Göthe

Från Biografiska anteckningar

TAB 1

Brukspatronessan Maria Gustava Göthe, (1773-1818). Hon gifte sig med brukspatronen och skeppsredaren, RVO Jakob Gödecke och de fick 7 barn. Oljemålning av Carl Fredrik von Breda.
Rådmannen Lars Anderssons och Kerstin Jonsdotters gravhäll i Vadstena klosterkyrka "Här under hvilas i herranom erligh och gudfruchtig man Lars Andersson, fordom rådman och invånare här i Wadstena huilken afsomnade i christo den 23 october åhr 1669: samt hans K. Hustru gudfruchtig matrona H. Kerstin Jonsdotter huilken i herranom afsomnade den 26 july år 1680: med 6 sina barn 5 söner och en dotter gudh förläne them och os alla en frögdeful upståndelse.

Lars Andersson, född i Götene socken, Skaraborgs län; Tjänade i sin ungdom hos slottsfogden på Vadstena slott Lars Svensson; handlande och borgare i Vadstena; rådman där; † där 1669-10-23 (källa: gravhäll vid Vadstena klosterkyrka), begravd samma år 7/11 (källa: Vadstena CI:1 s.59, AID: v41706.b42.s59). Gift med Kerstin Jonsdotter, † 1680-07-26 i Vadstena, Östergötlands län (källa: gravhäll vid Vadstena klosterkyrka).

Söner:

 • Måns Larsson Göthe, född 1644; handlande, rådman; † 1701. se Tab 2.
 • Anders Göthe, född 1654; handlande, rådman; † 1694. se Tab .

TAB 2

Måns Larsson Göthe, (son till Lars Andersson, Tab 1), född 1644 i Vadstena, Östergötlands län (källa: Vadstena CI:2 s.383, AID: v41707.b197.s383); handlande i Vadstena; rådman där; † 1701-04-06 i Vadstena, Östergötlands län, begravd där samma år 23/4 (Ehreborne Diktade och Wällagtade Råds och Handelsmannen, Herr Måns Larsson Giöthe, föddes här i staden Anno 1644, gick i Scholan i några åhr, lärde sedan Skräddaryrket i Stockholm. Gifte sig första gången A:o 1666, lefwat tillsammans i 32 åhr och aflade med sin Hustro 8 Barn. Gifte sig andra resan A:o 1698. Förde ett gudelÿkt och ährbart lefwerne, och afsomnade d 6 Aprilis och begrofs i Stadskyrkian, på södra gången framme wÿd khoret", källa: Vadstena CI:2 s.383, AID: v41707.b197.s383) . På ett epitafium i Vadstena klosterkyrka står det: "Gudhi till ähra och Kyrkian till prÿdnat hafwer handelsmannen Måns Larsson Giöthe detta epitaphium sine salige föräldrar fordom Rådmannen Lars Anderson och hans .. Hustru. Samt Sigh sin kära Hustru och Barn till åminnelse förfärdigu och opsätia låtit. Anno 1682 d 10 octob." Gift 1:o 1666 i Vadstena med jungfrun Karin Eriksdotter Schening, född 1641-06-12 på Klackeborg, Östergötlands län (källa: Vadstena CI:2 s.371, AID: v41707.b191.s371), † 1698-02-06 i Vadstena, Östergötlands län, begravd samma år 27/2 (1698 27 Februarÿ. Ehrebohrne, Wällaktade och Laglydige Her Råds och Handelsmannens Måns Larsson Giöthes K: Hustro. Ehreb. Guds och dygdällskande Matronan, Hustru Karin Erichsdotter Skiening, född uppå Säthesgården Klakeborg Anno 1641 d 12 Junÿ. Wigdes wÿd sin man åhr 1666, aflade med honom - 8 Barn, fört ett Gud och Christeligt lefverne och afsomnade den 6 Februarÿ och begrofs uthi Stadskyrkian, uppå södra sydan högha CHORET) , dotter till fogden Erik Jonsson och Elisabet Larsdotter; 2:o 1698-11-08 i Vadstena (morgongåva 50 riksdaler specie och 10 dukater, källa: Vadstena CI:2 s.9, AID: v41707.b10.s9) med gudfruktiga och dygderika matronan Margareta Jonsdotter.

Barn 1:o:

 • Christina Göthe, 1667, döpt 7/5 i Vadstena, Östergötlands län, † där 1690-04-23 (1690 Aprilis 23: Wällb: Daniel Krijks Hustro, Ehreb:na och Dygdesamma Matronan Hust: Kierstin Månsdotter Giöthe, hennes ålder- 22 åhr, 11 Månader och några dagar) . Gift med rådmannen i Vadstena Daniel Krijk, i hans 1:a äktenskap, född 166(2), † 1728-03-29 i Vadstena, Östergötlands län.
 • Lars Göthe, född 1670; provinsialtullinspektor; † 1738. se Tab 3.
 • Maria Göthe, född 1673, döpt 4/12 i Vadstena, Östergötlands län, † där 1758-05-10, begravd 16/5. Gift 1693 i Vadstena med rådmannen Anders Eriksson, född 1666 i Motala, Östergötlands län, † 1720-03-31 i Vadstena, Östergötlands län, begravd 11/4 (begrofs d 11 Aprilis i Stadskyrkan mellan kungsstolarna med likpredikan, född i Motala, warit upbördsman wid slottet, Stads Casseur, kyrkiovärd 2 gånger, samt i 33 åhr Rådman. En förståndig, rådig ocg drifwande man. 63 åhr 2 Månader gl.). Paret fick 7 barn.
 • Elisabet Göthe, född 1676 i Vadstena, Östergötlands län, † där 1707-07-23, begravd 27/7. Gift 1695-12-29 i Vadstena med handlanden och rådmannen Joel Talén, i hans 1:a äktenskap (gift 2:o 1708-03-26 i Vadstena med jungfrun Märta Elisabet Wetterman, född 1687, † 1722-05-09 i Vadstena, Östergötlands län, begravd 22/5), född 1668 i Vadstena, Östergötlands län, † där 1727-04-29. Paret fick 5 gemensamma barn.
 • Sara Göthe, född 1681, döpt 18/2 i Vadstena, Östergötlands län, † där 1715-07-29. Gift 1700-11-06 med handlanden Lorentz Barkhuus, född 1676, † 1742-01-20 i Vadstena, Östergötlands län, begravd 27/1.

TAB 3

Lars Göthe, (son till Måns Larsson Göthe, Tab 2), född 1670-05-13 i Vadstena, Östergötlands län; fogdeskrivare på Vikbolandet; häradsskrivare i Gullberg, Boberg, Vifolka och Valkebo 1697; kronofogde där 1705; provinsialtullinspektor i Linköping 1720; arrendator av Kungliga ladugården Skenäs; † 1738-07-13 i Linköpings Domkyrkoförsamling, Östergötlands län, begravd 17/7 i Domkyrkan (en hederlig och förståndig man, 67 år gammal, källa: Linköpings domkyrkoförsamling CI:2 s.309, AID: v38774.b159.s309). Gift med jungfrun Sara Friese, född 1671, † 1746.

Barn:

 • Jakob Göthe, född 1698; kommissarie; † 1735. se Tab 4.
 • Helena Catharina Göthe, född 1699-11-11 i Linköpings Domkyrkoförsamling, Östergötlands län, † 1726-05-04 på Skenäs. Gift 1718-01-28 med majoren och kommendanten på Skenäs och Säters skansar Carl Roland, adlad von Roland, i hans 1:a äktenskap, född 1684-10-30 i Stockholm, † 1761-06-04 på Skenäs. Paret fick 5 gemensamma barn.
 • Magnus Göthe, född 1709; kämnär; † 1758. se Tab 5.
 • Claës Göthe, född 1711; rektor; † 1786. se Tab .
 • Bleckert Göthe, född 1713; häradshövding; † 1790.

TAB 4

Jakob Göthe, (son till Lars Göthe, Tab 3), född 1698 i Linköpings Domkyrkoförsamling, Östergötlands län, döpt 12/11; kanslist i Stockholm; kommissarie vid Livdrabantkåren; † 1735-04-03 i Stockholm (källa: Stockholms rådhusrätt 1:a avdelning F1A:119 s.1056, AID: v222436.b10880.s1056). Bouppteckning 1738-09-23 med 2230 daler kopparmynt i tillgångar och 1410 daler kopparmynt i skulder (källa: Stockholms rådhusrätt 1:a avdelning F1A:119 s.1056, AID: v222436.b10880.s1056). I bouppteckningen upptogs bland annat en diamantring värd 150 daler kopparmynt och en dito med en liten taffelsten 36 daler kopparmynt, en ring med en infattning av en mörk och ojämn äkta pärla 12 daler kopparmynt, en skjortknapp med 9 små rosenstenar 27 daler kopparmynt, ett halsband av små äkta pärlor 72 daler kopparmynt med mera. Gift med jungfrun Elisabet Ljung, † 1745-05-13 i Stockholm (källa: Stockholms rådhusrätt 1:a avdelning F1A:136 s.491, AID: v222460.b5050.s491).

Son:

 • Johan Göthe, född 172(9) (9 år gammal i faderns bouppteckning 1738), † 16 år gammal (källa: Stockholms rådhusrätt 1:a avdelning F1A:136 s.491, AID: v222460.b5050.s491).

TAB 5

Magnus Göthe, (son till Lars Göthe, Tab 3), född 1709 i Linköpings Domkyrkoförsamling, Östergötlands län; stadskassör i Stockholm; kämnär; † 1758-01-29 i Storkyrkoförsamlingen, Stockholm (48 år, 9 månader gammal, källa: Stockholms rådhusrätt 1:a avdelning F1A:210 s.671, AID: v222784.b2920.s671). Bouppteckning 1767-03-21 med 3273 daler kopparmynt i tillgångar och 37808 daler kopparmynt i skulder (källa: Stockholms rådhusrätt 1:a avdelning F1A:210 s.671, AID: v222784.b2920.s671). Gift 1739-07-05 i Storkyrkan, Stockholm (källa: Storkyrkoförsamlingen EIa:2 s.129, AID: v90710.b69.s129) med dygdädla jungfrun Maria Glock, född 1719 i Klara församling, Stockholm, dotter till källarmästaren Johan Glock och Brita Elisabet Matheis.

Barn:

 • Johan Lorentz Göthe, född 1740-07-04 i Storkyrkoförsamlingen, Stockholm, döpt hemma 6/7 (källa: Storkyrkoförsamlingen CIa1:9 s.63, AID: v90672a.b360.s63), † där barn.
 • Magnus Göthe, född 1741-06-23 i Storkyrkoförsamlingen, Stockholm, döpt samma dag (källa: Storkyrkoförsamlingen CIa1:9 s.117, AID: v90672a.b650.s117), † där barn.
 • Lorentz Göthe, född 1742-07-02 i Storkyrkoförsamlingen, Stockholm, döpt samma dag (källa: Storkyrkoförsamlingen CIa1:9 s.169, AID: v90672a.b910.s169); volontär.
 • Johan Adolf Göthe, född 1743; slottsstenhuggare, kapten; † 1825. se Tab 6.
 • Sara Elisabet Göthe, född 1745-02-18, döpt 20/2 i Storkyrkoförsamlingen, Stockholm (källa: Storkyrkoförsamlingen CIa1:9 s.285, AID: v90672a.b1530.s285). Gift med rådmannen Johan Erik Blom, född 1748, † 1808-05-13 i Stockholm. Paret fick 1 son.
 • Carl Gustaf Göthe, född 1746 i Storkyrkoförsamlingen, Stockholm, † där 1748.
 • Lovisa Ulrika Göthe, född 1748 i Storkyrkoförsamlingen, Stockholm.

TAB 6

Johan Adolf Göthe, (son till Magnus Göthe, Tab 5), född 1743-07-10, döpt samma dag i Storkyrkoförsamlingen, Stockholm (källa: Storkyrkoförsamlingen CIa1:9 s.217, AID: v90672a.b1190.s217); slottsstenhuggare; kapten vid Borgerskapets kavallerikorps; † 1825-08-09 i Stockholm (källa: Nedre Borgrätten F6:25 s.404, AID: v433452.b4070.s404). Bouppteckning 1825-10-31 med 15725 riksdaler banco i tillgångar och inventarier, 12948 riksdaler banco i skulder och 2777 riksdaler banco i behållning (källa: Nedre Borgrätten F6:25 s.404, AID: v433452.b4070.s404). Ägde hälften i stenhusegendomen på Södermalm i Maria Magdalena församling, vid Hornsgatan i kvarteret Flygaren, på fri och egen grund - den andra hälften ägdes av hans barn, upptogs i bouppteckningen till hälften med värde 8333 riksdaler banco; ägde även en åbyggnad på Stenhuggeriet vid Ladugårdslandet i kvarteret Bodarne nr 7 på ofri grund 500 riksdaler banco. Gift 1:o med jungfrun Christina Lovisa Blom, född 1756, † 1800-06-18 i Maria Magdalena församling, Stockholm, begravd 26/6 (44 år gammal, källa: Maria Magdalena FI:4 s.281, AID: v88303.b281; Nedre Borgrätten F6:18 s.94, AID: v433445.b980.s94); bouppteckning 1800-12-16 med 11224 riksdaler riksgäldsmynt i behållning (Nedre Borgrätten F6:18 s.94, AID: v433445.b980.s94); dotter till stenhuggaråldermannen Johan Peter Blom och Elisabet Stålnacke; 2:o med jungfrun Anna Christina Göransson.

Barn:

 • Erik Gustaf Göthe, född 1779; skulptör, professor; † 1838. se Tab 7.
 • Carl Adolf Göthe, † ung.
 • Maria Gustava Göthe, född 1773, † 1818-08-24. Gift med grosshandlaren och brukspatronen, RVO Jakob Gödecke, född 1757, † 1823-12-20 i Maria Magdalena församling, Stockholm (67 år gammal, källa: Stockholms rådhusrätt 1:a avdelning F1A:434 s.262, AID: v223073.b2890.s262). Paret fick 7 barn.
 • Charlotta Christina Göthe, född 1788-10-03 i Stockholm (källa: Stockholms rådhusrätt 1:a avdelning F1A:515 s.268, AID: v223201.b2840.s268), † där 1843-01-31 (källa: Stockholms rådhusrätt 1:a avdelning F1A:515 s.268, AID: v223201.b2840.s268). Bouppteckning 1843-02-24 med 6776 riksdaler banco i behållning (källa: Stockholms rådhusrätt 1:a avdelning F1A:515 s.268, AID: v223201.b2840.s268). Gift med grosshandlaren och brukspatronen Jakob Gödecke Pettersson, född 1780 i Stockholm, † där 1817-08-12 (38 år gammal, källa: Stockholms rådhusrätt 1:a avdelning F1A:408 s.183, AID: v223047.b1940.s183).Paret fick 4 barn.
 • Anna Sofia Göthe, född 1792-06-28 i Maria Magdalena församling, Stockholm, † barnlös 1869-07-16 i Stockholm (77 år gammal, källa: Stockholms rådhusrätt 1:a avdelning F1A:623 s.36, AID: v223384.b1310.s36). Bouppteckning 1869-08-17 med 43909 riksdaler riksmynt i behållning (källa: Stockholms rådhusrätt 1:a avdelning F1A:623 s.36, AID: v223384.b1310.s36). Gift med grosshandlaren Anders Elias Bergin.
 • Carolina Ulrika Göthe, född 1795 i Maria Magdalena församling, Stockholm, † 1877-12-04 i Stockholm (82 år, 10 månader gammal, källa: Stockholms rådhusrätt 1:a avdelning F1A:659 s.23, AID: v223427.b870.s23). Bouppteckning 1878-01-21 med 4739 kronor i behållning (källa: Stockholms rådhusrätt 1:a avdelning F1A:659 s.23, AID: v223427.b870.s23), Gift med grosshandlaren Gustaf Verner Koschell, född 1780 i Stockholm, † 1828-09-06 i Stockholm (självmord, källa: Stockholms rådhusrätt 1:a avdelning F1A:452 s.505, AID: v223091.b5290.s505). Paret fick 4 barn.

Källor

Kyrkböcker; bouppteckningar; Gustaf Elgenstierna, Den introducerade svenska adelns ättartavlor. 1925-36. Forskare: Mattias Loman