Feif

Från Biografiska anteckningar

TAB 1

Rådmmanen Henrik Feifs namnteckning och sigill, daterat i Stockholm 1735-01-30. Källa: Stockholms rådhusrätt 1:a avdelning F1A:6 s.324, AID: v161550.b3490.s324.
Handlanden Jakob Feifs namnteckning och sigill, daterat i Stockholm 1735-01-30. Källa: Stockholms rådhusrätt 1:a avdelning F1A:6 s.324, AID: v161550.b3490.s324.
Fru Catharina Feifs namnteckning i makens bouppteckning 1738. Källa: Stockholms rådhusrätt 1:a avdelning F1A:122 s.3085, AID: v222441.b13540.s3085.

Alexander Feif, av en ansedd släkt i Skottland och förde i vapnet ett rött lejon, som höll en ros i vardera framtassen. Var handlande i Montrose i Skottland i slutet av 1500-talet. Gift med Joneta Rynd, dotter till William Rynd, till Rynd vid Montrose, som förde tre gyllene musslor på en blå bande i silverfält i vapnet.

Söner:

 • Jakob Feif, bryggarålderman, riksdagsman; † 1658. se Tab 2.
 • David Feif, borgare. se Tab 4.
 • Donat Feif, handlande; † 1652. se Tab 10.

TAB 2

Jakob Feif, (son till Alexander Feif, Tab 1), född i Skottland; fick 1628-07-04 bördsbrevav magistraten i Montrose; var 1629 en av arrendatorerna av utrikes tullen (Kammarkollegiets prot., 1) och framträdde 1631 vid ett riksrådssammanträde som en av direktorerna för det nybildade Skeppskompaniet; bryggarålderman; efter sin förste svärfar borgmästaren Olof Anderssons död köpte Jakob hans malmgård på Södermalm nyåret 1628, utvidgade den 1632, bedrev där sin bryggerihantering, men sålde gården jämte bryggeriutensilierna 1647 till Louis De Geer; var en ansedd affärsman och blev vid 1649 års riksdag insatt, jämte borgmästaren Nils Nilsson och två rådmän, som riksdagsman för Stockholm i borgarståndet; köpte 1655 stenhus vid Österlånggatan; † 1658, begravd samma år 16/3 i Storkyrkoförsamlingen, Stockholm. Gift 1:o 1625-02-27 i Stockholm med jungfrun Karin Olofsdotter, † 1644, dotter till borgmästaren i Stockholm Olof Andersson och hans 1:a hustru Anna Michaelsdotter; 2:o 1646-06-16 med jungfrun Elsa Grundel, men äktenskapet upplöstes 1648 sedan hon 6 månader efter vigseln nedkommit med ett barn som han inte ansåg vara sitt, i hennes 2:a äktenskap (gift 1:o 1634-10-19 i Stockholm med handlanden i Stockholm Conrad Johansson Meurman, † 1645), född 1615, † 1693-04-06 och begravd samma år 1/5 i Storkyrkan, Stockholm, dotter till borgmästaren Jakob Grundell, adlad Grundel och hans 1:a fru Elisabet Depken.

Barn 1:o:

 • Olof Feif, född 1626.
 • Jakob Feif, född 1628.
 • Anders Feif, född 1629.
 • Peter Feif, född 1635; kramhandlare. se Tab 3.
 • Velam Feif, född 1636.
 • Anna Feif, född 1639.

TAB 3

Peter Feif, (son till Jakob Feif, Tab 2), döpt 1635-05-25 i Storkyrkoförsamlingen, Stockholm; kramhandlare i Stockholm. Gift 1661 med jungfrun Maria Hoff, döpt 1643-12-07 i Storkyrkoförsamlingen, Stockholm † 1683, dotter till vinskänken och källarmästaren Casten Hoff och Catharina Becker.

Barn:

 • Casten Feif, adlad och friherre Feif, född 1662; president; † 1739. se friherrliga ätten Feif.
 • Jakob Feif, född 1663; guld­smedslärling 1684, fänrik 1694, kapten vid Tyska livreg. till fot 1699; † antagligen ca 1700. Gift 1698 med jungfrun Helena Perman, i hennes 1:a äktenskap (gift 2:o med överstelöjtnanten och kommendanten Göran Eisenmeuger; 3:o med rådmannen i Halmstad Peter Corall), † 1675, dotter till Tomas Per­man och Margareta Hällberg.
 • Catharina Feif, född 1665, † barn.
 • Peter Feif, född 1667, † barn.
 •  ?David Feif, född 1670, † barn.
 • Peter Feif, adlad Feif, född 1675; amiral; † 1736. se adliga ätten Feif.
 • Anna Maria Feif, född 1678, † 1705 i Stockholm. Gift med hovkällarmästaren i Stockholm Didrik Bahn, född i Holland, † 1747.
 • Catharina Margareta Feif, född 1680, † späd.
 • Johan Feif, adlad Feif, född 1682; kapten; † 1738. se adliga ätten Feif.

TAB 4

David Feif, (son till Alexander Feif, Tab 1), fick burskap i Stockholm 1633; nämns i Kammaren 1635, då han anklagas för att ha låtit kro nan betala sig två gånger för samma sak och dömdes att återbetala; hade 1647 tvist med borgmästare och råd i Stockholm. Överståthållaren, riksrådet Knut Posse, uttalade samma år 26/11, att han aldrig hört ”värre och oförskämdare man”. Vid sammanträdet samma år 10/12 frå­gade drottning Kristina, ”vad skall man göra med Veifen”. Rådsprotokollen visar, att diskussionen blev långdragen med stundtals häftiga meningsbrytningar; sattes i fängelse (avhandlat i rådet sista gången 1648-04-24). Gift med N.N.

Söner:

 • Henrik Feif, född 1635; guldsmedsålderman; † 1694. se Tab 5.
 • David Feif, född 1644; handlande, brukspatron; † 1695. se Tab 8.

TAB 5

Henrik Feif, (son till David Feif, Tab 4), född 1635; utskrevs ur guldsmedsläran 1659; guldsmedsmästare 1666; guldsmedsålderman 1683-11-28; hade guldsmedsbutik vid dåvarande Norrmalmstorg (nuvarande Gustav Adolfs torg) vid hörnet av Regeringsgatan (källa: Hallendorff s.49); † 1694-05 i Stockholm (som för 2½ år sedan är genom döden afleden, källa: Stockholms rådhusrätt 1:a avdelning F1A:53 s.868, AID: v222337.b8900.s868). Bouppteckning 1696-11-26 med 34626 daler kopparmynt i behållning (källa: Stockholms rådhusrätt 1:a avdelning F1A:53 s.868, AID: v222337.b8900.s868). Ägde stenhus på Norrmalm värt 14000 daler kopparmynt; ett mindre stenhus på Badstugatan värt 2000 daler kopparmynt samt en gård på Bagargatan värd 600 daler kopparmynt. Gift med jungfrun Anna Salomonsdotter

Barn:

 • Salomon Feif, guldsmed; † 1724. se Tab 6.
 • Elisabet Feif, född 1676, † 1747. Gift 1696 med guldsmedsåldermannen och tf riksvärdien Johan Wilhelm Helleday, född 1670 i Stockholm, † 1711-11-10 i Stockholm. Paret fick 8 barn.
 • Henrik Feif, född 1683; rådman; † 1755. se Tab 7.

TAB 7

Henrik Feif, (son till Henrik Feif, Tab 5), född 1683-09-25; primariekämnär i Stockholm 1720; andre dödsbonotarie 1705-05-17; notarie i justitiekollegium 1711; primariekämnär vid stadens kämnärsrätt 1720; fullmakt som rådman 1727-04-27 efter Schening; avsked "på grund af tilltagande ålder och försvagad helsa" 1753-04-18; † 1755-09-25 i Stockholm, begravd i Jakobs kyrka (källa: Stockholms rådhusrätt 1:a avdelning F1A:162 s.1236, AID: v222511.b5720.s1236). Bouppteckning 1755-11-25 med 15315 daler kopparmynt i behållning (källa: Stockholms rådhusrätt 1:a avdelning F1A:162 s.1236, AID: v222511.b5720.s1236). Ägde gård och tomt på ladugårdslandet i hörnet Riddar- och Skeppargatorna värd 8000 daler kopparmynt. Gift 1707 med jungfrun Catharina Hylthén, född 1685, † 1754-06-14 i Stockholm (källa: Stockholms rådhusrätt 1:a avdelning F1A:162 s.1236, AID: v222511.b5720.s1236), dotter till extra ordinarie assessorn i Svea hovrätt Lars Andersson Hylthén och hans 2:a fru Jakobina Daurer.

Barn:

 • Anna Jakobina Feif, född 1708, † 1765 i Storkyrkoförsamlingen, Stockholm. Gift 1731-04-08 i Hedvig Eleonora kyrka med rådmannen Julius Fredrik Ziervogel, född 1698 i Stockholm, † 1769 i Jakobs församling, Stockholm.
 • Carl Henrik Feif, född 1713-05-17 i Stockholm; notarie i kämnärsrätten; † ogift och barnlös 1754-07-29 i Stockholm (källa: Stockholms rådhusrätt 1:a avdelning F1A:162 s.1236, AID: v222511.b5720.s1236).
 • Catharina Regina Feif, † barnlös 1774-08-06 på Vallby, Håbo-Tibble socken, Stockholms län. Gift 1759-12-16 med majoren, RSO Jakob von Bromell, i hans 1:a äktenskap, född 1718-09-17, † 1791-05-20 på Vallby, Håbo-Tibble socken, Stockholms län, och med honom utgick den adliga ätten.
 • Samuel Feif, född 1723 i Stockholm; överjägmästare i Nyköpings län; † ogift och barnlös 1798-01-21 i Nyköping, Södermanlands län.

TAB 8

David Feif, (son till David Feif, Tab 4), född 1644, döpt 5/6 i Storkyrkoförsamlingen, Stockholm; handlande, brukspatron; † 1695-05-13 på Söderby järnbruk, Fellingsbro socken, Örebro län (källa: Stockholms rådhusrätt 1:a avdelning F1A:52 s.844, AID: v222336.b8720.s844). Bouppteckning i Stockholm 1695-12-11 med 20531 daler kopparmynt i tillgångar, 102 daler kopparmynt i skulder och 20423 daler kopparmynt i behållning (källa: Stockholms rådhusrätt 1:a avdelning F1A:52 s.844, AID: v222336.b8720.s844). Ägde stenhus i Johannes gränd vid Österlånggatan, på fri och egen grund, värt 16000 daler kopparmynt; en väderkvarn och en förfallen mjölnargård vid Bastugatan på Södermalm i Maria Magdalena församling, värt 4000 daler kopparmynt; ägde Söderby järnbruk och Vesslingeholms bruks- och lantegendomar; 3/7-delar i en grav i Storkyrkan intill Salvigränd med nr 223; 1/3-del i en grav i Maria Magdalena kyrka vid predikstolen. Gift 1:o 1673-12-09 i Storkyrkan, Stockholm med jungfrun Anna Cleophas, född 1657 döpt 14/4 i Storkyrkoförsamlingen, Stockholm, † 1692 på Söderby järnbruk, Fellingsbro socken, Örebro län, begravd 3/4, dotter till handlanden Antoni Cleophas och Ingrid Trotzig; 2:o med jungfrun Clara Salomonsdotter

Barn 1:o:

 • Catharina Feif, född 1676, † 1748-03-22 i Stockholm. Gift 1696-05-17 i Fellingsbro kyrka (källa: Fellingsbro C:2 s.109, AID: v53030.b56.s109) med handlanden, brukspatronen och kyrkorådet Anders Holsten, † 1738-11-08 på Österlånggatan nr 130, Stockholm (källa: Storkyrkoförsamlingen FIa:1 s.119, AID: v90745.b64.s119; Stockholms rådhusrätt 1:a avdelning F1A:122 s.3079, AID: v222441.b13480.s3079). Paret fick 5 barn.
 • Jakob Feif, född 1679, handlande, riksdagsman; † 1736. se Tab 9.
 • Abraham Feif, född 1681, döpt 10/2 i Storkyrkoförsamlingen, Stockholm.
 • Anna Feif, född 1682, döpt /8 i Storkyrkoförsamlingen, Stockholm, † 1721. Gemensam bouppteckning med maken 1721-05-08. Gift 1697-06-20 i Fellingsbro kyrka med brukspatronen Bengt Larsson Svedmark, † 1721. Paret fick 1 son som adlades Svedenheim.
 • Ingrid Feif, född 1683, döpt i Storkyrkoförsamlingen, Stockholm, † 1707, begravd 27/9 i Storkyrkoförsamlingen, Stockholm.
 • David Feif, född 1687-11-27 i Storkyrkoföramlingen, Stockholm, † 1706 på Söderby järnbruk, Fellingsbro socken, Örebro län, begravd 21/12.
 • Cecilia Feif, född 1688, döpt 6/12 i Storkyrkoförsamlingen, Stockholm, † 1711-05-08 i Maria Magdalena församling, Stockholm (källa: Stockholms rådhusrätt 1:a avdelning F1A:2 s.704d, AID: v222383.b7280.s704d). Bouppteckning 1715-11-21 med 61911 daler kopparmynt i tillgångar, 1311 daler kopparmynt i skulder och 60600 daler kopparmynt i behållning (källa: Stockholms rådhusrätt 1:a avdelning F1A:2 s.704d, AID: v222383.b7280.s704d). I hennes bouppteckning upptogs ett stenhus på Södermalm, på fri och egen grund, som köptes in för 12300 daler kopparmynt, renoverades för 5700 daler kopparmynt och var värt 18000 daler kopparmynt; 1/5-del i stenhuset i Johannes gränd 3200 daler kopparmynt; 1/5-del i väderkvarnen på Södermalm 800 daler kopparmynt; 1/5-del i järnbruket i Fellingsbro samt en gård i Arboga 7120 daler kopparmynt; en grav på Maria Magdalena kyrkogård; stångjärn värt 3265 daler kopparmynt; skeppsparter 3506 daler kopparmynt; utlåningar 9503 daler kopparmynt. Gift 1708 i Storkyrkan, Stockholm med handlanden och skeppsredaren Olof Apelberg. Paret fick 1 dotter, som efterlämnade talrika ättlingar.
 • Adam Feif, född 1690, döpt 15/3 i Storkyrkoförsamlingen, Stockholm.

TAB 9

Jakob Feif, (son till David Feif, Tab 8), född 1679; burskap som handlande 1707-10-17; riksdagsman i borgarståndet 1726-27 där han satt han i ekonomi- och kommersedeputationen; tillhörde de högst beskattade bland de vanliga handlandena; ledamot av växelkontoret; † 1736-03-20 i Stockholm (källa: Stockholms rådhusrätt 1:a avdelning F1A:6 s.309, AID: v161550.b3340.s309). Bouppteckning 1736-05-27 med ofantliga 692209 daler kopparmynt i behållning (källa: Stockholms rådhusrätt 1:a avdelning F1A:6 s.309, AID: v161550.b3340.s309). Ägde stenhus vid Järntorget, på fri och egen grund, värt 50000 daler kopparmynt; två sammanbyggda stenbodar vid Södermalmstorg och Östra Kyrkogatan, på fri och egen grund, tillsammans värda 18000 daler kopparmynt; två ofria tomter på Södermalm i Katarina församling, av vilka den ena var bebyggd med ett stort vagnslider av trä vid Stadsgårdsgatan, medan den andra bestod av en gammal åbyggnad samt ett trähus med två brännvinspannor värda 2000 daler kopparmynt; skattegården Håttvik i Järfälla socken 3000 daler kopparmynt, och med guld, silver, juveler inräknat totalt 12000 daler kopparmynt. Gift med jungfrun Eva Insenstierna, född 1696, † 1767-05-13 i Stockholm, dotter till kommissarien i kommerskollegium Henrik Insen, adlad Insenstierna och hans 2:a fru Eva Hök.

Barn:

 • Anna Eva Feif, född 1722-02-20 i Stockholm, † 1742-05-28 (barnsäng). Gift 1740-01-17 i Stockholm med hovjunkaren Axel Drakenhielm, född 1711-09-11 på Malma, Öster Malma socken, † där 1743-12-07, begravd i Ludgo kyrka. Paret fick 2 söner, varav äldste sonen efterlämnat talrika ättlingar.
 • Inga Feif, född 1725 i Stockholm, † där 1770-02-19. Gift 1:o 1743-05-12 i Storkyrkan med kammarherren och överceremonimästaren Johan Bergenstierna, med vilken hon fick 3 barn, född 1709-11-06, † 1761-02-28 i Stockholm; 2:o 1764-07-05 med kaptenen vid Västmanlands regemente Georg Elias von Heijne, i hans 2:a äktenskap, född 1717-05-02, † 1777-11-14 på Salta.
 • Jakob Feif, född 1730 i Stockholm; livdrant; † ogift och barnlös 1757.
 • Ulrika Feif, född 1732 i Stockholm, † 1753-09-12 i Hedesunda socken, Gävleborgs län. Gift 1747-01-27 med både sin kusin och syssling Fredrik Ulrik Insenstierna, i hans 1:a äktenskap (gift 2:o 1754-11-19 i Stockholm med Sofia Charlotta Kjerrman, adlad Kjerrmansköld, född 1731-08-10, † 1782-02-18 i Stockholm, dotter till handelsborgmästaren i Stockholm Gustaf Kjerrman och hans 1:a hustru Anna Margareta Giöding), född 1723-12-21, † 1768-11-12 i Stockholm. Paret fick 7 gemensamma barn, men alla dog unga.

TAB 10

Donat Feif, (son till Alexander Feif, Tab 1), handlande; † 1652-10-19 i Stockholm. Gift 1:o 1630-01-30 i Storkyrkan, Stockholm med jungfrun Karin Börjesdotter, i hennes 2:a äktenskap; 2:o 1645-03-02 i Storkyrkan, Stockholm med jungfrun Sara Andersdotter, i hennes 1:a äktenskap (gift 2:o med extra ordinarie rådmannen i Stockholm Alexander Petré, † 1673-12-05 i Stockholm).

Söner 1:o:

 • Jakob Feif, född 1632, † barn.
 • Henrik Feif, född 1634, † barn.
 • Hans Feif, född 1636; handlande i Holstein och därefter i Danzig.
 • Alexander Feif, född 1638.

Barn 2:o:

 • Kerstin Feif, född 1647, † 1681. Gift 1677-07-31 med kyrkoherden i Almunge pastorat Andras Jonea Luderhoff, i hans 2:a äktenskap, † 1695 i Almunge socken, Uppsala län.
 • Donat Feif, född 1648; guldsmedsålderman; † 1709. se Tab 11.
 • Carl Feif, född 1649; rådman; † 1720. se Tab 13.
 • Jakob Feif, född 1651; handlande; var 1675 i England.

TAB 11

Donat Feif, (son till Donat Feif, Tab 10), född 1648, döpt 15/5 i Storkyrkoförsamlingen, Stockholm (källa: Storkyrkoförsamlingen CIa1:3 s.89, AID: v90666.b49.s89); kom 1661 i lära hos Raimund Faltz i Stockholm; gesäll 1670; var utrikes i 11 år, anmälde sig vid Stockholms guldsmedsämbete 1681 och blev mästare 1682; ålderman 1698 och burskap 26/5 samma år; var en av dem som figurerade som vittnen på 1690-talet i processen om det stora juvelsveket i Riksbanken; Riksbankens värdie; † 1709 i Stockholm, själaringning 23/6 i Storkyrkan (källa: Stockholms rådhusrätt 1:a avdelning F1A:80 s.197, AID: v222380.b2110.s197). Bouppteckning 1714-09-23 med 43560 daler kopparmynt i behållning (källa: Stockholms rådhusrätt 1:a avdelning F1A:80 s.197, AID: v222380.b2110.s197). Ägde stenhus i hörnet av Salvi gränd och Norrbro som han köpte 1690, värt 12000 daler kopparmynt; trädgård på Norrmalm 3000 daler kopparmynt. I bouppteckningen upptogs en lång rad juveler, pärlor, guld, medaljer, förgyllt & oförgyllt silver. Gift 1682 med jungfrun Maria Insen, † 1726-06-23 (källa: Stockholms rådhusrätt 1:a avdelning F1A:98 s.700, AID: v222408.b7150.s700); bouppteckning 1727-08-28 med 10163 daler kopparmynt i behållning (källa: Stockholms rådhusrätt 1:a avdelning F1A:98 s.700, AID: v222408.b7150.s700); dotter till handlanden Henrik Insen och Catharina Rossio.

Barn:

 • Catharina Feif, född 1684, † 1750. Gift 1700 med guldsmeden och kunglige guardiern Michael Pohl.
 • Donat Feif, adlad Adlerstolpe, född 1685; riddarhuskamrerare; † 1729. se adliga ätten Adlerstolpe.
 • Johan Ludvig Feif, född 1686, † 1709 i Rom, Italien.
 • Maria Feif, född 1688. Gift 1713 med guldsmeden och inspektorn över mått, mål och vikt Johan Jöransson Holm. Paret fick 2 döttrar.
 • Christina Feif, född 1690, † 1754-02-20. Gift 1710-01-20 i Stockholm med överstelöjtnanten vid Västerbottens infanteriregemente Gustaf Herman von Bröijer, född 1686, † 1726. Paret fick 1 son.
 • Jakob Donatsson Feif, född 1691; handlande; † 1738. se Tab 12.
 • Hans Feif, född 1692, † 1710.
 • Christoffer Feif, adlad Ehrensparre, född 1694; överstelöjtnant, RSO; † 1767. se adliga ätten Ehrensparre.
 • Eva Feif, född 1695, † ogift och barnlös 1754. Förlovad med Georg Bock, adlad von Bocken, född 1688, † 1746.
 • Sara Feif, född 1697, † ogift och barnlös 1762 i Kalmar, Kalmar län.
 • Abraham Feif, född 1698 i Storkyrkoförsamlingen, döpt 21/4; löjtnant vid Västerbottens regemente 1739; kapten.
 • Juliana Feif, född 1699, † 1732-06-08 i Helsingfors, Finland (barnsäng). Gift 1719 med kyrkoherden och prosten i Tenala pastorat Joakim von Glan, född 1696-04-14 i Stockholm, † 1778-08-14 i Tenala socken, Finland. Paret fick 9 gemensamma barn.
 • Anna Elisabet Feif, född 1701.
 • Isak Feif, född 1702; löjtnant i fransk tjänst; † 1738 då han stupade vid Philipsburg.
 • Adam Feif, född 1704, † före 1709.
 • Ulrika Feif, född 1706, † 1760. Gift 1745 med kryddkramhandlaren Erik Magnus Hielman, i hans 2:a äktenskap (gift 1:o med jungfrun Barbro Ulenia, † 1744), † 1760-08-26.

TAB 12

Jakob Donatsson Feif, (son till Donat Feif, Tab 11), född 1691 i Stockholm, döpt 19/7 (källa: Storkyrkoförsamlingen CIa1:5 s.48, AID: v90668.b30.s48); handlande; † 1738-09-30 i Stockholm (källa: Stockholms rådhusrätt 1:a avdelning F1A:121 s.483, AID: v222438.b4930.s483). Bouppteckning 1739-02-22 med 26301 daler kopparmynt i tillgångar och 20820 daler kopparmynt i skulder (källa: Stockholms rådhusrätt 1:a avdelning F1A:121 s.483, AID: v222438.b4930.s483). Ärvde stenhuset vid hörnet av Norrbro och Salvi gränd nr 162 värt 16000 daler kopparmynt. Gift med jungfrun Anna Gärn, född 1705 i Stockholm, † 1770-01-09 i Storkyrkoförsamlingen, Stockholm (66 år, 3 månader gammal), dotter till bryggaren Wilhelm Gärn och Christina Kiempe.

Son:

 • Abraham Feif, född 1737; kramhandlare.

TAB 13

Carl Feif, (son till Donat Feif, Tab 10), född 1649 i Storkyrkoförsamlingen, Stockholm; notarie i politiekollegium 1677; extra ordinarie rådman i Stockholm 1683-10-26 och ordinarie rådman 1693-05-15; fullmäktig i borgarståndet för Stockholm vid utskottsmötet 1710; † 1720-07. Gift 1:o 1677-04-18 med jungfrun Elisabet Ramp, † 1678-04-05 i Stockholm; 2:o 1679 med jungfrun Anna Warenberg, dotter till riksguardien Johan Warenberg

Dotter 1:o:

 • Maria Elisabet Feif, född 1678-04-03 i Stockholm, † 1720-02-02. Gift med kämnären Lars Bubb, † 1710-10.

Barn 2:o:

 • Anna Maria Feif, född 1679 i Stockholm, † 1759. Gift 1699 med landskamreraren i Örebro Jakob Bohm, född 1667, † 1739-12-10.
 • Carl Feif, född 1680, † 1695.
 • Jakob Feif, född 1683; ryttmästare; † 1740. se Tab 14.
 • Sara Feif, född 1691, † 1763-08-18 i ett kloster i Österrike. Gift 1:o med kaptenen Erik Petré, † 1713; 2:o med översten, riksfriherre Josua Conrad Nieroth, med vilken hon hade barn, † 1741 i Wien, Österrike.

TAB 14

Jakob Feif, (son till Carl Feif, Tab 13), född 1683-07 i Stockholm; ryttmästare; † 1740-04-12 i Stockholm, begravd 14/4 i Jakobs församling (källa: Stockholms rådhusrätt 1:a avdelning F1A:123 s.763, AID: v222443.b8820.s763). Bouppteckning 1740-05-19 med 1710 daler kopparmynt i tillgångar och 5479 daler kopparmynt i skulder (källa: Stockholms rådhusrätt 1:a avdelning F1A:123 s.763, AID: v222443.b8820.s763). Gift med jungfrun Elisabet Höijer.

Döttrar:

 • Anna Maria Feif, född 1731 i Stockholm, † barnlös 1762-06-25 (källa: Nedre Borgrätten F6:10 s.416, AID: v433437.b3910.s416). Gift med hovmusikanten Jakob Laun.
 • Margareta Charlotta Feif, född 1736 i Stockholm, † ung.

Källor

Kyrkböcker; bouppteckningar; Gustaf Elgenstierna, Den introducerade svenska adelns ättartavlor. 1925-36. Forskare: Mattias Loman