Höglund från Stora Burge

Från Biografiska anteckningar

TAB 1

Grosshandlaren, skeppsredaren och portugisiske vicekonsuln Nils Magnus Höglund, (1801-1856).

Hans Olofsson, född 1737; skattebonde i Stora Burge i Hablingbo socken på Gotland; † 1798.

Son:

Nils Höglund, född 1765 i Stora Burge, Hablingbo socken, Gotlands län; styrman; vaktmästare vid Stockholms sjömanshus; † 1814-06-09 i Stockholm (48 år gammal, källa: Stockholms rådhusrätt 1:a avdelning F1A:394 s.119, AID: v223033.b1450.s119). Bouppteckning 1814-07-29 med ringa 124 riksdaler banco i tillgångar och 202 riksdaler banco i skulder (källa: Stockholms rådhusrätt 1:a avdelning F1A:394 s.119, AID: v223033.b1450.s119). Gift med jungfrun Christina Maria Hallström.

Barn:

 • Johanna Ulrika Höglund, född 1798 i Stockholm, † ung.
 • Nils Magnus Höglund, född 1801; grosshandlare, skeppsredare, vicekonsul; † 1856. se Tab 2.
 • Peter Adolf Höglund, född 1806 i Stockholm, † ung.
 • Anna Maria Höglund, född 1809-06-17 i Stockholm (källa: Stockholms rådhusrätt 1:a avdelning F1A:755 s.660, AID: v223521.b3940.s660), † där ogift och barnlös 1897-08-26 (källa: Stockholms rådhusrätt 1:a avdelning F1A:755 s.660, AID: v223521.b3940.s660). Bouppteckning 1897-11-25 med 12953 kronor i tillgångar och 406 kronor i skulder (källa: Stockholms rådhusrätt 1:a avdelning F1A:755 s.660, AID: v223521.b3940.s660). I hennes dödsbo fanns en stor juvelsamling bestående av 1 fickur med kedja i guld, 1 guldbrosch med örhängen, 2 par guldörhängen, 1 guldarmband, 1 smalt och slätt guldarmband, 1 kamébrosch med guldinfattning, en guldbrosch och örhängen av florentinsk mosaik, 1 liten romersk mosaikbrosch med guldinfattning, 1 broschnål i guld, 1 nål av guld och 2 guldringar. Vidare ägde hon 2 silverljusstakar, 1 klädskåp, 1 byrå, 1 säng, 1 liten soffa och 6 stolar alltsammans av mahogny, 1 par bronsljusstakar, 5 lotter i Stockholms Ångfartygs Rederiaktiebolag totalt 1125 kronor, 5 obligationer i Bergsunds Mekaniska Verkstadsaktiebolag 5000 kronor, 6 obligationer i Helsingborg-Hässleholms Järnvägsaktiebolag 6000 kronor.
 • Carl Johan Höglund, född 1811 i Stockholm, † ung.

TAB 2

Nils Magnus Höglund, (son till Nils Höglund, Tab 1), född 1801-03-17 i Sjömanshuset, Stockholm; blev fader- & moderlös vid 13 års ålder; handelslärling 1813; kontorist hos järnexportören och skeppsredaren Carl Fredrik Bohnstedt 1819 och blev vid dennes död 1838 kompanjon med sonen Carl Fredrik Johan Bohnstedt; efter dennes död 1849 fortsatte Nils Magnus firman i eget namn från 1851; portugisisk vicekonsul 1835; ledamot av bankofullmäktige 1847; en av Stockholms femtio äldste 1849; var en av initiativtagarna till Stockholms Enskilda Bank; † 1856-02-21 i Stockholm (54 år, 11 månader, 4 dagar gammal, källa: Stockholms rådhusrätt 1:a avdelning F1A:571 s.231, AID: v223280.b3510.s231). Bouppteckning med 1393106 riksdaler banco i tillgångar, 1177770 riksdaler banco i skulder varav 215335 riksdaler banco i behållning. Vid hans död var denna firma den tredje i ordningen bland Stockholms stångjärnsexportfirmor och rederier och han ägde flera skepp som exporterade järn och trä till Portugal och Medelhavet, återvände med laster av vin och salt med mera. Firmans stora, utsträckta verksamhet förorsakade då och då redan under Nils Magnus tid kännbara förluster, men förtroendet var obegränsat och han ansågs tio gånger rikare än han var i verkligheten. Skrev 1847-10-23 testamente till förmån för sin fru och ogifta syster Anna Maria. I bouppteckningen upptogs egendomen nr 4 i Storkyrkoförsamlingen i kvarteret Phoebus på fri och egen grund, vilken han köpte in 1847-02-01 och var värd 50000 riksdaler banco; 1/3-del i huset nr 3 i Maria Magdalena församling i kvarteret Sommens kvarn större i Skinnarviken, uppbyggd till arbetarbostäder taxerad för hela till 33000 riksdaler banco och hans del var värd 11000 riksdaler banco; 22865 riksdaler banco fanns i kontanter, i varulagret stångjärn värt 233082 rdb, skrotjärn 2722 rdb, brännstål 17946 rdb, 250 buteljer vitt portvin 166 rdb, 17 lådor cigarrer 85 rdb, rått ofärgat silke 1057 rdb, 67 balar svart peppar 1091 rdb, 63 2/12 tolfter brädor 379 rdb; i konsignerade varor till utrikes orter fanns stål och järn till Sheffield, Amerika, Batavia, Malaga, Marseille, Lübeck och Stettin, totalt 223861 rdb; ägde ½ part i barkskeppet Catharina 16666 rdb, 1/3-dels part i barkskeppet Hedda Fredrika 16666 rdb, ½ part i briggen Emma 16666 rdb, ½ part i briggen Maria 6666 rdb, 3/4-dels parter i briggen Johnny 6000 rdb, ½ part i brigantinen Mathilda 4500 rdb, ½ part i skonerten Maria 4000 rdb, ½ part i skonerten Anna Sofia 3666 rdb, 3/4-dels part i skonerten Felix 4666 rdb; ägde 50 akter i Nyhammars och Fredshammars Bruksaktiebolag 34444 rdb, 20 aktier i Gaslysningsaktiebolaget 5000 rdb, 10 aktier i Ångfartysbolaget Skandia 1000 rdb, 4 aktier i Bogsvings Ångfartygsbolaget 1000 rdb, 10 aktier i Gävle Ångfartygsbolag 500 rdb, 10 aktier i Försäkringsbolaget Skandia 5000 rdb, 100 aktier i Gävle-Dala Järnväg 666 rdb, 15 aktier i Wesman Barkens Järnvägsbolag 333 rdb, 10 aktier i Omnibus Aktiebolaget 100 rdb. Gift 1836 med fröken Fredrika Wilhelmina Lindroth, född 1810, † 1884-07-26 på Duvnäs, Sickla, Nacka socken, Stockholms län (74 år, 1 månad, 29 dagar gammal, källa: Stockholms rådhusrätt 1:a avdelning F1A:693 s.300, AID: v223459.b3470.s300); bouppteckning 1884-10-20 med 11970 kronor i behållning (källa: Stockholms rådhusrätt 1:a avdelning F1A:693 s.300, AID: v223459.b3470.s300); dotter till åldermannen vid Stockholms stora Järn- & Metallvåg Anders Lindroth och Anna Johanna Lindroth.

Barn:

 • Anna Wilhelmina Höglund, född 1837-06-26 i Storkyrkoförsamlingen, Stockholm (källa: Stockholms rådhusrätt 1:a avdelning F1A:571 s.231, AID: v223280.b3510.s231), † barnlös 1914-05-03. Gift 1:o med grosshandlaren Christian Adolf Cantzler, född 1827 i Stockholm, † där barnlös 1870-02-13 (43 år, 4 månader, 5 dagar gammal, källa: Stockholms rådhusrätt 1:a avdelning F1A:627 s.296, AID: v223388.b3130.s296); 2:o med grosshandlaren och konsuln Anders Wilhelm (Anhelm) Frestadius, i hans 2:a äktenskap (gift 1:o med fröken Rosina Charlotta Julin, med vilken han fick flera barn, född 1832-02-11 i Turku, Finland, † 1877-10-24 i Stockholm, dotter till apotekaren Erik Julin och Christina Sofia Sundbeck), född 1827-05-03 i Maria Magdalena församling, Stockholm, † 1894-07-17 i Hedvig Eleonora församling, Stockholm.
 • Emma Maria Höglund, född 1841-06-04 i Stockholm (källa: Stockholms rådhusrätt 1:a avdelning F1A:571 s.231, AID: v223280.b3510.s231).
 • Otto Magnus Höglund, född 1846; grosshandlare, fil dr, riksdagsman; † 1933. se Tab 3.
 • Anton Fredrik Höglund, född 1849; grosshandlare, konsul, OffItKrO; † 1907. se Tab .
 • Clara Mathilda Höglund, född 1851-05-04 i Stockholm (källa: Stockholms rådhusrätt 1:a avdelning F1A:571 s.231, AID: v223280.b3510.s231), † där 1933-01-09. Gift med sin kusin, grosshandlaren, skeppsredaren och ledamoten i Musikaliska akademien, RNO Carl Anders Lindroth, född 1833-07-31 i Stockholm, † 1904-12-25 i Jakobs församling, Stockholm. Paret fick flera barn.

TAB 3

Otto Magnus Höglund, (son till Nils Magnus Höglund, Tab 2), född 1846-09-23 i Storkyrkoförsamlingen, Stockholm; mogenhetsex vid Nya elementarskolan i Stockholm vårterminen 1864; inskrevs vid Uppsala Universitet höstterminen samma år; FK 1770-05-30; disputerade 1772-05-21; FD 1772-05-31, allt vid Uppsala Universitet; grosshandlare i järn- och stålvarufirman N M Höglunds söner & co 1879—13; ledamot av handels- och sjöfartsnämnden 1886—16 (ordförande där 1905—17); ledamot av bolagskommittén 1887-07-04 — 1890-06-30, av AK 187B och 1894—99, av styrelsen för Industrikreditab 1888—99, av Stockholms stadsfullmäktige 1889—1916; en av Borgerskapets 50 äldste 1889—1927; ordinarie riksgäldsfullmäktige 1890-03-11 (vice ordförande 1904-06-25— 1915-04-20); ledamot av direktionen över Stockholms stads undervisningsverk 1893—1926, av Sthlms hamnstyrelse 1909 (ordförande där 1910—16); ordf i grosshandlarsocieteten 1910—27; † 1933-02-07 i Engelbrekts församling, Stockholm. Gift 1873-05-24 i Tyska Sankta Gertruds kyrka, Stockholm med fröken Elin Clara Eugenia Werner, född 1851-06-25 i Tyska Sankta Gertruds församling, Stockholm, † 1940-01-18 i Engelbrekts församling, Stockholm, dotter till grosshandlaren Carl Adolf Werner och Gustava Elisabet Mathilda Cassow.

Barn:

 • Sven Magnus Höglund, född 1875; reservunderlöjtnant, vice VD, generalkonsul; † 1955.
 • Gerda Höglund, född 1878; målarinna; † 1973.

TAB 4

Anton Fredrik Höglund, (son till Nils Magnus Höglund, Tab 2), född 1849-06-06 i Stockholm; grosshandlare; italiensk konsul; OffItKrO; † 1907-03-10 i Stockholm. Gift 1875-11-23 på Gimo bruk med friherrinnan Sofia Charlotta Augusta Reuterskiöld, född 1856-07-21 på Gimo bruk, dotter till kabinettskammarherren, disponenten för Gimo bruks aktiebolag, riksdagsmannen, RDDO, RNO LLA, KVO1kl, KmstkVO, friherre Carl Leonard Reuterskiöld och Sofia Maria Elisabet Aminoff.

Fosterdotter:

 • Elin Augusta Höglund, född 1878 i Stockholm. Gift 1897 med överläkaren och direktören vid barnbördshuset Pro Patria Carl Gösta Axel Lindström, född 1862-02-20 i Sala, Västmanlands län. Paret fick 2 barn.

Källor

Kyrkböcker; bouppteckningar; Gustaf Elgenstierna, Den introducerade svenska adelns ättartavlor. 1925-36. Forskare: Mattias Loman