Engel

Från Biografiska anteckningar

TAB 1

Hans Engel, född 167(9); sämskmakare i Umeå; † 1729 i Umeå (begrofs konsterfarne sämskmakare mäster Hans Ängel barnfödder i Stockholm om sina femtio år). Gift 1:o med jungfrun Ulrika Catharina Clerck, född 1682 på Vretaberg, döpt 15/4, † 171(6), dotter till lagmannen Wilhelm Clerck och Christina Rosenheim; 2:o 1717 i Stockholm med jungfrun Margareta Swart, i hennes 1:a äktenskap (gift 2:o med drabanten Olof Hafström), född 1692, † 1767, dotter till hökaren John Swart och Margareta Rynning.

Son 2:o:

Hans Engel, född 1721; hökare; viktualiehandlare; † 1803-01-14 i Klara församling, Stockholm (83 år gammal, källa: Stockholms rådhusrätt 1:a avdelning (A, AB) F1A:351 (1803) Bild: 3740 Sida: 463, AID: v222989.b3740.s463). Bouppteckning 1803-03-28 med 18 riksdaler banco i behållning (källa: Stockholms rådhusrätt 1:a avdelning (A, AB) F1A:351 (1803) Bild: 3740 Sida: 463, AID: v222989.b3740.s463). Gift med jungfrun Anna Christina Husberg, född 1727, † 1797-12-17 i Klara församling, Stockholm, begravd 22/12 (slag, 71 år gammal, källa: Klara (A, AB) FIa:5 (1790-1810) Bild: 67 Sida: 125, AID: v87408.b67.s125), dotter till slaktaren Petter Husberg och Maria Christina Spångman.

Barn:

 • Gabriel Engel, född 1756; grosshandlare, kontrollör; † 1809. se Tab 2.
 • Abraham Engel, född 1761; viktualiehandlare, RVO; † 1817. se Tab 4.
 • Maria Christina Engel, född 1766-09-17 i Klara församling, Stockholm, döpt 19/9, † 1830-04-11 i Karlshamn, Blekinge län (källa: Karlshamns rådhusrätt och magistrat (K) FIIa:81 (1830-1834) Bild: 1360 Sida: 265, AID: v157039.b1360.s265). Bouppteckning 1830-07-09 med 1005 riksdaler banco i tillgångar och 360 riksdaler banco i skulder (källa: Karlshamns rådhusrätt och magistrat (K) FIIa:81 (1830-1834) Bild: 1360 Sida: 265, AID: v157039.b1360.s265). Gift 1:o 1789-07-26 i Klara kyrka, Stockholm med grosshandlaren Johan Peter Westman, med vilken hon fick 3 barn, född 1760 i Hudiksvall, † 1799-11-02 i Klara församling, Stockholm, begravd 7/11 (lungsot, 39 år gammal); 2:o 1801-11-30 i Klara kyrka, Stockholm med såpafabriköen och brukspatronen Jöns Moberg, med vilken hon fick 2 barn, född 1767, † 1823 i Karlshamn, Blekinge län.

TAB 2

Gabriel Engel, (son till Hans Engel, Tab 1), född 1756; grosshandlare: kontrollör vid Kungliga Djurgårdsvarvet; † 1809-02-21 i Stockholm (53 år gammal, källa: Stockholms rådhusrätt 1:a avdelning (A, AB) F1A:374 (1809) Bild: 10600 Sida: 1034, AID: v223012.b10600.s1034). Bouppteckning 1809-06-13 med nästan inga ägodelar och med en skuld i boet (källa: Stockholms rådhusrätt 1:a avdelning (A, AB) F1A:374 (1809) Bild: 10600 Sida: 1034, AID: v223012.b10600.s1034). Gift med jungfrun Maria Magdalena Westerlund, född 1766-11-21 i Skeppsholms församling, Stockholm, döpt 23/11 (källa: Skeppsholm (A, AB) CI:2 (1723-1786) Bild: 212 Sida: 467, AID: v89891.b212.s467), dotter till inspektorn Arvid Westerlund och Anna Maria Hipping.

Barn:

 • Gabriel Engel, född 1784; kontrollör; † 1820. se Tab 3.
 • Carl Arvid Engel, född 1787-02-04 i Stockholm; underlöjtnant i Arméns Flotta; † ogift och barnlös 1818-04-18 i Stockholm (31 år gammal, källa: Stockholms rådhusrätt 1:a avdelning (A, AB) F1A:408 (1818) Bild: 8800 Sida: 868, AID: v223047.b8800.s868). Bouppteckning 1818-06-19 med 477 riksdaler banco i tillgångar och 605 riksdaler banco i skulder (källa: Stockholms rådhusrätt 1:a avdelning (A, AB) F1A:408 (1818) Bild: 8800 Sida: 868, AID: v223047.b8800.s868).
 • Abraham Engel, född 1803-02-22 i Stockholm; premiärlöjtnant vid Kungliga Flottans konstruktionskorps; † ogift och barnlös 1845-02-12 i Stockholm (41 år, 11 månader, 20 dagar gammal, källa: Stockholms rådhusrätt 1:a avdelning (A, AB) F1A:525 (1845) Bild: 2910 Sida: 64, AID: v223213.b2910.s64). I bouppteckningen fanns 1401 riksdaler banco i behållning.
 • Anna Maria Engel, född 1786-03-02 i Stockholm, † barnlös 1852-03-23 i Norrköping, Östergötlands län (66 år gammal, källa: Norrköpings rådhusrätt och magistrat (E) FIaaa:105 (1852) Bild: 289 Sida: 39, AID: v79352.b289.s39). Bouppteckning 1852-05-10 med 10269 riksdaler banco i behållning (källa: Norrköpings rådhusrätt och magistrat (E) FIaaa:105 (1852) Bild: 289 Sida: 39, AID: v79352.b289.s39). Gift med kanslirådet, riksarkivarien och riksantikvarien Johan Gustaf Liljegren, född 1791, † barnlös 1837-06-02 i Stockholm (46 år gammal, källa: Stockholms rådhusrätt 1:a avdelning (A, AB) F1A:494 (1837) Bild: 1540 Sida: 131, AID: v223162.b1540.s131).
 • Magdalena Charlotta Engel, född 1793-01-01 i Stockholm, † 1821-07-08 i Norrköpings Hedvigs församling Östergötlands län (källa: Norrköpings rådhusrätt och magistrat (E) FIaaa:74 (1821) Bild: 258 Sida: 57, AID: v79318.b258.s57). Bouppteckning 1821-09-21 (källa: Norrköpings rådhusrätt och magistrat (E) FIaaa:74 (1821) Bild: 258 Sida: 57, AID: v79318.b258.s57). Gift med kramhandlaren i Norrköping Magnus Westerholm. Paret fick 1 dotter.

TAB 3

Gabriel Engel, (son till Gabriel Engel, Tab 2), född 1784-12-08 i Stockholm; kontrollör vid Kungliga Djurgårdsvarvet; † 1820-08-26 i Stockholm (35 år gammal, källa: Stockholms rådhusrätt 1:a avdelning (A, AB) F1A:416 (1820) Bild: 7380 Sida: 675, AID: v223055.b7380.s675). Bouppteckning 1820-11-18 med 46 riksdaler banco i behållning (källa: Stockholms rådhusrätt 1:a avdelning (A, AB) F1A:416 (1820) Bild: 7380 Sida: 675, AID: v223055.b7380.s675). Gift med jungfrun Maria Christina Widerholtz, född 1794, † 1856-02-29 i Stockholm (61 år gammal, källa: Stockholms rådhusrätt 1:a avdelning (A, AB) F1A:572 (1856) Bild: 7360 Sida: 146, AID: v223282.b7360.s146); bouppteckning 1856-04-16 (källa: Stockholms rådhusrätt 1:a avdelning (A, AB) F1A:572 (1856) Bild: 7360 Sida: 146, AID: v223282.b7360.s146); dotter till skomakarmästaren Carl Fredrik Widerholtz och Catharina Askenqvist.

Döttrar:

 • Maria Sofia Engel, född 1815-07-27 i Skeppsholms församling, Stockholm, döpt 6/8, † barnlös 1864-10-16 i Stockholm (49 år gammal, källa: Stockholms rådhusrätt 1:a avdelning (A, AB) F1A:605 (1864) Bild: 4950 Sida: 137, AID: v223315.b4950.s137). Bouppteckning 1864-11-23 (källa: Stockholms rådhusrätt 1:a avdelning (A, AB) F1A:605 (1864) Bild: 4950 Sida: 137, AID: v223315.b4950.s137). Gift med perukmakaren Carl Johan Wennersten, från vilken hon skildes 1842-11-08.
 • Clara Ulrika Engel, född 1817-08-12 i Skeppsholms församling, Stockholm, döpt 17/8; ogift och barnlös.

TAB 4

Abraham Engel, (son till Hans Engel, Tab 2), född 1761-03-08 i Jakob & Johannes församling, Stockholm; viktualiehandlare; RVO; † 1817-04-08 i Stockholm (56 år gammal, källa: Stockholms rådhusrätt 1:a avdelning (A, AB) F1A:405 (1817) Bild: 3170 Sida: 185, AID: v223044a.b3170.s185). Bouppteckning 1817-09-15 med 32798 riksdaler banco i tillgångar, 2897 riksdaler banco i skulder och 29901 riksdaler banco i behållning (källa: Stockholms rådhusrätt 1:a avdelning (A, AB) F1A:405 (1817) Bild: 3170 Sida: 185, AID: v223044a.b3170.s185). Ägde stenhus vid Jakobstorg i kvarteret Jakob Mindre under nr 6 värt 5000 riksdaler banco; ett hus vid Norrlandsgatan nr 6 i kvarteret Sparven 800 riksdaler banco; ett hus vid Luntmakargatan nr 15 i kvarteret Moraset 1400 riksdaler banco. I hans varulager fanns varor värda totalt 8653 riksdaler banco, fordringar till en lång rad personer på totalt 11320 riksdaler banco, skulder 2897 riksdaler banco. Gift med jungfrun Ulrika Eleonora Dubois, född 1765-04-25 i Klara församling, Stockholm, † 1845, dotter till bryggaren och ryttmästaren vid Borgerskapets kavallerikorps Johan Dubois och Sara Helena Radou.

Dotter:

 • Anna Ulrika Engel, född 1791 i Stockholm, † där 1867-04-15 (75 år, 6 månader, 8 dagar gammal, källa: Stockholms rådhusrätt 1:a avdelning (A, AB) F1A:616 (1867) Bild: 6940 Sida: 174, AID: v223326.b6940.s174). Bouppteckning 1867-06-06 med 41790 riksdaler riksmynt i behållning (källa: Stockholms rådhusrätt 1:a avdelning (A, AB) F1A:616 (1867) Bild: 6940 Sida: 174, AID: v223326.b6940.s174). I hennes bouppteckning upptogs stenhuset nr 6 i kvarteret Jakob Mindre vid Jakobstorg 25000 riksdaler riksmynt, vilken hon fått i mödernearv. Gift 1813-07-09 i Jakob och Johannes församling, Stockholm (källa: Jakob och Johannes (A, AB) EI:2 (1793-1830) Bild: 70 Sida: 59, AID: v86407.b70.s59) med grosshandlaren, RNO Henrik Julius Oldenburg, född 1780 i Stockholm, † 1861-03-23 i Stockholm (80 år, 2 månader, 25 dagar gammal, källa: Stockholms rådhusrätt 1:a avdelning F1A:592 s.173, AID: v223302.b7500.s173). Paret fick 9 barn.

Källor

Kyrkböcker; bouppteckningar; Gustaf Elgenstierna, Den introducerade svenska adelns ättartavlor. 1925-36. Forskare: Mattias Loman Ej komplett - under utredning