Habicht

Från Biografiska anteckningar

TAB 1

Handlanden Claes Habichts namnteckning och sigill i bouppteckning efter Mattias Schildt, daterat i Göteborg 1709-06-22. Källa: Göteborgs Rådhusrätt och Magistrat före år 1900 EIIIa:2 s.547, AID: v67648.b776.
Anna Sofia Schröders samt sönerna Carl, Fredrik och Jakob Habichts namnteckningar i faderns bouppteckning, daterad i Göteborg 1744-11-16. Källa: Göteborgs Rådhusrätt och Magistrat före år 1900 EIIIb:1 s.546, AID: v67788.b546.s1067.

Claes Habicht, borgare; handlande. Gift 1673-11-30 i Storkyrkan, Stockholm (källa: Storkyrkoförsamlingen (A, AB) EII:1 (1609-1712) Bild: 51 Sida: 91, AID: v90740.b51.s91) med jungfrun Catharina Larsdotter, † 1689 i Storkyrkoförsamlingen, Stockholm, bisatt samma år 11/12 i Storkyrkan och begravd 1690-01-14, dotter till Lorentz Burgman.

Barn:

 • Johan Habicht, född 1674 i Storkyrkoförsamlingen, Stockholm, döpt 18/8 (källa: Storkyrkoförsamlingen (A, AB) CIa1:4 (1670-1687) Bild: 35 Sida: 56, AID: v90667.b35.s56).
 • Claes Habicht, född 1676; handlande; † 1744. se Tab 2.
 • Juliana Habicht, född 1678 i Storkyrkoförsamlingen, Stockholm, döpt 8/1 (källa: Storkyrkoförsamlingen (A, AB) CIa1:4 (1670-1687) Bild: 60 Sida: 106, AID: v90667.b60.s106).
 • Beata Catharina Habicht, född 1680 i Storkyrkoförsamlingen, Stockholm, döpt 30/6 (källa: Storkyrkoförsamlingen (A, AB) CIa1:4 (1670-1687) Bild: 89 Sida: 164, AID: v90667.b89.s164).

TAB 2

Claes Habicht, (son till Claes Habicht, Tab 1), född 1676 i Storkyrkoförsamlingen, Stockholm, döpt 23/2 (källa: Storkyrkoförsamlingen (A, AB) CIa1:4 (1670-1687) Bild: 46 Sida: 78, AID: v90667.b46.s78); fick burskap som handlande i Göteborg 1702-12-15; blev en av Göteborgs viktigaste järnexportörer; var i början av 1700-talet delägare i flera kaparfartyg; † 1744 i Göteborg (källa: Göteborgs Rådhusrätt och Magistrat före år 1900 EIIIb:1 s.1049, AID: v67788.b537.s1049). Bouppteckning (förvarades förseglad) 1744-10-23 med 31060 daler silvermynt i inventarier och 9060 daler silvermynt i skulder, total behållning till delning 20710 daler silvermynt (källa: Göteborgs Rådhusrätt och Magistrat före år 1900 EIIIb:1 s.1049, AID: v67788.b537.s1049). Testamente 1744-01-26 (källa: Göteborgs Rådhusrätt och Magistrat före år 1900 EIIIb:1 s.1049, AID: v67788.b537.s1049). Ägde hus och gård på Södra Stora Hamngatan 4500 daler silvermynt; Jonsereds säteri med tillhörande hemman och lägenheter, enligt köpebrev 1743-02-01, 6360 daler silvermynt Gift med jungfrun Anna Sofia Schröder, i hennes 1:a äktenskap (gift 2:o med Mattias Schildt), † 1760-10-15, dotter till handlanden Johan Schröder och Clara Matzen.

Barn:

 • Johan David Habicht, född 1711; grosshandlare; skeppsredare; † barnlös 1760-03-03 i Riddarholmens församling, Stockholm, begravd i Klara församling (49 år gammal, källa: Stockholms rådhusrätt 1:a avdelning F1A:192 s.178, AID: v222749.b1880). Bouppteckning 1761-01-26 med 682510 daler kopparmynt i inventarier och 143861 daler kopparmynt i skulder, varpå behållningen blev 538649 daler kopparmynt (källa: Stockholms rådhusrätt 1:a avdelning F1A:192 s.178, AID: v222749.b1880). Ägde stenhus på Österlånggatan 148 värt 30000 daler kopparmynt; en malmgård vid Träsket på Södermalm värd 8500 daler kopparmynt; 2/26-delar i sockerbruket på Lilla Nygatan 40000 daler kopparmynt; aktier i Ostindiska kompaniet 26640 daler kopparmynt, Kungliga Statskontoret 79259 daler kopparmynt, i Trollhätte ... (?) 1500 daler kopparmynt; kontanter för 19515 daler kopparmynt; juveler 7630 daler kopparmynt; skeppsparter för 101000 daler kopparmynt. Paret hade ett inbördes testamente daterat 1750-01-16, vilket gjorde att änkan fick större delen av boet (källa: Stockholms rådhusrätt 1:a avdelning F1A:192 s.b2160, AID: v222749.b2160). Gift med änkan Sara Johansdotter Lampa, i hennes 2:a äktenskap (gift 1:o med handlanden och kryddkrämaren Anders Fahlborg, med vilken hon fick flera barn, † 1744-11-27 i Stockholm (källa: Stockholms rådhusrätt 1:a avdelning F1A:136 s.1122, AID: v222460.b11690 i Stockholm), † 1774-05-24 i Stockholm (källa: Stockholms rådhusrätt 1:a avdelning F1A:231 s.390, AID: v222836.b3880.s390); bouppteckning 1774-09-06 med 277411 daler kopparmynt i inventarier, 21526 daler kopparmynt i skulder varpå behållningen blev hela 255885 daler kopparmynt (källa: Stockholms rådhusrätt 1:a avdelning F1A:231 s.390, AID: v222836.b3880.s390); ägde hälften i stenhuset på Österlånggatan 148 15000 daler kopparmynt; en vid träsket belägen malmgård 8000 daler kopparmynt; 1/20-del i sockerbruket på Lilla Nygatan 30000 daler kopparmynt; 1 aktie i Trollhätte 1500 daler kopparmynt; 1/4-dels part i skeppet Grållen om ca 300 läster 50000 daler kopparmynt, 1/3-dels part i skeppet Konung David om 120 läster 10000 daler kopparmynt, 1/5-dels part i skeppet Vindruvan om 100 läster 6000 daler kopparmynt, 1/4-dels part i skeppet Vinberget om 90 läster 5000 daler kopparmynt, 4/8-dels parter i skeppet Contenancen om 120 läster 18000 daler kopparmynt; viner och redskap till en summa av 63863 daler kopparmynt; vidare räknas en lång rad juveler, guld, förgyllt och oförgyllt silver, svenskt & engelskt tenn, svenskt & ostindiskt porslin upp i bouppteckningen; dotter till bryggaråldermannen, ryttmästaren vid Borgerskapets kavallerikorps, riksdagsmannen Johan Claesson Lampa och hans 2:a fru Elisabet Westerman.
 • Anna Sofia Habicht, född 1714, † 1793-05-19 i Göteborg. Gift 1734-12-13 i Göteborg med översten och kommendanten i Landskrona, RSO Johan Anton Matérn, adlad von Matérn, född 1683-10-22 i Stockholm, † 1767-12-20 på Alvhem, Skepplands socken, Älvsborgs län. Paret fick 5 barn.
 • Carl Habicht, handlande, rådman; † 1791. se Tab 3.
 • Fredrik Habicht, superkargör; † 1788. se Tab 4.
 • Eleonora Habicht.
 • Jakob Habicht, kapten. se Tab .

TAB 3

Carl Habicht, (son till Claes Habicht, Tab 2), fick burskap som handlare 1745-09-02; rådman; † 1791-06-29 i Göteborg (källa: Göteborgs Rådhusrätt och Magistrat före år 1900 EIIIa:31 s.1751, AID: v67677.b904.s1751). Bouppteckning 1791-12-19 med 11325 riksdaler specie i inventarier och 10789 riksdaler specie i skulder (källa: Göteborgs Rådhusrätt och Magistrat före år 1900 EIIIa:31 s.1751, AID: v67677.b904.s1751). Ägde hus och gård på Stora Hamngatan 3000 riksdaler specie. Gift med jungfrun Hedvig Burgman, † 1768-09-26 i Göteborg (källa: Göteborgs Rådhusrätt och Magistrat före år 1900 EIIIb:6 s.333, AID: v67793.b171.s333); bouppteckning 1774-05-14 (källa: Göteborgs Rådhusrätt och Magistrat före år 1900 EIIIb:6 s.333, AID: v67793.b171.s333); dotter till handlanden Johan Burgman och hans 3:e fru Christina Strömberg.

Döttrar:

 • Sofia Christina Habicht, född 1750, † 1836-05-23. Bouppteckning 1836-07-12 (förrättades Boupteckning efter Enkan Sophia Christina Wengren, som aflidit den 23je sistlidne Maji och såsom arfwingar efterlämnat sonen förre sjömannen omyndige Jacob Wengren och aflidne dotteren Sophias i gifte med jemväl aflidne stadschirurgens P. Nordquists sammanflade sex barn, myndige sönerne Fritz och Billy på 18de, Carl på 16de och John på 15de samt döttrarna Christina på 23dje och Emma på 13de året gamla). Gift med tolagsbokhållaren och godsägaren Sven Olof Wengren, född 1745, † 1818. Paret fick 3 barn.
 • Hedvig Eleonora Habicht, född 175(6) i Göteborg (35 år gammal i faderns bouppteckning 1791, källa: Göteborgs Rådhusrätt och Magistrat före år 1900 EIIIa:31 s.1751, AID: v67677.b904.s1751).

TAB 4

Fredrik Habicht, (son till Claes Habicht, Tab 2), superkargör i Ostindiska kompaniet, och gjorde tre resor mellan 1752-68; frimurare i ”Prins Clermonts Loge” i Paris 1749; en av grundarmna av den första frimurarlogen i Göteborg som fick namnet ”Salomoniska Logen af trenne lås” 1755 (namnet ändrades år 1757 till ”Salomoniska Logen); † 1788-04-08 i Göteborg (källa: Göteborgs Rådhusrätt och Magistrat före år 1900 EIIIb:9 s.299, AID: v67796.b152.s299). Bouppteckning 1788-07-01 med 7152 riksdaler specie i inventarier 366 riksdaler specie i skulder (källa: Göteborgs Rådhusrätt och Magistrat före år 1900 EIIIb:9 s.299, AID: v67796.b152.s299). Ägde hus och gård vid hörnet av (?) och Magasinsgatorna i 1:a roten under nr 39, taxerad till 1333 riksdaler specie. Gift med sin kusin, jungfrun Maria Charlotta Schildt, född 1740-04-23, † 1816-09-07 i Göteborg (källa: Göteborgs Rådhusrätt och Magistrat före år 1900 EIIIa:52 s.467, AID: v67698.b237.s467); bouppteckning 1816-09-27 (källa: Göteborgs Rådhusrätt och Magistrat före år 1900 EIIIa:52 s.467, AID: v67698.b237.s467); dotter till stämpelmästaren vid Stora Packhuset i Stockholm Johan Schildt och Beata Charlotta Burgman.

Son:

 • Claes Fredrik Habicht, född 1765; fabrikör; † 1824. se Tab 5.

TAB 5

Claes Fredrik Habicht, (son till Fredrik Habicht, Tab 4), född 1765; garverifabrikör; † 1824-02-05 i Göteborgs Domkyrkoförsamling, Göteborgs & Bohus län, begravd 10/2 (fattig, slag, 59 år gammal, källa: Göteborgs Domkyrkoförsamling AIa: s.175, AID: v35177.b179.s175). Gift med jungfrun Susanna Söderström, född 1776-10-08 i Göteborgs Domkyrkoförsamling, Göteborgs & Bohus län, döpt 10/10 (källa: Göteborgs Domkyrkoförsamling C:2 s.321, AID: v30151.b165.s321), † 1845-03-08 i Göteborgs Domkyrkoförsamling, Göteborgs & Bohus län, begravd 12/3 (ålderdom, 69 år, 6 månader gammal, källa: Göteborgs Domkyrkoförsamling C:8 s.261, AID: v33997a.b261; Göteborgs Domkyrkoförsamling AIa: s.175, AID: v35177.b179.s175); bouppteckning 1845-05-26 med 307 riksdaler banco i tillgångar och 116 riksdaler banco i skulder (källa: Göteborgs Rådhusrätt och Magistrat före år 1900 (O) EIIIa:83 (1845) Bild: 230 Sida: 455, AID: v67729.b230.s455); dotter till handlanden och svenske konsuln i Boston Rickard Söderström och Susanna Christina Chapman.

Barn:

 • Charlotta Susanna Habicht, född 1797-08-07 i Göteborgs Domkyrkoförsamling, Göteborgs & Bohus län , döpt 8/8 (källa: Göteborgs Domkyrkoförsamling (O) C:3 (1781-1806) Bild: 153 Sida: 299, AID: v30152.b153.s299). Gift 1815-04-14 i Göteborgs Domkyrka (källa: Göteborgs Domkyrkoförsamling (O) C:4 (1807-1815) Bild: 211 Sida: 413, AID: v30153.b211.s413) med grosshandlaren i Boston Josef Hall. Paret fick flera barn.
 • Fredrik Habicht, född 1799; premiäraktör; † 1843. se Tab 6.
 • Claes Edvard (Claudius Edward) Habicht, född 1810-05-19 i Göteborgs Domkyrkoförsamling, Göteborgs & Bohus län, döpt 29/5 (källa: Göteborgs Domkyrkoförsamling (O) C:4 (1807-1815) Bild: 51 Sida: 93, AID: v30153.b51.s93); svensk-norsk vice konsul i New Orleans, Louisiana; RVO; KVO1kl 1861; strax efter amerikanska inbördeskriget anklagades han för att ha gått sydstaternas ärenden, fråntogs sina diplomatiska rättigheter men fick återupprättelse; svensk-norsk konsul i New York; † 1883.

TAB 6

Fredrik Habicht, (son till Claes Fredrik Habicht, Tab 5), född 1799-05-05; var en tid bokhållare på ett handelskontor i Stockholm; elev vid Kungliga Teatern 1833-01-01; debuterade som Adolf i "De begge arrestanterna" samma år 29/3; hans bästa roll var Lord Kockburn i "Fra Diavalo; sångare; † 1844-01-02 i Stockholm (44 år gammal, källa: Nedre Borgrätten F6:21 s.235, AID: v433458.b2440.s235). Bouppteckning 1844-04-02 (källa: Nedre Borgrätten F6:21 s.235, AID: v433458.b2440.s235). I boet fanns en lång rad kläder, bland annat en blå och en brun frack med blanka knappar, två svarta bonjourer, en svart satinrock med yllefoder, ett par uniformskragstövlar; en mahognybyrå med skåp, en betsad skrivpulpet, ett spelbord av mahogny med brickor, en länsstol med grön dyna, ett lackerat skrivtyg av bleck, en lampa med kupa, ett schackspel, en jettonlåda med marker, ett notställ, diverse pipskaft, diverse käppar; en lång teaterpersedlar som ett par bombasins pantalonger med damasker, ett par svarta pantalonger av halvkläde, ett par uniformsbyxor, två stålvärjor, en värja med mässingsfäste, en sabel, 6st riddarkragar, 3 vita plymer, diverse löshår med mera; i boet fanns även totalt 101st böcker. Gift 1824-06-22 i Stockholm med fröken Catharina Wilhelmina Norling, född 1809, † 1861-02-01 i Stockholm (57 år, 11 månader, 8 dagar gammal, källa: Stockholms rådhusrätt 1:a avdelning F1A:592 s.108, AID: v223302.b4940.s108); bouppteckning 1861-03-27 (källa: Stockholms rådhusrätt 1:a avdelning F1A:592 s.108, AID: v223302.b4940.s108).

Barn:

 • Claes Fredrik Wilhelm Habicht, född 1825-04-13 i Stockholm (källa: Nedre Borgrätten F6:21 s.235, AID: v433458.b2440.s235); bagare.
 • Anders Julius Viktor Habicht, född 1827; bagare. se Tab 7.
 • Josefina Wilhelmina Charlotta Habicht, född 1829-08-04 i Hedvig Eleonora församling, Stockholm, döpt 31/8 (källa: Nedre Borgrätten F6:21 s.235, AID: v433458.b2440.s235); ogift och barnlös.
 • Adelaide Mathilda Augusta Habicht, född 1831-08-24 i Hedvig Eleonora församling, Stockholm, döpt 10/9 (källa: Nedre Borgrätten F6:21 s.235, AID: v433458.b2440.s235). Gift med bagaren Anders Gustaf Enström.
 • Julia Sofia Amalia Habicht, född 1833-06-05 i Stockholm (källa: Nedre Borgrätten F6:21 s.235, AID: v433458.b2440.s235), † ogift och barnlös 1905-02-12 i Hovförsamlingen, Stockholm.
 • Carl Edvard August Habicht, född 1835-10-31 i Stockholm (källa: Nedre Borgrätten F6:21 s.235, AID: v433458.b2440.s235); musiker vid Kungliga Andra Livgardet.
 • Fredrika Gustava Theresia Habicht, född postumt 1844-04-30 i Stockholm (källa: Stockholms rådhusrätt 1:a avdelning F1A:592 s.108, AID: v223302.b4940.s108).

TAB 7

Anders Julius Viktor Habicht, (son till Fredrik Habicht, Tab 6), född 1827-05-23 i Stockholm (källa: Nedre Borgrätten F6:21 s.235, AID: v433458.b2440.s235); bagare. Gift med fröken Clara Serena Augusta Carolina Ambrosiani, född 1840-07-28 i Solna socken, Stockholms län (källa: Kungsängen (AB, C) AI:9a (1851-1855) Bild: 210 Sida: 15, AID: v87698.b210.s15), dotter till lantbrukaren Johan Fredrik Bernhard Ambrosiani och Clara Justina Link.

Barn:

 • Otto Herman Habicht, född 1864 i Stockholm
 • Adrian Viktor Habicht, född 1876 i Stockholm; arbetare. Gift med Johanna Augusta Mattsson, född 1874 i Väddö socken, Stockholms län.
 • Knut Vilhelm Habicht, född 1880 i Stockholm
 • Alma Charlotta Habicht, född 1873-12-29 i Stockholm (källa: Västmanlands mellersta domsaga (U) FII:1 (1948) Bild: 3450 Sida: 123, AID: v748945.b3450.s123), † 1947-12-06 på Norbergsby 21/14, Eskilsbacken, Norbergs socken, Västmanlands län (källa: Västmanlands mellersta domsaga (U) FII:1 (1948) Bild: 3450 Sida: 123, AID: v748945.b3450.s123). Bouppteckning 1947-03-06 (källa: Västmanlands mellersta domsaga (U) FII:1 (1948) Bild: 3450 Sida: 123, AID: v748945.b3450.s123). Gift med telefonreparatören Algot Bernhard Jonsson, † 1929-06-21 (källa: Västmanlands mellersta domsaga (U) FII:1 (1948) Bild: 3450 Sida: 123, AID: v748945.b3450.s123). Paret fick 6 barn.
 • Carl Oskar Habicht, född 1868 i Stockholm

Källor

Kyrkböcker; bouppteckningar; Gustaf Elgenstierna, Den introducerade svenska adelns ättartavlor. 1925-36; Fredrik August Dahlgren - Förteckning öfver svenska skådespel uppförda på Stockholms theatrar 1737-1863 och Kongl. theatrarnes personal 1773-1863 med flera anteckningar (1866). Forskare: Mattias Loman