Görges

Från Biografiska anteckningar

Version från den 2 januari 2021 kl. 09.11 av Loman (Diskussion | bidrag) (TAB 8)

(skillnad) ← Äldre version | Nuvarande version (skillnad) | Nyare version → (skillnad)

TAB 1

Grosshandlaren och kommerserådet Lorentz Görges, (1723-1803). Källa: Stockholms Auktionsverk.
Brukspatronessan Hedvig Charlotta Görges, (1757-1822).

Daniel Görges, köpman. Gift med Anna Emerentia Heintzen.

Son:

 • Johan Görges, född 1686; fänrik; † 1750. se Tab 2.

TAB 2

Johan Görges, (son till Daniel Görges, Tab 1), född 1686-04-15 i Riga, Lettland; furir 1709; förare 1711; sergeant 1712; fältväbel samma år; sekundfänrik vid Östgöta infanteriregemente 1713-02-12; fången vid Tönningen 16/5 samma år; rymde och återvände hem i november samma år; premiärfänrik 1716; avsked 1719 och fick 40 riksdalers pension 1734; gjorde tjänst vid Skenäs skans 1742; † 1750-07-12 på Malm, Styrstads socken, Östergötlands län (62 år gammal, källa: Styrstad C;2 s.449, AID: v40874.b229.s449). Gift 1715-05-01 i Styrstads kyrka (källa: Styrstad C:2 s.15, AID: v40874.b11.s15) med jungfrun Clara Corylander, född 1692 i Tingstads socken, Östergötlands län, † 1737-10-25 på Malm, Styrstads socken, Östergötlands län (källa: Styrstad C:2 s.437, AID: v40874.b223.s437), dotter till kyrkoherden Petrus Birgeri Corylander och Christina Svanhals.

Barn:

 • Christina Görges, född 1716 på Malm, Styrstads socken, Östergötlands län, † där ogift och barnlös 1737-10-27 (källa: Styrstad C:2 s.437, AID: v40874.b223.s437).
 • Anna Emerentia Görges, född 1717 på Malm, Styrstads socken, Östergötlands län. Gift 1745-12-29 i Styrstads kyrka (källa: Styrstad C:2 s.29, AID: v40874.b18.s29) med skrivaren Johan Boman. Paret fick flera barn.
 • Catharina Görges, född 1722-06-22 på Malm, Styrstads socken, Östergötlands län (källa: Furingstad CI:1 s.467, AID: v37412.b229.s467), † 1771-01-10 på Lilla Grönhög, Furingstads socken, Östergötlands län, begravd 12/1 (48 år, 6 månader, 10 dagar gammal, källa: Furingstad CI:1 s.467, AID: v37412.b229.s467). Bouppteckning 1771-01-22 (Lösings häradsrätt F:2 s.747, AID: v77124.b393.s747). Gift med frälseinspektorn Magnus Bergstedt. Paret fick 4 barn.
 • Lorentz Görges, född 1723; grosshandlare, kommerseråd; † 1803. se Tab 3.
 • Clara Görges, född 1725 på Malm, Styrstads socken, Östergötlands län, † 1766 i Stockholm. Gift med kofferdikaptenen Sven Hagberg, i hans 2:a äktenskap (gift 1:o med jungfrun Christina Wallman), † 1761-05-12 (källa: Stockholms rådhusrätt 1:a avdelning F1A:186 s.779, AID: v222741.b1390.s779). Paret fick 1 gemensam son.
 • Helena Görges, född 1729-12-25 på Malm, Styrstads socken, Östergötlands län (källa: Dagsberg AI:2 s.54, AID: v25156.b33.s54), † 1803-11-25 på Marby, Dagsbergs socken, Östergötlands län, begravd 1/12 (74 år gammal, källa: Dagsberg FI:1 s.29, AID: v37140.b18.s29). Gift 1:o 1752 i Styrstads kyrka med rusthållaren Sven Warling, med vilken hon fick 3 barn, född 1705 på Rönö, † 1762-04-28 på Marby, Styrstads socken, Östergötlands län, begravd 4/5 (hastig sjukdom, 57 år gammal, källa: Dagsberg CI:2 s.629, AID: v37125.b301.s629); 2:o 1763 i Dagsbergs kyrka med rusthållaren Jonas Sundberg, † barnlös 1767-08-09 på Marby, Dagsbergs socken, Östergötlands län (källa: Lösings häradsrätt F:2 s.251, AID: v77124.b136.s251); 3:o 1768 i Dagsbergs kyrka med frälseinspektorn Erik Winggren, född 1722-08-24 i Västra Vingåkers socken, Södermanlands län (källa: Dagsberg AI:2 s.54, AID: v25156.b33.s54), † 1792-03-15 på Marby, Dagsbergs socken, Östergötlands län (källa: Lösings häradsrätt F:10 s.217, AID: v77132.b113.s217).

TAB 3

Lorentz Görges, (son till Johan Görges, Tab 2), född 1723-05-29 på Malm, Styrstads socken, Östergötlands län, döpt 3/6 (källa: Genline ID 384.20.70200); burskap som grosshandlare i Stockholm 1759; blev i början av 1760-talet delägare i handelshuset Bohman & Hassel och firman bytte snart namn till Bohman, Hassel & Görges; de bedrev utrikeshandel och lån- och förlagsverksamhet med järnbruk och var mellan 1772 och 1812 en av Stockholm största exportörer av järn; handelshuset gick i konkurs 1814; kommerseråd; † 1803-10-02 i Maria Magdalena församling, Stockholm (81 år gammal, källa: Stockholms rådhusrätt 1:a avdelning F1A:358 s.106, AID: v222996.b1120.s106). Bouppteckning 1804-07-23 med 110313 riksdaler banco i tillgångar och inventarier och 6174 riksdaler banco i skulder, varav 104139 riksdaler banco i total behållning (källa: Stockholms rådhusrätt 1:a avdelning F1A:358 s.106, AID: v222996.b1120.s106). Ägde stenhus på Södermalm i Maria Magdalena församling, vid hörnet av Mariagatan och Repslagaregatan i kvarteret Saturnus under nr 25, på fri och egen grund, vilket vid tiden för bouppteckningen var brandförsäkrat för 6666 riksdaler banco, men i anseende till skedd förbättring upptogs det till 10000 riksdaler banco; ett stenhus med tillhörig egendom och brädgård på Kungliga Djurgården 6666 riksdaler banco; ett trähus med tillhörig egendom på Kungliga Djurgården vid Kungliga Amiralitetet på fri och egen grund 2222 riksdaler banco; 1/4-del i Djurgårdsvarvet med åbyggnader och inventarier 7500 riksdaler banco; en murad grav i Maria Magdalena kyrka under orgelläktaren; 45st aktier i Sjöassurans Compagniet 7500 riksdaler banco samt 1st aktie i Riks Disconten 50 riksdaler banco; i bouppteckningen upptogs även dödsboets ägandekapital i bolaget Bohman, Hassel & Görges, som inbegrep andel i Strömbacka Bruk i Bjuråkers socken i Hälsingland 75000 riksdaler banco. Gift 1754-06-11 i Maria Magdalena kyrka, Stockholm (källa: Maria Magdalena EI:2 s.386, AID: v88261.b199.s386) med jungfrun Hedvig Elisabet Bohman, född 1729 på Långevinds bruk, Enångers socken, Gävleborgs län, † 1805 i Maria Magdalena församling, Stockholm, dotter till inspektorn Carl Johan Bohman och Elisabet Berelia.

Barn:

 • Hedvig Charlotta Görges, född 1757 i Maria Magdalena församling, Stockholm, döpt 31/1 (källa: Maria Magdalena CIa:8 s.35, AID: v88229.b20.s35), † 1822-02-09 på Bernshammar bruk, Heds socken, Västmanlands län. Gift med sin kusin, brukspatronen och grosshandlaren Fredrik Otto Hassel, adlad och adopterad Lorichs, född 1752-08-14 i Stockholm, † 1824-10-16 på Bernshammars bruk, Heds socken, Västmanlands län. Paret fick 5 barn.
 • Carl Johan Görges, född 1762; major, RSO; † 1839. se Tab 4.
 • Lorentz Fredrik Görges, född 1766; grosshandlare; † 1820. se Tab 7.

TAB 4

Carl Johan Görges, (son till Lorentz Görges, Tab 3), född 1762-01-01 i Stockholm (källa: Kimstad AI:4 s.256, AID: v26183.b135.s256); major; RSO; avflyttade från Forsby i Kimstads socken till Skärpinge 1830 (källa: Kimstad AI:4 s.256, AID: v26183.b135.s256); † 1839 i Kimstads socken, Östergötlands län. Gift 1792-02-04 i Norrköpings S:t Olai kyrka (källa: Genline ID 346.224.85600) med jungfrun Helena Catharina Coulander, född 1772-11-06 i Linköpings domkyrkoförsamling, döpt 8/11 (källa: Linköpings domkyrkoförsamling CI:3 s.185, AID: v38775.b103.s185; Kimstad AI:4 s.256, AID: v26183.b135.s256; Kimstad CI:5 s.467, AID: v38107.b191.s467), † 1831-01-17 på Forsby, Kimstads socken, Östergötlands län, begravd 3/2 (tärande sjukdom, 59 år gammal, källa: Kimstad CI:5 s.467, AID: v38107.b191.s467); bouppteckning 1831-02-22 & 23/2 (källa: Memmings häradsrätts arkiv (SE/VALA/01563) F II:15, nr 29); dotter till handlanden Peter Coulander och Anna Lindquist.

Söner:

 • Hedvig Maria Charlotta Görges, född 1800-04-17, † 1848-06-28 i Linköpings domkyrkoförsamling, Östergötlands län. Gift 1821-11-06 på Forsby, Kimstads socken med kaptenen vid Kungliga Första livgrenadjärregementet Fredrik Adolf Rotenburg, adlad Rudbeck, född 1796-06-23 på Bredsjö säteri, † 1831-10-15 på Rökärr. Paret fick 6 barn.
 • Anna Fredrika Görges, född 1802-10-18 i Linköpings domkyrkoförsamling, Östergötlands län (källa: Genline ID 326.13.45100). Gift 1828-05-23 med sergeanten vid Kungliga Första livgrenadjärregementet Frans Johan Olofsson, född 1800-06-04 på Eda, Borgs och Löts sn (källa: Genline ID 326.13.45100), † 1831-08-25 på Jursta rustmästarboställe, Kvillinge sn (källa: Genline ID 326.13.45100). Paret fick 3 barn.
 • Johan Lorentz Görges, född 1805-05-03 i Grebo socken, Östergötlands län (källa: Kimstad AI:4 s.256, AID: v26183.b135.s256); fänrik; † barnlös 1872-06-14(1) i Kullerstads socken, Östergötlands län (källa: Memmings häradsrätt F:20 s.1561, AID: v77166.b793.s1561). Gift 1840-05-23 i Kullerstads kyrka (källa: Kullerstad CI:3 s.33, AID: v38377.b21.s33) med skomakaränkan Margareta Dahlgren, född 1792-04-19 i Tärna socken (källa: Kullerstad AI:7 s.25, AID: v24826.b38.s25); † 1854-10-03 på Stenkullen Backstuga, Kullerstads Nygård (källa: Kullerstad AI:8 s.20, AID: v24827.b31.s20).
 • Carl Fredrik Theodor Görges, född 1811; backstugusittare; † 1861. se Tab 5.

TAB 7

Lorentz Fredrik Görges, (son till Lorentz Görges, Tab 3), född 1766-10-30 i Maria Magdalena församling, Stockholm, döpt 1/11 (källa: Maria Magdalena CIa:8 s.473, AID: v88229.b239.s473); grosshandlare; † 1820-06-04 på Djurgården, Stockholm (53 år gammal, källa: Stockholms rådhusrätt 1:a avdelning F1A:287, AID: v223055.b3440.s287). Bouppteckning 1820-08-29 med en skuld på 2705 riksdaler banco (källa: Stockholms rådhusrätt 1:a avdelning F1A:287, AID: v223055.b3440.s287). Gjorde konkurs och tvingades 1813 sälja egendomen på Djurgården i kvarteret Grönland nr 1 & 2, som han ägde tillsammans med sin bror Carl Johan, till ett belopp av 17500 riksdaler banco. Gift med jungfrun Anna Macquire, född 1778 på Irland, † 1848-04-21 i Stockholm (70 år gammal, källa: Stockholms rådhusrätt 1:a avdelning F1A:537 s.120, AID: v223236.b6460.s120); bouppteckning 1848-12-08 (källa: Stockholms rådhusrätt 1:a avdelning F1A:537 s.120, AID: v223236.b6460.s120).

Barn:

 • Hedvig Anna Thérese Görges, född 179(6) i Stockholm; ogift och barnlös.
 • Carl August Görges, född 1798; handelsbokhållare; † 1864. se Tab 8.
 • Gustaf Wilhelm Görges, född 1799 i Stockholm; grosshandlare; † barnlös 1873-10-24 i Stockholm (73 år, 11 månader gammal, källa: Stockholms rådhusrätt 1:a avdelning F1A:641 s.453, AID: v223402.b6170.s453). Bouppteckning 1873-11-25 (källa: Stockholms rådhusrätt 1:a avdelning F1A:641 s.453, AID: v223402.b6170.s453). Gift med fröken Agnes Nyberg, † 1894 i Stockholm.
 • Augusta Elisabet Görges, född 180(2) i Stockholm; ogift och barnlös.
 • Henrietta Amalia Görges, född 180(5) i Stockholm, † ung.
 • Carolina Gustava Görges, född 180(8) i Stockholm, † ung.
 • Ludvig Edvard Görges, född 181(1) i Stockholm, † ung.
 • Knut Henrik Görges, född 181(4) i Stockholm; grosshandlare; † ogift och barnlös 1842-02-08 i Stockholm (27 år gammal, källa: Stockholms rådhusrätt 1:a avdelning F1A:511 s.638, AID: v223197.b6650.s638). Bouppteckning 1842-04-18 (källa: Stockholms rådhusrätt 1:a avdelning F1A:511 s.638, AID: v223197.b6650.s638). I dödsboet fanns en skuld på 4290 riksdaler banco till grosshandlaren Carl Johan Ekerman (källa: Stockholms rådhusrätt 1:a avdelning F1A:511 s.644, AID: v223197.b6710.s644).
 • Aurora Mathilda Görges, född 1816-07-06 i Stockholm, † 1877-02-15 på Surahammars bruk. Gift med brukspatronen Erik Wilhelm Zethelius, född 1815-03-05 i Stockholm, † där 1873-04-07. Paret fick 9 barn.

TAB 8

Carl August Görges, (son till Lorentz Fredrik Görges, Tab 7), född 1798 i Storkyrkoförsamlingen, Stockholm; handelsbokhållare; † 1864-04-24 i Maria Magdalena församling, Stockholm (källa: Stockholms rådhusrätt 1:a avdelning F1A:603 s.23, AID: v223313.b1000.s23). Bouppteckning 1864-07-29 med 66 riksdaler riksmynt i behållning (källa: Stockholms rådhusrätt 1:a avdelning F1A:603 s.23, AID: v223313.b1000.s23). Gift med fröken Anna Carolina Levin, född 1802 i Stockholm, † där 1870-09-28 (68 år gammal, källa: Stockholms rådhusrätt 1:a avdelning F1A:630 s.59, AID: v223391.b2080.s59); bouppteckning 1871-03-07 (källa: Stockholms rådhusrätt 1:a avdelning F1A:630 s.59, AID: v223391.b2080.s59); dotter till juveleraren Erik Levin och Anna Lovisa Paulén.

Barn:

 • Carl Fredrik Theodor Görges, född 1824 i Maria Magdalena församling, Stockholm; handlande i Antwerpen.
 • Knut Gustaf August Görges, född 1827 i Maria Magdalena församling, Stockholm; kofferdikapten.
 • Anna Augusta Therese Görges, född 1829-0312 i Maria Magdalena församling, Stockholm, † där 1908.
 • Hilda Carolina Henriette Görges, född 1831-05-06 i Maria Magdalena församling, Stockholm, † 1904-07-25. Gift 1853 i Maria Magdalena kyrka med kofferdikaptenen Johan Henrik Hallberg, född 1827-05-05 i Finska församlingen, Stockholm, döpt 18/5 (källa: Finska församlingen CI:12 s.89, AID: v84816.b89), † 1869-02-13. Paret fick flera barn.
 • Hedvig Maria Charlotta Mathilda Görges, född 1833 i Maria Magdalena församling, Stockholm, † där 1894.
 • Ofelia Sofia Vilhelmina Görges, född 1840 i Maria Magdalena församling, Stockholm, † 1914 i Hedvig Eleonora församling, Stockholm. Gift 1862 i Maria Magdalena kyrka med direktören Johan Henrik Lundberg, född 1831 i Katarina församling, Stockholm, † 1909 i Hedvig Eleonora församling, Stockholm. Paret fick 5 barn.
 • Agnes Valborg Elisabet Görges, född 1844-11-26 i Maria Magdalena församling, Stockholm.

Noter

1. Bouppteckning 1872-09-01, där närmaste arvingar anges vara 1) systern änkefru Anna Fredrika Olofsson på Skillingsfors, Skillingsmarks sn, Värmlands län, 2) avlidne brodern Carl Fredrik Theodor Görges efterlämnade barn a) sonen Carl Peter Görges i Kullerstad, b) handelsbokhållaren Gabriel Görges i Stockholm samt c) dottern Anna Görges gift med sjökaptenen Frans Oscar Pettersson i Stockholm samt 3) avlidna systern Hedvig Maria Charlotta Rudebecks född Görges efterlämnade son herr majoren och riddaren Carl Alexander Rudebeck i Uppsala. Total behållning 811 kronor. Källa: Memmings häradsrätt F:20 s.1563, AID: v77166.b794.s1563.

Källor

Kyrkböcker; Gustaf Elgenstierna, Den introducerade svenska adelns ättartavlor. 1925-36; Arvid Kugelberg - Kungl. Första livgrenadjärregementets historia, Biografiska anteckningar, del V; Gabriel Anrep - Svenska adelns ättar-taflor. Forskare: Mattias Loman