Fredholm

Från Biografiska anteckningar

TAB 1

Adam Fredholm, (son till byggmästaren Petter Frimodig), född 1755-01-18 i Linköpings Domkyrkoförsamling, Östergötlands län; student vid Uppsala Universitet 1778; auskultant vid Stockholms rådhus- och kämnärsrätter 1782; extra ordinarie notarie vid stadens kämnärsrätt samma år; vice notarie vid rådhuset 1783-06-20; andre brottmålsnotarie vid Norrmalms västra kämnärsrätt 1790-05-21; notarie vid rådhusrättens tredje division; tredje stadsnotarie 1793-04-26; förste stadsnotarie 1796-11-20; rådman 1805-02-21; preses i stadens kämnärsrätt samma år 15/3; ledamot av handelskollegium 1808; preses i Söders kämnärsrätt 1816, återflyttad till handelskollegium 1818; en av borgerskapets taxeringsmän 1808-17 samt 1818-21; † 1823-05-18 i Stockholm (källa: Stockholms rådhusrätt 1:a avdelning F1A:430 s.185, AID: v223069.b2040.s185). Bouppteckning i Stockholm 1823-08-14 med 5026 riksdaler banco i tillgångar, 2060 riksdaler banco i skulder och 2965 riksdaler banco i behållning (källa: Stockholms rådhusrätt 1:a avdelning F1A:430 s.185, AID: v223069.b2040.s185). Ägde stenhus i Storkykoförsamlingen i kvarteret Cassiopeja nr 12 vid Kindstugatan, värt 4000 riksdaler banco. Bouppteckning på Djurgården 1823-08-14 med 3944 riksdaler banco i behållning (källa: Danderyds skeppslags häradsrätt FII:12 s.20, AID: v161012.b630.s20). På Djurgården ägde han lägenheten Viksberg med tillhörande åbyggnad värd 4000 riksdaler banco, samt ½ av bron mellan Fredrikshov och Djurgården, samtliga dessa var fruns fädernearv. Gift med jungfrun Brita Lovisa Sjögren, född 1764 i Stockholm, † 1830-07-09 i Stockholm (källa: Danderyds skeppslags häradsrätt FII:15 s.43, AID: v161015.b1060.s43); bouppteckning i Stockholm 1830-10-06 med 2465 riksdaler banco i tillgångar, 716 riksdaler banco i skulder och 1748 riksdaler banco i behållning (källa: Stockholms rådhusrätt 1:a avdelning F1A:460 s.690, AID: v223099.b6720.s690); bouppteckning på Djurgården 1830-10-07 med 4104 riksdaler banco i behållning, och i vilken lägenheten Viksberg med tillhörande åbyggnad upptogs till 4000 riksdaler banco (källa: Danderyds skeppslags häradsrätt FII:15 s.43, AID: v161015.b1060.s43); dotter till överhovjägaren på Kungliga Djurgården Lars Sjögren och Elisabet Thorberg.

Barn:

 • Lovisa Elisabet Fredholm, född 1789-09-03 i Stockholm (källa: Stockholms rådhusrätt 1:a avdelning F1A:430 s.185, AID: v223069.b2040.s185), † ogift och barnlös 1878.
 • Helena Carolina Fredholm, född 1794-04-07 i Stockholm (källa: Stockholms rådhusrätt 1:a avdelning F1A:430 s.185, AID: v223069.b2040.s185), † ogift och barnlös.
 • Brita Charlotta Fredholm, född 1796-03-10 i Stockholm (källa: Stockholms rådhusrätt 1:a avdelning F1A:430 s.185, AID: v223069.b2040.s185), † ogift och barnlös.
 • Per Adolf Fredholm, född 1798; grosshandlare, skeppsredare; † 1860. se Tab 2.

TAB 2

Per Adolf Fredholm, (son till Adam Fredholm, Tab 1), född 1798-05-18 i Storkyrkoförsamlingen, Stockholm; grosshandlare; skeppsredare; kom genom sitt äktenskap i besittning av större delen av Djurgårdsvarvet med Skansen; † 1860-05-07 i Stockholm (vattusot). Bouppteckning 1860-09-20 med 344897 riksdaler riksmynt i fast egendom, tillgångar och inventarier, 312642 riksdaler riksmynt i skulder och 32254 riksdaler riksmynt i behållning (källa: Stockholms rådhusrätt 1:a avdelning F1A:587 s.252, AID: v223297.b2600.s252). I hans bouppteckning upptogs egendomar på Kungliga Djurgården vid Djurgårdsvaret, i kvarteret Trehörningen nr 1 54750 riksdaler riksmynt, i kvarteret Trädgården nr 1 & 2 13700 riksdaler riksmynt, i kvarteret Masten nr 1 & 3 11250 riksdaler riksmynt, i kvarteret Fyrkanten nr 8 7050 riksdaler riksmynt, i kvarteret Bergsklippan nr 2, 3 & 4 5100 riksdaler riksmynt, i kvarteret Kyrkogården nr 1 1500 riksdaler riksmynt och nr 12 10500 riksdaler riksmynt; egendomen nr 1 i kvarteret Bergsklippan 6000 riksdaler riksmynt; egendomen nr 5 i kvarteret Halsen 1200 riksdaler riksmynt och alla dessa egendomar tillföll Adolf Fredholm enligt hans frus fastställda arvsskifte 1851-12-11. Djurgårdsvarvets inventarier, förråd och varvsarbeten värderades till 85000 riksdaler riksmynt. I varulagret fanns plank och bräder, diverse slipstenar, järnkättingar, skeppsinventarier, brädgårdsredskap samt 242 tolfter plank vid Stofors sågverk, alltsammans värt 79745 riksdaler riksmynt. Han ägde 2 aktier i Ångfartygen mellan Stockholm och Göteborg 450 riksdaler riksmynt, 2 aktier i Sjöförsäkringsbolaget i Stockholm 800 riksdaler riksmynt. Hans säkra fordringar hos åtskilliga personer uppgick till 54151 riksdaler riksmynt, och dom osäkra, bevakade i konkurser samt hos åtskilliga personer totalt 26668 riksdaler riksmynt. Skulder var omfattande, bland annat en inteckning i Djurgårdsvarvsegendomen på 130000 riksdaler riksmynt. År 1882-03-13 anmäldes ett tillägg till bouppteckningen gällande 1/4-del av egendomen nr 12 i kvarteret Cassiopeja i Storkyrkoförsamlingen 2000 riksdaler riksmynt. Gift med fröken Mary Barnes Burgman, född 1804-01-14 i London, England, † 1847-02-08 i Storkyrkoförsamlingen, Stockholm (43 år gammal, källa: Stockholms rådhusrätt 1:a avdelning F1A:532 s.78, AID: v223221.b5740.s78); bouppteckning 1847-05-05 med 31026 riksdaler banco i behållning (källa: Stockholms rådhusrätt 1:a avdelning F1A:532 s.78, AID: v223221.b5740.s78); genom testamente blev hon insatt som ägare av fosterfaderns kvarlåtenskap; fosterdotter till grosshandlaren och skeppsredaren Johan (John) David Burgman och Marianne Wharton.

Barn:

 • John Fredholm, född 1825-05-05; student vid filosofiska fakulteten Uppsala Universitet; † 1842 (hjärnfeber).
 • Mary Lovisa Fredholm, född 1826-04-13, † 1885-12-13. Gift med kunglige räntmästaren, RNO Herman Schlytern, i hans 2:a äktenskap (gift 1:o med fröken Fredrika Mathilda Upmark, med vilken han fick 1 gemensam son, född 1813-08-06, † 1844-01-03 i Stockholm), född 1802-11-23 i Brahestad, Finland, † 1878-01-01 i Stockholm (källa: Stockholms rådhusrätt 1:a avdelning F1A:661 s.136, AID: v223429.b4580.s136). Paret fick 3 gemensamma barn.
 • Jenny Carolina Fredholm, född 1827-05-20, † 1886-12-03. Gift med kamreraren och räntmästaren Axel Thavenius, född 1827, † 1889. Paret fick 2 barn.
 • Edvard Fredholm, född 1828; grosshandlare; † 1868. se Tab 3.
 • Ludvig Oskar Fredholm, född 1830; grosshandlare, VD, RNO; † 1891. se Tab .
 • Viktor Fredholm, född 1832-08-20.
 • Carl Herman, Fredholm, född 1834-02-21.
 • Gustaf Theodor Fredholm, född 1835-10-13.
 • August Leonard Fredholm, född 1837-03-09.
 • Ernst Gotthard Fredholm, född 1839-03-17.
 • Frans Eugén Fredholm, född 1839-03-17.
 • Albert Otto Fredholm, född 1841-01-12.

Källor

Kyrkböcker; bouppteckningar; Gustaf Elgenstierna, Den introducerade svenska adelns ättartavlor. 1925-36; Stockholms Rådhus och Råd del 2 - Festskrift utgifven till minne af nya rådhusets invigning hösten 1915. Forskare: Mattias Loman