Graver

Från Biografiska anteckningar

TAB 1

Brukspatronen Jacob Graver, (1708-1779).
Den mäktiga brukspatronessan Maria Magdalena Eurenia, (1730-1819).

Jacob Graver, kom till Sverige från Holland; kryddkramhandlare i Stockholm; † 1729-05-01 i Storkyrkoförsamlingen, Stockholm (källa: Storkyrkoförsamlingen F1A:1 s.25, AID: v90745.b17.s25); bouppteckning 1729-11-04 (källa: Stockholms rådhusrätt 1:a avdelning F1A:98 s.810, AID: v222408.b8260.s810). Gift 1:o 1684 i Stockholm med jungfrun Catharina Mijtens, född 1668 i Stockholm, † där 1698-08 (källa: Stockholms rådhusrätt 1:a avdelning F1A:56 s.288, AID: v222342.b3080.s288); bouppteckning 1699-03-07 (källa: Stockholms rådhusrätt 1:a avdelning F1A:56 s.288, AID: v222342.b3080.s288); ägde stenhus värderat till 16000 daler kopparmynt (källa: Stockholms rådhusrätt 1:a avdelning F1A:56 s.289, AID: v222342.b3090.s289); dotter till borgaren och kryddkramhandlaren Scipio Mijtens och Lijsbet Grill; 2:o med jungfrun Johanna Krüger, † 1749-03-08 i Stockholm (källa: Stockholms rådhusrätt 1:a avdelning F1A:146 s.543, AID: v222472.b5580.s543); bouppteckning 1749-07-18 (källa: Stockholms rådhusrätt 1:a avdelning F1A:146 s.543, AID: v222472.b5580.s543); dotter till handlanden Sofonius Krüger och hans 1:a fru Catharina Gertrud Moren.

Barn 1:o:

 • Elisabet Graver, född 1687 i Stockholm, † där 1717-06. Gift 1:o med borgaren och handlanden Wilhelm Guijen, med vilken hon fick 1 son, † 1708-06 i Stockholm (källa: Stockholms rådhusrätt 1:a avdelning F1A:77 s.1677, AID: v222376.b7370.s1677). 2:o med handlanden och skeppsredaren Joakim Meltzer, med vilken hon fick 2 söner, i hans 1:a äktenskap (gift 2:o med jungfrun Catharina von Swindern, med vilken han fick 2 barn), † 1722 (källa: Stockholms rådhusrätt 1:a avdelning F1A:102 s.1299, AID: v222414.b13480.s1299).
 • Casper Graver, född 1689 i Stockholm.
 • Catharina Graver, född 1694 i Stockholm, † där 1769-05-07 (källa: Stockholms rådhusrätt 1:a avdelning F1A:217 s.512, AID: v222804.b5350.s512). Bouppteckning 1769-09-01 (källa: Stockholms rådhusrätt 1:a avdelning F1A:217 s.512, AID: v222804.b5350.s512). Ägde stenhus i kvarteret Lappskon i Maria Magdalena församling, värderat till 50000 daler kopparmynt (källa: Stockholms rådhusrätt 1:a avdelning F1A:217 s.513, AID: v222804.b5360.s513). Gift med manufakturisten Isaac Tiquet, född 1690 i Maria Magdalena församling, Stockholm, † 1770 i Stockholm. Paret fick 2 barn.
 • Maria Graver, född 1695 i Stockholm.

Barn 2:o:

 • Ulrika Graver, född 1702 i Storkyrkoförsamlingen, Stockholm, döpt 28/8 (källa: Storkyrkoförsamlingen CIa1:5 s.604, AID: v90668.b308.s604).
 • Johanna Graver. Gift med fältskären Peter d´Aumont. Paret fick 3 barn.
 • Sofia Graver, född 1706 i Storkyrkoförsamlingen, Stockholm.
 • Jacob Graver, född 1708; brukspatron; † 1779. se Tab 2.
 • Anna Maria Graver, född 1712 i Stockholm (17 år gammal i faderns bouppteckning 1729, källa: Stockholms rådhusrätt 1:a avdelning F1A: 98 s.811, AID: v222408.b8270.s811), † där barnlös 1770-04-12 (källa: Stockholms rådhusrätt 1:a avdelning F1A:218 s.218, AID: v222806.b10550.s993). Bouppteckning 1770-06-23 (källa: Stockholms rådhusrätt 1:a avdelning F1A:218 s.218, AID: v222806.b10550.s993). Gift med perukmakaren Moritz Mendelberg.

TAB 2

Jacob Graver, (son till Jacob Graver, Tab 1), född 1708-11 i Storkyrkoförsamlingen, Stockholm, döpt 12/11; burskap som borgare och handelsman i Stockholm 1742-06-22; brukspatron; lät uppföra Jakobsbergs herrgård i Bredäng; köpte 1763-01-20 godset Rodga med segelduks- och buldansväveri i Simonstorps socken samt Hults Bruk för 1 185 000 daler kopparmynt, av buldansfaktorn Per Hellwegh d y; † 1779-11-19 på Rodga säteri, Simonstorps socken, Östergötlands län. Gift 1:o 1740-10-23 med jungfrun Ulrika Petronella Blomberg, född 1719, † 1763-06-11 på Jakobsbergs gård, Brännkyrka socken, Stockholms län, begravd 16/6 i Kungsholms församling, Stockholm (vattusot, 44 år gammal, källa: Kungsholm FI:1 s.280, AID: v87658.b284.s280; Stockholms rådhusrätt 1:a avdelning F1A:94 s.993, AID: v222752.b10190.s993); bouppteckning 1763-12-15 med 521660 daler kopparmynt i behållning, där bl a 1/3 i det så kallade engelska garveriet på Kungsholmen upptogs till 150000 daler kopparmynt (källa: Stockholms rådhusrätt 1:a avdelning F1A:94 s.993, AID: v222752.b10190.s993); dotter till Petter Blomberg och Anna Catharina Roth; 2:o 1764 i Klara kyrka, Stockholm med jungfrun Maria Magdalena Eurenia, i hennes 1:a äktenskap (gift 2:o 1783 i Risinge kyrka med häradshövdingen Christian Brandt, † 1803 i Simonstorps socken, Östergötlands län), född 1730-02-06 i Torsåkers socken, † 1819-01-10 i Åby socken, dotter till kyrkoherden Jöns Jacobi Eurenius och Catharina Renhorn.

Söner 1:o:

 • Jacob Adolf Graver, född 1741-10-13 i Storkyrkoförsamlingen, Stockholm, döpt 15/10 (källa: Storkyrkoförsamlingen CIa1:9 s.133, AID: v90672.b72.s133), † 1760 (hetsig sjukdom).
 • Johan Ulrik Graver, född 1742, † 1760 (hetsig sjukdom).
 • Henrik Bernhard Graver, född 1750; brukspatron; † 1805. se Tab 3.

Barn 2:o:

 • Johan Jacob Graver, född 1765; jägmästare; † 1831. se Tab 4.
 • Johanna Maria (Jenna) Graver, född 1767-10-17 på Rodga, Simonstorps socken, Östergötlands län, döpt 19/10 (källa: Simonstorp CI:2 s.193, AID: v40073.b100.s193), † 1795-08-17 på Krusenhofs herrgård, Kvillinge socken, Östergötlands län, begravd 21/8 (lungsot, 28 år gammal, källa: Kvillinge CI:4 s.537, AID: v38563.b274.s537). Gift 1786-10-10 på Rodga (källa: Simonstorp CI:2 s.31, AID: v40073.b19.s31) med överjägmästaren och godsägaren Anders Adolf Älf, i hans 1:a äktenskap (gift 2:o med Fredrika Teuchler, född 1764-10-16 i Stockholm (källa: Kvillinge AI:14 s.109, AID: v24885.b123.s109), född 1755-01-12 i Kvillinge socken, Östergötlands län (källa: Kvillinge AI:14 s.109, AID: v24885.b123.s109), † 1836 på Krusenhofs herrgård, Kvillinge socken, Östergötlands län. Paret fick 3 gemensamma barn.

TAB 3

Henrik Bernhard Graver, (son till Jacob Graver, Tab 2), född 1750-05-02 i Maria Magdalena församling, Stockholm (källa: Skedevi AI:2 s.162, AID: v28964.b89.s162); växte upp med guvernant (senare styvmodern Maria Magdalena Eurenia), och sägs ha varit ett besvärligt och svårhanterligt barn; brukspatron; † 1805-05-07 på Sillsjö Kronosäteri, Skedevi socken. Bouppteckning 1805-05-23 (källa: Risinge tingslag FII:9 s.1301, AID: v77178.b669.s1301). Gift 1773-09-23 i Örebro med jungfrun Ulrika Sofia Geringia, född 1745-06-24 i Norrköpings S:t Johannes församling, döpt samma dag (källa: Norrköpings S:t Johannes C:5 s.207, AID: v39360.b121.s207; Skedevi AI:2 s.162, AID: v28964.b89.s162), † 1803-04-01 på Sillsjö Kronosäteri, Skedevi socken, dotter till assessorn och medicine doktorn Johan Gabriel Geringius och Helena Margareta Cederholm von Schmalensée.

Dotter:

 • Ulrika Margareta Graver, född 1776-04-16 i Örebro, Örebro län, döpt där samma dag (källa: Skedevi C:3 s.187, AID: v40181.b100.s187), † 1815 på Harvestads säteri, Landeryds sn. Gift 1799-11-24 i Skedevi sn (källa: Skedevi C:3 s.63, AID: v40181.b35.s63) med löjtnanten vid Ostindiska kompaniet i Göteborg, godsägaren Sven Fredrik Thollander, i hans 3:e äktenskap (gift 1:o 1790 med jungfrun Catharina Elisabet Dettow, född 1760-12-08 i Norrköpings S:t Olai förs, döpt 10/12 (namnet Maria Christina är överstruket i fb, källa: Norrköpings S:t Olai CI:5 s.257, AID: v39416.b261.s257), dotter till handelsmannen Hans Anders Dettow och Lovisa Catharina Kryser; 2:o 1796 med sin kusin Anna Christina Thollander, född 1770-12-06 på Fristad, Tåby socken, Östergötlands län, † 1798 på Harvestads säteri, Landeryds socken, Östergötlands län, dotter till proviantmästaren Nils Thollander och Christina Maria Friberger), född 1757, † 1815 på Harvestads säteri, Landeryds socken, Östergötland slän Paret fick 6 gemensamma barn.

TAB 4

Johan Jacob Graver, (son till Jacob Graver, Tab 2), född 1765-05-05 på Rodga säteri, Simonstorps socken, Östergötlands län (källa: Kvillinge AI:8 s.172, AID: v24879.b96.s172); jägmästare; ägare till 2 mtl Malmö säteri, Kvillinge socken, Östergötlands län (värderat till 17 100 riksdaler banco i bouppteckningen 1831, källa: Bråbo häradsrätt FII:7 s.387, AID: v76580.b197.s387); † 1831-07-25 på Malmö säteri, Kvillinge socken, Östergötlands län, begravd 29/7 (slag, 66 år gammal, källa: Kvillinge CI:5 s.391, AID: v38564.b200.s391). Bouppteckning 1831-09-19 (källa: Bråbo häradsrätt FII:7 s.361, AID: v76580.b184.s361). Gift 1792 i Regna kyrka med demoiselle Maria Christina Agrell, född 1763-04-24 i Godegårds socken, Östergötlands län (källa: Kvillinge AI:8 s.172, AID: v24879.b96.s172), dotter till brukspatronen Peter Agrell och Maria Christina De Geer.

Barn:

 • Jakob Peter Graver, född 1793 i Kvillinge socken, Östergötlands län (källa: Kvillinge AI:8 s.172, AID: v24879.b96.s172); arrendator; † 1860.
 • Maria Lovisa Graver, född 1794-12-18 i Kvillinge socken, Östergötlands län (källa: Kvillinge AI:8 s.172, AID: v24879.b96.s172), † barn.
 • Carl Fredrik Graver, född 1797-04-08 i Kvillinge socken, Östergötlands län (källa: Kvillinge AI:8 s.172, AID: v24879.b96.s172); stallmästare vid Livregementet; † 1858.
 • Johan Adolf Graver, född 1800-05-21 på Malmö säteri, Kvillinge socken, Östergötlands län (källa: Kvillinge AI:8 s.172, AID: v24879.b96.s172); student; † ogift och barnlös 1821-02-21 på Malmö, Kvillinge socken, Östergötlands län.

Källor

Kyrkböcker; Gustaf Elgenstierna, Den introducerade svenska adelns ättartavlor. 1925-36. Forskare: Mattias Loman Ej komplett - under utredning