Godenius

Från Biografiska anteckningar

TAB 1

Mamsell Elisabet Catharina Godenius namnteckning och sigill i farbrodern Erik Gustafs bouppteckning 1845 Källa: Risinge tingslag F11:19 s.791, AID: v77188.b403.s791.
Grosshandlaren och brukspatronen Samuel Godenius namnteckning och sigill i farbrodern Erik Gustafs bouppteckning 1845 Källa: Risinge tingslag F11:19 s.791, AID: v77188.b403.s791.
Utdrag ur grosshandlaren och brukspatronen Erik Gustaf Godenius testamente daterat på Ribbingsholm 1845-01-22, och som inskrivet som kopia i Maria Charlotta Norbins bouppteckning på Ribbingsholm 1876. Maria Charlotta var gift med Erik Gustafvs brorson Samuel Godenius, vilken fick Ribbingsholm som fideikommiss av farbrodern. Källa: Risinge tingslag F11:25 s.1117, AID: v77194.b567.s1117.
Fortsättning på Erik Gustaf Godenius testamente från 1845-01-22, där han tecknar Ribbingsholm som fideikommiss med brorsonen Samuel som mottagare Källa: Risinge tingslag F11:25 s.1117, AID: v77194.b567.s1117.

Ericus Andreæ Godenius, född 1620 i Godby, Arboga landsförsamling, Västmanlands län, efter vilken födelsgård han antog efternamnet Godenius; komminister i Järna pastorat; † 1682-06-09 i Järna socken. Gift med jungfrun Margareta Jonsdotter, född 1622 i Västerås, Västmanlands län, † 1702.

Barn:

 • Jakob Godenius, född 1657; länsman; † 1720. se Tab 2.
 • Samuel Godenius, född 1662; kyrkoherde; † 1725. se Tab 5.
 • Andreas Erici Godenius, född 1665; komminister; † 1706. se Tab .

TAB 5

Samuel Godenius, (son till Ericus Andreæ Godenius, Tab 1), född 1662 på Äppelbo, Vansbro socken, Kopparbergs län; student vid Uppsala Universitet 688; prästvigd 1693-09-27; vice rektor i Arboga skola; kyrkoherde i Harakers pastorat 1724; † 1725-11-30 på Harakers prästgård, Harakers socken, Västmanlands län. Gift med jungfrun Margareta Barchia, född 1656 i Orsa socken, Kopparbergs län, † 1734-02-17 i Harakers socken, Västmanlands län, dotter till komministern i Dingtuna pastorat Laurentius Erici Barchius och Anna Vibyensia.

Son:

 • Jakob Godenius, född 1703; kyrkoherde, prost, riksdagsman; † 1786. se Tab 6.

TAB 6

Jakob Godenius, (son till Samuel Godenius, Tab 5), född 1703-04-11 i Harakers socken, Västmanlands län; student vid Uppsala Universitet 1723; prästvigd 1726-04; skolmästare i Orsa 1729; respondent vid prästmötet 1740; kyrkoherde i Medåker 1747-09-28; transport till Björskog 1761-03-10; prost 1764-08-31; riksdagsman 1765-66; † 1786-01-20. Gift 1:o 1730-03-05 med jungfrun Eva Christina Hollsten, född 1706-04-02 i Riddarholmens församling, Stockholm, † 1764-08-06 på Sätra brunn, Sala socken, Västmanlands län, dotter till handlanden Anders Hollsten och Anna Hedengran; 2:o med jungfrun Juliana Christina Udd, † 1766-01-11; 3:o med jungfrun Susanna Maria Fernsten, född 1727, † 1797-10-19, dotter till kyrkoherden Mattias Fernsten och Susanna Malmin.

Barn 1:o:

 • Samuel Godenius, född 1731; kyrkoherde, riksdagsman; † 1802. se Tab 7.
 • Anders Godenius, född 1733; komminister, hovpredikant; † 1788. se Tab .
 • Anna Margareta Godenia. Gift med trumpetaren Jakob Ulrik Mandelberg. Paret fick 3 barn.
 • Eva Ulrika Maria Godenia, född 1740-01-06 i Folkärna socken, Kpparbergs län, † 1787-02-06 i Arboga, Västmanlands län. Gift 1:o med slussinspektorn Johan Öijer; 2:o med slussinspektorn Hans Samuel Mossberg.
 • Christina Elisabet Godenia, född 1747-12-31, † 1840-05-05. Gift 1785-01-11 med faderns efterträdare, kyrkoherden i Björskogs pastorat, kontraktsprosten, RVO Georg Kallstenius, född 1743-11-28 i Köpings landsförsamling, Västmanlands län, † 1827-05-19, begravd 27/5. Paret fick 4 barn.
 • Daniel Godenius, född 1752; kyrkoherde; † 1820. se Tab .

TAB 7

Samuel Godenius, (son till Jakob Godenius, Tab 6), född 1731-01-24 i Orsa socken, Kopparbergs län (källa: Gagnef AI:10 s.164, AID: v130012a.b173.s164); student vid Uppsala Universitet 1751; filosofie kandidat 1755; prästvigd 1756-08-24; extra ordinarie bataljonspredikant vid Västmanlands regemente 1757-07 och följde regementet till Pommern; pastoralexamen 1760-05-12; komminister i Falun 1764; riksdagsman 1769-70; kyrkoherde i Gagnefs pastorat av Västerås stift 1771-01-29; prost 1774-07; kontraktsprost 1775; † 1802-04-20 i Gagnefs prästgård, Gagnefs socken, Kopparbergs län. Bouppteckning 1802-05-20 med 7654 riksdaler banco i behållning (källa: Säters län och Österdalarne tingslags häradsrätt FIIb:1 s.b12, AID: v151376.b12). Gift 1:o 1765-03-03 med jungfrun Elisabet Maria Dahlfelt, född 1737, † 1777-07-03 på Gagnefs prästgård, Gagnefs socken, Kopparbergs län, dotter till majoren vid Bohusläns dragonregemente Anders Björckman, adlad Dahlfelt och Johanna Margareta Lander; 2:o 1778-05-17 i Falu Kristine kyrka, Kopparbergs län med jungfrun Brita Catharina Edman, född 1753-12-24 i Falu Kristine församling, Kopparbergs län (källa: Gagnef AI:10 s.164, AID: v130012a.b173.s164), † 1840-05-16 i Gustafs prästgård, Gustafs socken, Kopparbergs län, dotter till landssekreteraren i Kopparbergs län, tituläre assessorn Gustaf Adolf Edman och Brita Maria Körsner.

Söner 1:o:

 • Anders Jakob Godenius, född 1765; komminister; † 1821. se Tab 8.
 • Samuel Godenius, senare Godée, född 1769; major, RSO; † 1836. se släkten Godée.

Barn 2:o:

 • Eva Birgitta Godenius, född 1780-02-17 i Gagnefs prästgård, Gagnefs socken, Kopparbergs län (källa: Gagnef AI:10 s.164, AID: v130012a.b173.s164), † 1873-05-22 i Stockholm (93 år, 3 månader gammal, källa: Stockholms rådhusrätt 1:a avdelning F1A:639 s.13, AID: v223400.b500.s13). Bouppteckning 1873-07-03 med 8485 riksdaler riksmynt i behållning (källa: Stockholms rådhusrätt 1:a avdelning F1A:639 s.13, AID: v223400.b500.s13). Gift 1:o 1808-07-12 med komministern i Gunnilbo pastorat Lars Sundberg, född 1763-07-25 i Falu Kristine församling, Kopparbergs län, † barnlös 1808-08-03; 2:o med kyrkoherden i Edebo pastorat av Uppsala ärkestift, fältprosten Anders Gustaf Klosterberg, med vilken hon fick 1 son, född 1780, † 1831.
 • Erik Gustaf Godenius, född 1781-01-22 i Gagnefs prästgård, Gagnefs socken, Kopparbergs län (källa: Kullerstad AI:7 s.103, AID: v24826.b117.s103); grosshandlare; brukspatron; grundade firman Godenius & Co i Stockholm 1812 samt köpte säterierna Ribbingsholm i Kullerstads socken, Östergötlands län samt Farsta på Värmdö, Stockholms län; † ogift och barnlös 1845-04-16 på Ribbingsholms säteri, Kullerstads socken, Östergötlands län (64 år gammal, källa: Kullerstad CI:3 s.331, AID: v38377.b170.s331; Kullerstad AI:7 s.103, AID: v24826.b117.s103). Bouppteckning 1845-06-05 med summa inventarier 148681 riksdaler banco och skulder 21360 riksdaler banco (källa: Risinge tingslag FII:19 s.745, AID: v77188.b380.s745). I bouppteckningen upptogs ett omfattande fastighetsinnehav, med början i Östergötlands län och Kullerstads socken: Ribbingsholm 3 mantal säteri 12140 riksdaler banco, Näs Frälse 2 ½ mantal 12230 riksdaler banco, Åby Frälse nr 2 ½ mantal 2625 riksdaler banco, Holmetorp livgrenadjärtorp till Ribbingsholm 100 riksdaler banco, Gärsätter Frälse ½ mantal 1780 rikdaler banco, Brogetorp Frälse 1/8 mantal 920 rikdaler banco samt Öna Frälse 1/8 mantal 920 riksdaler banco; i Skärkinds socken Lunnebjörke kronoskatterusthåll 1 mantal 3576 riksdaler banco, Lunnebjörke Frälse 3 mantal 8583 riksdaler banco, Risängen med utjord 360 riksdaler banco, Erikstorp Frälse 1 mantal 2452 riksdaler banco samt en lott av allmänningen Åsveden 370 riksdaler banco; i Vånga socken upptogs Lövsnäs Frälse ½ mantal 2330 riksdaler banco samt skogslotterna 11 & 12 av allmänningen Glansgruvan 1010 riksdaler banco; i Kimstads socken upptogs Ask Frälse 1 mantal 4100 riksdaler banco, Ask utjord 120 riksdaler banco samt Huseryd Södergård nr 3 Frälse 2/3 mantal 1990 riksdaler banco; i Stockholms län och Värmdö socken upptogs Farsta säteri 2 mantal 21000 riksdaler banco och Tjustvik ½ mantal 2000 riksdaler banco; i Stora Kopparbergs län och Stora Skedevi socken upptogs ½ i Tomtebo gruva med befintligt leda i malm 30000 riksdaler banco varav 1/4-del 7500 riksdaler banco, 1/4-del av Tomtebo valsverk med inventarier 1200 riksdaler banco; i Vika socken 1/4-del i Såghyttans kopparverk 1666 riksdaler banco. Skrev testamente 1845-01-22, i vilket han instiftade Ribbingsholms säteri som fideikommiss till brorsonen Samuel Godenius (källa: Risinge tingslag FII:25 s.1117, AID: v77194.b567.s1117).
 • Adolf Fredrik Godenius, född 1782; grosshandlare, brukspatron; † 1833. se Tab .
 • Helena Catharina Godenius, född 1785-01-24 i Gagnefs prästgård, Gagnefs socken, Kopparbergs län (källa: Gagnef AI:10 s.164, AID: v130012a.b173.s164). Gift 1817-10-16 med kyrkoherden i Malungs pastorat, kontraktsprosten Daniel Godenius, född 1782-01-08. Paret fick 1 dotter som efterlämnat talrika ättlingar.
 • Ulrika Eleonora Godenius, född 1786-01-19 i Gagnefs prästgård, Gagnefs socken, Kopparbergs län (källa: Gagnef AI:10 s.164, AID: v130012a.b173.s164). Gift 1815-12-31 med sin kusin, kyrkoherden i Gustafs pastorat, prosten Gustaf Godenius, född 1788-05-12. Paret fick 9 barn.
 • Maria Margareta Godenius, född 1787-06-10 i Gagnefs prästgård, Gagnefs socken, Kopparbergs län (källa: Gagnef AI:10 s.164, AID: v130012a.b173.s164), † barnlös 1831-10-08. Gift 1831-07-20 med komministern i Lundby pastorat, vice pastorn Anders Nerelius, född 1791-03-30 i Folkerna socken.
 • Christina Elisabet Godenius, född 1788-11-06 i Gagnefs prästgård, Gagnefs socken, Kopparbergs län (källa: Gagnef AI:10 s.164, AID: v130012a.b173.s164), † ogift och barnlös.
 • Sofia Gustava Godenius, född 1790-04-09 i Gagnefs prästgård, Gagnefs socken, Kopparbergs län (källa: Gagnef AI:10 s.164, AID: v130012a.b173.s164), † ogift och barnlös.
 • Susanna Charlotta Godenius, född 1791 i Gagnefs prästgård, Gagnefs socken, Kopparbergs län (källa: Gagnef AI:10 s.164, AID: v130012a.b173.s164), † där ung.
 • Daniel Godenius, född 1796-05-27 i Gagnefs prästgård, Gagnefs socken, Kopparbergs län (källa: Gagnef AI:10 s.164, AID: v130012a.b173.s164); reste till sjöss.

TAB 8

Anders Jakob Godenius, (son till Samuel Godenius, Tab 7), född 1765-11-11 i Falu Kristine församling, Kopparbergs län (källa: Gagnef F:6 s.443, AID: v130071.b443); inskriven vid akademin 1776; prästvigd på sin fars kallelse 1790-11-19; kom 1795 som pastor i Irsta; pastoralexamen 1797-04-29; vice pastor i Gagnefs pastorat av Västerås stift 1802; komminister 1803-03-07; † 1821-05-04 i Capellansgården, Gagnefs socken, Kopparbergs län, begravd 13/5 (nervsjukdom, 55 ½ år gammal, källa: Gagnef F:6 s.443, AID: v130071.b443). Gift 1803-09-22 i Falu Kristine kyrka, Kopparbergs län (källa: Falu Kristine EI:1 s.120, AID: v129857.b120) med sin styvmors systerdotter, dygdädla jungfrun Elisabet Eleonora Engström, född 1778-07-02 i Falu Kristine församling, Kopparbergs län (källa: Gagnef F:6 s.413, AID: v130071.b413), † 1818-11-23 i Capellansgården, Gagnefs socken, Kopparbergs län, begravd 29/11 (nervfeber, 40 år, 5 månader gammal, källa: Gagnef F:6 s.413, AID: v130071.b413), dotter till medicine doktorn, gruvläkaren i Falun Peter Engström och Christina Elisabet Edman.

Barn:

 • Elisabet Catharina Godenius, född 1804-09-14 (källa: Gagnef AI:10 s.166, AID: v130012a.b175.s166), † ogift och barnlös 1879-04-17 på Ribbingsholms säteri, Kullerstads socken, Östergötlands län, begravd 24/4 (ålderdomssvaghet, 74 år, 7 månader, 3 dagar gammal, källa: Kullerstad CI:6 s.167, AID: v38380.b87.s167).
 • Samuel Godenius, född 1806; grosshandlare, brukspatron, skeppsredare; † 1891. se Tab 9.
 • Jakob Godenius, född 1809; komminister. se Tab .
 • Sofia Wilhelmina Godenius, född 1811-03-25 på Capellansgården, Gagnefs socken, Kopparbergs län (källa: Kullerstad CI:3 s.431, AID: v38377.b220.s431), † ogift och barnlös 1835-12-14 på Ribbingsholms säteri, Kullerstads socken, Östergötlands län, begravd 22/12 (bröstsjukdom, 24 år gammal, källa: Kullerstad CI:3 s.431, AID: v38377.b220.s431).
 • Emma Ulrika Godenius, född 1813-01-06 på Capellansgården, Gagnefs socken, Kopparbergs län (källa: Kullerstad AI:9 s.118, AID: v24828.b130.s118). Gift 1837-09-29 på Ribbingsholms säteri (källa: Kullerstad CI:3 s.29, AID: v38377.b19.s29) med arrendatorn Carl Gustaf Westerblad, född 1806-04-13 i Västerås Domkyrkoförsamling, Västmanlands län (källa: Kullerstad AI:9 s.118, AID: v24828.b130.s118), † 1870-10-20 på Ribbingsholms säteri, Kullerstads socken, Östergötlands län, begravd 1/11 (slag, 64 år, 6 månader, 7 dagar gammal, källa: Kullerstad CI:5 s.127, AID: v38379.b68.s127). Paret fick 2 barn.

TAB 9

Samuel Godenius, (son till Samuel Godenius, Tab 7), född 1806-03-02 i Capellansgården, Gagnefs socken, Kopparbergs län; kom efter faderns död 1821 som kontorist i farbrodern Eriks Gustafs grosshandlarfirma i Stockholm; han övertog denna firma jämte sin kompanjon Simon Nordström 1834, blev ensam ägare 1846 och innehade den ända till 1878; firman hade länge haft stora intressen i Gustavsbergs porslinsfabrik, som börjat sin tillverkning 1827, och 1852 köpte han fabriken och byggde om och utvidgade den; grundade Marma sågverks AB vid Söderhamn 1858; fullmäktige i Jernkontoret 1862—79; ledamot av stadsfullmäktige i Stockholm 1863—67; delägare i och disponent för Nyhammars bruk, Grangärde socken och Fredshammars bruk, Orsa socken 1866; ledamot av handels- & sjöfartsnämnden i Stockholm 1866—68; en av stiftarna av Rederi AB Svea 1871; ledamot av borgerskapets femtio äldste och av Nicolai församlings kyrkoråd; † 1891-06-15 i Hedvig Eleonora församling, Stockholm. Fick Ribbingsholms säteri i Kullerstads socken, Östergötland som fideikommiss efter farbrodern Erik Gustaf. Gift 1836-02-20 i Maria Magdalena kyrka, Stockholm med fröken Maria Charlotta Norbin, född 1812-09-11 i Katarina församling, Stockholm, † 1876-04-13 i Storkyrkoförsamlingen, Stockholm (källa: Risinge tingslag FII:25 s.1115, AID: v77194.b566.s1115); bouppteckning 1876-07-18 på Ribbingsholm (källa: Risinge tingslag FII:25 s.1115, AID: v77194.b566.s1115); bouppteckning 1876-10-24 i Stockholm, i vilken egendomen nr 1 i kvarteret Midas, Storkyrkoförsamlingen (fastebrev på 1843-12-09), upptogs till 180000 kronor; 1/3-del av egendomen nr 3 i kvarteret Somens kvarn större i Maria Magdalena församling 16500 kronor (fastebrev 1852-03-15); 7/16-delar av Nyhammars och Fredshammars bruksegendomar, med inventarier och balans upptaget till 570500 kronor; 145 aktier i Gustavsbergs porslinsfabrik 72500 kronor, 20st i Marma sågverks AB 100000 kronor, 50st i Tanto AB 60000 kronor osv, total behållning i boet 1690386 kronor (källa: Stockholms rådhusrätt 1:a avdelning F1A:652 s.112, AID: v223418.b3430.s112); dotter till stadsmäklaren Johan Samuel Norbin och Johanna Christina Lycho.

Barn:

 • Emma Maria Godenius, född 1839, † 1875. Gift med kirurgen och ögonläkaren, professorn, riksdagsmannen, ledamoten av Vetenskaps-, Lantbruks och Krigsakademierna, KNO1kl, KSO1kl, Carl Jakob Rossander, i hans 1:a äktenskap (gift 2:o med läraren Hedvig Vendela Forsgrén, född 1850-11-18 i Stockholm, † där barnlös 1937, dotter till grosshandlaren, RVO Berndt Gustaf Forsgrén och Christina Hedda Carolina Wester), född 1828-07-20 i Stockholm, † där 1901-02-04. Paret fick 6 gemensamma barn.
 • Mathilda Sofia Godenius, född 1841-12-30 i Stockholm (källa: Kullerstad AIIa:1 s.171, AID: v176786.b186.s171), † 1926-02-01 på Ribbingsholms säteri, Kullerstads socken, Östergötlands län. Gift 1862-04-12 (källa: Kullerstad AIIa:1 s.171, AID: v176786.b186.s171) med kaptenen och kompanichefen, RSO August Johan Laurentius Zielfelt, född 1824-04-03 på Värmdö prästgård, Värmdö socken, Stockholms län (källa: Kullerstad AI:15 s.159, AID: v24834.b175.s159), † 1894-01-13 på Ribbingsholms säteri, Kullerstads socken, Östergötlands län. Paret fick 3 barn.
 • Selma Charlotta Godenius, född 1843-02-26 i Katarina församling i Stockholm, † 1916-11-07 i Kungsholms församling, Stockholm. Gift 1863-08-02 i Storkyrkan, Stockholm med professorn Ernst Axel Henrik Key, född 1832-10-25 på Johannisbergs säteri, Flisby socken, Jönköpings län, † 1901-12-27. Paret fick 8 barn.
 • Erik Viktor Godenius, född 1845; grosshandlare; † ogift och barnlös 1882-01-04 i Stockholm (37 år, 15 dagar gammal, källa: Stockholms rådhusrätt 1:a avdelning F1A:681 s.144, AID: v223447.b60.s144). Bouppteckning 1882-07-04 (källa: Stockholms rådhusrätt 1:a avdelning F1A:681 s.144, AID: v223447.b60.s144).
 • Hilma Emilia Godenius, född 1848-12-02 i Katarina församling, Stockholm, † 1945-06-27 i Stockholm. Gift 1869-07-22 i Storkyrkan, Stockholm med industrimannen, löjtnanten i armén, riksdagsmannen och godsägaren Oscar Wilhelm Odelberg, född 1844-05-25 på Enskede gård, Brännkyrka socken, Stockholms län, † 1924-04-10 i Stockholm. Paret fick flera barn.

Källor

Kyrkböcker; bouppteckningar; Gustaf Elgenstierna, Den introducerade svenska adelns ättartavlor. 1925-36. Forskare: Mattias Loman