Fleetwood nr 49

Från Biografiska anteckningar

Friherrliga ätten Fleetwood nr 49

Friherrlig 1654-06-01, introducerad på Riddarhuset s å

TAB 1

Generallöjtnanten och krigsrådet Georg Fleetwood, friherre Fleetwood, (1605-1667).
Överstelöjtnanten vid Smålands Husarreg:te, friherre Viktor Fleetwood, (1804-1879).

Georg Fleetwood, friherre Fleetwood, (son till Miles Fleetwood), friherre och herre till Svaneholm i Ås sn (Jönk), Jälunda i Gryts sn (Söderm), Rössberg, Bråarp och Göransberg samt Sucko i Pommern; riddare och arvherre till till Oldwinkle i England; född 1605; värvade 1629 en skvadron och förde den till svenska Armén i Tyskland samt blev överstelöjtnant i svensk tjänst; överste för ett av honom i England värvat reg:te till fot 1630; slagen till riddare 1632, för visad tapperhet; kommendant på en skans i Preussen 1633; sändebud till England 1636; överste för Jönköpings infanterireg:te 1640; kommendant i Greifswald s å och i Kolberg 1641-53; generalmajor vid infanteriet 1654; friherre till Jälunda 1654-06-01 (introducerad s å under nr 49); hans släktskap med Cromwells familj, gjorde att kung Karl Gustaf 1655 anförtrodde honom en diplomatisk beskickning till protektorn för att vid dennes hov verka för ett svensk-engelskt förbund. Hans egentliga uppgift var att sondera terrängen för den samma år till Cromwell avsände ambassadören Krister Bonde och genom sina familjeförbindelser underlätta dennes mission. Dessutom hade han i uppdrag att värva soldater. Han stannade kvar efter Bondes hemresa (september 1656), och dolde att han var svenskt sändebud, samt förhandlade 1657-58 jämte den på hösten utsände Friesendorff om en mot de katolska makterna riktad off- och defensiv allians. Först i september 1660 lämnade han, som 1656 utnämnts till generallöjtnant, London och åtvände till Sverige. Krigsråd 1665; † 1667-06-11 på Jälunda och är jämte sin fru begravd i Nyköpings Östra kyrka, där hans vapen och anor sattes upp. Han fick 1646 av drottning Kristina några gårdar. Gift 1640-04-22 på Nyköpings slott med Brita Gyllenstierna, född 1606-03-13 på Nynäs; hovjungfru hos drottning Maria Eleonora 1630; kammarjungfru hos drottning Kristina 1634; † 1653-12-29 på Jälunda, dotter till assessorn Carl Eriksson Gyllenstierna och Anna Ribbing.

Barn:

 • Anna Christina Fleetwood, född 1641-06-24 i Greifswald, Tyskland, † 1681. Gift 1660-04-20 med kammarherren Gustaf Adolf von Siegroth, adlad von Siegroth, född 1639, † 1670.
 • Gustaf Miles Fleetwood, född 1642; överstelöjtnant; † 1705. se Tab 2.
 • Georg Vilhelm Fleetwood, född 1644-12-09 i Kolberg, Tyskland; hovjunkare; † ogift och barnlös.
 • Carl Erik Fleetwood, född 1646-03-14 i Kolberg, Tyskland, † 6 dagar gammal.
 • Adolf Jakob Fleetwood, född 1647; överstelöjtnant; † 1676. se Tab 24.
 • Maria Catharina Fleetwood, född 1649-04-17 i Kolberg, Tyskland, † barn.

TAB 10

Bernhard Axel Fleetwood, (son till Gustaf Miles Fleetwood, Tab 4), född 1754-09-11 på Ånhammar, Gryts socken, Södermanlands län. Volontär vid Södermanlands regemente 1767-02-13. Furir där 1769-12-22. Sergeant 1771-05-25. Stabsfänrik 1771-12-11. Page vid hovet 1772-01-28. Avsked från regementet med löjtnants karaktär 1775-06-30. Kammarjunkare. Ägde Ryningsberg i Husby-Rekarne socken, Södermanlands län samt Vingsleör och Torpunga i Torpa socken, Västmanlands län. † 1798-01-13 på Ryningsberg, Husby-Rekarne socken, Södermanlands län. Gift 1784-12-19 på Vilsta med friherrinnan Regina Charlotta von Köhler, i hennes 1:a äktenskap (gift 2:o 1810-12-07 i Husby-Rekarne kyrka med direktören Carl Christoffer Cöster), född 1767-12-30 på Vilsta, † 1842-03-11 i Torshälla, dotter till överstelöjtnanten, friherre Lars Reinhold von Köhler och hans 2:a fru Carolina Carleson.

Barn:

 • Catharina Carolina Constantia Fleetwood, född 1785-10-31, † 1856-01-06 i Karlshamn, Blekinge län. Gift 1:o 1801-06-01 på Ryningsberg med sin mors syssling, kabinettskammarherren, greve Lars Fredrik Cronhielm af Flosta, i hans 1:a äktenskap, från vilken hon skildes 1816, född 1776, † 1832; 2:o 1817-01-05 på Kvartinge med kabinettskammarherren och generaladjutanten Gustaf Erik Modée, född 1777, † 1828; 3:o 1837-01-24 i Stockholm med hovmarskalken, greve Gustaf Erik Ruuth, i hans 2:a äktenskap, född 1769, † 1841.
 • Gustava Charlotta Fleetwood, född 1786-11-20 på Ryningsberg, Husby-Rekarne socken, Södermanlands län, † 1874-02-22 på Nyby bruk. Gift 1807-09-01 på Ryningsberg med överjägmästaren Johan Daniel Granath, född 1778-07-14 på Ekensberg, Överenhörna socken, Södermanlands län, döpt 5/7 (källa: Överenhörna CI:2 s.91, AID: v95063.b91; Husby-Rekarne AI:16 s.206, AID: v59396.b212.s206), † 1850-02-04 på Ryningsberg, Husby-Rekarne socken, Södermanlands län, begravd på Husby-Rekarne kyrkogård (källa: Husby-Rekarne AI:16 s.206, AID: v59396.b212.s206). Paret fick 4 barn.
 • Georg Miles Fleetwood, född 1788-03-02, död 1794-09-19 Vingsleör
 • Carl Axel Fleetwood, född 1789; godsägare; † 1865. se Tab 11.

TAB 36

Carl Mårten Fleetwood, (son till Georg Vilhelm Fleetwood, Tab 35), till Lindö, Runtuna socken och Nääs i Bärbo socken, Södermanlands län; född 1703-01-22; student i Uppsala 1715-02-12; hovjunkare 1720-04-24; jaktjunkare 1727-05-18; kammarherre 1731-03-15; hovjägmästare s. å. 10/11; överjägmästare på Öland 1733; hovmarskalk 1743-03-30; vice landshövding i Södermanlands län s. å. 11/1; landshövding i Hallands län 1745-07-22; RNO 1748-09-26; åter landshövding i Södermanlands län 1750-11-29; † 1751-04-02 i Nyköping och begravd i Runtuna kyrka. Gift 1734-04-04 i Stockholm med Maria Eleonora Stralenberg, född 1719, † 1761-05-16 på Lindö, Runtuna socken, dotter till stadsmajoren Peter Sigfrid Tabbert, adlad Stralenberg och hans 1:a fru Catharina Elisabet von Berchner.

Barn:

 • Hedvig Brita Fleetwood, född 1734-12-19, † 1735-01-09.
 • Fredrik Ulrik Fleetwood, född 1738-01-10; student i Uppsala 1754-02-05; korpral vid adelsfanan; † 1756-06-07 på Lindö.
 • Vilhelmina Charlotta Fleetwood, född 1739-01-31, † barnlös 1805-11-11 i Stockholm. Gift 1785-09-06 i Stockholm med justitiekanslern Joakim Vilhelm Bröms, adlad Lilliestråle, i hans 2:a äktenskap, född 1721-06-22 på Ekens biskopsgård, Karlstads landsförsamling, † 1807-01-31 på Låstad, Strängnäs landsförsamling.
 • Brita Margareta Fleetwood, född 1740-06-24 på Norshammar, † 1812-06-08 i Gränna. Gift 1764-12-27 på Nääs, Södermanlands län med översten Johan Edvard von Vicken, naturaliserad och adopterad von Vicken, född 1722, † 1800.
 • Beata Catharina Fleetwood, född 1741-10-08 på Lindö, † 1743-11-13.
 • Carl Hartvig Fleetwood, född 1742; kammarherre; † 1824. se Tab 37.
 • Ulrika Eleonora Fleetwood, född 1744-04-17, † 1813-08-28 på Nääs. Gift 1763-09-00 med majoren, friherre Fredrik von Ungern-Sternberg, född 1733, † 1816.
 • Georg Vilhelm Fleetwood, född 1745-06-16 på Lindö; student i Uppsala 1754-02-05; † där 1762-04-24.
 • Gustaf Adolf Fleetwood, född 1746-11-07 på Lindö, † 1749-05-05.
 • Sofia Lovisa Fleetwood, född 1747-12-07 på Lindö, † späd.
 • Gustava Benedikta Fleetwood, född 1749-05-03, † 1817-03-08. Gift 1767-08-09 på Halleby med översten Reinhold Ulrik von Post, i hans 2:a äktenskap, född 1724, † 1790.
 • Hedvig Carolina Fleetwood, född 1750-07-27, † 1787-09-27 på Frängsäter. Gift 1768-06-14 på Halleby med sin systers svåger, majoren Ernst von Post, i hans 1:a äktenskap, född 1736, † 1795.

TAB 37

Carl Hartvig Fleetwood, (son till Carl Mårten Fleetwood, Tab 36), till Åslevik, Eds kapell, Kalmar län; född 1742-11-16; student i Uppsala 1754-02-05; kammarherres titel 1768; † 1824-02-08 på Åslevik. Gift 1768-05-12 i Stockholm med stiftsjungfrun, grevinnan Margareta Ottiliana Cronstedt, född 1746-05-01, † 1830-04-06, dotter till presidenten, greve Carl Johan Cronstedt och grevinnan Eva Margareta Lagerberg.

Barn:

 • Carl Mårten Fleetwood, född 1769-02-27, † s. å. 24/3 på Lindö.
 • Carl Johan Fleetwood, född 1770-06-16 på Lindö; inskriven till krigstjänst 1774-12-10 som sekundkorpral vid Bohusläns dragonregemente; sergeant där 1776-09-02; kadett i Karlskrona 1780-10-19; fänrik vid änkedrottningens regemente 1782-02-20; fänrik vid livgardet 1783-05-08; löjtnant vid Svea livgarde 1790-10-28; kapten och regementskvartermästare där 1796-10-17; RSO 1805-03-01; major i armén s. å. 2/3; sekundmajor vid regementet 1806-11-22; överste för ett värvat regemente till fot 1808-10-12; avsked som överste i armén 1809-04-09; överadjutant s. d; avsked ur generalstaben 1818-12-19; † ogift och barnlös 1836-05-20 på Åslevik.
 • Beata Maria Fleetwood, född 1772-01-05, † ogift och barnlös 1826-12-20 på Åslevik.
 • Fredrik Vilhelm Fleetwood, född 1773; löjtnant; † 1835. se Tab 38.
 • Ottiliana Carolina Fleetwood, född 1775-11-05 på Lindö, † 1781.
 • Hedvig Margareta Fleetwood, född 1777-02-02 på Lindö, † 1821-08-05 på Fullerö. Gift 1801-09-25 i Gävle med sin kusin, kammarherren, greve Carl Didrik Cronstedt, född 1778, † 1826.
 • Anna Charlotta Fleetwood, född 1779-07-03 på Åslevik, † där ogift och barnlös 1837-09-09.

TAB 38

Fredrik Vilhelm Fleetwood, (son till Carl Hartvig Fleetwood, Tab 37), född 1773-08-19; inskriven till krigstjänst 1780; löjtnant vid änkedrottningens livreg:te 1793; avsked 1798; † 1835-09-13 i Linköping. Gift 1798-09-09 på Vindö säteri, Östra Eds sn med jungfrun Lovisa Christina Key, född 1774-10-11 på Vindö säteri, Östra Eds sn, † där 1847-05-04 (72 år gammal), dotter till häradshövdingen och godsägaren Fredrik Key och Christina Lovisa Elertz.

Barn:

 • Margareta Lovisa Fleetwood, född 1799-08-23 på Mistelkärr, Loftahammars sn, † 1862-06-07 i Kalmar. Gift 1829-05-26 på Åslevik med överstelöjtnanten Sten Erik Geete, född 1783, † 1858. Paret fick flera barn.
 • Carolina Charlotta Fleetwood, född 1800-07-24 på Vindö säteri, Östra Eds sn, † 1837-02-13 på Ryssbylund, Ryssby sn. Gift 1:o 1821-11-22 på Vindö säteri, Östra Eds sn med sin kusin, kaptenen vid Smålands dragonregemente Emile Key, med vilken hon fick 2 barn, född 1799-02-21 på Stjärnviks säteri, † 1824-12-11 på Wirums säteri, Misterhults sn, begravd på Östra Eds kyrkogård; 2:o 1826-09-10 på Vindö med kammarherren, friherre Adam Christian Raab, i hans 1:a äktenskap, född 1801-08-13 på Marielund, Karlskrona, † 1837-02-13 på Ryssbylund, Ryssby sn.
 • Carl Fredrik Fleetwood, född 1802; major, kammarherre; † 1866. Tab 39.
 • Viktor Fleetwood, född 1804; överstelöjtnant; † 1879. Tab 45.

TAB 45

Viktor Fleetwood, (son till Fredrik Wilhelm Fleetwood, Tab 38), till Wirums säteri i Misterhults sn och Casimirsborgs slott, Gamleby sn; född 1804-07-19 på Mörtkärr, Loftahammars sn (källa: Genline ID 34.39.35300; Odensvi AI:14 s.207, AID: v23668.b216.s207); kadett vid Karlberg; kornett vid Smålands Dragonreg:te 1821; löjtnant där 1827; ryttmästare vid Smålands Husarreg: te 1843; Överstelöjtnant och l:e Major där 1849; R S O 1850; avsked 1859; godsägare till Wirums säteri i Misterhults sn och Casimirsborgs slott i Gamleby sn; † 1879-02-03 på Casimirsborgs slott, Gamleby sn (gulsot, 74 år, 6 månader, 15 dagar gammal). Gift 1:o 1829-08-04 på Wirums säteri, Misterhults socken med fröken Anna Charlotta Christina Strömbom, född 1808-11-26 på Wirums säteri, Misterhults socken, Kalmar län (källa: Odensvi AI:14 s.207, AID: v23668.b216.s207), † 1847-09-23 (barnsäng), dotter till revisionssekreteraren och lagmannen Peter Henrik Strömbom och Anna Maria Cederbaum; 2:o 1853-01-20 (källa: Genline ID 34.39.35300) med sin syssling, fröken Brita Christina Jacquline von Post, född 1817-11-15 på Frängsäters herrgård, Skedevi sn (källa: Genline ID 368.9.74800, 34.39.35300), dotter till kaptenen Gustaf Erik von Post och friherrinnan Jacqueline Ulrika von Ungern-Sternberg.

Barn 1:o:

 • Dödfödd flicka, 1830-10-08 på Vindö säteri, Östra Eds sn.
 • Emil Viktor Fleetwood, född 1832; kammarherre, RSO; † 1909. se Tab 46.
 • Maria Viktorina Fleetwood, född 1834-03-16 på Vindö säteri, Östra Eds sn.
 • Anna Lovisa Charlotta Fleetwood, född 1835-10-18 på Vindö säteri, Östra Eds sn, † ogift och barnlös 1897-10-21 på Odensviholms säteri, Odensvi sn (nervlidande).
 • Carl Wilhelm Viktor Fleetwood, född 1841-06-28 på Ogestad, Odensvi sn (källa: Odensvi AI:14 s.207, AID: v23668.b216.s207); kadett 1856-06-12; underlöjtnant i Kungliga Andra livgrenadjärregementet 1860-11-20 och vid regementet 1862-10-21; † ogift och barnlös 1864-08-13 på Casimirsborgs slott, Gamleby sn (lungsot, 23 år, 1 månad, 21 dagar gammal).
 • Sten Axel Viktor Fleetwood, född 1842; löjtnant; † 1884. se Tab .
 • Ottilia Carolina Fredrika Fleetwood, född 1844-08-07 på Ogestad, Odensvi sn (källa: Odensvi AI:14 s.207, AID: v23668.b216.s207). Gift på Casimirsborgs slott, Gamleby sn med lantbrukaren, friherre Alexander Teodor Pfeiff, i hans 1:a äktenskap, född 1841-08-18 på Berga, † 1926-10-12 i Huddinge sn. Paret fick 4 gemensamma barn.
 • Sigrid Fleetwood, född 1847-09-21, † där 22/9 (svaghet vid födseln).

Barn 2:o:

 • Beata Jacqueline Louise Viktorine Fleetwood, född 1853-10-20 på Wirums säteri, Misterhults sn (källa: Genline ID 34.39.35300). Gift 1877-08-22 på Casimirsborgs slott, Gamleby sn med överstelöjtnanten i Armén, chefen för Krigshögskolan Hans Adolf von Koch, född 1846-12-04 på Nygård, Västra Tunhems sn, † 1892-05-13 i Genève. Paret fick flera barn.
 • Christine Charlotte Mathilde Fleetwood, född 1854-09-21 på Wirums säteri, Misterhults sn (källa: Genline ID 34.39.35300).
 • Hedda Carolina Gustava Fleetwood, född 1856-01-12 på Wirums säteri, Misterhults sn (källa: Genline ID 34.39.35300).
 • Miles Gustaf Viktor Fleetwood, född 1857; godsägare; † 1903. se Tab .

TAB 46

Emil Viktor Fleetwood, (son till Viktor Fleetwood, Tab 45), född 1832-10-20 på Vindö säteri, Östra Eds sn; kadett vid Karlberg 1846-09-01; Utexaminerad 1850-11-30; underlöjtnant vid Smålands husarregemente s å 13/12; löjtnant 1861-01-29; ryttmästare i regementet 1873-05-30; RSO 1874-12-01; avsked 1885-10-30; kammarherre s å 1/12; † 1909-06-21 på Röby. Ägde en tid Klemenstorp i Tuna sn, Kalmar län och Normestorp i Slaka sn, Östergötlands län. Gift 1:o 1861-08-08 på Edshults säteri, Edshults sn, Jönköpings län med fröken Hedvig Charlotta Matilda Key, född 1834-11-13 på Edshults säteri, Edshults sn, † 1887-11-13 i Linköping, dotter till kaptenen vid Kalmar regemente Carl Johan Key och Lovisa Ulrika Charlotta af Burén; 2:o 1892-03-16 i Stockholm med fröken Sofia Carolina Ottilia Angelika Törnsten, i hennes 2:a äktenskap (gift 1:o 1883-09-28 i Stockholm med lantbrukaren, friherre Alexander Teodor Pfeiff, i hans 3:e äktenskap, från vilken hon skildes, född 1841), född 1850-03-17 i Sundsvall, † 1898-12-31 på Sofiahemmet i Stockholm, dotter till apotekaren Carl Olof Ferdinand Törnsten och Sofia Charlotta Meijer.

Barn 1:o:

 • Edvard Fleetwood, född 1862; ryttmästare; † 1924. se Tab 47.
 • Anna Fleetwood, född 1863-08-28 på Björnshult, † 1934-11-23 i Djursholm, Danderyds sn. Gift 1886-09-10 i Linköping med amanuensen i lantförsvarsdepartementet, vice häradshövdingen Fritz Oskar Emil Berg, född 1856-12-09 på Ekudden.

TAB 47

Edvard Fleetwood, (son till Emil Viktor Fleetwood, Tab 46), född 1862-05-08 på Björnshult, Jönköpings län; volontär vid Smålands husarregemente 1879-05-25; mogenhetsexamen 1881-05-31; elev vid Krigsskolan s å 18/7; utexaminerad 1882-10-31; underlöjtnant vid nämnda regemente s å 24/11; löjtnant 1894-12-31; ryttmästare i Armén 1902-12-19; ryttmästare i Smålands husarregemente 1903-10-30; RSO s å 1/12; ordförande i Kalmar läns norra hushållningssällskap 1908–1924 och fick dess stora guldmedalj 1918; ledamot av riksdagens 2:a kammare 1909–1911 och av dess 1:a kammare 1918–1919; RVO 1909-06-06; ledamot av skogsvårdsstyrelsen i Kalmar län 1911; avsked med tillstånd att kvarstå i regementets reserv 1912-06-29; ledamot av styrelsen för Östgöta hypoteksförening 1915, dess ordförande 1923; vice ordförande i Kalmar läns norra landsting och i Kalmar läns norra brandstodsbolag, Brandstodsbolagets GM; RNO 1920-06-06; GMmf 1922; † 1924-05-19 på sin egendom Odensviholms säteri, Odensvi sn, Kalmar län. Gift 1889-10-08 i Stockholm med fröken Astrid Ingegerd Wennerberg, född 1866-01-15, † 1950 på Odensviholms säteri, Odensvi sn, dotter till statsrådet, landshövdingen i Kronobergs län, tonsättaren Gunnar Wennerberg och grevinnan Hedvig Sofia Cronstedt.

Barn:

 • Folke Fleetwood, född 1890-11-15 på Gransjö, Kalmar län; kapten. se Tab 48.
 • Sten Fleetwood, född 1891-12-30 på Gransjö, Kalmar län; skogsförvaltare. se Tab 49.
 • Vera Fleetwood, född 1894-10-09 på Gransjö, Kalmar län.
 • Kjell Fleetwood, född 1896-03-07 i Jakobs församling, Stockholm; pianoelev i soloklassen vid Musikaliska akademien i Stockholm; musikstudent i München, Paris, Rom och Lugano; konsertpianist på kontinenten.
 • Bertil Fleetwood, född 1902-02-20 i Odensvi sn, Kalmar län, † 1912-05-11 på Odensviholms säteri, Odensvi sn.

TAB 54

Gustaf Erik Fleetwood, (son till Georg Vilhelm Fleetwood, Tab 35), till Hällstorp i Barnarps socken, Jönköpings län och Näsboholm i Marbäcks socken, Älvsborgs län; född 1707-02-22; student i Uppsala 1719-01-02; kapten vid Älvsborgs regemente 1743-06-13; RSO; majors avsked; † 1762-06-02 på Hällstorp och begravd s. å. 23/6 i Barnarps kyrka. Gift 1748-02-03 Hjärtared med friherrinnan Maria Benedikta Lillie, född 1717-08-09 på Bjerka, Bjerka socken, Skaraborgs län, † 1796-02-20 på Hällstorp, dotter till översten Johan Abraham Lillie af Aspenäs, friherre Lillie och Ulrika Eleonora Hierta.

Barn:

 • Lovisa Fleetwood, född 1748-11-04, † 1814-10-15 på Djupsås, Essunga socken, Skaraborgs län. Gift 1781-04-16 i Barnarps kyrka med sin mosters styvson, kaptenen Alexander Björnberg, i hans 3:e äktenskap, född 1725, † 1788.
 • Vilhelm Johan Fleetwood, född 1749-12-16, † 1751-10-25 på Näsboholm
 • Ulrika Fleetwood, född 1751-05-10 på Näsboholm, † ogift och barnlös 1819-02-14 på Sjöberg
 • Charlotta Fleetwood, född 1752-09-19, † ogift och barnlös 1830-07-22 på Hällstorp.
 • Gustaf Fleetwood, född 1753-12-29 på Näsboholm, † ung.
 • Gustava Fleetwood, född 1754, † 1755 och begravd s. å. 10/6.
 • Vilhelmina Johanna Fleetwood, född 1755-09-26 på Hällstorp, † 1849-01-01. Gift 1785-10-17 på Hällstorp med överstelöjtnanten Gustaf Vilhelm Wernstedt, född 1749, † 1805.
 • Carl Johan Fleetwood, född 1757; överste; † 1834. se Tab 55.
 • Märta Maria Fleetwood, född 1760-08-23 på Hällstorp, † 1834-10-15. Gift 1787-02-26 med löjtnanten Carl Fredrik von Wachenfeldt, i hans 2:a äktenskap, född 1737, † 1811.

TAB 55

Carl Johan Fleetwood, (son till Gustaf Erik Fleetwood, Tab 54), född 1757-09-27 på Näsboholm; Korpral vid Västgöta regemente till häst 1773-12-06; Sergeant där s. å. 10/12; Fänrik vid Jönköpings regemente 1776-07-29; Sekundadjutant där 1780; Löjtnant 1782-08-23; Kapten och kompanichef 1784-10-18; RSO 1789-09-01; Sekundmajor 1791-04-24; Premiärmajor 1795-06-12; Överstelöjtnant i armén 1799-11-16; Överstelöjtnant vid regementet 1806-02-13; Vice landshövding och militärbefälhavare på Gotland 1808-06-09; Överste i armén 1809-06-29; Brigadchef; Avsked 1810-05-28 och 3/7; † 1834-04-06 på Olstorp. Gift 1783-11-13 på Sjöeryd, Tofteryds socken med jungfrun Eva Catharina Reenstierna, född 1763-04-23 på Håkentorp, † 1833-09-29 på Olstorp, dotter till löjtnanten Abraham Reenstierna och friherrinnan Catharina Maria von Köhler.

Barn:

 • Gustava Maria Fleetwood, född 1784-08-10 Röksberg, † 1849-10-21 i Jönköping. Gift 1809-09-08 på överstebostället Granbäck i Bankeryds socken, Jönköpings län med hovjägmästaren Gustaf Henrik Silfverhielm, i hans 2:a gifte, född 1774, † 1841.
 • Augusta Carolina Lovisa Johanna Fleetwood, född 1785-08-19 på Röksberg; stiftsjungfru; † 1857-02-26. Gift 1814-05-08 i Jönköping med hovrättsrådet Tor August Odencrantz, i hans 2:a gifte, född 1782, † 1829.
 • Abraham Vilhelm Fleetwood, född 1787-02-24 på Bäckanäs i Bottnaryds socken, Jönköpings län; kadett vid Karlberg 1802-09-28; † där 1806-09-24.
 • Charlotta Ulrika Fleetwood, född 1788-07-30, † 1869-10-29 i Jönköping. Gift 1815-05-08 på Gäddviksholm med överjägmästaren Daniel Kulberg, född 1777-12-16 på Väringsnäs, Nye sn, † 1845-05-29 på Åsens säteri, Sandseryds sn. Paret fick 1 dotter.
 • Carl Johan Fleetwood, född 1789; kapten; † 1857. se Tab 56.
 • Vilhelmina Helena Fleetwood, född 1791-12-06 på Svaneryd, † 1792-04-24.
 • Gustaf Erik Fleetwood, född 1792-12-12, † 1794-07-23 Tolarp
 • Gustaf Erik Christian Fleetwood, född 1795-05-24, † 1797-07-26 på Tolarp.
 • Gustaf Erik Fleetwood, född 1800; kapten; † 1852. se Tab 58.
 • Georg Adolf Fleetwood, född 1804-03-15 på Tolarp, † där s. m.
 • Abraham Georg Fleetwood, född 1806; överste; † 1878. se Tab 60.

Källor

Kyrkböcker; Gustaf Elgenstierna, Den introducerade svenska adelns ättartavlor. 1925-36.