Forsgrén

Från Biografiska anteckningar

TAB 1

Mats Forsgrén, född 1706; kommissarie på Rekois rusthåll i Nousis i Finland; † 1766-04-18. Gift 1:o med jungfrun Maria Ulrika Wiens, född 1720 i Åbo, Finland, † 1759 i Nousis, Finland, dotter till slottskommissarien Johan Jakob Wiens och Elisabet Pihl; 2:o med Catharina Christina Packalenia, född 1730-09-26 i Wirmo, Mynämäki, Finland, † 1809 på Rekois rusthåll, Nousis, Finland, dotter till Gustavus Packalenius och Birgitta Sacklinia.

Barn 1:o:

 • Fredrik Wilhelm Forsgrén, född 1738; kommissarie; † 1811. se Tab 2.
 • Ulrika Elisabet Forsgrén, född 1741-01-06 i Åbo, Finland, † 1775-12-31 i Perniö, Finland. Gift med Mikael Haarman, född 1729-09-16 i Lappijoki, Loimaa, Finland, † 1781-07-20 i Perniö, Finland. Paret fick 4 barn.
 • Carl Adam Forsgrén, född 1743; fältkamrerare; † 1803. se Tab 3.
 • Maria Christina Forsgrén, född 1746-03-10 i Åbo, Finland, † 1775-05-16 i Lemu, Perniö, Finland. Gift med Johan Dickert, född 1737, † 1769-01-09 i Åbo, Finland. Paret fick 1 dotter.
 • Eva Lovisa Forsgrén, född 1749-01-09 i Åbo, Finland, † 1790-07-15 i Bjärnå, Finland. Gift med frälseinspektorn Jakob Hjorth, född 1735-03-02 i Löfböhle, Bjärnå, Finland, † 1788-12-14 i Bjärnå, Finland. Paret fick flera barn.
 • Helena Gustava Forsgrén, född 1751-09-15 i Hyvättylä, Lieto, Finland, † 1790-08-12 i Pyhäranta, Finland. Gift med Bernt Otto Malm, född 1734-05-24 i Paimio, Varsinais-Suomi, Finland, † 1801-03-24 i Pyhäranta, Varsinais-Suomi, Finland. Paret fick flera barn.
 • Henrik Mattias Forsgrén, född 1754-02-13 i Mikkola, Hyvättylä, Lieto, Finland, † där samma år 4/3.
 • Catharina Albertina Forsgrén, född 1755-02-06 i Mikkola, Hyvättylä, Lieto, Finland, † där samma år 7/5.

TAB 2

Carl Adam Forsgrén, (son till Mats Forsgrén, Tab 1), född 1743-08-08 i Metsäkylä, Raisio, Finland; fältkamrerare; † 1803-05-11 på Peinikkala, Lemu, Finland (tärande sjukdom). Gift med jungfrun Johanna Bryggner, född 1747-04-27 i Karkois, Mietoinen, Finland, † 1784-10-30 i Peinikkala, Lemu, Finland, dotter till Gustaf Bryggner.

Barn:

 • Carl Fredrik Forsgrén, född 1769; regementsskrivare; † 1803. se Tab 3.

TAB 3

Carl Fredrik Forsgrén, (son till Carl Adam Forsgrén, Tab 2), född 1769-01-16 i Lemu, Finland; regementsskrivare; † 1803-07-24 på Tenhola säteri, Lemu, Finland. Gift med jungfrun Elisabet Catharina Ithimaeus, född 1771-09-21 i Åbo, Finland, † där 1831-04-24, dotter till hovkamreraren Nils Henrik Ithimaeus och Anna Margareta Ullner.

Barn:

 • Carl Robert Forsgrén, född 1797; grosshandlare; † 1853. se Tab 4.
 • Berndt Gustaf Forsgrén, född 1799; grosshandlare, RVO; † 1888. se Tab 5.

TAB 4

Berndt Gustaf Forsgrén, (son till Carl Fredrik Forsgrén, Tab 3), född 1799-11-08 i Nådendals socken, Finland; kom som 12-åring till Stockholm och fick anställning hos klädeshandlaren Hemmer och sedan hos Backman; öppnade 1824 egen klädeshandel i hörnet av Stortorget och Köpmangatan; lyckades få stora leveranser av kläde till armén och flottan och kunde samla förmögenhet; när A O Wallenberg 1856 stiftade Enskilda banken, tecknade han 10 % av aktierna, och han var ledamot av dess direktion från denna tid till året före sin död med undantag för en kort tid 1871–72 närmast efter den stora bankschismen; innehade flera kommunala förtroendeuppdrag, satt bl a från 1840 bland borgerskapets femtio äldste och blev samma år ordförande i dåvarande siden- och klädeskramhandlarsocieteten; RVO; † 1888-07-17 i Stockholm (källa: Stockholms rådhusrätt 1:a avdelning F1A:711 s.484, AID: v223477.b5570.s484). Bouppteckning 1888-10-11 med 1754026 kronor i behållning (källa: Stockholms rådhusrätt 1:a avdelning F1A:711 s.484, AID: v223477.b5570.s484). Ägde egendomen nr 13 i Jakobs församling med adress Arsenalsgatan 2 värd 160000 kronor, som han fick fastebrev på 1875-03-01. Enligt bouppteckningen ägde han en lång rad aktier och lotter, bland annat 51 aktier i Graningeverkens AB 250000 kronor, 38st i Gävle Manufakturaktiebolag 30400 kronor, 200st i Krylbo-Norbergs Jernvägsaktiebolag 20000 kronor, 30st i Münchenbryggerieaktiebolag 30000 kronor, 6st i Rörstrands Aktiebolag 30000 kronor, 150 lottbrev i Stockholms enskilda bank 150000 kronor, 72 aktier i Rederiaktiebolaget Svea 23040 kronor, 9st i Försäkringsaktiebolaget Skandia 27000 kronor och så vidare. Gift 1829-08-18 i Norrköping, Östergötlands län med fröken Christina Hedda Carolina Wester, född 1811-11-19 på Molnebo bruk, Västerlövsta socken, Västmanlands län, † 1891-11-10 i Stockholm, dotter till brukspatronen Marcus Wester och hans 2:a fru Magdalena Carolina Heitmüller.

Barn:

 • Berndt Marcus Forsgrén, född 1834; rådman, RNO, RVO; † 1914. se Tab 5.
 • Carolina Elisabet Forsgrén, född tvilling 1835-05-24 i Stockholm, † 1906. Gift 1855-10-08 i Stockholm med tobaksfabrikören, riksdagsmannen och godsägaren Jakob Erik Swartz, född 1817-05-17 i Norrköpings S:t Olai församling, Östergötlands län, † 1881-04-21 i Norrköpings S:t Olai församling, Östergötlands län. Paret fick 3 barn, varav en av sönerna blev statsminister.
 • Ebba Ulrika Forsgrén, född tvilling 1835-05-24 i Stockholm, † 1895-12-05 i Motala, Östergötlands län. Gift 1860-04-11 i Stockholm med kammarherren och godsägaren Carl-Wilhelm Pereswetoff-Morath, född 1828-07-17 i Stockholm, † 1895-12-26 i Motala, Östergötlands län. Paret fick 6 barn.
 • Ida Bernhardina Forsgrén, född 1836; testamenterade, av sin efterlämnade förmögenhet (1470000kr) omkring 250000 till välgörenhetsinrättningar i Stockholm, 50000 till Radiumhemmet och 434812 till Stockholms sjukhem; † ogift och barnlös 1918.
 • Carl Robert Forsgrén, född 1838-09-05 i Finska församlingen, Stockholm; inskr vid Stockholms nation vid Uppsala Universitet 1856-05-20; elev vid Göteborgs handelsinstitut 1856-11-01 - 1857-06-16; anställt i vinhandelsfirman Joh Cederlunds söner i Stockholm 1859–67; etablerade 1867 tillsammans med grosshandlaren Christian Fredrik Wilcken vinhandelsfirman Forsgrén & Wilcken, som vid Wilckens död följande år övertogs av Carl Robert och 1899 överläts på ett ab med hans själv som verkställande direktör; donator; RNO 1899; † ogift och barnlös 1901-09-18 i Hedvig Eleonora församling, Stockholm.
 • Gustava Amalia Forsgrén, född 1840-07-19 i Stockholm, † där 1873-03-06. Gift med häradshövdingen Albert Alexander Lilienberg, född 1833-06-12 på Näsby, Kristianstads län, † 1921-07-60 i Ronneby, Blekinge län. Paret fick 4 barn.
 • Maria Mathilda Forsgrén, född 1843-03-29 i Stockholm, † 1909. Gift 1871-12-02 med justitierådet, KNO, RDDO2gr Gustaf Robert Lilienberg, i hans 1:a äktenskap, född 1841-08-14 på Näsby, Kristianstads län, † 1929-04-24 i Stockholm. Paret fick 1 son.
 • Berndt Gustaf Forsgrén, född 1845; fil dr, amanuens; † 1887. se Tab 7.
 • Hedvig Vendela Forsgrén, född 1850-11-18 i Stockholm; lärare; † barnlös 1937. Gift med professorn i kirurgi vid Karolinska institutet, riksdagsmannen, ledamoten av Vetenskaps-, Lantbruks och Krigsakademierna, KNO1kl, KSO1kl Carl Jakob Rossander, i hans 2:a äktenskap (gift 1:o med fröken Emma Maria Godenius, med vilken han fick 6 gemensamma barn, född 1839, † 1875, dotter till grosshandlaren och godsägaren Samuel Godenius och Maria Charlotta Norbin), född 1828-07-20 i Stockholm, † där 1901-02-04.

TAB 5

Berndt Marcus Forsgrén, (son till Berndt Gustaf Forsgrén, Tab 4), född 1834-04-17 i Stockholm; student vid Uppsala Universitet 1851-09-23; kansliexamen 1854-05-23; premilinärexamen samma år 16/9; kameralexamen 1858-05-25 och hovrättsexamen samma år 28/5; inskrevs som auskultant vid Svea Hovrätt samma år 11/6 och vid Stockholms rådsturätt samma år 6/8; extra ordinarie notarie i hovrätten samma år 28/9; vice notarie vid rådsturätten 1859-05-06; vice häradshövding i Göta Hovrätt 1861-10-01; vice auditör vid Svea artilleriregemente 1863-06-10; auditör vid samma regemente 1868-03-24; avsked 1881-06-17; brottsmålsnotarie vid rådsturätten 1869-12-03; stadsnotarie 1877-05-18; rådman 1881-06-03; vice ordförande på rådsturättens 5:e avdelning 1881-84; ordförande på 3:e avdelning 1884-90; ledamot på 1:a avdelningen och i förmyndarkammaren samt på rådsturättens avdelning för tullmål 1890-1903 (ordförande på avdelningen för tullmål från 1900 och vice ordförande på 1:a avdelningen och i förmyndarkammaren från 1902); avsked från rådmansbefattningen vid 1903 års utgång; RNO, RVO; † 1914-04-20 i Stockholm. Beskrevs som en samvetsgrann och erfaren domare med mycket värdighet och pondus i sitt uppträdande. Gift 1883-06-11 i Stockholm med Betty Maria Nicoline Lychou, i hennes 2:a äktenskap, född 1852-06-22, dotter till riksbankskommissarien Nils Lychou och Betty Catharina Åbom.

Son:

 • Berndt Oscar Marcus Forsgrén, född 1884; direktör, RVO. se Tab 6.

TAB 6

Berndt Oscar Marcus Forsgrén, (son till Berndt Marcus Forsgrén, Tab 5), född 1884-04-11i Jakobs församling, Stockholm (källa: Västerhaninge AIIa:17 s.480, AID: v275249.b140.s480); juridisk kandidat; sekreterare i Kommerskollegium; direktör i Trafik AB Grängesberg–Oxelösund 1917–49; RVO 1922; RNS:tOO1kl; RNO 1936. Ägde och bebodde Prästtorp gård i Tungelsta, Västerhaninge socken, Stockholms län, därefter Björnbo på Lidingö. Gift 1922-01-02 (källa: Västerhaninge AIIa:17 s.480, AID: v275249.b140.s480) med fröken Elsa Mathilda Schönbeck, född 1897-01-02 i Maria Magdalena församling, Stockholm (källa: Västerhaninge AIIa:17 s.480, AID: v275249.b140.s480), † 1960-04-13, dotter till sjökaptenen Carl Gustaf Schönbeck och Mathilda Sofia Carlsdotter.

Barn:

 • Greta Evelyn Forsgrén, född 1927-02-02 i Maria Magdalena församling, Stockholm (källa: Västerhaninge AIIa:17 s.480, AID: v275249.b140.s480).
 • Erik Gunnar Forsgrén, född 1928-08-27 i Adolf Fredriks församling, Stockholm (källa: Västerhaninge AIIa:17 s.480, AID: v275249.b140.s480).

TAB 7

Berndt Gustaf Forsgrén, (son till Berndt Gustaf Forsgrén, Tab 4), född 1845; filosofie doktor; amanuens i Riksarkivet; † 1887-07-30 i Marstrand, Göteborgs & Bohus län (blindtarmsinflammation). Bouppteckning 1887-11-02 med 157333 kronor i behållning (källa: Stockholms rådhusrätt 1:a avdelning F1A:707 s.484, AID: v223473.b7020.s484). Gift 1886-02-22 i Stockholm med fröken Sally Helena Hadara Wikström, i hennes 1:a äktenskap (gift 2:o 1902-10-03 i Paris, Frankrike med majoren, RSO Claës Robert von Bahr, född 1856-10-03 på Söderby, † barnlös 1920-11-17 i Stocksund, Danderyds socken, Stockholms län), född 1856-02-09 i Östersund, † 1930-06-26 i Nacka socken, Stockholms län, dotter till grosshandlaren Nils Wikström och Emelie Helena Margareta Hallström.

Dotter:

 • Emelie Sally Carolina Forsgrén, född 1886-11-21 i Jakob & Johannes församling, Stockholm (källa: Stockholms rådhusrätt 1:a avdelning F1A:707 s.484, AID: v223473.b7020.s484), † 1900-06-22 i Underåkers socken, Jämtlands län (difteri).

Källor

Kyrkböcker; bouppteckningar; Gustaf Elgenstierna, Den introducerade svenska adelns ättartavlor. 1925-36; Stockholms Rådhus och Råd del 2 - Festskrift utgifven till minne af nya rådhusets invigning hösten 1915. Forskare: Mattias Loman