Falck från Sjögestad

Från Biografiska anteckningar

TAB 1

Peter Andersson Falck, kom i tjänst vid Östgöta kavallerireg:te 1621; löjtnant på rekommendation av Lars Kagg vid Börje Börjessons kompani 1641; löjtnant vid Paul Ståles kompani 1642; löjtnant vid Ludvig de Davanes kompani 1643-44; kapten 1644-45; reformerad 1646; gjorde tjänst som kompanichef 1647-49; regementskvartermästare 1650-56; kapten och chef för ett nyuppsatt kompani 1656-58; befälhavare för ett kompani f d östgötaknektar 1658; 1648 fick han i donation Tollstad i Sjögestads sn; han skänkte ett altarkläde av svart sammet till Sjögestads kyrka; † före 1675.

Barn:

 • Gustaf Falck, född 1638; kapten; † 1712. se Tab 2.

TAB 2

Gustaf Falck, (son till Peter Andersson Falck, Tab 1), född 1638; förare vid Östgöta kavallerireg:te 1670; sergeant; avsked; fänrik vid Evert Duwalls kompani 1674-07-18; löjtnant vid Fredrik Leijonburgs kompani 1677; avsked 1699; åter i tjänst som kapten 1709; avsked 1710; svårt sårad under Stettins belägring 1677; † 1712-04-12 på Stora Tollstad, Sjögestads socken, Östergötlands län. Gift 1:o med jungfrun Maria Holmberg, † 1695 på Stora Tollstad, Sjögestads socken, Östergötlands län, begravd 11/10; 2:o med jungfrun Märta Drake af Hagelsrum, född 1670, † 1743-01-19 på Holma, Torpa sn, dotter till majoren vid Östgöta kavallerireg:te Magnus Drake af Hagelsrum och hans 3:e fru Christina Kagg.

Söner 1:o:

 • Carl Gustaf Falck, född 1672 i Sjögestads socken, Östergötlands län.
 • Per Falck, född 1680; postmästare; † 1748. se Tab 3.
 • Gustaf Falck, född 1687; löjtnant; † 1725. se Tab 8.

TAB 3

Per Falck, (son till Gustaf Falck, Tab 2), född 1680 i Sjögestads socken, Östergötlands län; postmästare i Örebro 1717 och i Mariestad 1719; † 1748-03 i Mariestad. Gift 1:o med jungfrun Sofia Hammarin, † 1729; 3:o med Margareta Trana

Barn 1:o:

 • Johan Falck, född 1719; postmästare, vice borgmästare; † 1799. se Tab 4.
 • Anna Sofia Falck, född 1720.
 • Erik Isak Falck, född 1729 i Örebro, Örebro län.
 • Christina Elisabet Falck, född 1736-12-27 i Mariestad, † 1815-06-20 på Mickelstorp. Gift 1764-11-10 på Lilla Hamrum, Korsberga socken, Skaraborgs län med kaptenen vid Skaraborgs regemente Carl Georg Hård af Segerstad, född 1733 i Acklinga socken, Skaraborgs län, döpt 29/12, † 1807-09-09 på Mickelstorp. Paret fick 4 barn.

Son 3:e:

 • Lars Falck, född 1737; handlande, brukspatron; † 1788. se Tab .

TAB 4

Johan Falck, (son till Per Falck, Tab 3), född 1719; postmästare i Mariestad; vice borgmästare där; † 1799. Gift 1:o 1750-04-27 i Mariestad med jungfrun Anna Fredrika Billinggren, född 1725-02-17 i Skövde, Skaraborgs län, dotter till rådmannen och borgmästaren i Skövde Peter Billinggren och hans 2:a fru Elisabet Billmark.

Barn:

 • Pehr Falck, född 1751; grosshandlare; † 1814. se Tab 5.
 • Knut Falck, född 1753; direktör; † 1824. se Tab .
 • Johan Samuel Falck, född 1758 i Mariestad, Skaraborgs län, † där 1786-01-30.
 • Elisabet Sofia Falck, född 1758 i Mariestad, Skaraborgs län, † ung.
 • Anders Falck, född 1762 i Mariestad, Skaraborgs län, † ung.
 • Margareta Fredrika Falck, född 1766 i Mariestad, Skaraborgs län, † ung.

TAB 5

Pehr Falck, (son till Johan Falck, Tab 4), född 1751-02-22 i Mariestad, Skaraborgs län; var en tid förvaltare hos farbrodern på Forsby bruk i Finland; fick burskap som grosshandlare i Stockholm 1787-10-09 och grundade firman Pehr Falck & Co där han blev direktör; † 1814-10-12 i Klara församling Stockholm (63 år gammal, källa: Stockholms rådhusrätt 1:a avdelning F1A:401 s.88, AID: v223040.b5320.s88). Bouppteckning 1816-06-06 med 67322 riksdaler banco i tillgångar respektive 65420 riksdaler banco i skulder, med en behållning på 1901 riksdaler banco (källa: Stockholms rådhusrätt 1:a avdelning F1A:401 s.88, AID: v223040.b5320.s88). Ägde en egendom på Nya Kungsholmsbrogatan i kvarteret Loen nr 10, värderad till 20000 riksdaler banco; egendomen Sillhovet nr 1,2 3,4 på Blasieholmen värd 42000 riksdaler banco. I båda dessa egendomar hade han inteckningar, 11000 riksdaler banco i kvarteret Loen respektive 65000 i kvarteret Sillhovet. Gift 1781-04-05 i Klara kyrka, Stockholm (källa: Klara EI:3 s.83, AID: v87374.b45.s83) med jungfrun Hedvig Magdalena Berg, född 1764, † 1828-01-12 (63 år gammal, källa: Stockholms rådhusrätt 1:a avdelning F1A:453 s.198, AID: v223092.b2090.s198); bouppteckning 1828-02-29 (källa: Stockholms rådhusrätt 1:a avdelning F1A:453 s.198, AID: v223092.b2090.s198); dotter till kryddkrämaren Anders Lorensson Berg och Margareta Christina Brase.

Barn:

 • Per Gustaf Falck, född 1782; grosshandlare; † 1849. se Tab 6.
 • Margareta Christina Falck, född 1786-04-12 i Stockholm, † där 1854-05-01. Gift 1810-04-05 med överstelöjtnanten vid lätta livdragonregementet, statsrådet, presidenten i bergskollegium, ordföranden i Göta kanaldirektionen, RSO, KNO, friherre Carl Johan af Nordin, född 1785-08-06 på Forsbacka bruk, † 1850-06-08 på Forsbacka. Paret fick 4 barn.
 • Sofia Magdalena Falck, född 1787-08-08 i Stockholm (källa: Stockholms rådhusrätt 1:a avdelning F1A:401 s.5330, AID: v223040.b5330); myndigförklarad.

TAB 6

Per Gustaf Falck, (son till Pehr Falck, Tab 5), född 1782 i Stockholm; fick burskap som grosshandlare 1808-03-22 i Stockholm och övertog vid faderns död 1814 dennes handelsrörelse; † 1849-09-14. Det ekonomiska bakslaget för familjen efter Göteborgsdiskontens fall 1817 träffade Per Gustaf. Han krävdes av Riksgäldskontoret på ett mycket högt belopp och försattes i konkurs 1818; slutdomen i den invecklade konkursaffären föll först 1827. Efter att ha hämtat sig fick han utstå en ny konkurs 1834, som bröt ner hans krafter. Gift med jungfrun Maria Carolina Nauclér, i hennes 1:a äktenskap (gift 2:o med kyrkoherden Enok von Mellen, född 1785-05-04 i Locknevi socken, Kalmar län (källa: Västerlösa AI:9 s.188, AID: v27179.b103.s188)), född 1786-09-02 i Stockholm (källa: Västerlösa AI:9 s.188, AID: v27179.b103.s188), † 1830, dotter till skeppsklareraren Eggert Nauclér och Carolina Christina Frisk.

Barn:

 • Charlotta Margareta Falck, född 1815-03-26 i Storkyrkoförsamlingen, Stockholm, döpt 8/4 (källa: Storkyrkoförsamlingen CIa1:15 s.11, AID: v90678a.b100.s11; Västerlösa AI:9 s.188, AID: v27179.b103.s188). Gift 1836-08-07 med Nils Gustaf Örbom. Paret fick flera barn.
 • Per Eggert Viktor Falck, född 1822. se Tab 7.

TAB 8

Gustaf Falck, (son till Gustaf Falck, Tab 2), född 1687-11 i Sjögestads socken, Östergötlands län; löjtnant vid Östgöta infanteriregemente; † 1725 på Stora Tollstad, Sjögestads socken, Östergötlands län, begravd 27/12. Gift 1713-03-29 i Sjögestads socken med jungfrun Dorothea Margareta Utter, född 1679, † 1750-10-17 på Skärsjö, Tryserums socken, Östergötlands län, dotter till majoren Peter Utter och Sidonia Lillie af Aspenäs.

Söner:

 • Carl Gustaf Falck, † ogift och barnlös.
 • Per Gabriel Falck, född 1719; ryttmästare; † 1767. se Tab 9.
 • Fredrik Adolf Falck, född 1722; assessor, godsägare; † 1805. se Tab 10.

TAB 9

Per Gabriel Falck, (son till Gustaf Falck, Tab 8), född 1719-03-22 i Sjögestads sn; ryttmästare; RSO; † 1769. Gift 1:o 1746-09-09 på Marsäter, Gryts sn (källa: Genline ID 292.32.64500) med friherrinnan Hedvig Maria Rehbinder, född 1723-06-29 på Marsäter, Gryts sn, † 1757-12-16 på Anderstorp, Östra Eneby sn (källa: Genline ID 434.24.41100), dotter till löjtnanten vid Jönköpings regemente, friherre Reinhold Fromhold Rehbinder och Maria Margareta Christina Rehbinder; 2:o 1760-06-17 på Sundby med Eva Lovisa Ekestubbe, i hennes 1:a äktenskap, född 1732-11-30 i Huddinge socken, Stockholms län, † 1810-05-02 i Stockholm, Stockholms län, dotter till kommendören Ernst Johan Ekestubbe och Christina Anna Catharina Bogeman.

Barn 1:o:

 • Reinhold Fromhold Falck, född 1747 på Skårsjö, Tryserums socken, Östergötlands län, † barn.
 • Hedvig Margareta Falck, född 1748-12-27 på Skårsjö, Tryserums socken, Östergötlands län; mademoiselle; vistades en tid hos sin syster och svåger i Nyköping (källa: Nyköpings Sankt Nicolai AIa:4a s.170, AID: v60074.b173.s170); † ogift och barnlös 1829-03-13 i Stockholm (framlefvde de senare åren under sjuklighet och så djupt fattigdoms tillstånd att de henne påförde contributioner, ehuru obetydlige, ändok ärligen måst afskrifvas i brist på enskilte tillgångar, hvilken hvist jämväl föranledt at hennes lifsuppehälle, under flere år, helt och hållit berodt uppå andras välgörenhet, 81 år gammal, källa: Stockholms rådhusrätt 1:a avdelning F1A:456 s.1243, AID: v223095.b12930.s1243). Bouppteckning 1829-06-05 (källa: Stockholms rådhusrätt 1:a avdelning F1A:456 s.1243, AID: v223095.b12930.s1243).
 • Christina Eleonora Falck, född 1750-10-13 på Skårsjö, Tryserums socken, Östergötlands län. Gift med kyrkoherden i Nyköping, kontraktsprosten, magister Johan Peter Dahlberg, i hans 1:a äktenskap, född 1750 i Stockholm (källa: Nyköpings Sankt Nicolai AIa:4a s.170, AID: v60074.b173.s170), † 1815 i Nyköpings Sankt Nicolai församling, Södermanlands län. Paret fick 6 barn.
 • Christina Charlotta Falck
 • Carl Fredrik Benjamin Falck, född 1758-12-16 i Kvillinge socken, Östergötlands län; kadett på ett fartyg till Ostindien i Ostindiska Kompaniet tjänst 1776; fänrik vid Arméns flotta 1780; lärstyrman 1786; ; löjtnant 1789; † 1793-06-24 i Göteborg. Deltog i finska kriget och fick utmärkelse för tapperhet vid Svensksund 1789.

Barn 2:o:

 • Johan Ludvig Falck, född 1761; ryttmästare; † ogift och barnlös 1811 i Stockholm (källa: Stockholms rådhusrätt 1:a avdelning BouReg:5 s.21580, AID: v494258.b21580).
 • Elisabet Christina Falck, född 1764 (källa: Genline ID 326.3.69300).
 • Sofia Lovisa Falck, född 1777 (åu); bosatt i nr 5-6 i kvarteret Stuven större vid Tullportsgatan, Södermalm, Stockholm; † ogift och barnlös 1838-01-15 i Stockholm (den sista av den här släktgrenen, 61 år gammal, källa: Stockholms rådhusrätt 1:a avdelning F1A:495 s.182, AID: v223166.b1930.s182). Bouppteckning 1838-02-15 (61 år gammal, källa: Stockholms rådhusrätt 1:a avdelning F1A:495 s.182, AID: v223166.b1930.s182).

TAB 10

Fredrik Adolf Falck, (son till Gustaf Falck, Tab 8), född 1722-01-01 i Sjögestads socken, Östergötlands län (källa: Genline ID 411.8.13000); auskultant i Svea hovrätt 1748; i Göta hovrätt s å; sekreterare hos generalen, greve Horn på Tuna; vice häradshövding 1755; assessors titel 1770; godsägare på Loddby i Kvillinge socken 1767, på Bosgård i Drothem omkring 1783, därefter bosatt på Högby Storgård i Vreta Klosters socken, Östergötlands län; † där 1805-12-15, begravd 29/12 (var en religiös och i många saker kunnig man, ägde goda både kroppsliga och själs förmögenheter ännu på sena ålderdomen, andtäppa 83 år gammal, källa: Genline ID 411.36.45700). Bouppteckning 1806-03-14 och följande dagar (källa: Gullbergs häradsrätt FII:9 s.557, AID: v76648.b283.s557). Gift 1771 i Vårdnäs socken, Östergötlands län (källa: Genline ID 411.36.45700) med jungfrun Anna Christina Älf, född 1747-09-27 i Vårdnäs socken, Östergötlands län (källa: Genline ID 411.8.13000), † 1829 i Linköping, Östergötlands län, dotter till kyrkoherden i Vårdnäs pastorat Edmund Älf och Anna Catharina Blom.

Barn:

 • Anna Eleonora Falck, född 1771 på Loddby, Kvillinge socken, Östergötlands län (källa: Genline ID 326.3.69300); invaldes i Musikaliska Akademien 1794; sångsolist i sällskapet Musikaliska inrättningen i Norrköping, som inrättades av hennes man 1797; † 1854 i Norrköping, Östergötlands län. Gift med ryttmästaren vid Drabanterna Georg Henrik König, född 1763-10-24, † 1839-12-22 i Linköping, Östergötlands län. Paret fick 3 döttrar.
 • Fredrika Sofia Falck, född 1773 på Loddby, Kvillinge socken, Östergötlands län (källa: Genline ID 326.3.69300), † barn.
 • Edmund Fredrik Falck, född 1779 på Krusenhofs Rusthåll, Kvillinge socken, Östergötlands län (källa: Genline ID 326.3.69300), † barn.
 • Hedvig Christina Amalia Falck, född 1781-08-01 på Krusenhofs Rusthåll, Kvillinge sn, döpt 2/8. Gift 1808-05-15 på Högby Storgård, Vreta Kloster socken, Östergötlands län (källa: Genline ID 411.33.99200) med kyrkoherden i Rumskulla pastorat Carl Johan Dusén, född 1772-05-15 på Sjösbo, Rumskulla socken, Kalmar län, † 1848. Paret fick 6 barn.

Källor

Gustaf Elgenstierna, Den introducerade svenska adelns ättartavlor. 1925-36; Kyrkböcker. Forskare: Mattias Loman