Furubohm

Från Biografiska anteckningar

TAB 1

Johan Eriksson Furubohm, (son till Erik Bengtsson och Maria Eriksdotter), till Räfstad, Lundby och Veda, alla i Ångarns socken, Lövsätra i Täby socken och Torsätra i Västra Ryds socken, alla i Stockholm län; född 1598 (Tryckt litteratur (o) StockholmsRådhusOchRåd:2 (1915) Bild: 1150 Sida: 177, AID: v910440.b1150.s177); han lät bygga en sten i gången i Angarns kyrka efter sina föräldrar; var slottsbokhållare i Stockholm 1635; rådman där 1643; riksdagsman 1655-02-05; † 1668-03-00 i Stockholm och begravd 1668-04-20 i Jakobs kyrka, där församlingen, vars kyrkoföreståndare han varit, skänkte honom fri lägerplats i högkoret 1645-04-18 och lät sätta upp ett dyrbart epitafium av svart marmor till hans minne. Han byggde 1636 S:t Johannes träkapell, till stor del av egna medel, och det fick namn S:t Johannes kyrka efter honom; han hade även överinseende över Jakobs kyrkas reparation. Tillsammans med sin 1:a fru skänkte han en mässingskrona med deras namn inristade till Angarns kyrka. Gift 1:o 1628 med jungfrun Karin Ersdotter, begravd 1640-08-01 i Storkyrkan; 2:o 1643 med jungfrun Elisabet Andersen, begravd 1652-03-19 i Jakobs kyrka; 3:o 1653-09-27 i Storkyrkan, Stockholm med jungfrun Margareta Blix, i hennes 1:a äktenskap (gift 2:o 1669 med rådmannen i Stockholm Peter Olofsson Carling, med vilken hon fick 1 son, i hans 3:e äktenskap, † 1694-08-17 och begravd 1694-10-07 i Jakobs kyrka), född 1626-09-14 på Torsätra, † 1706-05-18 i Stockholm (källa: Stockholms rådhusrätt 1:a avdelning F1A:68 s.25, AID: v222364.b490.s25); bouppteckning 1706-09-22 med 21766 daler kopparmynt i behållning (källa: Stockholms rådhusrätt 1:a avdelning F1A:68 s.25, AID: v222364.b490.s25); ägde stenhus vid Norrmalms Torg värt 36000 daler kopparmynt; begravd i Norrsunda kyrka, Stockholms län, dotter till landsbokhållaren i Uppland Per Persson Blix och Margareta Wederstedt.

Barn 1:o:

 • Erik Johansson Furubohm, adlad Furumarck, född 1630; krigskommissarie; † 1682. se adliga ätten Furumarck.
 • Gustaf Furubohm, född 1631. Gift (enligt kungligt tillstånd) med jungfrun Catharina Rosenhielm, dotter till assessorn i Svea hovrätt, häradshövdingen i Öknebo, Svartlösa och Sotholms härader Erik Bröms, adlad Rosenhielm och hans 1:a fru Karin Christoffersdotter.
 • Maria Furubohm, född 1633-06-17, † 1677 i Stockholm, begravd 10/5 i Jakobs kyrka. Gift 1650-03-17 med rådmannen i Stockholm Josef Månsson, † 1682-03, begravd samma år 28/5 i Jakobs kyrka. Paret fick 3 barn.
 • Elisabet Furubohm, född 1638-01-17. Gift 1655-09-25 med kamreraren i kammarkollegium Jakob Skottswinckel, adlad Tigerstierna, i hans 1:a äktenskap (gift 2:o 1659-03-08 i Storkyrkan, Stockholm med jungfrun Susanna Schmidt, † kort före 1693-10-18, dotter till hovapotekaren Filip Magnus Schmidt och hans 2:a fru Catharina Johannesdotter Reijter), född 1625-03-15 i Stockholm, † 1673-11-17 och begravd i Romfartuna socken, Västmanlands län. Paret fick 1 gemensam son.

Barn 2:o:

 • Olof Furubohm, född 164(4). Gift 1667 med Birgitta Persdotter Lundberg.
 • Samuel Furubohm, adlad Furubom, född 1646; häradshövding, landshövding; † 169(8). se adliga ätten Furubom.
 • Anna Furubohm, född 1647-05-08, † 1702-11-21. Gift 1:o 1665-04-27 med borgmästaren i Norrköping Johan Moretus, † 1672-10-24; 2:o 1675-11-09 med kommissarien i kommerskollegium Lydert Bartels, adlad Adlersköld, med vilken hon fick 4 barn, i hans 2:a äktenskap (gift 1:o 1659-08-21 med jungfrun Catharina Pahl, född 1642-12-24, † 1675-04-04, dotter till handlanden i Stockholm Mattias Pahl och hans 1:a fru Catharina Jonsdotter Palmgren), född 1629-09-20 i Stockholm, † där 1700-12-07, den siste av sin ätt, begravd 1701-02-24 i Storkyrkan, där hans vapensköld sattes upp.

Barn 3:o:

 • Peter Furubohm, född 165(4); notarie; † 1691. se Tab 2.
 • Beata Furubohm, född 1655. Gift 1:o 1675-01-26 med kommissarien Georg Michael West, född 1644-04-24, † 1678-05-11; 2:o 1679-03-18 i Jakobs kyrka med sekreteraren Esaias Fougstedt.
 • Catharina Furubohm, född 1656, † 1678-05-23. Gift 1674-07-07 med kyrkoherden i Klara församling Olof Bergius, i hans 1:a äktenskap, född 1627, † 1692-04-19.
 • Margareta Furubohm, född 1661. Gift med assessorn i Svea hovrätt Carl Eritz, † 1693-09-21. Paret fick 3 barn.
 • Johan Furubohm, född 1663; amiralitetskommissarie. se Tab 3.
 • Helena Furubohm, född 1665, † 1726-02-19 i Stockholm (källa: Stockholms rådhusrätt 1:a avdelning F1A:95 s.747, AID: v222404.b7740.s747). Gemensam bouppteckning med maken 1726-05-25 med 41433 daler kopparmynt i behållning (källa: Stockholms rådhusrätt 1:a avdelning F1A:95 s.747, AID: v222404.b7740.s747). I bouppteckningen upptogs ett stenhus Stora Nygatan på fri och egen grund 30000 daler kopparmynt, samt en murad grav nr 32 i Storkyrkan; ett skatterusthåll i Täby socken vilken Hans sålde till sin bror för 12000 daler kopparmynt; en del i hemmanet Veda i Angarns socken. Gift 1684-01-10 med rådmannen i Stockholm Hans Hjolman, † 1724-12-23 i Stockholm (källa: Stockholms rådhusrätt 1:a avdelning F1A:95 s.747, AID: v222404.b7740.s747). Paret fick 9 barn.

TAB 3

Johan Erik Furubohm, (son till Johan Eriksson Furubom, Tab 1), född 1663; amiralitetskommissarie. Gift med jungfrun Catharina Gertrud Törnrose, född 1679, † 1736-02-22 i Kalmar, Kalmar län (källa: Kalmar rådhusrätt och magistrat 1600-1830 FI:6 s.303, AID: v78329.b157.s303); bouppteckning 1736-07-31 (källa: Kalmar rådhusrätt och magistrat 1600-1830 FI:6 s.303, AID: v78329.b157.s303); i hennes bouppteckning upptogs bland annat under rubriken juveler ett halsband med 46 äkta pärlor, som hade "blifvit af herr Commissarien Sääf bårtsålt till kiöpman Kierman för 1500 daler kopparmynt"; 1 ring med 7 rosenstenar värd 600 daler kopparmynt; dotter till sekreteraren vid generalguvernementet i Livland Peter Hansson Törnroos, adlad Törnrose och Anna Gertrud Möller.

Barn:

 • Petter Furubohm, född 1696; löjtnant; † 1742. se Tab 4.
 • Catharina Christina Furubohm. Gift med likvidationskommissarien Mattias Sääf.
 • Ulrika Eleonora Furubohm. Gift med postinspektorn Carl Reinhold Berg, född 1705, † 1749-05-07 i Kalmar, Kalmar län.

TAB 4

Petter Furubohm, (son till Johan Erik Furubohm, Tab 3), född 1696; fänrik vid Kalix kompani 1716-08-12; sekundlöjtnant 1717-09-28; löjtnant 1718-03-18; fältväbel med löjtnants karaktär 1722-06; fänrik 1727-10-07 med löjtnants karaktär 1728; löjtnant 1742-01-02; † 1742-10. Gift 1722-11-06 i Nederkalix kyrka (morgongåva 100 dukater) med jungfrun Lucia Margareta Wollters, i hennes 1:a äktenskap (gift 2:o 1744-03-28 i Nederkalix kyrka med kommendanten på Kajaneborg Carl Fromhold von Köhler)

Barn:

 • Hans Erik Furubohm, född 1724-11-18 på Stråkanäs, Nederkalix socken, Norrbottens län.
 • Anna Catharina Furubohm, född 1726-03-10 på Stråkanäs, Nederkalix socken, Norrbottens län.
 • Ebba Maria Furubohm, född 1727-11-20 på Stråkanäs, Nederkalix socken, Norrbottens län.
 • Ulrika Eleonora Furubohm, född 1729-01-27 på SStråkanäs, Nederkalix socken, Norrbottens län.
 • Bernhard Magnus Furubohm, född 1730-07-13 på Stråkanäs, Nederkalix socken, Norrbottens län, † där samma år 24/7.
 • Petter Anton Furubohm, född 1731-11-18 på Stråkanäs, Nederkalix socken, Norrbottens län.
 • Hans Magnus Furubohm, född 1733; sidenfabrikör; † 1793. se Tab 5.
 • Charlotta Christina Furubohm, född 1737-09-30 på Stråkanäs, Nederkalix socken, Norrbottens län, † där 1738-01-10.
 • Carl Gottfrid Furubohm, född 1739-05-29 på Stråkanäs, Nederkalix socken, Norrbottens län.

TAB 5

Hans Magnus Furubohm, (son till Petter Furubohm, Tab 4), född 1733-05-04 på Stråkanäs, Nederkalix socken, Norrbottens län, döpt 6/5 (källa: Nederkalix CI:2 s.313, AID: v138287a.b1630.s313); sidenfabrikör; † 1793-09-22 i Maria Magdalena församling, Stockholm (källa: Stockholms rådhusrätt 1:a avdelning F1A:315 s.168, AID: v222953.b1730.s168). Bouppteckning 1794-02-06 med 39583 riksdaler specie i tillgångar, 23504 riksdaler specie i skulder och 16079 riksdaler specie i behållning (källa: Stockholms rådhusrätt 1:a avdelning F1A:315 s.168, AID: v222953.b1730.s168). Ägde stenhus på Södermalm i Maria Magdalena församling, i kvarteret Överkikaren på Hornsgatan 6, på fri och egen grund, inköpt 1771 för 66000 daler kopparmynt, värt 4000 riksdaler specie; en tomt på Södermalm i hörnet av Besvärs- & Björngårdsbrunnsgatorna under nr 132 & 133, dels på fri och stadens grund med åbyggnad av en materialbod värd 500 riksdaler specie; en gård i Falun bestående av trähus, oförsäkrad. Gift 1760-10-16 i Nysunds kyrka, Värmlands län (morgongåva 100 dukater, källa: Nysund C:3 s.171, AID: v53670.b177.s171) med demoiselle Carolina Dorothea Berger, född 1741-02-22 på Ölsboda bruk, Nysunds socken, Värmlands län, † 1825-05-05 i Stockholm (84 år gammal, källa: Stockholms rådhusrätt 1:a avdelning F1A:440 s.150, AID: v223079.b1590.s150); bouppteckning 1825-07-30 med 18789 riksdaler banco i behållning (källa: Stockholms rådhusrätt 1:a avdelning F1A:440 s.150, AID: v223079.b1590.s150); ägde stenhus på Hornsgatan 6 i kvarteret Överkikaren 33, Maria Magdalena församling, taxerat till 9000 riksdaler banco i bouppteckningen; dotter till brukspatronen Carl Berger och Christina Catharina Wester.

Döttrar:

 • Christina Margareta Furubohm, född 176(1), † barnlös 1818-07-12 i Stockholm (57 år gammal, källa: Stockholms rådhusrätt 1:a avdelning F1A:409 s.337, AID: v223048.b3490.s337). Bouppteckning 1818-09-07 (källa: Stockholms rådhusrätt 1:a avdelning F1A:409 s.337, AID: v223048.b3490.s337). Gift 1787-06-07 i Botkyrka, Stockholms län med majoren och kommendanten på Karlstens fästning, RSO Lars Malmsten.
 • Carolina Petronella Furubohm, född 1767-12-26 i Maria Magdalena församling, Stockholm (källa: Stockholms rådhusrätt 1:a avdelning F1A:315 s.168, AID: v222953.b1730.s168); angavs vara sjuklig i faderns bouppteckning.
 • Johanna Ulrika Furubohm, född 1769-05-05 i Maria Magdalena församling, Stockholm, † 1820-05-26 i Stockholm (51 år gammal, källa: Stockholms rådhusrätt 1:a avdelning F1A:416 s.236, AID: v223055.b2590.s236). Bouppteckning 1820-08-15 med 11224 riksdaler banco i tillgångar, 10381 riksdaler banco i skulder och 842 riksdaler banco i behållning (källa: Stockholms rådhusrätt 1:a avdelning F1A:416 s.236, AID: v223055.b2590.s236). Gift 1787-04-12 med krigsrådet Anton Fredrik Kock, född 1758-02-28 i Stockholm, † där 1841-01-23. Paret fick 1 son, som var gift med dog barnlös.
 • Beata Sofia Furubohm, född 1774 i Maria Magdalena församling, Stockholm, † barnlös 1823-11-07 i Stockholm (50 år gammal, källa: Stockholms rådhusrätt 1:a avdelning F1A:434 s.434, AID: v223073.b770.s50). Bouppteckning 1824-01-22 (källa: Stockholms rådhusrätt 1:a avdelning F1A:434 s.434, AID: v223073.b770.s50). Gift med fältproviantmästaren Johan Gustaf Callerstedt.
 • Maria Charlotta Furubohm, född 1778-08-27 i Maria Magdalena församling, Stockholm, † där 1847-07-28 (70 år, 11 månader gammal, källa: Svea Hovrätt - Adelns bouppteckningar EIXb:276 s.48, AID: v364411a.b2450.s48). Bouppteckning 1847-09-09 med 8924 riksdaler banco i behållning (källa: Svea Hovrätt - Adelns bouppteckningar EIXb:276 s.48, AID: v364411a.b2450.s48). Gift 1793-05-12 i Stockholm med platsmajoren på Sveaborg, kommendanten i Umeå Christian August de Frese, född 1763-06-19, † 1809-12-09 i Umeå. Paret fick 3 söner, varav en sondotter har efterlämnat talrika ättlingar.

Källor

Kyrkböcker; bouppteckningar; Gustaf Elgenstierna, Den introducerade svenska adelns ättartavlor. 1925-36; Stockholms Rådhus och Råd del 2 - Festskrift utgifven till minne af nya rådhusets invigning hösten 1915; Kungl. Krigsvetenskapsakademiens handlingar och tidskrift: 1841. Forskare: Mattias Loman