Gavuzzi

Från Biografiska anteckningar

TAB 1

Fru Carolina Rosalie Gavuzzi, (1823-1908). Hon gifte sig 1846 med vice häradshövdingen och dödsbonotarien Knut Oscar Bergman.

Etienne (Stefano) Maria Gavuzzi, född 1763-05-19 i Cinzano, Torino, Piemonte, Italien; hette först Stefano Maria, men ändrade namnet till Etienne Maria, troligen i samband med när han kom till Sverige i början av 1790-talet; hovkonditor hos änkedrottningen (i vigselboken 1794); hovmästare hos änkedrottning Hedvig Elisabet Charlotta; † 1833-01-21 i Stockholm (69 år gammal, källa: Nedre Borgrätten F6:28 s.40, AID: v433455.b450.s40). Bouppteckning 1833-04-09 med 287 riksdaler banco i behållning (källa: Nedre Borgrätten F6:28 s.40, AID: v433455.b450.s40). Gift 1:o 1794-06-24 i Storkyrkan, Stockholm (källa: Storkyrkoförsamlingen EIa:5 s.79, AID: v90713.b82.s79) med mademoiselle Ulrika Maria Torgstedt, född 1775-08-02 i Helsingborgs stadsförsamling (Maria), Malmöhus län (källa: Helsingborgs stadsförsamling CI:3 s.270, AID: v107203.b284.s270), † 1799-10-30 i Hovförsamlingen, Stockholm, begravd 5/11 i Riddarholmens församling (lungsot, 24 år, 2 månader, 28 dagar gammal, källa: Hovförsamlingen F:1 s.65, AID: v85376.b65), dotter till kontrollören vid Stora Sjötullen Fredrik Torgstedt och Anna Elisabet Hülse; 2:o 1800-09-26 i Adolf Fredriks kyrka, Stockholm (han kallas då Stephan, källa: Adolf Fredrik EI:1 s.593, AID: v81714.b301.s593) med äreborna jungfrun Brita Christina Melin, född 1772-07-29 (källa: Adolf Fredrik EI:1 s.593, AID: v81714.b301.s593), † 1862-01-18 (89 år gammal, källa: Stockholms rådhusrätt 1:a avdelning F1A:594 s.61, AID: v223304.b3520.s61); bouppteckning 1862-02-28 (källa: Stockholms rådhusrätt 1:a avdelning F1A:594 s.61, AID: v223304.b3520.s61).

Barn 1:o:

 • Etienne Alexius Gavuzzi, född 1795; grosshandlare; † ogift och barnlös 1839-11-08 i Stockholm (källa: Stockholms rådhusrätt 1:a avdelning F1A:500 s.750, AID: v223176.b7730.s750). Bouppteckning 1839-12-19 (källa: Stockholms rådhusrätt 1:a avdelning F1A:500 s.750, AID: v223176.b7730.s750).
 • Otto Ignatius Gavuzzi, född 1796; sidenfabrikör; † 1846. se Tab 2.
 • Teresia Teodora Josefina Gavuzzi, född 1797-06-18 i Hovförsamlingen, Stockholm (källa: Nedre Borgrätten F6:28 s.40, AID: v433455.b450.s40), † ogift och barnlös 1873 i Klara församling, Stockholm.

Döttrar 2:o:

 • Beatrix Victorie Christine Gavuzzi, född 1801-08-15, döpt 19/8 i Hovförsamlingen, Stockholm (källa: Hovförsamlingen CI:4 s.419, AID: v85364.b220.s419), † barn.
 • Angelique Christine Gavuzzi, född 1803-08-08, döpt 10/8 i Hovförsamlingen, Stockholm (källa: Hovförsamlingen CI:4 s.435, AID: v85364.b228.s435; Nedre Borgrätten F6:28 s.40, AID: v433455.b450.s40), † ogift och barnlös 1884-03-03 i Stockholm (81 år gammal, källa: Stockholms rådhusrätt 1:a avdelning F1A:694 s.175, AID: v223460.b5780.s175). Bouppteckning 1884-03-27 (källa: Stockholms rådhusrätt 1:a avdelning F1A:694 s.175, AID: v223460.b5780.s175).

TAB 2

Otto Ignatius Gavuzzi, (son till Etienne (Stefano) Maria Gavuzzi, Tab 1), född 1796-04-12 i Hovförsamlingen, Stockholm; sidenfabrikör; † 1846-05-01 i Stockholm (50 år gammal, källa: Stockholms rådhusrätt 1:a avdelning F1A:528 s.27, AID: v223216.b1390.s27). Bouppteckning 1846-07-14 med 71307 riksdaler banco i behållning (källa: Stockholms rådhusrätt 1:a avdelning F1A:528 s.27, AID: v223216.b1390.s27). I bouppteckningen upptogs ett varulager värt 5920 riksdaler banco; säkra fordringar enligt skuldsedlar totalt 15793 riksdaler banco och osäkra 9829 riksdaler banco. Ägde frälsesäteriet Sofielund med underlydande lägenheter, Ludgo socken, Södermanlands län. Gift 1823 med fröken Anna Elisabet Carolina Ling, född 1802-09-26 i Stockholm (källa: Stockholms rådhusrätt 1:a avdelning F1A:379 s.283, AID: v223017.b2960.s283), † där 1852-11-17 (49 år gammal, källa: Stockholms rådhusrätt 1:a avdelning F1A:554 s.29, AID: v223255.b1710.s29); bouppteckning 1852-02-05 (källa: Stockholms rådhusrätt 1:a avdelning F1A:554 s.29, AID: v223255.b1710.s29); dotter till stadskamreraren Carl Daniel Ling och Anna Emerentia Wigius.

Barn:

 • Carolina Rosalia Gavuzzi, född 1823-10-07 i Stockholm (källa: Stockholms rådhusrätt 1:a avdelning F1A:528 s.27, AID: v223216.b1390.s27), † där 1908-04-03. Gift 1846 i Klara kyrka med vice häradshövdingen och civilnotarien vid Rådhusrätten Knut Oscar Bergman, född 1811-12-23 i Stockholm (källa: Stockholms rådhusrätt 1:a avdelning F1A:628 s.236, AID: v223389.b7140.s236), † 1870-03-28 i Jakobs församling, Stockholm (i konkurstillstånd, källa: Stockholms rådhusrätt 1:a avdelning F1A:628 s.236, AID: v223389.b7140.s236). Paret fick flera barn.
 • Emelie Constance Gavuzzi, född 1825-01-07 i Stockholm (källa: Stockholms rådhusrätt 1:a avdelning F1A:528 s.27, AID: v223216.b1390.s27).
 • Hilda Therese Gavuzzi, född 1826-10-21 i Stockholm (källa: Stockholms rådhusrätt 1:a avdelning F1A:528 s.27, AID: v223216.b1390.s27).
 • Amalia Maria Gavuzzi, född 1830-03-22 i Katarina församling, Stockholm (källa: Stockholms rådhusrätt 1:a avdelning F1A:528 s.27, AID: v223216.b1390.s27), † 1874-12-17 i Tegelsmora prästgård, Uppsala län. Gift 1863-05-08 med kyrkoherden Johan Henrik Söderbaum, född 1826-07-05 i Östra Lövstads socken, † 1880. Paret fick 4 söner.
 • Otto Carl Etienne Gavuzzi, född 1833-06-20 i Stockholm (källa: Stockholms rådhusrätt 1:a avdelning F1A:528 s.27, AID: v223216.b1390.s27); student; † ogift och barnlös 1855.
 • Fredrik Zacharias Gavuzzi, född 1834-08-26 i Stockholm (källa: Stockholms rådhusrätt 1:a avdelning F1A:528 s.27, AID: v223216.b1390.s27).
 • Wendela Augusta Gavuzzi, född 1836 i Stockholm (källa: Stockholms rådhusrätt 1:a avdelning F1A:528 s.27, AID: v223216.b1390.s27), † där 1846-05-24 (källa: Stockholms rådhusrätt 1:a avdelning F1A:528 s.28, AID: v223216.b1590.s28).
 • Emerentia Wilhelmina Gavuzzi, född 1837-06-10 i Stockholm (källa: Stockholms rådhusrätt 1:a avdelning F1A:528 s.27, AID: v223216.b1390.s27).
 • Etienne Eugéne Gavuzzi, född 1840-02-03 i Stockholm (källa: Stockholms rådhusrätt 1:a avdelning F1A:528 s.27, AID: v223216.b1390.s27).
 • Angelique Mathilda Gavuzzi, född 1841-07-07 i Storkyrkoförsamlingen, Stockholm (källa: Stockholms rådhusrätt 1:a avdelning F1A:528 s.27, AID: v223216.b1390.s27), † 1927-08-12 i Stockholm (källa: Stockholms rådhusrätt, bouppteckningsavd EI:30 s.1161, AID: v505051.b6120.s1161). I hennes bouppteckning fanns 21303 kronor i behållning. Gift 1865-12-01 i Stockholm med revisorn i kämnärsrätten, RSO Oscar Eugéne Brenguiér, född 1828-05-14 i Stockholm (källa: Stockholms rådhusrätt 1:a avdelning F1A:753 s.309, AID: v223519.b4240.s309), † 1897-02-19 i Stockholm (källa: Stockholms rådhusrätt 1:a avdelning F1A:753 s.309, AID: v223519.b4240.s309). Paret fick 3 barn.
 • Edla Sofia Gavuzzi, född 1846-03-19 i Stockholm (källa: Stockholms rådhusrätt 1:a avdelning F1A:528 s.27, AID: v223216.b1390.s27). Gift med H. Bolin.

Källor

Kyrkböcker; bouppteckningar. Forskare: Mattias Loman