Gartz

Från Biografiska anteckningar

TAB 1

Grosshandlaren och skeppsredaren Justinus Gartz, (1717-1767).

Johannes Matthiæ Gartzius, juris utriusque doktor i Åbo 1650; politices professor där samma år (tillträde ej); sekreterare i Åbo hovrätt 1653; assessor där 1673 men suspenderades 1680 för fylleri; † 1681, begravd 1682-04-02 i Åbo domkyrka, Finland. Gift 1653-11-27 med jungfrun Christina Ekenberg, född 1632-11-02, † 1688, i bisatt 19/6 och begravd 1689-02-17 i faderns grav i Åbo domkyrka, dotter till häradshövdingen i övre Satakunta härad Petrus Laurentii Vigelius, adlad Ekenberg och Christina Eriksdotter.

Söner:

 • Peter Gartz, född 1662; överste; blev sårad i slaget vid Poltava och satt efter kapitulationen vid Perevolotjna fången i Tobolsk till 1722; † 1755.
 • Johan Gartz, född 1667; bokhållare; † 1718. se Tab 2.

TAB 2

Johan Gartz, (son till Johannes Matthiæ Gartzius, Tab 1), född 1667 i Finland; bokhållare vid kammarkollegiet; † 1718-08-07 i Stockholm (källa: Stockholms rådhusrätt 1:a avdelning F1A:88 s.14, AID: v222393.b270.s14). Bouppteckning 1719-10-29 och 1721-03-14 (källa: Stockholms rådhusrätt 1:a avdelning F1A:88 s.14, AID: v222393.b270.s14). Ägde stenhus på Brunnsgränd samt grav vid lilla sakristian i Storkyrkan. Gift 1:o med jungfrun Catharina Cleophas, † 1710-10-11 i Stockholm (källa: Stockholms rådhusrätt 1:a avdelning F1A:74, AID: v222373.b7490.s722); bouppteckning 1711-11-16 (källa: Stockholms rådhusrätt 1:a avdelning F1A:74, AID: v222373.b7490.s722); hon ägde från 1685 del i stenhus på Brunnsgränd efter fadern; dotter till handlanden Anthony Cleophas och Anna Bergman; 2:o 1711 i Stockholm med jungfrun Christina von Yhlen, i hennes 1:a äktenskap (gift 2:o 1721 i Stockholm med Tomas Didrik Kock), född 1687 i Stockholm, † där 1763, dotter till guldsmedsmästaren Justinus von Yhlen och Christina Voigt.

Döttrar 1:o:

 • Margareta Christina Gartz, född 1709 i Stockholm.
 • Anna Catharina Gartz, född 1710 i Stockholm, † där 1732-12-30 (källa: Stockholms rådhusrätt 1:a avdelning F1A:110 s.499, AID: v222425.b5120.s499). Bouppteckning 1734-03-27 (källa: Stockholms rådhusrätt 1:a avdelning F1A:110 s.499, AID: v222425.b5120.s499). Gift med översättaren i antikvitetsarkivet Erik Julius Björner. Paret fick 1 dotter.

Barn 2:o:

 • Maria Gartz, född 1713 i Stockholm, † där samma år.
 • Justinus Gartz, född 1717; grosshandlare, rådman, varvsdirektör; † 1767. se Tab 3.

TAB 3

Justinus Gartz, (son till Johan Gartz, Tab 2), född 1717 i Stockholm; grosshandlare; rådman; skeppsredare; varvsdirektör; † 1767 i Norrköping, Östergötlands län. Bouppteckning 1767-09-14 (källa: Norrköpings rådhusrätt och magistrat FIaaa:20 s.709, AID: v79264.b365.s709). Gift 1:o 1743 i Norrköping med jungfrun Charlotta Reef, född 1719 i Norrköping, Östergötlands län, † där 1759-03-12 (källa: Norrköpings rådhusrätt och magistrat FIaab:3 s.151, AID: v186745.b151); bouppteckning 1759-12-13 (källa: Norrköpings rådhusrätt och magistrat FIaab:3 s.151, AID: v186745.b151); dotter till rådmannen Johan Reef och Charlotta de Gomse; 2:o 1760-03-18 i Norrköping med jungfrun Dorothea Jancke, i hennes 1:a äktenskap (gift 2:o 1770-11-22 i Norrköping med matematikern, astronomen och riksdagsmannen Bengt Ferner, adlad Ferrner, född 1724-12-10 i Nyeds prästgård, Nyeds socken, Värmlands län, † barnlös 1802-10-20 i Stockholm), dotter till justitieborgmästaren Claës Jancke och Dorothea Westerberg.

Barn 1:o:

 • Johan Gartz, född 1746 i Norrköping, Östergötlands län, † barn.
 • Justinus Gartz, född 1748-02-17 i Norrköping, Östergötlands län (källa: Gårdveda AI:1 s.13, AID: v22226.b20.s13); godsägare på Kristineberg, Gårdveda socken; sekreterare; † barnlös 1800-02-14 på Kristineberg, Gårdveda socken, Kalmar län (källa: Gårdveda AI:1 s.13, AID: v22226.b20.s13). Bouppteckning 1800-05-26 (källa: Aspelands häradsrätt FII:14 s.153, AID: v78245.b79.s153). Gift 1792-12-02 i Gårdveda kyrka (källa: Gårdveda AI:1 s.13, AID: v22226.b20.s13) med mademoiselle Agneta Dahlberg, i hennes 1:a äktenskap (gift 2:o 1801-11-01 i Tveta kyrka med sekreteraren Daniel Pihl), född 1767-02-02 i Södra Vi socken, Kalmar län (källa: Gårdveda AI:1 s.13, AID: v22226.b20.s13), dotter till skogvaktaren Carl Fredrik Dahlberg och Christina Håhl.
 • Charlotta Gartz, född 1750 i Norrköping, Östergötlands län, † där 1800. Gift med sin kusin, brukspatronen, RVO Fredrik Jancke, född 1743 i Norrköpings Sankt Olai församling, Östergötlands län, † 1824-06-29 i Norrköpings Sankt Olai försmamling, Östergötlands län (källa: Norrköpings rådhusrätt och magistrat FIaaa:77 s.159, AID: v79321.b159). Paret fick 2 barn.
 • Christina Gartz, född 1751 i Norrköping, Östergötlands län, † där 1790-03 (källa: Norrköpings rådhusrätt och magistrat FIaaa:43 s.507, AID: v79287.b273.s507). Bouppteckning 1790-06-12 (källa: Norrköpings rådhusrätt och magistrat FIaaa:43 s.507, AID: v79287.b273.s507). Gift med fabrikören, rådmannen och stadsmajoren Johan Jakob Westerberg, född 1741, † 1811-02-13 i Norrköping, Östergötlands län (källa: Norrköpings rådhusrätt och magistrat FIaaa:65 s.14, AID: v79309.b132.s14). Paret fick 3 barn.
 • Gustaf Gartz, född 1753 i Norrköping, Östergötlands län.
 • Carl Gartz, född 1755 i Norrköping, Östergötlands län, † där 1762.
 • Johanna Gartz, född 1757 i Norrköping, Östergötlands län.
 • Ulrika Gartz, född 1758 i Norrköping, Östergötlands län, † där 1813-02-15 (källa: Norrköpings rådhusrätt FIaaa:66 s.196, AID: v79310.b196). Bouppteckning 1813-03-19 (källa: Norrköpings rådhusrätt FIaaa:66 s.196, AID: v79310.b196). Gift 1778 i Norrköping med rådmannen och hallrättspreses Carl Palm, född 1735 i Björnekulla socken, Kristianstads län, † 1811 i Norrköping, Östergötlands län. Paret fick 4 barn.

Barn 2:o:

 • Claës Gartz, född 1761; expeditionssekreterare; † 1804. se Tab 4.
 • Dorothea Gartz, född 1762 i Norrköping, Östergötlands län, † ogift och barnlös 1808-10-10 i Stockholm (46 år gammal, källa: Stockholms rådhusrätt 1:a avdelning F1A:376 s.54, AID: v223014.b660.s54). Bouppteckning 1809-01-13 (källa: Stockholms rådhusrätt 1:a avdelning F1A:376 s.54, AID: v223014.b660.s54).
 • Johan Gartz, född 1764; notarie, bokhållare; † 1813. se Tab 8.
 • Adolf Gartz, född 1766-10-30 i Norrköpings Sankt Olai församling, Östergötlands län (källa: Järfälla AI:7 s.63, AID: v86644.b680.s63); kornett i armén 1780-05-27 och i Östgöta kavalleriregemente 1785-05-02; löjtnant vid livgrenadjärregementets rusthållsdivision 1792-04-17; kapten 1795-04-13; major i armén 1809-06-29; 1:e major 1810-10-11; avsked 1811-12-29; RSO; † 1833-05-14 på Nydal, Järfälla socken, Stockholms län (källa: Järfälla AI:7 s.63, AID: v86644.b680.s63). Gift 1796-07-09 med jungfrun Johanna Gustava Schmidt, född 1774-10-03 i Stockholm (källa: Järfälla AI:7 s.63, AID: v86644.b680.s63), † 1860, dotter till rådmannen Johan Albrekt Schmidt och Anna Maria Berg. Paret hade fosterdottern Gustava Jonsson, född 1812-07-05 i Stockholm.

TAB 4

Claës Gartz, (son till Justinius Gartz, Tab 3), född 1761 i Norrköping, Östergötlands län; expeditionssekreterare; kanslipresidentsekreterare; ledamot av Utile Dulci, VVS och PS (ordförande 1797—98); † 1804-06-05 i Stockholm (källa: Stockholms rådhusrätt 1:a avdelning F1A:358 s.320b, AID: v222996.b3300.s320b). Bouppteckning 1804-09-13 med 10854 riksdaler banco i behållning (källa: Stockholms rådhusrätt 1:a avdelning F1A:358 s.320b, AID: v222996.b3300.s320b). Gift med demoisselle Christina Amalia Teuchler, född 1770-01-17 i Stockholm, † där 1848, dotter till hovrättsrådet Frans Paul Teuchler och hans 2:a fru Eva Christina Ekerman

Barn:

 • Amalia Sofia Gartz, född 1796-08-18 i Stockholm (källa: Stockholms rådhusrätt 1:a avdelning F1A:358 s.320b, AID: v222996.b3300.s320b).
 • Fredrika Dorothea Gartz, född 1797-11-17 i Stockholm (källa: Stockholms rådhusrätt 1:a avdelning F1A:358 s.320b, AID: v222996.b3300.s320b).
 • Maria Lovisa Gartz, född 1801-04-24 i Stockholm (källa: Stockholms rådhusrätt 1:a avdelning F1A:358 s.320b, AID: v222996.b3300.s320b).
 • Bengt Claës Gartz, född 1802; registrator, arkivarie; † 1845. se Tab 5.

TAB 5

Bengt Claës Gartz, (son till Claës Gartz, Tab 4), född 1802-07-03 i Stockholm (källa: Stockholms rådhusrätt 1:a avdelning F1A:358 s.320b, AID: v222996.b3300.s320b); registrator; arkivarie; † 1845-07-14 (43 år gammal, källa: Stockholms rådhusrätt 1:a avdelning F1A:524 s.21, AID: v223212.b1510.s21). Bouppteckning 1845-09-01 (källa: Stockholms rådhusrätt 1:a avdelning F1A:524 s.21, AID: v223212.b1510.s21). Gift med fröken Margareta Charlotta Dahlberg, i hennes 2:a äktenskap (gift 1:o med kryddkramhandlaren Gustaf Fredrik Morien, med vilken hon fick 4 barn), född 1799 (åu), † 1871-03-09 i Stockholm (72 år gammal, källa: Stockholms rådhusrätt 1:a avdelning F1A:630 s.164, AID: v223391.b5400.s164); bouppteckning 1871-06-13 (källa: Stockholms rådhusrätt 1:a avdelning F1A:630 s.164, AID: v223391.b5400.s164).

Barn:

 • Claës Gustaf Gartz, född 1834-05-01 i Stockholm (källa: Stockholms rådhusrätt 1:a avdelning F1A:524 s.21, AID: v223212.b1510.s21); bokauktionskommissarie.
 • Carl Bengt Justinus Gartz, född 1836-01-05 i Stockholm (källa: Stockholms rådhusrätt 1:a avdelning F1A:524 s.21, AID: v223212.b1510.s21); godsägare.
 • Vilhelm Fredrik Gartz, född 1837-10-07 i Stockholm (källa: Stockholms rådhusrätt 1:a avdelning F1A:524 s.21, AID: v223212.b1510.s21), † barn.
 • Johan Adolf Gartz, född 1838; bokförläggare; † 1889. se Tab 6.
 • Anna Ulrika Amalia Gartz, född 1841-10-24 i Stockholm (källa: Stockholms rådhusrätt 1:a avdelning F1A:524 s.21, AID: v223212.b1510.s21).

TAB 6

Johan Adolf Gartz, (son till Bengt Claës Gartz, Tab 5), född 1838-10-04 i Stockholm (källa: Stockholms rådhusrätt 1:a avdelning F1A:524 s.21, AID: v223212.b1510.s21); bokförläggare; † 1889-11-11. Gift med fröken Ebba Eleonora Frössén, född 1845-09-17 i Eskilstuna, † 1889-04-02 i Stockholm, dotter till karduansmakaren Gustaf Ingevald Frössén och Emilia Jolidon.

Son:

 • Claës Gustaf (Gösta) Vilhelm Gartz, född 1868; överste, fortifikationschef, RSO, RVO, KSO1kl; † 1939. se Tab 7.

TAB 7

Claës Gustaf (Gösta) Vilhelm Gartz, (son till Johan Adolf Gartz, Tab 6), född 1868-02-18 i Jakobs församling, Stockholm; mogenhetsexamen i Stockholm 1886; officersexamen 1888-10-17; underlöjtnant i fortifikationen 9/11 samma år; utexaminerad från art- och ingenjörshögskolan 1893; elev vid ridskolan på Strömsholm 1893—94; löjtnant i fortifikationen 1894-03-09; kapten 1903-08-12; fortifikationsofficer i 1:a arméfördelningens stab 1906—13; major 1912-10-11; tjänstgjorde i marinförvaltningen 1914—15; lärare i byggnadskonst och beskrivande geometri vid art- och ingenjörshögskolan 1914—20; chef för arméförvaltningens fortifikationsdepartements kasernbyrå 1915—27; överstelöjtnant 1916-12-01; överste 1919-09-25; chef för fortifikationsstaben 1923—26; RSO 1909; RVO 1919; KS02kl 1922; KSOIkl 1925; † 1939-11-20 i Engelbrekts församling, Stockholm. Gift 1898-11-12 i Karlsborg, Skaraborgs län med grevinnan Anna Eleonora von Schwerin, född 1873-10-08 på Bredgården, Simtuna socken, Västmanlands län, dotter till överstelöjtnanten, KSO1kl, greve Carl Filip Bogislaus von Schwerin och Charlotta Sofia Eleonora (Elin) Schurer von Waldheim.

Barn:

 • Ebba Eleonora Gartz, född 1899 i Karlsborgs församling, Skaraborgs län, † 1985 i USA. Gift med Simon Peterson, född 1900, † 1985 i USA.
 • Märta Gartz, född 1900-12-07 i Karlsborgs församling, Skaraborgs län, † 1956-09-05 i Motala, Östergötlands län. Gift med Hans Norell, född 1901-05-28, † 1992-02-04 i Uppsala. Paret hade barn.
 • Carl Gösta Gartz, född 1903-01-12 i Karlsborgs församling, Skaraborgs län, † 1952-01-15 på Kommendörsgatan 15, Hedvig Eleonora församling, Stockholm. Gift med Ulla N.N., född 1913-03-10, † 1998-02-05 i Frankrike.
 • Anna Marianne Gartz, född 1904-08-22 i Karlsborgs församling, Stockholm, † 1989-02-22 i Stockholm.
 • Claës Filip Gartz, född 1906-04-11 i Karlsborgs församling, Stockholm, † 1985-08-05 i Stockholm. Gift med Eva Margareta N.N., född 1923-12-19 i Stockholm, † 1994-02-02 i Danderyd, Stockholms län.
 • Madeleine Gartz, född 1907-05-26 i Landskrona, Skåne län, † 1993-04-21 i Stockholm. Gift med Olof Anders Thor Hanquist, född 1908-11-30 i Kalmar, Kalmar län, † 1979-04-07 i Stockholm. Paret hade barn.
 • Carola Gartz, född 1913-04-19 i Helsingborg, Skåne län, † 1986. Gift med Anders Otto Gunnar Neumüller, född 1913-04-02, † 1984.

TAB 8

Johan Gartz, (son till Justinius Gartz, Tab 3), född 1764 i Norrköping, Östergötlands län; notarie, bokhållare i Stockholms stads Brandförsäkringskontor; † 1813-03-13 i Stockholm (49 år gammal, källa: Stockholms rådhusrätt 1:a avdelning F1A:390 s.719a, AID: v223029.b8030.s719a). Bouppteckning 1813-06-12 (källa: Stockholms rådhusrätt 1:a avdelning F1A:390 s.719a, AID: v223029.b8030.s719a). Ägde ett brandförsäkrat stenhus i kvarteret Ormen mindre i hörnet av Hornsgatan och Bredgränd, taxerat till 7000 riksdaler banco (källa: Stockholms rådhusrätt 1:a avdelning F1A:390 s.719b, AID: v223029.b8040.s719b). Gift med jungfrun Anna Charlotta Ekerman, född 1774-07-31 i Stockholm (källa: Stockholms rådhusrätt 1:a avdelning F1A:346 s.484, AID: v222985.b4920.s484), † 1813-11-15 i Stockholm (39 år gammal, källa: Stockholms rådhusrätt 1:a avdelning F1A:393 s.138, AID: v223032.b1800.s138); bouppteckning 1814-02-16 (källa: Stockholms rådhusrätt 1:a avdelning F1A:393 s.138, AID: v223032.b1800.s138); dotter till justitieborgmästaren, borgarståndets talman och riksdagsmannen Carl Fredrik Ekerman och Maria Catharina Falck.

Barn:

 • Bengt Gartz, född 1803; kapten, RSO; † 1871. se Tab 9.
 • Maria Gartz, född 1805 i Stockholm, † där ogift och barnlös 1854-09-08 (49 år gammal, källa: Stockholms rådhusrätt 1:a avdelning F1A:563 s.103, AID: v223272.b6760.s103). Bouppteckning 1854-11-07 (källa: Stockholms rådhusrätt 1:a avdelning F1A:563 s.103, AID: v223272.b6760.s103).
 • Carl Johan Gartz, född 1807 i Stockholm; notarie; † ogift och barnlös 1853-09-07 i Stockholm (47 år gammal, källa: Stockholms rådhusrätt 1:a avdelning F1A:558 s.182, AID: v223267.b1840.s182). Bouppteckning 1853-11-07 (källa: Stockholms rådhusrätt 1:a avdelning F1A:558 s.182, AID: v223267.b1840.s182).

TAB 9

Bengt Gartz, (son till Johan Gartz, Tab 8), född 1803 i Stockholm; kapten; RSO; † 1871-05-04 i Västerås, Västmanlands län (68 år gammal, källa: Stockholms rådhusrätt 1:a avdelning F1A:631 s.6, AID: v223392.b400.s6). Bouppteckning 1871-07-18 (källa: Stockholms rådhusrätt 1:a avdelning F1A:631 s.6, AID: v223392.b400.s6). Ägde förutom egendomen nr 5 och 6 i kvarteret Tanto större, med adress Tantogatan nr 9 även egendomen nr 7 i samma kvarter med adress nr 11, egendomen nr 2 med adress nr 3 i kvarteret Lehusen i Maria Magdalena församling samt egendomen nr 15 och 16 i kvarteret Fatbursholmen mindre, taxerades 1871 till 75000 kronor samt ägde även egendomarna Lycksta och Listberga i Romfartuna socken i Västmanland (källa: Stockholms rådhusrätt 1:a avdelning F1A:631 s.410, AID: v223392.b410). Gift 1845 i Västerås domkyrka med fröken Marie Emelie Bjuggren, född 1810-01-12 på Baggå bruk, Skinnskattebergs socken, döpt 15/1 (källa: Skinnskatteberg C:7 s.216, AID: v74055.b220.s216; Romfartuna AIa:17ab s.146, AID: v73746.b7.s146), † 1887-02-16 på Lycksta, Romfartuna socken, Västmanlands län (77 år gammal, källa: Stockholms rådhusrätt 1:a avdelning F1A:705 s.175, AID: v223471.b240.s175); bouppteckning 1887-07-11 (källa: Stockholms rådhusrätt 1:a avdelning F1A:705 s.175, AID: v223471.b240.s175); dotter till brukspatronen Sven Gustaf Bjuggren och Cathrine Charlotte Broms.

Barn:

 • Carl Gartz, född 1849-04-06 på Lycksta, Romfartuna socken, Västmanlands län (källa: Romfartuna AIa:17ab s.146, AID: v73746.b7.s146); godsägare; † ogift och barnlös 1901-01-13 i Hedvig Eleonora församling, Stockholm (källa: Stockholms rådhusrätt 1:a avdelning F1A:778 s.260, AID: v770710.b1670.s260). Bouppteckning 1901-04-13 (källa: Stockholms rådhusrätt 1:a avdelning F1A:778 s.260, AID: v770710.b1670.s260). Ägde egendom nr 7 i kvarteret Brännaren på Karlavägen 26 i Hedvig Eleonora församlingen, taxerad år 1901 till 260000 kronor (källa: Stockholms rådhusrätt 1:a avdelning F1A:778 s.260, AID: v770710.b1670.s260). I testamente efter syskonen skrev de över all boets lösa egendom samt ett belopp om 10000 kronor till fortifikationslöjtnanten Claës Gustaf Vilhelm Gartz.
 • Anna Hilda Gartz, född 1847-11-21 på Lycksta, Romfartuna socken, Västmanlands län (källa: Romfartuna AIa:17ab s.146, AID: v73746.b7.s146), † ogift och barnlös 1916 i Hedvig Eleonora församling, Stockholm.
 • Maria Ebba Charlotta Gartz, född 1850-09-11 på Lycksta, Romfartuna socken, Västmanlands län (källa: Romfartuna AIa:17ab s.146, AID: v73746.b7.s146), † ogift och barnlös 1925 i Hedvig Eleonora församling, Stockholm.

Källor

Kyrkböcker; bouppteckningar; Gustaf Elgenstierna, Den introducerade svenska adelns ättartavlor. 1925-36. Forskare: Mattias Loman