jönköping, Jönköpings län, † barnlös 1728 i Stockholm. Gift med Arvid Bolin, † barnlös 1729 i Stockholm.
 • Maria Hadelin, född 1693 i Jönköping, Jönköpings län, † 1749 i Fagerhults socken, Kalmar län. Gift med Samuel Hammar, i hans 1:a äktenskap (gift 2:o 1754 i Fagerhults kyrka med Helena Catharina Wippert, i hennes 3:e äktenskap), † 1757 i Fagerhults socken, Kalmar län. Paret fick 6 gemensamma barn.
 • Adam Hadelin, född tvilling 1695 i Jönköping, Jönköpings län, † där 1696.
 • Eva Hadelin, född tvilling 1695 i Jönköping, Jönköpings län, † 1752 i Hjälmseryds prästgård, Hjälmseryds socken, Jönköpings län. Gift med kyrkoherden i Hjälmseryds pastorat Petrus Wetterman, född 1699 på Visingsö, Jönköpings län, † 1743 i Hjälmseryds prästgård, Hjälmseryds socken, Jönköpings län.
 • Axel Hadelin, född tvilling 1698 i Jönköping, Jönköpings län, † späd.
 • Theodor Hadelin, född tvilling 1698 i Jönöping, Jönköpings län; kapten; † barnlös 1768-10-21(1) på Vallstorp, Adelövs sn (70 år gammal, källa: Norra Vedbo häradsrätt FII:7 s.563, AID: v77679.b289.s563). Gift 1730 (efter kungligt tillstånd 1730-02-25) med jungfrun Ulrika Eleonora Rotkirch, född 1700, † barnlös 1763-05-20 på Vallstorp, Adelövs sn.
 • Johan Hadelin, född 1699; ryttmästare; † 1755. se Tab 24.

TAB 24

Johan Hadelin, (son till Johan Hadelin, Tab 23), född 1699 i Jönköpings Kristina församling, Jönköpings län; ryttmästare; † 1755 i Vä socken, Kristianstads län. Gift med jungfrun Anna Christina Björkman.

Barn:

 • Catharina Hadelin, född 1737 i Vä socken, Kristianstads län, † 1807 i Huaröds socken, Kristianstads län. Gift med borgmästaren i Simrishamn Jakob Wilhelm Rooth, född 1721 i Gödelöv, döpt 24/11, † 1804-04-05 på Roothsberg, Huaröds socken. Paret fick 1 son.
 • Regina Hadelin, född 1732. Gift med ordinarie lantmätaren Lars Lindblom. Paret fick flera barn.
 • Maria Hadelin, född 1734-06-09, † 1793-12-15 i Östra Stenby socken, Östergötlands län. Gift 1764-02-02 med kyrkoherden och kontraktsprosten Carl Nyrén, född 1726-08-30 i Gammalkils socken, Östergötlands län, † 1789-01-25 i Kuddby socken, Östergötlands län. Paret fick flera barn.

Noter

1. Bouppteckning 1768-12-05, i vilken arvingarna anges vara majoren och riddaren välborne herr Casper Henrik Ridderståhle å dess frus vägnar, å mademoiselle Eva Christina Hammars vägnar kaptenen herr Johan Gabriel Wallerman, å egna kornetten välädle herr Alexander Hammar och änkefru pastorskan Engel Maria Foenander, ingenjören högädle herr Alexander Hadelin å egna och sina svågrars borgmästaren herr Rooths, ordinarie lantmätaren herr Lindblom och kommissionslantmätaren herr Classons, samt å dess syster mademoiselle Eva Hadelins vägnar. Behållning i boet 4 984 riksdaler banco. Källa: Norra Vedbo häradsrätt FII:7 s.609, AID: v77679.b312.s609.

Källor

Kyrkböcker; Gustaf Elgenstierna, Den introducerade svenska adelns ättartavlor. 1925-36. Forskare: Mattias Loman