Gother

Från Biografiska anteckningar

I de äldre källorna anges namnet Engelbrekt och senare Engelbert - jag har standardiserat släkttabellerna med namnet Engelbert.

TAB 1

Handelsborgmästaren i Stockholm; fabrikören och delägaren i Rörstrands porslinsfabrik, riksdagsmannen och talmannen i borgarståndet vid riksdagen i Norrköping Engelbert Gother, (1708-1775). Källa: Målningen finns i rådhuset i Norrköping.
Kommerserådinnan Johanna (Jeanne) Gother, (1752-1818). Källa: Målning av Peter Adolf Hall, Svenska Porträttarkivet/Nationalmuseum Stockholm.
Teckningen har inskriptionen "mamsell Gother" och föreställer sannolikt den rika arvtagerskan Caroline Gother, (1761-1836). Hon ansökte 1793 till Kunglig Majestät om att bli myndigförklarad, vilket hon blev, och efter att bland annat ha ärvt en betydande del i järnbruk i Hälsingland, tjänade hon en förmögenhet på aktier, investeringar och utlåningar. Efter försäljningen av sin andel järnbruken blev hon en av sin tids mest förmögna affärskvinnor.
Engelbert Gothers och Äreborna jungfrun Barbro Jakobsdotter Jernstedts vigselnotis från Västerås Domkyrka år 1662 Källa: Västerås Domkyrkoförsamling C:1 s.83, AID: v74772.b88.s83.
Rådmannen och riksdagsmannen Johan Gothers namnteckning i faderns bouppteckning 1736 Källa: Västerås rådhusrätt och magistrat FIIIA:12 s.27, AID: v150752.b30.s27.
Handelsborgmästaren i Stockholm, delägaren i Rörstrands porslinfabrik samt riksdagsmannen och talmannen i borgarståndet Engelbert Gothers namnteckning i faderns bouppteckning 1736 Källa: Västerås rådhusrätt och magistrat FIIIA:12 s.27, AID: v150752.b30.s27.

Engelbert Arvidsson Gother, bokhållare hos riksrådet Bengt Horn; utsedd till borgmästare i Göteborg, men hann inte tillträda tjänsten; † 1676. Gift 1662-09-16 i Västerås Domkyrka (Engelbrecht Arfvidsson Gother, h. Bencht Horns bokhållare med Äreborna jungfru Barbro Jacopsdotter, källa: Västerås Domkyrkoförsamling C:1 s.83, AID: v74772.b88.s83) med Äreborna jungfrun Barbro Jakobsdotter Jernstedt, född 164(3), † 1713, dotter till brukspatronen, rådmannen och slottsfogden i Västerås Jakob Jernstedt och Barbro Hising.

Söner:

 • Jakob Gother, vägare vid ryssvågen; † 1700-10 i Stockholm (källa: Stockholms rådhusrätt 1:a avdelning F1A:57 s.1033, AID: v222343.b10550.s1033). Bouppteckning 1700-10-27 och 7/11 (källa: Stockholms rådhusrätt 1:a avdelning F1A:57 s.1033, AID: v222343.b10550.s1033).
 • Arvid Gother, mässingsslagare; † barnlös 1712-10-31 i Stockholm (källa: Stockholms rådhusrätt 1:a avdelning F1A:79 s.1034, AID: v222379.b2830.s1034). Bouppteckning 1713-03-18 (källa: Stockholms rådhusrätt 1:a avdelning F1A:79 s.1034, AID: v222379.b2830.s1034). Ägde gård på Drottninggatan, Norrmalm. Gift 1:o med jungfrun Johanna Lamorea, † barnlös 1710-10-08 i Stockholm (källa: Stockholms rådhusrätt 1:a avdelning F1A:75 s.314, AID: v222374b.b3270.s314); bouppteckning 1711-02-27 (källa: Stockholms rådhusrätt 1:a avdelning F1A:75 s.314, AID: v222374b.b3270.s314); 2:o 1712-06-26 med Catharina Rothoff.
 • Johan Gother, kryddkramhandlare; † 1721. se Tab 2.
 • Anna Christina Gother, född 1672 i Stockholm (fadern före detta borgmästaren i Götheborg Engelbert Gother, modern fru Barbro Jakobsdotter Jernstedt, källa: Köpings stadsförsamling F:2 s.39, AID: v73146.b39), † barnlös 1742-12-05 i Köping, Västmanlands län, begravd 6/12 (efter åtta dagars invärtes sjukdom, 70 år gammal, källa: Köpings stadsförsamling F:2 s.39, AID: v73146.b39). Gift 1:o 1696 (källa: Köpings stadsförsamling F:2 s.39, AID: v73146.b39) med ryttmästaren Samuel Lock, † 1710 i Moskva, Ryssland; 2:o 1714 i Giresta kyrka, Uppsala län (källa: Köpings stadsförsamling F:2 s.39, AID: v73146.b39) med kyrkoherden och prosten Erik Benedicti Waselius, i hans 3:a äktenskap, född 1650 i Torstuna socken, Uppsala län, † 1715 i Litslena socken, Uppsala län; 3:o 1720 (källa: Köpings stadsförsamling F:2 s.39, AID: v73146.b39) med majoren Anders Norling, i hans 2:a äktenskap, född 1673 i Nora, Västmanlands län (källa: Köpings stadsförsamling F:2 s.69, AID: v73146.b69), † 1746-05 i Köping, Västmanlands län, begravd 5/6 (73 år gammal, källa: Köpings stadsförsamling F:2 s.69, AID: v73146.b69).
 • Engelbert Gother, född 167(5); rådman; † 1734. se Tab 4.
 • Barbro Gother, † 1704 i Västerås Domkyrkoförsamling, Västmanlands län (källa: Västerås rådhusrätt och magistrat FIIIA:4 s.114, AID: v150744a.b1410.s114). Gift 1:o 1684 i Västerås Domkyrka med borgaren Christiern Johansson, med vilken hon fick 2 barn (i bouppteckningen efter Barbro 1704 kallas barnen Jakob och Barbro Lisken styvbarn till Erik Barck och deras mormoder dygdsamma matrona Barbro Jernstedt omnämns också, källa: Västerås rådhusrätt och magistrat FIIIA:4 s.114, AID: v150744a.b1410.s114), † 1694-04-15 i Västerås Domkyrkoförsamling, Västmanlands län; 2:o 1698 i Västerås Domkyrka (källa: Västerås Domkyrkoförsamling C:3 s.312, AID: v74774.b316.s312) med guldsmeden Erik Barck, i hans 1:a äktenskap, med vilken hon fick 1 dotter.

TAB 2

Johan Gother, (son till Engelbert Arvidsson Gother, Tab 1), kryddkramhandlare; † 1721-01-15 i Stockholm. Gift med jungfrun Christina von der Liedt, i hennes 1:a äktenskap (gift 2:o med handlanden och kryddkrämaren Zacharias Hielmerus), född 1682 (källa: Stockholms rådhusrätt 1:a avdelning F1A:57 s.1122, AID: v222343.b11440.s1122), † 1728-09-28 i Stockholm (källa: Stockholms rådhusrätt 1:a avdelning F1A:99 s.244, AID: v222409.b2540.s244); bouppteckning 1729-02-08 (källa: Stockholms rådhusrätt 1:a avdelning F1A:99 s.244, AID: v222409.b2540.s244); ägde en liten gård på Skinnarviksberget taxerad till 1400 daler kopparmynt; flera juveler bestående av en diamantring med 9 rosenstenar, 1 parti armpärlor, 1 litet och mycket "brukat" pärlhalsband m.m.; dotter till handlanden Didrik von der Liedt och hans 2:a fru Maria Livijn.

Barn:

 • Engelbert Gother, född 1707 i Storkyrkoförsamlingen, Stockholm (källa: Storkyrkoförsamlingen AI:4 s.23, AID: v90438.b18.s23).
 • Barbro Christina Gother, född 1708 i Stockholm, † där 1740-11-10 (källa: Stockholms rådhusrätt 1:a avdelning F1A:128 s.838, AID: v222450.b8980.s838). Bouppteckning 1741-11-05 (källa: Stockholms rådhusrätt 1:a avdelning F1A:128 s.838, AID: v222450.b8980.s838). Ägde en gård på Rådmansgatan 95, på fri och egen grund, i kvarteret Båtmannen mindre, taxerad till 1200 daler kopparmynt. Gift med handlanden Gabriel Cruus. Paret fick 1 son som dog 11 år gammal.
 • Johan Didrik Gother, född 1711 i Stockholm; borgmästare i Sala. Gift 1743-10-16 i Maria Magdalena kyrka, Stockholm (källa: Maria Magdalena EI:2 s.216, AID: v88261.b113.s216) med Elisabet Arosiander.
 • Anna Catharina Gother, född 1713 i Stockholm. Gift 1735 (källa: Köpings stadsförsamling F:2 s.41, AID: v73146.b41) med handlanden Petter Deijen, född 1705 i Köping, Västmanlands län (källa: Köpings stadsförsamling F:2 s.41, AID: v73146.b41), † där 1743, begravd 3/2 (38 år gammal, källa: Köpings stadsförsamling F:2 s.41, AID: v73146.b41). Paret fick 3 döttrar.
 • Carl Magnus Gother, född 1715; handlande; † 1752. se Tab 3.

TAB 4

Engelbert Gother, (son till Engelbert Arvidsson Gother, Tab 1), född 1675-01-23 (Hülphers genealogier); rådman; † 1734-02-20 i Västerås Domkyrkoförsamling, Västmanlands län (59 år gammal, källa: Sankt Ilian AI:1 s.103, AID: v73943.b108.s103). Bouppteckning 1736-10-22 (källa: Västerås rådhusrätt och magistrat FIIIA:12 s.1, AID: v150752.b4.s1). Ägde flera byggnader i Västerås varav den största låg vid torget och taxerades till 14000 daler kopparmynt, en annan på Stora gatan vid Östra Tullen taxerad till 4000 daler kopparmynt och en tredje vid torget taxerad till 1800 daler kopparmynt. Ägde även 1 gammal skuta, 1 jakt, en stor mängd guld, förgyllt silver och juveler, bl a en guldring med 12 dukater, 1 guldring med 3½ dukater, 1 diamantring med 9 rosenstenar m.m. Hans fru ärvde efter sin far en tomt på Södermalm i Stockholm, där Kristinehovs malmgård ligger idag. Engelbert slog samman några mindre tomter i området och lät bygga de så kallade Gotherska husen. Gift 1706-08-30 i Stockholm (Maria fs.) efter lysningar i Danderyd och Lidingö fs. med jungfrun Elisabet Dotheen, född 1686, döpt 17/6 i Stockholm (Maria), † 1743-03-21, begraven 27/3 i Västerås dotter, till uppbördsmannen Hans Andersson Dotheen och Anna Jönsdotter Böök.

Barn:

 • Anna Christina Gother, född 1705 i Västerås Domkyrkoförsamling, Västmanlands län, † 1762-07 i Västerås Domkyrkoförsamling, Västmanlands län. Bouppteckning 1763 (källa: FIIa:17 s.375). Gift med rådmannen Erik Langberg, född 1695 i Långshyttans socken, Dalarnas län. Paret fick 7 barn.
 • Johan Gother, född 1707; stadssekreterare, riksdagsman; † 1770. se Tab 5.
 • Engelbert Gother, född 1708; handelsborgmästare, fabrikör, riksdagsman, talman; † 1775. se Tab 7.
 • Hans Gother, född 1712; e.o. hovpredikant; † 1747.
 • Isak Gother, född 1716; handlande; † 1747.
 • Abraham Gother, född 1718; primariekämnär; † 1762. se Tab 8.

TAB 5

Johan Gother, (son till Engelbert Gother, Tab 4), född 1707-06-20 i Västerås Domkyrkoförsamling, Västmanlands län; stadssekreterare; riksdagsman 1751-52; † 1770-04-20 i Västerås Domkyrkoförsamling, Västmanlands län (källa: Västerås rådhusrätt och magistrat FIIIA:19 s.305, AID: v150760.b308.s305). Gemensam bouppteckning med frun 1770-07-26 och följande dagar (källa: Västerås rådhusrätt och magistrat FIIIA:19 s.305, AID: v150760.b308.s305). Paret efterlämnade en stor förmögenhet bestående av flera fastigheter och gårdar, varav den största var belägen på Smedegatan 12, i Södra kvarteret vid östra sidan av gamla torget, guld, juveler, förgyllt silver, kreatur, jakten Nordstiernan m.m. Gift 1739-09-26 i Norrbärke kyrka med jungfrun Elisabet Elvia, född 1720-01-08 i Västerås Domkyrkoförsamling, Västmanlands län, † där 1769-05-18 (källa: Västerås rådhusrätt och magistrat FIIIA:19 s.305, AID: v150760.b308.s305), dotter till kyrkoherden och kontraktsprosten Gustaf Elvius och Anna Kalsenia.

Barn:

 • Engelbert Gustaf Gother, född 1740-06-18, † samma år.
 • Anna Elisabet Gother, född 1741-04-10, † 1741-07-04.
 • Elisabet Maria Gother, född 1742-05-04, † 1773-07-04. Gift 1766-10-21 med sysslomannen vid Hospitalet i Västerås Samuel Eckman, född 1734-08-18 i Stora Skedvi socken, † 1781-06-13. Paret fick 4 barn.
 • Anna Margareta Gother, född 1743-03-26, † 1777-01-26. Gift 1773-05-06 i Västerås Domkyrka (källa: Västerås Domkyrkoförsamling EI:1 s.29, AID: v74792.b32.s29) med kyrkoherden i Estuna pastorat Magnus Julius Winge, född 1731 i Stockholm, † 1798-08-20 i Estuna prästgård, Estuna socken. Paret fick 1 son.
 • Johan Gustaf Gother, född 1744-07-26, † 1746-03-13.
 • Engelbert Gother, född 1745-12-10; pastor i Västerfärnebo pastorat; † ogift och barnlös 1783-10-21.
 • Johanna Ulrika Gother, född 1746-10-30, † 1792-05-06. Gift med rådmannen Mats Norström. Paret fick 1 dotter.
 • Johan Gother, född 1747; borgmästare, riksdagsman; † 1799. se Tab 6.
 • Gustava Gother, född 1748-12-19, † 1764-09-17.
 • Sara Christina Gother, född 1750-04-23, † ogift och barnlös 1774.
 • Barbro Catharina Gother, född 1751-08-27, † ogift och barnlös.
 • Hedvig Gother, född 1754-10-15. Gift med Jonas Lindgren.
 • Charlotta Gother, född 1755-10-05, † samma år 16/10.

TAB 7

Engelbert Gother, (son till Engelbert Gother, Tab 3), född 1708; handelsborgmästare i Stockholm; fabrikör och delägare i Rörstrands porslinsfabrik från 1753; riksdagsman och talman i borgarståndet vid riksdagen i Norrköping 1769-70; † 1775-03-07 i Gotherska husen, Maria Magdalena församling, Stockholm (66 år, 20 veckor gammal, källa: Stockholms rådhusrätt 1:a avdelning F1A:243 s.204, AID: v222858.b2120.s204). Bouppteckning 1775-05-15 med 120766 daler kopparmynt i tillgångar och inventarier, 139102 daler kopparmynt i skulder vilket utgjorde ett stort underskott i dödsboet (källa: Stockholms rådhusrätt 1:a avdelning F1A:243 s.204, AID: v222858.b2120.s204). Ärvde de så kallade Gotherska husen efter föräldrarna, i Maria Magdalena församling och kvarteret Västergötland vid Sankt Paulsgatan 72, taxerade till 72000 daler kopparmynt. I mitten av 1700-talet finns noterat att han var ägare till ett stenhus på den ”bergaktige gårds tomt på Södermalm utom Horns Kroken mellan Hornsgatan och Siöen”, kvarteret Kanin 36000 daler kopparmynt. Han bodde där fram till sin död 1775 och 1789 såldes egendomen till grosshandlaren och direktören Georg Fredrik Diedrichson. Han ägde även från 1750 en malmgård i Skärholmen som i bouppteckningen upptogs som en kostnad, då den var belånad upp till taknocken. Vid sin död var han totalt ruinerad och skuldsatt, varav största skuldposterna var 59741 daler kopparmynt till Riksens Ständers Bank, 22302 daler kopparmynt till Justitiekollegium samt en skuld i "malmgården" (Skärholmen) 39417 daler kopparmynt. Gift 1743-09-22 med jungfrun Maria Elisabet Bedoire, född 1726 i Stockholm, † där 1783-01-28 (källa: Stockholms rådhusrätt 1:a avdelning F1A:275 s.849, AID: v222899.b4320.s849): bouppteckning 1783-02-27 med 1521 daler kopparmynt i behållning (källa: Stockholms rådhusrätt 1:a avdelning F1A:275 s.849, AID: v222899.b4320.s849); dotter till grosshandlaren och direktören i Ostindiska kompaniet François Bedoire och Maria Elisabet Ross.

Barn:

 • Engelbert Gother, född 1748 i Maria Magdalena församling, Stockholm; † ogift och barnlös 1772 i England (skeppsbrott) .
 • Johanna (Jeanne) Gother, född 1752 i Maria Magdalena församling, Stockholm, † barnlös 1818-07-25 på Kilafors järnbruk, Hanebo socken, Gävleborgs län (59 år gammal, källa: Stockholms rådhusrätt 1:a avdelning F1A:409 s.830, AID: v223048.b8440.s830). Bouppteckning på Kilafors 1818-11-06, där ½ bruket och ett stort antal andra egendomar upptogs till ett totalt värde av 45025 riksdaler banco; den lösa egendomen upptogs till 25143 riksdaler banco, varav totala behållningen var hela 68340 riksdaler banco (källa: Hanebo tingslags häradsrätt FII:9 s.134, AID: v151917.b405.s134). Bouppteckning i Stockholm 1818-11-27, där en fastighet i Katarina församling i kvarteret Häckelfjäll under nr 5 upptogs, värd 1500 riksdaler banco, samt flera skeppsparter värda 2284 riksdaler banco; tillgångarna var 90896 riksdaler banco och skulderna 9294 riksdaler banco, varav behållningen blev 81602 riksdaler banco (källa: Stockholms rådhusrätt 1:a avdelning F1A:409 s.830, AID: v223048.b8440.s830). I testamente gav hon hälften vardera av 66318 riksdaler banco, till systern Carolina och till avlidna systern Albertinas 4 barn (källa: Stockholms rådhusrätt 1:a avdelning F1A:409 s.860, AID: v223048.b8740.s860). Gift med grosshandlaren, kommerserådet, skeppsredaren, direktören vid Svenska Västindiska kompaniet och brukspatronen på Kilafors järnbruk, RVO Lars Reimers, född 1738, † barnlös 1811-01-30 i Stockholm (73 år gammal, källa: Hanebo tingslags häradsrätt FII:8a s.66, AID: v151915.b154.s66).
 • Anna Gother, född 1754-06-12 i Maria Magdalena församling, Stockholm, † ung.
 • Ulrika Gother, född 1758-10-20 i Maria Magdalena församling, Stockholm, † ung.
 • Fredrik Gother, född 1756-12-16 i Maria Magdalena församling, Stockholm; handelsbokhållare hos en assessor Arfwidsson i Göteborg; vistades i Nantes, Frankrike vid tiden för moderns bouppteckning; † 1783-10-11 i Nantes (»H. Fredric Gother, död i Nantes den 11 sistl. October uti deß 27 års ålder» - Inrikes Tidningar 1783-11-13).
 • Caroline Gother, född 1761-03-05 i Maria Magdalena församling, Stockholm; hon ansökte 1793 till Kunglig Majestät om att bli förklarad myndig och eftersom hennes förmyndare inte hade några invändningar så beviljades hon omgående ; hon ärvde en enorm förmögenhet efter sin äldre syster Jeanne och svåger Lars Reimers, och blev på slaget en av Sveriges rikaste kvinnor; hon sålde sin andel i Kilafors bruk 1823 till grosshandlaren Wilhelm Tottie, för 124000 riksdaler banco; andelen omfattade 1/4-del av järnbruken Kilafors, Annafors och Loviseberg; i försäljningen ingick Hållbo masugn, med motsvarande lott i brukets andel i Vintjärns malmgruva jämte alla till bruks-, masugns, gruvandelar hörande privilegier, mjöl- & sågkvarnar och alla andra vattenbruk och mekaniska inrättningar och byggnader; vidare ingick brukets två magasin i Söderhamn med tomterna samt byggnader som tillhörde bruken, vidare under järnbruken lydande frälsehemman, skattehemman, hemmansandelar och lägenheter; † ogift och barnlös 1836-06-02 i Stockholm (75 år gammal, källa: Stockholms rådhusrätt 1:a avdelning F1A:489 s.164, AID: v223150.b1720.s164). Bouppteckning 1836-08-08 med 27096 riksdaler banco i tillgångar och inventarier och när skulderna var avdragna återstod 13722 riksdaler banco i behållning (källa: Stockholms rådhusrätt 1:a avdelning F1A:489 s.164, AID: v223150.b1720.s164). I den summan ingick inte arvet på 27000 riksdaler banco efter hennes syster Johanna (Jeanne), inte heller det stora lånet till makarna Palm på 35500 riksdaler banco - dessa summor skulle utredas vidare. Caroline var en stor långivare och fordringarna i hennes bouppteckning uppgick till ofantliga 21466 riksdaler banco och osäkra fordringar ca 14000 riksdaler banco, samt den nyss nämnda fordran hos överste Palm och hans fru på 35500 riksdaler banco med ränta, som låg under utredning. Caroline upprättade testamente 1822-03-05.
 • Adolf Gother, född 1762-05-14 i Maria Magdalena församling, Stockholm; kofferdikapten; bosatt i London; † 1799-01-04 i London, England. Gift med N.N. Woolis. Son Johan Adolf Gother, född ca 1792, † 1800-12-07 på Björnö, Åby sn (H). (»Herr Adolph Gother, död i London den 4 Januarii, i des 36 år; han war född i Stockholm, och son af afl. handels-Borgmästaren Engelberth Gother» - Inrikes Tidningar 1799-02-19) (»Adolph Gother, son af framl. Coopvaerdie=Capitenen Adolph Gother och des f. Maka född Woolis, död på Björnö Sätesgård, 8 år och 9 månader gammal» - Inrikes Tidningar 1800-12-24)
 • Albertina Gother, född 1763-08-31 i Maria Magdalena församling, Stockholm (källa: Hanebo AI:5a s.141, AID: v135171.b141.s134), † 1812-05-01 på Kilafors bruk, Hanebo socken, Gävleborgs län, begravd 10/1 (förkylning, 48 år gammal, källa: Hanebo C:1 s.841, AID: v135214.b426.s841). Gift 1792-09-16 på Skärholmen, Huddinge socken, Stockholm med direktören vid Åkers styckebruk, brukspatronen Carl Gustaf Netzel, född 1750-01-02 i Österlövsta socken, Uppsala län (källa: Hanebo AI:5a s.141, AID: v135171.b141.s134), † 1803-05-09 på Kilafors bruk, Hanebo socken, Gävleborgs län. Paret fick 4 barn.
 • Carl Ludvig Gother, född 1765-04-12 i Maria Magdalena församling, Stockholm, † ung.

TAB 8

Abraham Gother, (son till Engelbert Gother, Tab 4), född 1718-10-22 i Västerås Domkyrkoförsamling, Västmanlands län; sekreterare i Kämnärsrätten i Stockholm; primariekämnär; † 1762-08-28 i Stockholm (källa: Stockholms rådhusrätt 1:a avdelning F1A:199 s.675, AID: v222761.b3840.s675). Bouppteckning 1764-03-03 (källa: Stockholms rådhusrätt 1:a avdelning F1A:199 s.675, AID: v222761.b3840.s675). Ägde stenhus vid Skeppsbron i Östra kvarteret nr 37 på fri och egen grund. Huset var 4 våningar högt med 9 rum på bottenvåningen, källarvalv och eldfri vind, värt 90000 daler kopparmynt. Innan sin död köpte han en gård med 2 sjöbodar i Västerås, som varit i hans brors, rådmannen Jakob Gothers, disposition i flera år. Sonens fädernearv blev 21141 daler kopparmynt. Gift 1757-06-07 i Fellingsbro kyrka, Västmanlands län (källa: Fellingsbro EI:1 s.16, AID: v53052.b16) med jungfrun Anna Magdalena Strang, i hennes 1:a äktenskap (gift 2:o 1764 med rådmannen Johan Adolf Paqualin, med vilken hon fick 3 barn, född 1726, † 1783-04-26 i Stockholm (källa: Stockholms rådhusrätt 1:a avdelning F1A:1781, AID: v222899.b8990.s1781)), född 1735-08-11 i Västerås Domkyrkoförsamling, Västmanlands län, † 1798-06-23, dotter till kyrkoherden i Fellingsbro pastorat, kontraktsprosten Jakob Strang och Anna Christina Elvia.

Söner:

 • Engelbert Gother, född 1758-05-12 i Storkyrkoförsamlingen, Stockholm, † där barn.
 • Per Abraham Gother, född 1760; kamrerare; † 1841. se Tab 9.
 • Jakob Gother, född 1762-04-17 i Storkyrkoförsamlingen, Stockholm, † där barn.

TAB 9

Per Abraham Gother, (son till Abraham Gother, Tab 8), född 1760 i Stockholm; kamrerare i Krigskollegium; † 1841-05-05 i Stockholm (81 år gammal, källa: Stockholms rådhusrätt 1:a avdelning F1A:509 s.656, AID: v223194.b6930.s656). Bouppteckning 1841-06-15 med 11602 riksdaler banco i behållning (källa: Stockholms rådhusrätt 1:a avdelning F1A:509 s.656, AID: v223194.b6930.s656). Ägde hälften i en fastighet på Norrmalm i Klara församling, vid Klara Bergsgränd i kvarteret Orgelpipan under nr 1, med adress nr 35 värd 10000 riksdaler banco, vilken han fick fasta på 1805-11-13; ägde även hälften i en fastighet på Södermalm i Katarina församling vid Norra Slussgatan och kvarteret Trehörningen under nr 8, upptogs till 4100 riksdaler banco, och denna del fick han fasta på 1825-12-12. Gift 1:o med fröken Eva Charlotta Löfberg, född 1794-07-26 i Finspång, Risinge socken, Östergötlands län, † 1819-08-18 i Klara församling, Stockholm (barnsäng, 25 år gammal, källa: Stockholms rådhusrätt 1:a avdelning F1A:415 s.23, AID: v223054.b320.s23); bouppteckning 1820-01-08 med 17767 riksdaler banco i behållning (källa: Stockholms rådhusrätt 1:a avdelning F1A:415 s.23, AID: v223054.b320.s23); dotter till inspektorn Johan Peter Löfberg och Eva De Grad; 2:o med sin svägerska, fröken Fredrika Aurora Löfberg, född 1791-02-18 i Finspång, Risinge socken, Östergötlands län, dotter till inspektorn Johan Peter Löfberg och Eva De Grad.

Dotter 1:o:

 • Eva Charlotta Gother, född 1819-08-12 i Klara församling, Stockholm (källa: Stockholms rådhusrätt 1:a avdelning F1A:747 s.66, AID: v223513.b2760.s66), † där 1895-06-04 (källa: Stockholms rådhusrätt 1:a avdelning F1A:747 s.66, AID: v223513.b2760.s66). Bouppteckning 1896-02-05 (källa: Stockholms rådhusrätt 1:a avdelning F1A:747 s.66, AID: v223513.b2760.s66). Hon ägde 3/4-delar av egendomen Orgelpipan taxerad till 135000 kronor, hennes del 101250 kronor; 3/4-delar av egendomen i kvarteret Trehörningen på Västra Slussgatan nr 3 i Katarina församling, taxerad till 25000 kronor och hennes del 18750 kronor. Gift med majoren vid Svea artilleriregemente, RSO Carl Abraham Westman, född 1801 (källa: Stockholms rådhusrätt 1:a avdelning F1A:375 s.278, AID: v223013.b2870.s278), † 1864-11-26 i Stockholm (62 år, 1 månad, 1 dag gammal, källa: Stockholms rådhusrätt 1:a avdelning F1A:604 s.71, AID: v223314.b2810.s71). Paret fick 3 söner.

Källor

Kyrkböcker; bouppteckningar; Marja Taussi Sjöberg - Släkten, pengarna & Caroline Gother; Genealogiske samlingar öfwer Åtskillige Westerås Slägter Som ... i flere Ättegrenar. : Samlade tid efter annan På 1760 & 1770 talen Af Abrah. Hülphers Abrson. 1787 vore utkast til 160 familier. Vol. III, p. 78-79 [Gother], Forskare: Mattias Loman