Fris från Stockholm

Från Biografiska anteckningar

TAB 1

Grosshandlaren, tobaksfabrikören och skeppsredaren Carl Magnus Fris, (1743-1807). Han ägde bland annat Waldemarsudde, vilket han köpte in 1792-06-29 av ambassadören friherre Johan Wilhelm Sprengtporten.

Anders Fris, tobaksspinnare vid Hieronymus Hermannis tobaksfabrik; † 1748-04-25 i Storkyrkoförsamlingen, Stockholm (källa: Stockholms rådhusrätt 1:a avdelning F1A:145 s.593, AID: v222471.b6500.s593). Gift med jungfrun Anna Berg, i hennes 1:a äktenskap (gift 2:o med tobaksfabrikören Anders Dimander, född 1717, † 1767), född 1713; vid 1:a makens död 1767 övertog hon dennes tobaksfabrik och drev vidare rörelsen med framgång och utvidgade den med ett äldre tobaksspinneriprivilegium; hon avslutade verksamheten 1788, då hon genom gåvobrev skänkte verksamheten till sina söner Carl Magnus Fris och Petter Dimander Frisson från första äktenskapet, och dottern Maria Christina gift Bucht från det andra; det nya tobaksbolaget drevs som en familjefirma och fick namnet Anna Dimander & son; 1795-1810 var det Sveriges största tobaksfabrik; † 1792-11-08 i Jakob och Johannes församling, Stockholm, begravd 18/11 (79 år, 10 månader gammal, källa: Jakob och Johannes (A, AB) FIb:2 (1785-1804) Bild: 59 Sida: 55, AID: v86443.b59.s55); bouppteckning 1792-12-22 (källa: Stockholms rådhusrätt 1:a avdelning F1A:306 s.470, AID: v222944.b4880.s470); ägde stenhuset nr 56 & 57 på Norrmalm i Jakobs församling i hörnet av Regeringsgatan och Lutterns gränd i kvarteret Stuten, på fri och egen grund, värderat till 16666 riksdaler banco; en murad grav på Johannes kyrkogård.

Barn:

 • Carl Magnus Fris, född 1743; grosshandlare, tobaksfabrikör, skeppsredare; † 1807. se Tab 2.
 • Petter Dimander Frisson, född 1746; tobaksfabrikör, riksdagsman; † 1789. se släkten Dimander.
 • Anna Elisabet Fris, född 1747-09-01 i Jakob och Johannes församling, Stockholm, † där 1749-01-13.

TAB 2

Carl Magnus Fris, (son till Anders Fris, Tab 1), född 1743 i Stockholm; grosshandlare; tobaksfabrikör; skeppsredare; † 1807-05-02 i Stockholm (64 år gammal, källa: Stockholms rådhusrätt 1:a avdelning F1A:371 s.918, AID: v223009.b9400.s918). Bouppteckning 1808-05-03 med 70084 riksdaler banco i behållning (källa: källa: Stockholms rådhusrätt 1:a avdelning F1A:371 s.918, AID: v223009.b9400.s918). Blev omkring 1790 med sin mors kompanjon i styvfaderns tobakskarveri och rörelsen utvidgades 1778 genom övertagande av ett äldre tobaksspinneriprivilegium även till sådan fabrikation. Firman kallades nu Anna Dimander & son. Som ägare av Valdemarsudde anlade C. M. Fris den efter honom uppkallade Frisens park på Djurgården i Stockholm. Ägde stenhuset nr 1 i kvarteret Cadmus vid Skeppsbron värderat till 10000 riksdaler banco, vilken han köpte av Nils Schönbergs dödsbo 1785-11-26; 11/120-dels part i stenhuset nr 105 i kvarteret Andromeda värderat till 509 riksdaler banco, 1/4 part i skeppsvarvet Terra Nova värderat till 6000 riksdaler banco, 1/2 part i gård med åbyggnad vid Tjärhovsgatan på Södermalm värderad till 9333 riksdaler banco, egendomen Waldemarsudde värd 5333 riksdaler banco, 1/3 part i stenhuset nr 56 och 57 vid Regeringsgatan värt 5555 riksdaler banco m.m. (källa: Stockholms rådhusrätt 1:a avdelning F1A:371 s.919, AID: v223009.b9410.s919). Gift med jungfrun Christina Nordström, född 1757 i Stockholm; grosshandlare; skeppsredare; brukspatron; hon övertog tillsammans med sonen Gustaf Adolf makens andel av tobaksfirman: de övriga var då hennes svägerskas man Johan Bucht och son Carl samt hennes syster Maria Frisson Dimander och hennes söner Anders och Carl; efter Johan Buchts död 1812 övertogs hela företaget av enbart Christina Nordström, hennes syster Maria Frisson Dimander och deras svägerska Maria Christina Bucht; att tre kvinnor tillsammans ledde ett storföretag var närmast unikt i det dåtida Sverige; från 1828 skötte hon företaget ensam vilket avvecklades 1832; vid sidan av tobaksföretaget skötte hon även ensam grosshandeln till sin död, och avsatte genom den varorna från sågverket och järnbruket i Törefors; † där 1835-01-29 (källa: Stockholms rådhusrätt 1:a avdelning F1A:483 s.398, AID: v223135.b4150.s398); bouppteckning i Stockholm 1835-09-02 med 138265 riksdaler banco i tillgångar, 53132 riksdaler banco i skulder och 85153 riksdaler banco i behållning (källa: Stockholms rådhusrätt 1:a avdelning F1A:483 s.398, AID: v223135.b4150.s398); i hennes bouppteckning upptogs stenhuset nr 1 i kvarteret Cadmus vid Skeppsbron värderat till 25000 riksdaler banco; 5/6-delar i egendomen på Södermalm och Katarina församling i kvarteret Tegelviken mindre under nr 1 & 2 på ofri eller Danviks Hospitals grund, oförsäkrad värd 7291 riksdaler banco; 1/3-del i huset nr 5 på Norrmalm i Jakobs församling vid Lutterns gränd och Oxtorget 4000 riksdaler banco, vilken Carl Magnus fått av sin mor enligt gåvobrev 1788-11-08; Bergsjölund på Djurgården vilken Carl Magnus köpte in 1792-06-29 av ambassadören friherre Johan Wilhelm Sprengtporten taxerad till 15400 riksdaler banco; Waldemarsudde med oljekvarn på Djurgården som Carl Magnus köpte 1789-10-09 av brukspatronen W Westers borgenärer taxerad till 12700 riksdaler banco, och med den park som fått namnet Frisens park efter paret Fris; Törefors järnbruk och sågverk med flera underlydande hemman och lägenheter i Nederkalix socken i Norrbottens län, vilken hon fått fastebrev på 1833-07-01; 9/16-delar i briggen Thelis byggd av furu 2113 riksdaler banco; 9/10-delar i briggen Birger Jarl byggd av ek och furu 2725 riksdaler banco; ½ i briggen Gustaf Adolf byggd av ek vilken förlist i november 1834 på väg till "Catte"?, försäkrad för 8000 riksdaler banco men upptagen till 4000 rikdaler banco; 1/74-del i ångfartyget Hercules 200 riksdaler banco; 11 aktier i Stockholms Sjöassuranskompani 1833 rikdaler banco och 1 aktie i Gustavsbergs porslins- och vaxljus fabriker 200 riksdaler banco; dotter till tobaksfabrikören Anders Nordström och hans 1:a fru Maria Elisabet Söderman.

Barn:

 • Anders Fris, grosshandlare; † ogift och barnlös 1827-02-08 i Stockholm (källa: Stockholms rådhusrätt 1:a avdelning F1A:448 s.363, AID: v223087.b3750.s363). Bouppteckning 1827-08-25 (källa: Stockholms rådhusrätt 1:a avdelning F1A:448 s.363, AID: v223087.b3750.s363).
 • Carl Petter Fris, född 1779 i Stockholm; grosshandlare; † ogift och barnlös 1838-09-10 på Waldemarsudde, Djurgården, Stockholm (59 år, 8 månader gammal, källa: Stockholms rådhusrätt 1:a avdelning F1A:496 s.912, AID: v223167.b9310.s912). Bouppteckning 1838-12-08 med 58418 riksdaler banco i behållning (källa: Stockholms rådhusrätt 1:a avdelning F1A:496 s.927, AID: v223167.b9460.s927).
 • Anna Elisabet Fris, född 1780 i Stockholm, † där barnlös 1833-04-20 (källa: Nedre Borgrätten F6:28 s.131, AID: v433455.b1360.s131). Bouppteckning 1833-08-19 (källa: Nedre Borgrätten F6:28 s.131, AID: v433455.b1360.s131). Gift 1:o med bryggaren Lars Ulrik Schultz; 2:o med professorn, RNO Erik Gustaf Göthe.
 • Johan Magnus Fris, född 1783 i Stockholm; bryggare; handlande; † 1825-04-23 i Stockholm (42 år gammal, källa: Stockholms rådhusrätt 1:a avdelning F1A:438 s.107, AID: v223077.b1190.s107). Bouppteckning 1825-08-09 (källa: Stockholms rådhusrätt 1:a avdelning F1A:438 s.107, AID: v223077.b1190.s107).
 • Gustaf Adolf Fris, född 1784; tobaksfabrikör; † 1834. se Tab 3.
 • Christina Charlotta Fris, född 1785 i Stockholm, Stockholms län, † 1852-09-22 på Syserum, Tuna socken, Kalmar län (änka, nervfeber, 66 år gammal). Gift 1:o med grosshandlaren och skeppsredaren Hans Jakob Wallis, med vilken hon fick 1 dotter, född 1780 i Stralsund, Tyskland, † 1813-11-27 i Stockholm (33 år gammal, källa: Stockholms rådhusrätt 1:a avdelning F1A:394 s.266, AID: v223033.b3120.s266); 2:o med kunglige förste expeditionssekreteraren Mårten Albert Meurling, med vilken hon fick 1 son, född 1784-11-16 i Kristdala socken, Kalmar län (källa: Tuna C:2 s.389, AID: v41391.b200.s389), † 1820-01-15 på Syserums säteri, Tuna socken, Kalmar län, begravd 25/1 (vattusot, 35 år gammal, källa: Tuna C:2 s.389, AID: v41391.b200.s389; Tuna AI:6 s.144, AID: v24217.b153.s144).
 • Axel Fris, född 1795 i Stockholm, Stockholms län; handelsbokhållare; † ogift och barnlös 1828-10-21 (32 år gammal, källa: Stockholms rådhusrätt 1:a avdelning F1A:451 s.19, AID: v223090.b280.s19). Bouppteckning 1828-01-21 (källa: Stockholms rådhusrätt 1:a avdelning F1A:451 s.19, AID: v223090.b280.s19).

TAB 3

Gustaf Adolf Fris, (son till Carl Magnus Fris, Tab 2), född 1784-04-24 i Storkyrkoförsamlingen, Stockholm; tobaksfabrikör; † 1834-09-17 i Johannes församling, Stockholm (50 år gammal, källa: Stockholms rådhusrätt 1:a avdelning F1A:481 s.763, AID: v223128.b8020.s763). Bouppteckning 1834-12-12 (källa: Stockholms rådhusrätt 1:a avdelning F1A:481 s.763, AID: v223128.b8020.s763). Gift 1824 i Stockholm med fröken Christina Charlotta Ekorn, född 1787-11-17 i Storkyrkoförsamlingen, Stockholm, † 1878-03-16 i Katarina församling, Stockholm, dotter till fabrikören Per Ekorn och Elsa Gustava Bergman.

Söner:

 • Carl Gustaf Fris, född 1825; bankdirektör; † 1905. se Tab 4.
 • Albert Ludvig Fris, född 1827; kanslisekreterare, bryggare, RVO; † 1884. se Tab 5.

TAB 4

Carl Gustaf Fris, (son till Gustaf Adolf Fris, Tab 3), född 1825-09-02 i Jakob och Johannes församling, Stockholm (källa: Stockholms rådhusrätt 1:a avdelning F1A:483 s.398, AID: v223135.b4150.s398); bankdirektör; † 1905-09-30 i Hedvig Eleonora församling, Stockholm. Gift med fröken Anna Christina Johanna Amalia Norman, född 1829-02-18 i Storkyrkoförsamlingen, Stockholm, † 1898-07-04 i Klara församling, Stockholm, dotter till bokhandlaren Johan Norman och Fredrika Amalia Engström.

Dotter:

 • Anna Gustava Fris, född 1852-11-27 i Jakob och Johannes församling, Stockholm, † 1943-12-10 i Engelbrekts församling, Stockholm. Gift 1873 med grosshandlaren, direktören och stadsfullmäktige Hans Fredrik Sundström, född 1845-01-12 i Storkyrkoförsamlingen, Stockholm, † 1909-06-16 i Stockholm. Paret fick 6 barn.

TAB 5

Albert Ludvig Fris, (son till Gustaf Adolf Fris, Tab 3), född 1827-06-03 i Jakob och Johannes församling, Stockholm (källa: Stockholms rådhusrätt 1:a avdelning F1A:695 s.360, AID: v223461.b360); kanslisekreterare vid Finansdepartementet; ägde bryggeriet Gambrinus, som var djupt skuldsatt vid hans död; RVO; † 1884-05-13 i Kungsholms församling, Stockholm (57 år gammal, källa: Stockholms rådhusrätt 1:a avdelning F1A:695 s.321, AID: v223461.b270.s321). Bouppteckning 1884-07-07 med 237676 kronor i tillgångar och 273774 kronor i skulder (källa: Stockholms rådhusrätt 1:a avdelning F1A:695 s.321, AID: v223461.b270.s321). Ägde egendomen nr 7, 8, 9 & 10 i kvarteret Morellträdet på Kungsholmen, jämte två därintill liggande jordområden, avsedda att bli gator i stadsplanen taxerad till 160000 kronor, vilken han fick fastebrev på 1857-06-15. Gift 1854-11-05 med fröken Alfhild Johanna Arvidsson, född 1829-11-05 i Stockholm, † där 1887-03-19 (57 år gammal, källa: Stockholms rådhusrätt 1:a avdelning F1A:706 s.281, AID: v223472.b10810.s281); bouppteckning 1887-06-20 med 137664 kronor i behållning (källa: Stockholms rådhusrätt 1:a avdelning F1A:706 s.281, AID: v223472.b10810.s281); i bouppteckningen efter hennes upptogs fastigheten nr 15 i kvarteret Morellträdet på Kungsholmen taxerad till 40000 kronor, och egendomen var avstyckad från nr 7, 8, 9 & 10; dotter till bibliotekarien vid kungliga biblioteket. RNO, filosofie magistern Adolf Ivar Arvidsson och friherrinnan Johanna Carolina Armfelt.

Barn:

 • Agda Gunhild Fris, född 1855-09-16 i Stockholm, † 1954. Gift med bankdirektören Johan (John) Gustaf Moll, född 1843-07-11 i Stockholm (källa: Stockholms rådhusrätt 1:a avdelning F1A:864 s.48, AID: v770796.b2760.s48), † barnlös 1912-10-27 i Stockholm (källa: Stockholms rådhusrätt 1:a avdelning F1A:864 s.48, AID: v770796.b2760.s48).
 • Agne Ivar Fris, född 1857; disponent. se Tab 6.
 • Arne Ludvig Fris, född 1862-12-12 i Kungsholms församling, Stockholm.
 • Atle Adolf Fris, född 1865-08-08 i Stockholm.

TAB 6

Agne Ivar Fris, (son till Albert Ludvig Fris, Tab 5), född 1857-07-31 i Kungsholms församling, Stockholm (källa: Överståthållarämbetet, Skatteverket. Rotemännens arkiv. Rote 19 Skinnarviksroten (A, AB) DIa:357 (1887-1926) Bild: 140 Sida: 12a, AID: v936525.b140.s12a).; disponent. Gift med fröken Julia Elisabet Spira, född 1855-12-24 i Lidköping, Skaraborgs län (källa: Överståthållarämbetet, Skatteverket. Rotemännens arkiv. Rote 19 Skinnarviksroten (A, AB) DIa:357 (1887-1926) Bild: 140 Sida: 12a, AID: v936525.b140.s12a), dotter till Carl Spira och Catharina Elisabet Ahlin.

Barn:

 • Agne Albert Fris, född 1889-11-25 i Stockholm (källa: Överståthållarämbetet, Skatteverket. Rotemännens arkiv. Rote 19 Skinnarviksroten (A, AB) DIa:357 (1887-1926) Bild: 140 Sida: 12a, AID: v936525.b140.s12a).
 • Alfred Ivan Fris, född 1892-03-11 i Stockholm (källa: Överståthållarämbetet, Skatteverket. Rotemännens arkiv. Rote 19 Skinnarviksroten (A, AB) DIa:357 (1887-1926) Bild: 140 Sida: 12a, AID: v936525.b140.s12a).
 • Ragnhild Elisabet Fris, född 1893-06-29 i Stockholm (källa: Överståthållarämbetet, Skatteverket. Rotemännens arkiv. Rote 19 Skinnarviksroten (A, AB) DIa:357 (1887-1926) Bild: 140 Sida: 12a, AID: v936525.b140.s12a).

Källor

Kyrkböcker; bouppteckningar; Gustaf Elgenstierna, Den introducerade svenska adelns ättartavlor. 1925-36; A. Munthe, Tobakens och tobakshanteringens historia i Sverige (Minnesskrift utg. med anledning av Svenska tobaksmonopolets tjugufemåriga verksamhet den 1 juni 1940). Forskare: Mattias Loman