Grubb

Från Biografiska anteckningar

TAB 1

Grosshandlaren och riksdagsmannen Vilhelm Grubb, (1688-1753).
Fru Maria Catharina Grubb, (1726-1794), gift med grosshandlaren William Tottie.
Utdrag ur majorskan Maria Catharina Vilhelmina Grubbs bouppteckning 1876, där det Grubbeska fideikommissiet på Kungsholmen omnämns. Källa: Svea Hovrätt - Adelns bouppteckningar EIXb:328 s.33, AID: v364463a.b3520.s33.

Anders Jakobsson Grubb, (son till Jakob Grubb), handlande; borgare. Gift med jungfrun Elsa Halenia.

Barn:

 • Olof Grubb, född 1619; † 1670. se Tab 2.
 • Vilhelm Grubb, född 1623; sockenskrivare; † 1703. se Tab 3.
 • Anna Grubb, född 1627 i Umeå landsförsamling, Västerbottens län.
 • Nils Andersson Grubb, född 1630; handlande, rådman; † 1703. se Tab 9.
 • Andreas Andreae Grubb Westrobothniensis, född 1635; professor, rektor; † 1680. se Tab .

TAB 3

Vilhelm Grubb, (son till Anders Jakobsson Grubb, Tab 1), född 1623 i Umeå landsförsamling, Västerbottens län; sockenskrivare; † 1703. Gift med jungfrun Malin Bäck, † 1664 i Stockholm.

Barn:

 • Mikael Grubb, född 1659; handlande; † 1715. se Tab 4.

TAB 4

Mikael Grubb, (son till Vilhelm Grubb, Tab 3), född 1659 i Umeå; handlande; † 1715-07-07 i Stockholm (källa: Stockholms rådhusrätt 1:a avdelning F1A:84 s.304, AID: v222386.b3160.s304). Bouppteckning 1717-12-06 med 180 684 daler kopparmynt i behållning (källa: Stockholms rådhusrätt 1:a avdelning F1A:84 s.304, AID: v222386.b3160.s304). Gift 1687-08-11 i Stockholm med jungfrun Catharina Sohm, född 1664-09-05 (källa: Hülphers Genealogier), † 1716-05-10 i Stockholm (källa: Stockholms rådhusrätt 1:a avdelning F1A:84 s.304, AID: v222386.b3160.s304), dotter till handlanden och assistentrådet i justitiekollegiet Mårten Sohm och Gunilla Eijse.

Barn:

 • Vilhelm Grubb, född 1687; grosshandlare, riksdagsman; † 1753. se Tab 5.
 • Gunilla Grubb, född 1692-01-13 i Stockholm ; sångförfattarinna; † 1729-08-20 i Stockholm. Gift 1716-10-14 i Stockholm med handlanden Nils Grubb, född 1694 i Stockholm, † där 1749. Paret blev stamföräldrar för adliga ätten af Grubbens.
 • Mikael Grubb, född 1700; handlande; † 1740. se Tab 8.

TAB 5

Vilhelm Grubb, (son till Mikael Grubb, Tab 4), född 1687 (Hülphers Genealogier); grosshandlare; började sin politiska bana 1722; riksdagsman; delägare i 12 större och mindre fartyg och drev import- och exportaffärer på bl a Bordeaux och Lissabon; delägare till 9/32-delar i det 1740 grundade sockerraffinaderiet vid Lilla Nygatan; ägare till flera fastigheter i Stockholm, bl a Skeppsbron 24 och Västerlånggatan 7 — samt skattehemmanen Aspviken, Hökarängen och Farsta; † 1753-09-23 i Stockholm (källa: Stockholms rådhusrätt 1:a avdelning F1A:158 s.743, AID: v222499.b920.s743). Bouppteckning 1754-07-13 med drygt 750 000 daler kopparmynt i behållning (källa: Stockholms rådhusrätt 1:a avdelning F1A:158 s.743, AID: v222499.b920.s743). Gift 1:o 1717-08-06 (Hülphers Genealogier) med jungfrun Catharina Thormöhlen, född 1695 i Stockholm, † där 1721, dotter till handlanden Lorentz Thormöhlen och Maria Tham; 2:o 1721-10-19 (Hülphers Genealogier) med jungfrun Maria Catharina Eckman, född 1702-02-04 i Stockholm (Hülphers Genealogier), † där 1762-01-25 (Hülphers Genealogier), dotter till direktören vid Barnängens manufaktur, kommissarien Hans Eckman och Catharina Christina Lagerstedt.

Dotter 1:o:

 • Maria Catharina Grubb, född 1719 i Storkyrkoförsamlingen, Stockholm, † där späd.

Barn 2:o:

 • Catharina Christina Grubb, född 1722 i Storkyrkoförsamlingen, Stockholm, † där 1772-04-03 (Hülphers Genealogier). Gift 1747-06-28 i Storkyrkan (Hülphers Genealogier) med direktören i Ostindiska kompaniet, donatorn Niclas Sahlgren, i hans 2:a äktenskap (gift 1:o 1745-04-25 i Ramnäs, Värmlands län med jungfrun Anna Margareta Wittmack, född 1723 i Stockholm, † 1746-09-18, dotter till handlanden Claës Wittmack och Anna Margareta von Walcker), född 1701-03-18 i domkyrkoförsamlingen, Göteborg, † där 1776-03-10. Paret fick 2 gemensamma döttrar.
 • Hans Vilhelm Grubb, född 1724; handlande; † 1786. se Tab 6.
 • Maria Catharina Grubb, född 1726 i Storkyrkoförsamlingen, Stockholm, † där 1794. Gift 1749 i Stockholm med grosshandlaren William Tottie, i hans 2:a äktenskap (gift 1:o med jungfrun Magdalena Toutin, född 1715 i Stockholm, † där 1746-02-22, dotter till sidenfabrikören Isak Toutin och Johanna Bedoire), född 1705 i Storkyrkoförsamlingen, Stockholm, † där 1766. Paret fick 4 gemensamma barn.
 • Vilhelmina Grubb, född 1728 i Stockholm, † där barnlös 1762. Gift 1754 i Storkyrkan med direktören i Ostindiska kompaniet Nils Ström, i hans 1:a äktenskap (gift 2:o med jungfrun Catharina Arfwedson, född 1737, † 1793, dotter till grosshandlaren Abraham Arfwedson och hans 1:a fru Maria Elisabet Pauli), född 1714, † barnlös 1783-09-12 i Stockholm.
 • Magdalena Grubb, född 1733 i Storkyrkoförsamlingen, Stockholm, † 1802-08-21 i Göteborg. Gift med direktören vid Ostindiska kompaniet Olof Ström, född 1717, † 1775-03-18 i Göteborg. Paret fick 2 döttrar.
 • Ulrika Grubb, född 1733 i Storkkyrkoförsamlingen, Stockholm, † 1784-05-14 i Göteborg (källa: Hülphers Genealogier). Gift 1757-12-11 i Stockholm med superkargören vid Ostindiska kompaniet Vollrath Tham, född 1721-09 i Göteborg, † där 1782-03-01. Paret fick 7 barn.

TAB 6

Hans Vilhelm Grubb, (son till Vilhelm Grubb, Tab 5), född 1724-06-13 i Storkyrkoförsamlingen, Stockholm; handlande; † 1786-01-15 i Stockholm (källa: Stockholms rådhusrätt 1:a avdelning F1A:284 s.557, AID: v222918.b5790.s557). Bouppteckning 1786-04-10 (källa: Stockholms rådhusrätt 1:a avdelning F1A:284 s.557, AID: v222918.b5790.s557). Ägde andel i den Piperska egendomen på Kungsholmen värd 800 riksdaler specie. Gift med jungfrun Emerentia Eleonora Ström, född 1733 i Storkyrkoförsamlingen, Stockholm, † 1806-10-16 i Stockholm (73 år gammal, källa: Stockholms rådhusrätt 1:a avdelning F1A:367 s.451, AID: v223005.b4670.s451); bouppteckning 1807-04-08 (källa: Stockholms rådhusrätt 1:a avdelning F1A:367 s.451, AID: v223005.b4670.s451); dotter till grosshandlaren Börje Olofsson Ström och Emerentia Henning.

Barn:

 • Emerentia Vilhelmina Grubb, född 1756-12-26 i Storkyrkoförsamlingen, Stockholm. Gift med grosshandlaren Sten Alsing, född 1746-07-17 i Göteborg. Paret fick 7 barn.
 • Bernhard Ludvig Grubb, född 1759; grosshandlare, brukspatron, RVO; † 1833. se Tab 7.

TAB 7

Bernhard Ludvig Grubb, (son till Hans Vilhelm Grubb, Tab 6), född 1759 i Storkyrkoförsamlingen, Stockholm; grosshandlare; brukspatron; RVO; † 1833-05-26 i Kungsholms församling, Stockholm (74 år gammal, källa: Stockholms rådhusrätt 1:a avdelning F1A:474 s.56, AID: v223116.b750.s56). Bouppteckning 1833-07-05 (källa: Stockholms rådhusrätt 1:a avdelning F1A:474 s.56, AID: v223116.b750.s56). I bouppteckningen upptods fideikommisset på Kungsholmen, vilket tillföll honom 1819-09-22, värderat till 53333 riksdaler banco. Han gjorde konkurs med en skuld på 122648 riksdaler banco. Gift 1783 i Stockholm med jungfrun Johanna Albertina Sterky, född 1754 i Hovförsamlingen, Stockholm, döpt 12/6, † 1816-11-15 i Kungsholms församling, Stockholm (62 år gammal, källa: Stockholms rådhusrätt 1:a avdelning F1A:404 s.88a, AID:v223043.b5590.s88a); bouppteckning 1817-05-10 (källa: Stockholms rådhusrätt 1:a avdelning F1A:404 s.88a, AID:v223043.b5590.s88a); dotter till husgerådsmästaren vid hovet Jakob Didrik Sterky och Sara Hahn.

Barn:

 • Emerentia (Emma) Albertina Grubb, född 1784 i Kungsholms församling, Stockholm, † 1853 i Stockholm. Gift 1807-07-08 i Kungsholms kyrka med justitierådet, KNO Magnus Torén, född 1770-03-04 i Göteborg, † 1825-09-03 i Stockholm (55 år gammal, källa: Stockholms rådhusrätt 1:a avdelning F1A:438 s.368, AID: v223077.b3920.s368). Paret fick 10 barn.
 • Vilhelm Ludvig Grubb, född 1784 i Kungsholms församling, Stockholm, † där 1791.
 • Maria Catharina Vilhelmina Grubb, född 1791 i Kungsholms församling, Stockholm, † 1876-01-05 i Stockholm (84 år, 9 månader, 25 dagar gammal, källa: Svea Hovrätt - Adelns bouppteckningar EIXb:328 s.33, AID: v364463a.b3520.s33). Bouppteckning 1876-03-30 med 175022 kronor i behållning (källa: Svea Hovrätt - Adelns bouppteckningar EIXb:328 s.33, AID: v364463a.b3520.s33). Gift 1819 i Stockholm med majoren och fideikommissarien Gustaf von Cederwald, född 1786-02-13, † 1834-09-06 i Stockholm. Paret fick 2 barn.

TAB 8

Mikael Grubb, (son till Mikael Grubb, Tab 4), född 1700 i Stockholm; handlande; † 1740-10-19 i Stockholm (källa: Stockholms rådhusrätt 1:a avdelning F1A:128 s.1139, AID: v222450.b12610.s1139). Bouppteckning 1741-12-07 (källa: Stockholms rådhusrätt 1:a avdelning F1A:128 s.1139, AID: v222450.b12610.s1139). Gift 1733 i Stockholm med jungfrun Helena Cederborgh, † 1747 i Stockholm (källa: Stockholms rådhusrätt 1:a avdelning F1A:142 s.4110, AID: v222467.b4110); bouppteckning 1747-06-13 (källa: Stockholms rådhusrätt 1:a avdelning F1A:142 s.4110, AID: v222467.b4110); dotter till brukspatronen Erik Philipsson och Anna Ahlgren.

Barn:

 • Anna Catharina Grubb, född 1734-10-19 i Storkyrkoförsamlingen, Stockholm, † där barnlös 1753-04-29. Gift 1751 i Stockholm med hovsekreteraren, och brukspatronen, RVO Bengt Gustaf Geijer, i hans 1:a äktenskap (gift 2:o 2:o 1757 i Stockholm med Maria Ulrika Cederborgh, född 1740-09-25 på Östra Bors bruk, Lindesbergs socken, Örebro län, † 1759-09-12 i Stockholm, dotter till brukspatronen Erik Cederborgh och Anna Maria Tersmeden; 3:o 1760-02-23 på Lundsholm, Ölme socken, Värmlands län med Brita Christina von Numers, född 1738-12-31 på Lundsholm, † 1818-04-27 på Ribbingsfors, Amnehärads socken, Skaraborgs län, dotter till lagmannen Carl von Numers och Brita Christina Lundstedt), född 1724-04-01 på Risberg, † barnlös 1817-03-23 på Ribbingsfors, begravd i familjegraven på Norra Råda kyrkogård.
 • Mikael Grubb, född 1735 i Storkyrkoförsamlingen, Stockholm (källa: Stockholms rådhusrätt 1:a avdelning F1A:128 s.1139, AID: v222450.b12610.s1139), † barn.

TAB 9

Nils Andersson Grubb, (son till Anders Jakobsson Grubb, Tab 1), född 1630; handlande, rådman; † 1703. Gift med jungfrun Brita Sand.

Barn:

 • Mikael Nilsson Grubb, rådman; † 1736. se Tab 10.
 • Nils Grubb, född 1681; kyrkoherde, prost, professor; † 1724.

Källor

Gustaf Elgenstierna, Den introducerade svenska adelns ättartavlor. 1925-36; Kyrkböcker. Forskare: Mattias Loman