Gråberg

Från Biografiska anteckningar

TAB 2

Diplomaten och skriftställaren Jakob Gråberg, italiensk greve Gråberg di Hemsö, (1781-1847).

Göran Gråberg, (son till Olof Gråberg, Tab 1), född 1682-03-29 i Uppsala Domkyrkoförsamling, Uppsala län; kom i Uppsala skola 1695; prästvigd 1708 till sin fars biträde; slottspredikant och komminister vid Trefaldighetsförsamlingen i Uppsala efter sin far 1711, vilken han fick kung Karl XII:s konfirmation på daterad i Bender 1712-03-08; kyrkoherde i Biskopskulla och Fröslunda pastorat av ärkestiftet 1728-09-24; kontraktsprost 1733-01-17; † 1737-11-27 i Bikopskulla prästgård, Biskopskulla socken, Uppsala län, begravd 30/11 (56 år gammal, källa: Biskopskulla C:2 s.443, AID: v120436.b214.s443). Omtalad som en ordentlig och saktmodig man. Gift med jungfrun Christina Regina Krahn, dotter till kapellisten och direktören vid hovkapellet i Stockholm Christian Krahn.

Söner:

  • Olof Gråberg, född 1716-05-04 i Helga Trefaldighets församling, Uppsala län (källa: Helga Trefaldighet C:2 s.18, AID: v124730.b22.s18); magister 1743; kyrkoherde i Ulrika Eleonora församling i Stockholm; † barnlös 1767-09-03 i Ulrika Eleonora församling, Stockholm (51 år gammal, källa: Stockholms rådhusrätt 1:a avdelning F1A:215 s.10040, AID: v222797.b10040). Bouppteckning 1767-11-19 med 20151 daler kopparmynt i behållning, där en stor del av inventarierna bestod av 6000st katekeser och 600 volymer övriga böcker samt kontanter och skuldfordringar (källa: Stockholms rådhusrätt 1:a avdelning F1A:215 s.10040, AID: v222797.b10040). Ägde 1/7-del i ett skattehemman i Fröslunda socken i Uppsala län värt 700 daler kopparmynt. Gift 1:o med jungfrun Hedvig Catharina Hörstedt, † barnlös 1763 (källa: Stockholms rådhusrätt 1:a avdelning F1A:193 s.5380, AID: v222750.b5380). Bouppteckning 1763-04-29 (källa: Stockholms rådhusrätt 1:a avdelning F1A:193 s.5380, AID: v222750.b5380); 2:o med jungfrun Maria Margareta Klint.
  • Christian Gråberg, född 1718; lagman; † 1795. se Tab 3.

TAB 3

Christian Gråberg, (son till Göran Gråberg, Tab 2), född 1718-07-20 i Helga Trefaldighets församling, Uppsala län (källa: Helga Trefaldighet C:2 s.22, AID: v124730.b26.s22); juridisk examen 1741; auskultant i Svea Hovrätt; auditör vid en artilleribataljon som var förlagd till Gotland 1743; sekreterare i riksdagens protokollsdeputation 1760-62; ordförande i lagmansrätten på Gotland; lagmans titel; † 1795-06-03 i Hemse socken, Gotlands län (den 3 Junij kl 1. eftermiddagen dödde lagmannen Christian Gråberg uti i hitsig feber. Begrofs uti Hemse kyrkia den 4.Julij utaf Conrectoren, pastorn och Magistern herr Johannes Lange. Hans ålder var 76 år). Gift med jungfrun Catharina Magdalena Toftén, född 1748, † 1814, dotter till kyrkoherden och prosten i Havdhems pastorat Jakob Toftén och Catharina Magdalena Fries.

Barn:

  • Catharina Gråberg, född 1774-03-10, † samma år.
  • Jakob Gråberg, greve di Hemsö, född 1776-05-07 på Gannarve gård, Hemse socken, Gotlands län; avlade styrmansexamen 1792; befordrades han till löjtnant i brittiska amiralitetet 1794; handsekreterare åt den svenske beskickningschefen i Italien J.C. Lagersvärd och kopist vid beskickningen i Liguriska republiken i Genua 1800; officer vid Genuas nationalgarde under stadens belägring 1801; grundade i Genua firman Gråber & Insom "avsedd för svenska och norska skeppsadresser o. kommissionshandel"; ledamot av Italienska akademien i Florens 1806; svensk vicekonsul i Genua 1811; avlade magistergrad vid Genuas universitet 1816; konsulatsekreterare hos svenske generalkonsuln i Marocko 1815 till 1822; svensk konsul i Tanger och generalkonsul i Tripolis 1822–1828; kammarherre och överbibliotekarie vid det Pittiska biblioteket hos storhertigen av Toscana på 1830-talet; upphöjdes av republiken San Marino till adlig patricier, 1834 uppges han också av påven blivit utnämnd till riddare av Påvliga Gyllene sporrens orden och även upphöjd till "comes palatinus", det vill säga greve, med predikatet "di Hemsö"; † 1847-11-29 i Florens, Italien. Gift med Jeanne Marie Louise Hugues. Äktenskapet var barnlös, men paret adopterade två av sina brorsdöttrar, som flyttade ut till och fick sin uppfostran i Florens.
  • Christina Gråberg, född 1777-05-07 på Gannarve gård, Hemse socken, Gotlands län.
  • Olof Gråberg, född 1781; grosshandlare, skeppsredare; † 1810. se Tab 4.
  • Anna Gråberg, född 1786-05-13 på Gannarve gård, Hemse socken, Gotlands län; populärförfattare och kolportör; † 1857-09-25 i Stockholm. Gift 1812-03-22 på Gandarve med majoren och bataljonschefen vid Gotlands Nationalbeväring Nils Ludvig Ehrenström, från vilken hon skildes 1823-09-24, i hans 1:a äktenskap, född 1789-12-20 på Vreta gård, Värmdö, Stockholms län, † 1869-05-26 på Fårö, Gotlands län. Paret fick 1 gemensam dotter som dog ogift och barnlös.

TAB 4

Olof Gråberg, (son till Christian Gråberg, Tab 3), född 1781-06-28 på Gannarve gård, Hemse socken, Gotlands län, döpt 3/7 (källa: Alva (I) CI:2 (1750-1826) Bild: 1400 Sida: 323, AID: v61371.b1400.s323); grosshandlare i Stockholm; skeppsredare; † 1810-03-18 i Stockholm (29 år gammal, källa: Stockholms rådhusrätt 1:a avdelning F1A:379 s.223, AID: v223017.b2340.s223). Bouppteckning 1810-08-06 med 73372 riksdaler banco i tillgångar, 69149 riksdaler banco i skulder, utgörande behållningen till 4223 riksdaler banco (källa: Stockholms rådhusrätt 1:a avdelning F1A:379 s.223, AID: v223017.b2340.s223). Ägde fregatten Jägaren av furu om 112 läster värd 1344 riksdaler banco och skonerten Flundran av furu om 27 läster värd 220 riksdaler banco; guld, förgyllt och oförgyllt silver, möbler, engelskt porslin, ett omfattande bibliotek, en täckt vagn, en kalesch med mera. I varulager vid Järnvågen hade han ekspik, ett brädlager vid Sillhovet, bjälkar förvarades på Djurgården och 23 tunnor tjära lagrades vid Tjärhovet; i magasin i Stockholm förvarades en lång rad exotiska varor, bland annat 38 tunnor råg, 280 tunnor havre, 365 kannor rom, 203st segelduk, te och kaffe, gult vax, fikon, 160 tunnor linfrö, 2100st mögliga sviskon, anis, sötmandel, bittermandel, sockrade russin, starkpeppar, hampa, ingefära, saffran, klöverfrö, humle, 20 kannor skämd hampolja, 45 kannor citronsaft, 9 krus seltzervatten, 60 kannor Madeira-vin, 30 kannor Mosel-vin, 15 kannor Rhenskt vin, 12 buteljer Portvin, alltsammans i magasinen värt 11457 riksdaler banco. Magasinerat i Göteborg fanns 2 lådor kakaobönor, 2 lådor porter med mera värt 2859 riksdaler banco. En lång rad fordringar för 4905 riksdaler banco. Gift 1807-10-01 (bifogat brev med pastellmålning av Johanna Maria, källa: Stockholms Auktionsverk) med jungfrun Johanna Maria Schinkel, i hennes 1:a äktenskap (gift 2:o med tullförvaltaren Johan Ludvig Govenius, med vilken hon fick 1 dotter, född 177(6), † 1815-08-29 i Stockholm (39 år gammal, källa: Stockholms rådhusrätt 1:a avdelning F1A:396 s.171, AID: v223035.b2500.s171); 3:o 1822 med kaptenen vid Gotlands Nationalbeväring, kompanichefen Rudolf Carl Enhörning, med vilken hon fick 1 dotter, född 1785-01-21, † 1849-04-25 i Storkyrkoförsamlingen, Stockholm), född 178(9)? i Stockholm, † där 1831-09-13 (44 år gammal, källa: Stockholms rådhusrätt 1:a avdelning F1A:463 s.198, AID: v223105.b2090.s198). Bouppteckning 1831-02-15 (källa: Stockholms rådhusrätt 1:a avdelning F1A:463 s.198, AID: v223105.b2090.s198); dotter till brukspatronen, skeppsredaren och kommerserådet David Schinkel, adlad men ej introducerad Schinkel och N.N. (enligt en uppgift Anna Catharina von Jagerhult, källa behövs).

Döttrar:

  • Johanna Olovina Fredrika Catharina Gråberg, född 1808-07-24 i Stockholm; ärvde fideikommisset Cerberus III efter modern och bodde där i hela sitt liv; † 1886-06-21 i Stockholm (77 år gammal, källa: Stockholms rådhusrätt 1:a avdelning (A, AB) F1A:701 (1886) Bild: 3300 Sida: 268, AID: v223467.b3300.s268). Bouppteckning 1886-10-25 med 143364 kronor i behållning (källa: Stockholms rådhusrätt 1:a avdelning (A, AB) F1A:701 (1886) Bild: 3300 Sida: 268, AID: v223467.b3300.s268). I bouppteckningen upptogs fideikommisset Cerberus III med adress Lilla Nygatan 29 med taxeringsvärde 87700 kronor. I testamente gav hon all lös egendom utan undantag och med full äganderätt till sin halvsyster Rudolfina Carolina Charlotta Enhörning.
  • Lovisa Jakobina Eleonora Gråberg, född 1809-07-23 i Stockholm; skickades vid 5 års ålder ensam med båt till sin farbror Jakob; kammarfröken hos storhertiginnan av Toscana; hon blev mördad och bestulen på alla sina värdesaker, enligt en version av en präst, enligt en annan version mördades hon av sin betjänt och sin kammarjungfru.
  • Aurora Charlotta Gråberg, född 1810-07-01 i Stockholm, † 1866-11-15 i Florens, Toscana. Gift 1838-05-07 i Florens (paret träffades vid ett besök hos sin farbror Jakob i Italien, på en maskerad hos hertigen av Toscana) med Georg Franz Otto Gustav Engelbrecht von Dürckheim-Montmartin, tysk riksgreve Eckbrecht von Dürckheim-Montmartin, född 1802-03-17 i Thürnhofen, Bayern, † 1877-03-02 i Berlin. Paret fick 5 barn.

Källor

Kyrkböcker; bouppteckningar; Gustaf Elgenstierna, Den introducerade svenska adelns ättartavlor. 1925-36; Wahlström & Låstbom - Upsala Arkestifts Herdaminne Första delen, Uppsala 1842 s.142-143; Carl Forsstrand - Svenska lyckoriddare i främmande länder. Stockholm: Geber, 1916. Forskare: Mattias Loman