Gödecke

Från Biografiska anteckningar

TAB 1

Grosshandlaren och brukspatronen Jakob Gödecke (1757-1823). Akvarell/gouache på elfenben av Anders Gustaf Andersson. Bildkälla: Digitalt Museum.
Bygglovsritning daterad 1797-09-22 över Petter Gödeckes sockerbruk i kvarteret Flygaren (nuvarande kvarteret Svalgången) på Södermalm 1797. Huset revs i slutet av 1970-talet. Arkitekten var Petrus Serén.

N.N.

Söner:

 • Petter Gödecke, född 1750; brukspatron, skeppsredare; † 1824. se Tab 2.
 • Jakob Gödecke, född 1757; grosshandlare, brukspatron; † 1823. se Tab 8.

TAB 2

Petter Gödecke, (son till N.N., Tab 1), född 1750-09-09 (källa: Öja AI:7a s.34, AID: v63225.b37.s34); kom till Sverige från Hannover i början av 1770-talet, tillsammans med sin yngre bror Jakob; burskap som sockerbruksidkare 1787-05-22; upptog sin son i handelsrörelsen 1797 under namnet P. Gödecke & Son; skeppsredare; godsägare; † 1824-02-25 på Stora Sundby säteri, Öja socken, Södermanlands län, begravd 9/3 (slag, 73 år gammal, källa: Öja C:5 s.172, AID: v63263.b172). Köpte 1816 Stora Sundby säteri i Öja socken, Södermanlands län. Bouppteckning 1824-05-03 med 112868 riksdaler banco i tillgångar, 66959 riksdaler banco i skulder och 45908 riksdaler banco i behållning (källa: Västerrekarne häradsrätt FII:11 s.52, AID: v147923a.b550.s52). I bouppteckningen upptogs en lång rad fastigheter, bland annat Stora Sundby 22380 riksdaler bancoGift 1:o med jungfrun Brita Enström, i hennes 2:a äktenskap (gift 1:o med sockerbruksmästaren Christoffer Herman Lübberts, med vilken hon fick 3 barn), † 1800-05-11 i Stockholm (källa: Stockholms rådhusrätt 1:a avdelning F1A:342 s.186, AID: v222981.b1950.s186); bouppteckning 1800-07-19 med 37831 riksdaler banco i tillgångar, 15242 riksdaler banco i skulder och 22588 riksdaler banco i behållning (källa: Stockholms rådhusrätt 1:a avdelning F1A:342 s.186, AID: v222981.b1950.s186); i hennes bouppteckning upptogs ett stenhus med sockerbruk på Södermalm i Maria Magdalena församling, vid Hornsgatan i kvarteret Flygaren nr 35, 36 & 39, på fri och egen grund, värt 16700 riksdaler banco; 1/6-dels part i skeppet Resolution om 114 läster 285 riksdaler banco; ½ i skeppet Gustaf Adolf om 116 läster 870 riksdaler banco; ½ i galeasen Anna Sofia om 44½ läster 333 riksdaler banco; 2:o med fröken Edla Regina Göding, född 1780-10-28 på Aspviks säteri, Kungsängens socken, Stockholms län, döpt 31/10 (källa: Kungsängen CI:3 s.47, AID: v87713.b47; Öja AI:7a s.34, AID: v63225.b37.s34); som änka sålde hon två år efter sin mans död sockerbruket till J.L Du Rées som lyckades driva det till 1823 då det gick i konkurs; † 1838-04-11 på Hedlandet, Mariefreds socken, Södermanlands län (källa: Mariefreds rådhusrätt och magistrat FII:8 s.60, AID: v147704a.b740.s60); bouppteckning 1838-05-29 med 48260 riksdaler banco i behållning (källa: Mariefreds rådhusrätt och magistrat FII:8 s.60, AID: v147704a.b740.s60); ägde stadsegendomen Hedlandet i Mariefred med tillhörande ägor samt gårdstomten nr 66 värd 18184 riksdaler banco; dotter till auditören vid Adelsfanan Samuel Göding och Elisabet Regina Berg.

Son 1:o:

 • Jakob Gödecke Pettersson, född 1780; grosshandlare, skeppsredare, brukspatron; † 1817. se Tab 3.

Barn 2:o:

 • Brita Regina Gödecke, född 1807-04-04 i Stockholm (källa: Öja AI:7a s.34, AID: v63225.b37.s34), † ogift och barnlös 1875 på Kärnalund, Östergötlands län. Bouppteckning 1875-10-30 med 10148 kronor i behållning (källa: Hanekinds häradsrätt FII:22 s.1357, AID: v76859.b684.s1357).
 • August Gödecke, född 1808; grosshandlare; † 1879. se Tab 4.
 • Edla Emilie Gödecke, född 1809-04-14 i Sigtuna, Uppsala län (källa: Öja AI:7a s.34, AID: v63225.b37.s34), † ogift och barnlös 1886-08-24 på Kärnalund, Kärna socken, Östergötlands län (källa: Hanekinds häradsrätt FII:25 s.233, AID: v76862.b121.s233). Bouppteckning 1886-11-19 med 6060 kronor i behållning (källa: Hanekinds häradsrätt FII:25 s.233, AID: v76862.b121.s233).
 • Fredrik Wilhelm Gödecke, född 1810-06-13 i Sigtuna, Uppsala län (källa: Öja AI:7a s.34, AID: v63225.b37.s34), † 1830-02-10 i Stockholm (18 år, 8 månader gammal, källa: Stockholms rådhusrätt 1:a avdelning F1A:459 s.590, AID: v223098.b6050.s590). Bouppteckning 1830-04-27 med 6074 riksdaler banco i behållning (källa: Stockholms rådhusrätt 1:a avdelning F1A:459 s.590, AID: v223098.b6050.s590).
 • Carl Otto Gödecke, född 1811; ättikebryggare; † 1853. se Tab 7.
 • Justina Wilhelmina Gödecke, född 1813-06-26 i Sigtuna, Uppsala län (källa: Öja AI:7a s.34, AID: v63225.b37.s34). Gift 1836-07-10 i Mariefred (källa: Mariefred-Kärnbo EI:1 s.13, AID: v60043.b13) med komministern i Stenkvista och Ärila pastorat av Strängnäs stift Johan Philip Favre, född 1802-02-09 på Bergshammar, Fogdö socken, Södermanlands län, döpt 11/2 (källa: Fogdö C:2 s.626, AID: v55093.b318.s626; Mariefred-Kärnbo EI:1 s.13, AID: v60043.b13). Paret fick 1 son som efterlämnade talrika ättlingar.
 • Ulrik Theodor Gödecke, född 1815-09-09 i Sigtuna, Uppsala län (källa: Öja AI:7a s.34, AID: v63225.b37.s34).
 • Gustava Eufrosyne Gödecke, född 1818-02-22 på Stora Sundby säteri, Öja socken, Södermanlands län (källa: Öja AI:7a s.34, AID: v63225.b37.s34), † 1850-02-03 i Norrköping, Östergötlands län (källa: Norrköpings rådhusrätt och magistrat FIaaa:103 s.29, AID: v79350.b220.s29). Bouppteckning 1850-04-26 med 631 riksdaler banco i behållning (källa: Norrköpings rådhusrätt och magistrat FIaaa:103 s.29, AID: v79350.b220.s29). I bouppteckningen upptogs lägenheten Altona utanför stadens norra tull, enligt fastebrev 1840-10-26 och taxerad till 1590 riksdaler banco. Gift med fabrikören Bengt Wilhelm Hultström. Paret fick 2 barn.

TAB 3

Jakob Gödecke Pettersson, (son till Petter Gödecke, se Tab 2), född 1780 i Stockholm; grosshandlare och upptogs i faderns handelsrörelse under namnet P. Gödecke & Son; brukspatron då han övertog faderns rörelse 1812; † 1817-08-12 i Stockholm (38 år gammal, källa: Stockholms rådhusrätt 1:a avdelning F1A:408 s.183, AID: v223047.b1940.s183). Bouppteckning 1818-02-11 med 235810 riksdaler banco i tillgångar, 203027 riksdaler banco i skulder och 32783 riksdaler banco i behållning (källa: Stockholms rådhusrätt 1:a avdelning F1A:408 s.183, AID: v223047.b1940.s183). Ägde stenhuset nr 2, 4 & 6 (gamla nr 35, 36 & 39) med tillhörande sockerbruk på Södermalm, i Maria Magdalena församling och kvarteret Flygaren, på fri och egen grund värt 33333 riksdaler banco; skattefrälselägenheten Stora Gröndal i Brännkyrka socken värd 18000 riksdaler banco; 1/4-dels part i ekskeppet Scandinavia om 162 läster 1417 riksdaler banco; 1/4-dels part i briggen Seglaren av ek om 69 läster 431 riksdaler banco; 3/16-dels parter i ekskeppet Active om 127 3/10 läster 840 riksdaler banco; 1/6-dels part i ekskeppet Lovisa 211 läster 1230 riksdaler banco; 2 aktier i Sjöassurans Sällskapet 1000 riksdaler banco; i varulagret upptogs bland annat 7 kistor vitt Havannasocker 3000 riksdaler banco, 12 dito brasilianskt socker 15000 riksdaler banco, 4 fat socker från Martinique 4000 riksdaler banco, totalt 87919 riksdaler banco. Gift med fröken Charlotta Christina Göthe, född 1788-10-03 i Stockholm (källa: Stockholms rådhusrätt 1:a avdelning F1A:515 s.268, AID: v223201.b2840.s268), † där 1843-01-31 (källa: Stockholms rådhusrätt 1:a avdelning F1A:515 s.268, AID: v223201.b2840.s268); bouppteckning 1843-02-24 med 6776 riksdaler banco i behållning (källa: Stockholms rådhusrätt 1:a avdelning F1A:515 s.268, AID: v223201.b2840.s268); dotter till slottsstenhuggaren och kaptenen vid Borgerskapets kavallerikorps Johan Adolf Göthe och Anna Christina Göransson.

Barn:

 • Charlotta Lovisa Gödecke, född 1808-10-03 i Stockholm (källa: Stockholms rådhusrätt 1:a avdelning F1A:408 s.183, AID: v223047.b1940.s183), † där ogift och barnlös 1844-09-25 (källa: Stockholms rådhusrätt 1:a avdelning F1A:520 s.557, AID: v223206.b5750.s557). Bouppteckning 1844-11-25 med 10256 riksdaler banco i behållning (källa: Stockholms rådhusrätt 1:a avdelning F1A:520 s.557, AID: v223206.b5750.s557).
 • Sofia Mathilda Gödecke, född 1810-05-26 i Stockholm (källa: Stockholms rådhusrätt 1:a avdelning F1A:408 s.183, AID: v223047.b1940.s183), † där ogift och barnlös 1842-01-11 (källa: Stockholms rådhusrätt 1:a avdelning F1A:511 s.259, AID: v223197.b2760.s259). Bouppteckning 1842-02-15 med 6682 riksdaler banco i behållning (källa: Stockholms rådhusrätt 1:a avdelning F1A:511 s.259, AID: v223197.b2760.s259).
 • Axel Ludvig Gödecke, född 1812-05-11 i Stockholm (källa: Stockholms rådhusrätt 1:a avdelning F1A:408 s.183, AID: v223047.b1940.s183); utvandrande till Nord Amerika; † ogift och barnlös.
 • Amalia Fredrika Gödecke, född 1814-04-15 i Stockholm (källa: Stockholms rådhusrätt 1:a avdelning F1A:408 s.183, AID: v223047.b1940.s183), † där ogift och barnlös 1888-01-25 med 24801 kronor i behållning (källa: Stockholms rådhusrätt 1:a avdelning F1A:708 s.41, AID: v223474.b1630.s41). Bouppteckning 1888-02-20 (källa: Stockholms rådhusrätt 1:a avdelning F1A:708 s.41, AID: v223474.b1630.s41). I bouppteckningen räknas hennes mors systerbarn i släkten Koschell upp som arvingar.

TAB 4

August Gödecke, (son till Petter Gödecke, se Tab 2), född 1808 i Tyska Sankta Gertruds församling, Stockholm; grosshandlare i Helsingborg; † 1879-11-17 i Kvidinge socken, Kristianstads län, begravd 22/11 (sockersjuka, 71 år, 8 månader, 15 dagar gammal, källa: Kvidinge FI:2 s.120, AID: v100139.b120). Gift 1:o med fröken Sara Christina Sahlin; 2:o 1852 i Norrköpings Hedvigs kyrka, Östergötlands län med fröken Anna Jakobina Fredrika Bolin, född 1826 i Levide socken, Gotlands län.

Son 1:o:

 • Peter August Gödecke, född 1840; redaktör; † 1890. se Tab 5.

Dotter 2:o:

 • Gerda Elisabet Gödecke, född 1861 i Norrköpings Hedvigs församling, Östergötlands län, † 1927-09-01 på Råda säteri, Råda socken, Göteborgs & Bohus län. Gift 1885-01-04 i Växjö Domkyrka med direktören, KVO2kl, RNO, RDDO, LVVS Fredrik Gustaf Ekman, född 1852-08-29 i Skeppsholms församling, Stockholms län, † 1930-02-26 i Göteborgs Domkyrkoförsamling, Göteborgs & Bohus län. Paret fick 6 barn.

TAB 7

Carl Otto Gödecke, (son till Petter Gödecke, se Tab 2), född 1811-09-15 i Sigtuna, Uppsala län (källa: Öja AI:7a s.34, AID: v63225.b37.s34); arrendator på Hedlandet i Mariefred; † 1853-09-10 i Norrköping, Östergötlands län (källa: Norrköpings rådhusrätt och magistrat FIaaa:106 s.104, AID: v186751.b786.s104). Bouppteckning 1853-11-25 (källa: Norrköpings rådhusrätt och magistrat FIaaa:106 s.104, AID: v186751.b786.s104). Gift 1:o 1839-09-12 i Mariefred (källa: Mariefred-Kärnbo EI:1 s.15, AID: v60043.b15) med fröken Antoinette Fredrique Hård af Segerstad, född 1819-03-03 i Stockholm (källa: Mariefred-Kärnbo AI:11a s.125, AID: v60015.b128.s125), † barnlös 1840-11-27 på Hedlandet, Mariefreds socken, Södermanlands län (källa: Mariefred-Kärnbo AI:11a s.125, AID: v60015.b128.s125); bouppteckning 1841-02-27 (källa: Mariefreds rådhusrätt och magistrat FII:8 s.111, AID: v147704a.b1280.s111); dotter till bankokommissarien Carl Samuel Hård af Segerstad och hans 1:a fru Johanna Fredrika Rhodes; 2:o med sin svägerska, fröken Carolina Catharina Hård af Segerstad, född 1817-10-25 i Stockholm (källa: Mariefred-Kärnbo AI:11a s.125, AID: v60015.b128.s125), † 1882-03-09 i Stockholm, dotter till bankokommissarien Carl Samuel Hård af Segerstad och hans 1:a fru Johanna Fredrika Rhodes.

Barn 2:o:

 • Olga Ottilia Gödecke, född 1844-10-28 i Norrköping, Östergötlands län; sömmerska; vid folkräkningen 1890 var hon bosatt ogift och barnlös i Stockholm och Katarina församling, kvarteret Förmannen 1,2.
 • Carolina Mathilda Gödecke, född 1848 i Norrköping, Östergötlands län; ogift och barnlös.
 • Otto Erhard Gödecke, född 1849 i Norrköping, Östergötlands län, † barn.

TAB 8

Jakob Gödecke, (son till N.N., Tab 1), född 1757; grosshandlare; brukspatron och ägare till ett sockerbruk på Södermalm i Stockholm; † 1823-12-20 i Maria Magdalena församling, Stockholm (67 år gammal, källa: Stockholms rådhusrätt 1:a avdelning F1A:434 s.262, AID: v223073.b2890.s262). Bouppteckning 1824-03-22 med 252752 riksdaler banco i tillgångar och inventarier, 139717 riksdaler banco i skulder och 113034 riksdaler banco i total behållning (källa: Stockholms rådhusrätt 1:a avdelning F1A:434 s.262, AID: v223073.b2890.s262). Ägde 6/7-delar av ett stenhus med inrättat sockerbruk på Södermalm i Maria Magdalena församling, kvarteret Mälaren under nr 1, med adress Stora Badstugatan upptogs till taxeringsvärde 72000 riksdaler banco för hela egendomen och hans delar totalt 61714 riksdaler banco - den övriga sjundedelen tillhörde de två omyndiga sönerna i mödernearv till hälften vardera; egendomen nr 14 på Ladugårdslandet i kvarteret Repslagaren 900 riksdaler banco; en gård i Söderköping under nr 8. Ägde 1/6-dels part skeppet Providence 310 riksdaler banco. Gift med jungfrun Maria Gustava Göthe, född 1773, † 1818-08-24, dotter till slottsstenhuggaren och kaptenen vid Borgerskapets kavallerikorps Johan Adolf Göthe och hans 1:a fru Christina Lovisa Blom.

Barn:

 • Lovisa Gustava Gödecke, född 1795-10-30 (källa: Stockholms rådhusrätt 1:a avdelning F1A:434 s.262, AID: v223073.b2890.s262), † 1869 i Norrtälje, Stockholms län. Gift med kyrkoherden i Väddö församling, prosten Carl Erik Öhrströmer, född 1785-01-04 på Väddö, Stockholms län, † där 1833-09-01.
 • Jakobina Augusta Charlotta Gödecke, född 1797-05-05 i Tyska Sankta Gertruds församling, Stockholm (källa: Stockholms rådhusrätt 1:a avdelning F1A:434 s.262, AID: v223073.b2890.s262), † 1865-01-06 i Jakob & Johannes församling, Stockholm. Gift 1815-01-22 i Tyska Sankta Gertruds kyrka, Stockholm med finansministern, presidenten i Kammarkollegium och direktören över Trollhätte kanalverk Sven Abraham Munthe, född 1787-04-11 i Karlshamn, Blekinge län, † 1873-04-15 i Jakob & Johannes församling, Stockholm. Paret fick flera barn.
 • Sofia Dorothea Aurora Gödecke, född 1798-10-20 i Stockholm (källa: Stockholms rådhusrätt 1:a avdelning F1A:434 s.262, AID: v223073.b2890.s262), † 1866-08-23 i Vänersborg, Älvsborgs län. Gift 1817-09-21 i Stockholm med kaptenen vid Jönköpings regemente, friherre Carl Johan Fleetwood, född 1789-11-20, † 1857-09-25 på Adamsrud. Paret fick 5 barn.
 • Carolina Elisabet Gödecke, född 1800-10-22 i Stockholm. Gift med brukspatronen, RVO Carl Ludvig Björling, född 1794-09-19 i Katarina församling, Stockholm, † 1877-04-11 i Hedvig Eleonora församling, Stockholm (82 år, 66 månader, 22 dagar gammal, källa: Stockholms rådhusrätt 1:a avdelning F1A:657 s.188, AID: v223425.b7010.s188). Paret fick 6 barn.
 • Johanna Christina Gödecke, född 1804-08-03 i Stockholm.
 • Jakob Gustaf Gödecke, född 1805-12-06 i Stockholm.
 • Claes August Gödecke, född 1809-06-05 i Stockholm.

Källor

Kyrkböcker; bouppteckningar; Gustaf Elgenstierna, Den introducerade svenska adelns ättartavlor. 1925-36. Forskare: Mattias Loman