Emporagrius

Från Biografiska anteckningar

Version från den 22 januari 2022 kl. 09.03 av Loman (Diskussion | bidrag) (TAB 7)

TAB 1

Biskopen i Strängnäs stift Ericus Gabrielis Emporagrius, (1606-1674).

Ericus Svenonis, kyrkoherde i Torsåkers pastorat i Uppsala ärkestift 1562; deltog i Uppsala möte och finns bland undertecknarna 1593-03-19; riksdagsman vid riksdagen i Uppsala 1598; vid taxeringen för Älfsborgs lösen 1571: Silver 110 lod, penningar 95 mark, koppar 4 1/2 lisspund, kävlingoxar 2, kor 16, stutar 13, getter, får och svin 26 (källa: Eriksson: Torsåkers kryka 1758-1958); † 1612 i Torsåkers prästgård, Gävleborgs län. Gift med jungfrun Margareta Larsdotter, † 1617 i Torsåkers prästgård, Gävleborgs län, dotter till Lars Persson.

Barn:

 • Gabriel Erici Emporagrius, född 1565; kyrkoherde; † 1632. se Tab 2.
 • Nicolaus Erici Emporagrius, född 156(7); kyrkoherde, kontraktsprost, riksdagsman; † 1642. se Tab 4.
 • Brita Emporagria, född omkr 1570, † i Ovanåker.
 • Karin Emporagria, född omkr 1570, † i Gävle.
 • Israel Erici Emporagrius, född omkr 1575; komminister i Torsåker; † där omkr 1653.
 • Lars Eriksson, född omkr 1580; † omkr 1680 i Hoo, Torsåkers sn.
 • NN Eriksdotter, född omkr 1580 i Hoo, Torsåker; † där före 1644-11-06.
 • NN Eriksdotter, född omkr 1580, † i Särsta nr 4, Torsåkers sn 1654.
 • Abel Eriksson, född omkr 1580; bergsman i Sätra; † i Torsåkers prästgård.
 • Anna Emporagria, född omkr 1588; † i Torsåkers prästgård.

TAB 2

Gabriel Erici Emporagrius, (son till Ericus Svenonis Tab 1), född 1565 i Torsåkers sn; präst 1590; komminister i Torsåker; krigspräst, i vilken egenskap han 1598 bevistade slaget vid Strångebro; kyrkoherde i Årsunda pastorat i Uppsala ärkestift 1601 och i Fittja pastorat i samma stift 1612; † 1632-05-18 och begravd i Fittja kyrka, där hans gravsten med latinsk påskrift lades. Gift 1592 med Dorotea Olofsdotter.

Barn:

 • Ericus Gabrielis Emporagrius, född 1606; biskop; † 1674. se Tab 3.
 • Dorotea Emporagris, född 16(10), † 1672-12-20 i Jakobs församling, Stockholm.

TAB 3

Ericus Gabrielis Emporagrius, (son till Gabriel Erici Emporagrius Tab 2), född 1606 i Torsåker; student i Uppsala 1616-02-13; mag primus där 1632-03-13; sekreterare vid Uppsala akademi och professor i fysik 1637-09-06; prästvigd och teol professor 1641-01-30; förste hovpredikant hos drottning Kristina 1645-08-09; teologie doktor i Uppsala 1648-01-26; kyrkoherde i Storkyrkoförsamlingen i Stockholm 1649-12-20; preses i Stockholms konsistorium samt befalld att predika vid hovet och ha vård om hovförsamlingen; biskop i Strängnäs 1664-08-26, som han blev vigd till s å 28/8; † 1674-03-14 i Strängnäs och begravd i domkyrkan, där hans gravsten med latinsk påskrift lades. Han fick åtskilliga donationer av drottning Kristina, stadsjord intill Uppsala och tomt i Stockholm samt hemman i Jumkils socken, Fogdö socken, Helgarö socken och i Fellingsbro socken. Gift 1:o med jungfrun Sara Simtelia, efter vilken bouppteckning förrättades 1647-11-22, dotter till kyrkoherden, magister Erik Simtelius; 2:o 1648-11-05 med jungfrun Elisabet Paulina, † 1652-05-30 och begravd s å 13/6 i Stockholm, dotter till ärkebiskopen, doktor Laurentius Paulinus Gothus, och hans 2:a hustru Brita Eriksdotter, samt syster till Johan Paulin, adlad Olivecrantz; 3:o 1658-04-07 i Stockholm med Anna Simonsdotter Depken i hennes 3:e gifte, † 1668-01-15 och begravd 1674-02-02 i Stockholm, dotter till köpmannen i Västerås Simon Depken och Christina Christoffersdotter.

Barn 1:o:

' Catharina Emporagria, † 1657. Gift med kunglige livmedikus, brukspatronen Sven Bröms, född 1612-08-09 i Ockelbo, Gävleborgs län, † 1693-10-22 i Västerås, Västmanlands län. Paret fick 2 döttrar.

 • Elisabet Emporagria, † 1662 i Storkyrkoförsamlingen, Stockholm. Bouppteckning 1663-01-16 med 11331 daler kopparmynt i behållning (källa: Stockholms rådhusrätt 1:a avdelning F1A:4 s.369, AID: v161548.b3880.s369). I bouppteckningen upptogs bland annat en gård på Svartsjölandet och på Gotland samt en gård vid Klara kyrka värd 1000 daler kopparmynt. Gift med biskopen i Västerås stift Johannes Petri Brodinus, i hans 1:a äktenskap, född 1619-06-18 i Bro socken, Stockholms län, † 1680-11-08 i Västerås, Västmanlands län. Paret fick 1 gemensam dotter.

TAB 4

Nicolaus Erici Emporagrius, (son till Ericus Svenonis Tab 1), född 156(7); elev på Gävle skola på 1580-talet där han senare var kollega i fem år; magister på en avhandling om hörsel och lukt vid Greifswalds universitet 1597 och studerade vid Wittenberg universitet 1600; fick fullmakt på Långtora pastorat 1604, ett ämbete som han innehade fram till sin död 1642; riksdagsman vid Riksdagen 1610 som hölls i Örebro; kontraktsprost; † 1642-01-06 i Långtora prästgård, Uppsala län. Gift med jungfrun Dorotea Olofsdotter

Barn:

 • Ericus Nicolai Emporagrius, född 1604; kyrkoherde, kontraktsprost; † 1672. se Tab 5.
 • Nils Nilsson Emporagrius, född 1607; rådman; † 1681. se Tab 6.
 • Christina Emporagria, född 161(9), † 1710. Gift 1635 med kyrkoherden, kontraktsprosten och riksdagsmannen Michael Erici Kolmodin, född 1597 i Kolmod, Arbrå socken, † 1677-03-08 i Simtuna socken. Paret fick flera barn.
 • Israel Nicolai Emporagrius, kyrkoherde; † 1657.

TAB 6

Nils Nilsson Emporagrius, (son till Nicolaus Erici Emporagrius, Tab 4), född 1607-04-08; inskrevs som student vid Uppsala Universitet i november 1622; stadsbokhållare 1631-05-09 och notarie 1633-05-27; bokhållare och stadskassör 1636-05-13 samt byggningsskrivare 1636-05-13 - 1637-05-20; rådman 1647-03-27, dock endast som extra ordinarie "till dess något ordinarie rum blir ledigt, emedan nu flera rådmän finnes än behof göres"; ordinarie rådman på kunglig befallning utfärdad 1648-02-19, och som trädde i kraft samma år 6/5; avsked 1678 "oförmögen, gammal och sjuklig"; † 1681-10-07, begravd i Jakobs kyrka. Ägde två stenhus i Stockholm. Gift 1:o 1633-07-25 i Storkyrkan i Stockholm med änkan Elisabet Amundsdotter, i hennes 2:a äktenskap, † 1657, begravd 2/6, dotter till kyrkoherden vid Danviken Amundus Beronius och Kerstin Larsdotter; 2:o 1658-01-10 med änkan Karin Eriksdotter, i hennes 2:a äktenskap (gift 1:o med handlanden Christoffer Henriksson Nieth, † 1656), född 1602, † 1677, begravd 1/11.

Barn 1:o:

 • Vendla Emporagria, född 1634, döpt 4/12 i Storkyrkoförsamlingen, Stockholm, † där 1638, begravd samma år 4/6.
 • Daniel Emporagrius, född 164(5); student vid Uppsala Universitet 1654; † 1666-08-21 som student i Giesen.
 • Abel Emporagrius, född 1646; rådman; † 1693. se Tab 7.
 • Israel Emporagrius, assistent; † 1710. se Tab .
 • Nils Emporagrius, född 1649, döpt 8/2 i Jakobs församling, Stockholm, † ung.
 • Christina Emporagrius, levde änka 1710. Gift 1661-09-28 med amiralitetskommissarien Johan Palmström, i hans 3:e äktenskap, född 1621-06-13, † 1686-01-01.

TAB 7

Abel Emporagrius, (son till Nils Nilsson Emporagrius, Tab 6), född 1646, döpt 10/3 i Storkyrkoförsamlingen, Stockholm; inskrev som student vid Uppsala Universitet i juni 1654; auskultant vid rådhus- och kämnärsrätterna i Stockholm; civilnotarie vid Norrmalms västra kämnärsrätt 1673; fick 1678-04-24 kung Karl XI:s rekommendation till nästa ledigblivande rådmanstjänst, men blev förbigången flera gånger; fick 1681 magistratens försäkran att vid första tillfälle komma i åtanke, varpå försäkran förnyades 1682-07-24; utnämndes till rådman 1683-03-12, men fick inte ordinarie lön förrän 1689; praeses på Söders kämnärsrätt från 1687-02-11; † 1693-04-09, begravd samma år 18/6 i Klara kyrka. Han ägde stenhus på Norrmalm vid Drottninggatan, på ofri gränd, värt 15000 daler kopparmynt. Bouppteckning 1697-07-06 med 1569 daler kopparmynt i behållning (källa: Stockholms rådhusrätt 1:a avdelning F1A:54 s.806, AID: v222339.b8340.s806).

Källor

Gustaf Elgenstierna, Den introducerade svenska adelns ättartavlor. 1925-36. Forskare: Mattias Loman