Götherhielm nr 1539

Från Biografiska anteckningar

Adliga ätten Götherhielm nr 1539 †

Adlad 1717-11-16, introducerad på Riddarhuset 1719, † 1789-02-23

TAB 1

Kommendören Johan Alexander Götherhielm, (1688-1764). Bildkälla: Krigsarkivets Porträttsamling.

Johan Alexander Göthe, adlad Götherhielm, (son till Anders Göthe), till Uljeberg, Viby sn, Östergötlands län; född 1688 i Vadstena, döpt 21/7; gick i holländsk sjötjänst 1702; volontär vid amiralitetet i Karlskrona 1705; e. arklimästare där 1706; arklimästare 1709; konstapel 1710; överstyrman 1712; underlöjtnant 1716-01-11; skeppskapten 1717-07-03; adlad s å 16/11 (introducerad 1719 under nr 1539); kommendörkapten 1737-10-18; kommendör 1743-08-06; RSO 1749-01-13; avsked 1752-12-02; † 1764-01-18 på Hällerö samt begravd i egen murad grav i Viby kyrka Östergötlands län, där hans vapensköld sattes upp. Hans namn står på en av Viby kyrkklockor. Gift 1:o 1718-02-25 på Brunnsholm, Näs sn, Uppsala län med friherrinnan Catharina Maria von Danckwardt, född 1694-07-16, † 1742-04-28 på Uljeberg, Viby sn, dotter till landshövdingen Peter Danckwardt, adlad och friherre von Danckwardt och hans 1:a fru Anna Catharina Gyllenadler; 2:o 1745-08-27 på Skorteby med N.N, dotter till majoren, friherre Måns Ulfsparre af Broxvik och friherrinnan Margareta Ulfsparre af Broxvik.

Barn 1:o:

 • Christina Catharina Götherhielm, född 1718-12-23, † 1799-09-20 i Säby sn, Jönköpings län och följd till graven av barn, barnbarn och barnbarns barn. Gift 1743-10-12 på Uljeberg, Viby sn med kyrkoherden i Skänninge pastorat, kontraktsprosten, magister Claës Claësson Livijn, född 1713-09-11 i Skänninge, † där 1778-07-23. Paret fick flera barn.
 • Fredrik Johan Götherhielm, född 1719; kaptenlöjtnant; † 1771. se Tab 2.
 • Ulrika Margareta Götherhielm, född 1721-08-08, † ogift och barnlös 1752-09-17 i Viby sn.
 • Peter Gustaf Götherhielm, född 1722-10-07; volontär vid amiralitetet 1741; arklimästare där s å; † ogift och barnlös 1753-08-23.
 • Susanna Elisabet Götherhielm, född 1724-07-20 på Normestorp, † 1795-05-26 i Linköping. Gift 1756-11-30 på Uljeberg, Viby sn med landssekreteraren i Östergötlands län, assessorn Samuel Torpadius, född 1714-05-14 i Vadstena, † 1786-03-09 i Linköping. Paret fick 7 barn.
 • Carl Jakob Götherhielm, född 1726; överstelöjtnant; † 1789. se Tab 3.
 • Eva Sabina Götherhielm, född 1729-12-16, † 1731-11-14 på Uljeberg, Viby sn.
 • Anders Adam Götherhielm, född 1732-06-08 på Uljeberg, Viby sn; arklimästare vid amiralitetet; † ogift och barnlös 1754.

TAB 2

Fredrik Johan Götherhielm, (son till Johan Alexander Göthe, adlad Götherhielm, Tab 1), till Uljeberg, Viby sn, Östergötlands län och Hällerö, Eds sn, Kalmar län; född 1719-05-21 i Stockholm; lärling vid skeppsbyggeriet 1741; e. löjtnant vid amiralitetet 1743; konstapel vid örlogseskadern i Stockholm 1746-08-28; löjtnant 1749-08-09; kaptenlöjtnant 1755-08-09; avsked 1757-08; † 1771-06-12 i Stockholm och ligger begravd jämte sin fru i Eds kyrka, där han låtit bygga en familjegrav och till vilken kyrka han skänkt åtskilligt silver. Gift 1753-05-08 på Forsby, Västra Eds sn med friherrinnan Eva Catharina von Knorring, född 1728-12-18, † 1785-07-20 på Hällerö, Eds sn, dotter till översten, friherre Isak von Knorring och Eva Christina De Besche.

Barn:

 • Eva Catharina Götherhielm, född 1754-03-26 på Forsby, Västra Eds sn, † 1821-02-05 på Skrikefall, Locknevi sn. Gift 1:o 1772-09-18 på Hällerö med sin kusin, adjutanten, friherre Carl Bleckert Lybecker, född 1747-10-04 på Åkerholms säteri, Lofta sn, † barnlös 1779-11-22; 2:o 1781-11-13 på Lidhem, Locknevi sn med löjtnanten Christian Filip Rothlieb, född 1752, † 1822.
 • Isak Johan Alexander Götherhielm, född 1759-01-20 på Hällerö, Västra Eds sn, † där s å 30/6.
 • En dotter, född 1760-08-16, † strax på Hällerö.
 • Sabina Juliana Hedvig Götherhielm, född 1762-07-27 på Hällerö, Västra Eds sn, † 1835-03-03 Ålhorva. Gift 1:o 1780-05 i Stockholm, efter enlevering, med sin syssling, löjtnanten, friherre Johan Henrik von Knorring, född 1753, † 1789; 2:o 1796-07-29 med en annan av sina sysslingar och sin förre mans kusin, löjtnanten, friherre Göran Anton Albert von Knorring, född 1764, † 1806.

TAB 3

Carl Jakob Götherhielm, (son till Johan Alexander Göthe, adlad Götherhielm, Tab 1), till Uljeberg, Viby sn, Östergötlands län; född 1726-02-03; volontär vid livgardet 1742-12-08; rustmästare där 1743-04; förare 1744-03-06 (6/2); sergeant 1747-01-16; fänrik vid Jönköpings regemente 1749-06-06; stabslöjtnant där 1752-10-30; löjtnant 1759-05-04; sekundkapten 1765-09-30; premiärkapten 1768-03-18; sekundmajor 1771-11-27; RSO 1772-06-15; överstelöjtnants avsked 1773-03-10; † 1789-02-23 på Uljeberg, Viby sn, utan söner och slöt ätten på svärdssidan samt begravd i familjegraven i Viby. Gift 1757-04-19 i Hakarps sn, Jönköpings län med jungfrun Hedvig Juliana Queckfeldt, född 1727-03-01 på Stensholm, † 1796-11-20 i Linköping, dotter till generallöjtnanten Erik Gustaf Queckfeldt och Brigitta Margareta Hammarfelt.

Döttrar:

 • Catharina Margareta Götherhielm, född 1759-10-14 på Uljeberg, Viby sn, † 1836-04-07 på Stensvad, Tåby sn. Gift 1780-07-14 på Uljeberg med översten Nils Adolf Ekenman, adlad af Ekenstam, född 1747-05-26 på Sålla, Sjögestads sn, † där 1813-05-07. Paret fick flera barn.
 • Märta Christina Götherhielm, född 1764-04-26 på Uljeberg, Viby sn, † 1847-10-16 Utrike. Gift 1790-06-18 i Viby kyrka Östergötlands län med löjtnanten Carl Bernhard Gripensköld, född 1754-01-24, † 1808-02-06 på Applarp, Eksjö. Paret fick 8 barn.
 • Gustaviana Carolina Götherhielm, född 1767-04-01 i Nässjö sn, Jönköpings län, † ogift och barnlös 1821-11-04 på Traneryd, Säby sn, Jönköpings län.
 • Hedvig Johanna Götherhielm, född 1769-03-11 i Nässjö sn, † 1840-01-03 på Åby Lillegård, Stora Åby sn, Östergötlands län. Gift 1792-10-19 i Viby kyrka med sin kusin, fänriken Carl Adolf Torpadius, född 1764-03-19 på Åby Västergård, Stora Åby sn (källa: Stora Åby C:5 s.199, AID: v40781.b102.s199), † där 1835-02-28, begravd 6/3 (tarmvridning, 70 år gammal, källa: Stora Åby C:5 s.199, AID: v40781.b102.s199). Paret fick 6 barn.

Källor

Gustaf Elgenstierna, Den introducerade svenska adelns ättartavlor. 1925-36; Folke Rudelius - Kalmar Regementes chefer 1623-1907, biografiska anteckningar; Sammanställt av: Mattias Loman.