Skillnad mellan versioner av "Emporagrius"

Från Biografiska anteckningar

(TAB 7)
(TAB 7)
Rad 62: Rad 62:
 
* Nils Emporagrius, född 167(8), † före 1710.
 
* Nils Emporagrius, född 167(8), † före 1710.
 
* Catharina Emporagria, född 16(80). Gift med regementsfältskären Johan Fredrik [[von Santen]].
 
* Catharina Emporagria, född 16(80). Gift med regementsfältskären Johan Fredrik [[von Santen]].
* Abel Emporagrius, född 168(2); kornett vid Mejerfelts dragoner; † 1712-04-29, då han mördades tillsammans med flera andra tillfångatagna svenskar vid ett upplopp i Tobolsk, Sibirien.  
+
* Abel Emporagrius, född 168(2); mönsterskrivare vid Österbottens regemente 1701-08-18; sergeant där 1702-08-28; fältväbel vid Albedyhls regemente; kornett vid Meijerfelts dragonregemente 1707-05-14; fången 1709-07-01 vid Perevolotjna; † 1712-04-29, då han blev ihjälslagen tillsammans med flera andra tillfångatagna svenskar vid ett upplopp i Tobolsk, Sibirien. Svågern Johan Fredrik von Santen tog arv efter honom.
 
* Elisabet Emporagria, född 1683, döpt 1/11 i Jakobs församling, Stockholm. Gift 171(1) med Welam [[Cupp]].
 
* Elisabet Emporagria, född 1683, döpt 1/11 i Jakobs församling, Stockholm. Gift 171(1) med Welam [[Cupp]].
 
* Maria Emporagria, född 1685, döpt 2/12 i Jakobs församling, Stockholm. Gift 171(0) med guldarbetaren Jakob [[Thede]], född 1676.
 
* Maria Emporagria, född 1685, döpt 2/12 i Jakobs församling, Stockholm. Gift 171(0) med guldarbetaren Jakob [[Thede]], född 1676.
 
* Christina Emporagria, född 168(9). Gift 171(1) med Erik [[Kollbeck]].
 
* Christina Emporagria, född 168(9). Gift 171(1) med Erik [[Kollbeck]].
 
* Magnus Emporagrius, född 169(0)
 
* Magnus Emporagrius, född 169(0)
* Carl Emporagrius, född 169(1), † 1711-03-09.
+
* Carl Emporagrius, född 169(1), † 1711-03-09 i Stockholm <small>(källa: Stockholms rådhusrätt 1:a avdelning F1A:72 s.984, AID: v222370.b630.s984)</small>. Bouppteckning 1711-05-25 <small>(källa: Stockholms rådhusrätt 1:a avdelning F1A:72 s.984, AID: v222370.b630.s984)</small>. Ägde stenhus på fri och egen grund och intilliggande tomt värt 1000 daler kopparmynt.
  
 
== Källor ==
 
== Källor ==

Versionen från 22 januari 2022 kl. 09.54

TAB 1

Biskopen i Strängnäs stift Ericus Gabrielis Emporagrius, (1606-1674).

Ericus Svenonis, kyrkoherde i Torsåkers pastorat i Uppsala ärkestift 1562; deltog i Uppsala möte och finns bland undertecknarna 1593-03-19; riksdagsman vid riksdagen i Uppsala 1598; vid taxeringen för Älfsborgs lösen 1571: Silver 110 lod, penningar 95 mark, koppar 4 1/2 lisspund, kävlingoxar 2, kor 16, stutar 13, getter, får och svin 26 (källa: Eriksson: Torsåkers kryka 1758-1958); † 1612 i Torsåkers prästgård, Gävleborgs län. Gift med jungfrun Margareta Larsdotter, † 1617 i Torsåkers prästgård, Gävleborgs län, dotter till Lars Persson.

Barn:

 • Gabriel Erici Emporagrius, född 1565; kyrkoherde; † 1632. se Tab 2.
 • Nicolaus Erici Emporagrius, född 156(7); kyrkoherde, kontraktsprost, riksdagsman; † 1642. se Tab 4.
 • Brita Emporagria, född omkr 1570, † i Ovanåker.
 • Karin Emporagria, född omkr 1570, † i Gävle.
 • Israel Erici Emporagrius, född omkr 1575; komminister i Torsåker; † där omkr 1653.
 • Lars Eriksson, född omkr 1580; † omkr 1680 i Hoo, Torsåkers sn.
 • NN Eriksdotter, född omkr 1580 i Hoo, Torsåker; † där före 1644-11-06.
 • NN Eriksdotter, född omkr 1580, † i Särsta nr 4, Torsåkers sn 1654.
 • Abel Eriksson, född omkr 1580; bergsman i Sätra; † i Torsåkers prästgård.
 • Anna Emporagria, född omkr 1588; † i Torsåkers prästgård.

TAB 2

Gabriel Erici Emporagrius, (son till Ericus Svenonis Tab 1), född 1565 i Torsåkers sn; präst 1590; komminister i Torsåker; krigspräst, i vilken egenskap han 1598 bevistade slaget vid Strångebro; kyrkoherde i Årsunda pastorat i Uppsala ärkestift 1601 och i Fittja pastorat i samma stift 1612; † 1632-05-18 och begravd i Fittja kyrka, där hans gravsten med latinsk påskrift lades. Gift 1592 med Dorotea Olofsdotter.

Barn:

 • Ericus Gabrielis Emporagrius, född 1606; biskop; † 1674. se Tab 3.
 • Dorotea Emporagris, född 16(10), † 1672-12-20 i Jakobs församling, Stockholm.

TAB 3

Ericus Gabrielis Emporagrius, (son till Gabriel Erici Emporagrius Tab 2), född 1606 i Torsåker; student i Uppsala 1616-02-13; mag primus där 1632-03-13; sekreterare vid Uppsala akademi och professor i fysik 1637-09-06; prästvigd och teol professor 1641-01-30; förste hovpredikant hos drottning Kristina 1645-08-09; teologie doktor i Uppsala 1648-01-26; kyrkoherde i Storkyrkoförsamlingen i Stockholm 1649-12-20; preses i Stockholms konsistorium samt befalld att predika vid hovet och ha vård om hovförsamlingen; biskop i Strängnäs 1664-08-26, som han blev vigd till s å 28/8; † 1674-03-14 i Strängnäs och begravd i domkyrkan, där hans gravsten med latinsk påskrift lades. Han fick åtskilliga donationer av drottning Kristina, stadsjord intill Uppsala och tomt i Stockholm samt hemman i Jumkils socken, Fogdö socken, Helgarö socken och i Fellingsbro socken. Gift 1:o med jungfrun Sara Simtelia, efter vilken bouppteckning förrättades 1647-11-22, dotter till kyrkoherden, magister Erik Simtelius; 2:o 1648-11-05 med jungfrun Elisabet Paulina, † 1652-05-30 och begravd s å 13/6 i Stockholm, dotter till ärkebiskopen, doktor Laurentius Paulinus Gothus, och hans 2:a hustru Brita Eriksdotter, samt syster till Johan Paulin, adlad Olivecrantz; 3:o 1658-04-07 i Stockholm med Anna Simonsdotter Depken i hennes 3:e gifte, † 1668-01-15 och begravd 1674-02-02 i Stockholm, dotter till köpmannen i Västerås Simon Depken och Christina Christoffersdotter.

Barn 1:o:

' Catharina Emporagria, † 1657. Gift med kunglige livmedikus, brukspatronen Sven Bröms, född 1612-08-09 i Ockelbo, Gävleborgs län, † 1693-10-22 i Västerås, Västmanlands län. Paret fick 2 döttrar.

 • Elisabet Emporagria, † 1662 i Storkyrkoförsamlingen, Stockholm. Bouppteckning 1663-01-16 med 11331 daler kopparmynt i behållning (källa: Stockholms rådhusrätt 1:a avdelning F1A:4 s.369, AID: v161548.b3880.s369). I bouppteckningen upptogs bland annat en gård på Svartsjölandet och på Gotland samt en gård vid Klara kyrka värd 1000 daler kopparmynt. Gift med biskopen i Västerås stift Johannes Petri Brodinus, i hans 1:a äktenskap, född 1619-06-18 i Bro socken, Stockholms län, † 1680-11-08 i Västerås, Västmanlands län. Paret fick 1 gemensam dotter.

TAB 4

Nicolaus Erici Emporagrius, (son till Ericus Svenonis Tab 1), född 156(7); elev på Gävle skola på 1580-talet där han senare var kollega i fem år; magister på en avhandling om hörsel och lukt vid Greifswalds universitet 1597 och studerade vid Wittenberg universitet 1600; fick fullmakt på Långtora pastorat 1604, ett ämbete som han innehade fram till sin död 1642; riksdagsman vid Riksdagen 1610 som hölls i Örebro; kontraktsprost; † 1642-01-06 i Långtora prästgård, Uppsala län. Gift med jungfrun Dorotea Olofsdotter

Barn:

 • Ericus Nicolai Emporagrius, född 1604; kyrkoherde, kontraktsprost; † 1672. se Tab 5.
 • Nils Nilsson Emporagrius, född 1607; rådman; † 1681. se Tab 6.
 • Christina Emporagria, född 161(9), † 1710. Gift 1635 med kyrkoherden, kontraktsprosten och riksdagsmannen Michael Erici Kolmodin, född 1597 i Kolmod, Arbrå socken, † 1677-03-08 i Simtuna socken. Paret fick flera barn.
 • Israel Nicolai Emporagrius, kyrkoherde; † 1657.

TAB 6

Nils Nilsson Emporagrius, (son till Nicolaus Erici Emporagrius, Tab 4), född 1607-04-08; inskrevs som student vid Uppsala Universitet i november 1622; stadsbokhållare 1631-05-09 och notarie 1633-05-27; bokhållare och stadskassör 1636-05-13 samt byggningsskrivare 1636-05-13 - 1637-05-20; inspektor för Stora barnhuset; rådman 1647-03-27, dock endast som extra ordinarie "till dess något ordinarie rum blir ledigt, emedan nu flera rådmän finnes än behof göres"; ordinarie rådman på kunglig befallning utfärdad 1648-02-19, och som trädde i kraft samma år 6/5; avsked 1678 "oförmögen, gammal och sjuklig"; † 1681-10-07, begravd i Jakobs kyrka. I mitten av 1600-talet förvärvade han det område som numera utgör kvarteret Vega vid Observatorielunden och Vasaparken. Nils och hans boningshus på nuvarande Rådmansgatan 70 inspirerade sin samtid till namngivningen av gatan som 1685 omtalas som Rådmans Sahl. Niels Nilssons gata. På 1660-talet lät hans tillsammans med andra frun färdigställa Nietska huset på Storkyrkobrinken 6, som Nils enligt Stadens registratur fått 1663-05-14. Han anlitade den tyska kunglige bildhuggaren Johan Wendelstam för att göra portalen. Det övre stycket finns kvar än idag med sina skulpturer och kartusch. Portalen har två liggande krigare och mellan dessa en kartusch som krönts av en krona. Gift 1:o 1633-07-25 i Storkyrkan i Stockholm med änkan Elisabet Amundsdotter, i hennes 2:a äktenskap, † 1657, begravd 2/6, dotter till kyrkoherden vid Danviken Amundus Beronius och Kerstin Larsdotter; 2:o 1658-01-10 med änkan Karin Eriksdotter Lobergia, i hennes 2:a äktenskap (gift 1:o med handlanden Christoffer Henriksson Nieth, † 1656), född 1602, † 1677, begravd 1/11.

Barn 1:o:

 • Vendla Emporagria, född 1634, döpt 4/12 i Storkyrkoförsamlingen, Stockholm, † där 1638, begravd samma år 4/6.
 • Daniel Emporagrius, född 164(5); student vid Uppsala Universitet 1654; † 1666-08-21 som student i Giesen, Hessen-Darmstadt.
 • Abel Emporagrius, född 1646; rådman; † 1693. se Tab 7.
 • Israel Emporagrius, assistent; † 1710. se Tab .
 • Nils Emporagrius, född 1649, döpt 8/2 i Jakobs församling, Stockholm, † ung.
 • Christina Emporagrius, levde änka 1710. Gift 1661-09-28 med amiralitetskommissarien Johan Palmström, i hans 3:e äktenskap, född 1621-06-13, † 1686-01-01.

TAB 7

Abel Emporagrius, (son till Nils Nilsson Emporagrius, Tab 6), född 1646, döpt 10/3 i Storkyrkoförsamlingen, Stockholm; inskrev som student vid Uppsala Universitet i juni 1654; auskultant vid rådhus- och kämnärsrätterna i Stockholm; civilnotarie vid Norrmalms västra kämnärsrätt 1673; fick 1678-04-24 kung Karl XI:s rekommendation till nästa ledigblivande rådmanstjänst, men blev förbigången flera gånger; fick 1681 magistratens försäkran att vid första tillfälle komma i åtanke, varpå försäkran förnyades 1682-07-24; utnämndes till rådman 1683-03-12, men fick inte ordinarie lön förrän 1689; praeses på Söders kämnärsrätt från 1687-02-11; † 1693-04-09, begravd samma år 18/6 i Klara kyrka. Han ägde stenhus på Norrmalm vid Drottninggatan, på ofri gränd, värt 15000 daler kopparmynt. Bouppteckning 1697-07-06 med 1569 daler kopparmynt i behållning (källa: Stockholms rådhusrätt 1:a avdelning F1A:54 s.806, AID: v222339.b8340.s806). Gift 1676-06-18 i Stockholm med änkan Elisabet Hassel, i hennes 2:a äktenskap (gift 1:o med landssekreteraren Magnus Blix), † 1697-06, dotter till rådmannen och stadsingenjören i Stockholm Anders Torstensson.

Barn:

 • Nils Emporagrius, född 167(8), † före 1710.
 • Catharina Emporagria, född 16(80). Gift med regementsfältskären Johan Fredrik von Santen.
 • Abel Emporagrius, född 168(2); mönsterskrivare vid Österbottens regemente 1701-08-18; sergeant där 1702-08-28; fältväbel vid Albedyhls regemente; kornett vid Meijerfelts dragonregemente 1707-05-14; fången 1709-07-01 vid Perevolotjna; † 1712-04-29, då han blev ihjälslagen tillsammans med flera andra tillfångatagna svenskar vid ett upplopp i Tobolsk, Sibirien. Svågern Johan Fredrik von Santen tog arv efter honom.
 • Elisabet Emporagria, född 1683, döpt 1/11 i Jakobs församling, Stockholm. Gift 171(1) med Welam Cupp.
 • Maria Emporagria, född 1685, döpt 2/12 i Jakobs församling, Stockholm. Gift 171(0) med guldarbetaren Jakob Thede, född 1676.
 • Christina Emporagria, född 168(9). Gift 171(1) med Erik Kollbeck.
 • Magnus Emporagrius, född 169(0)
 • Carl Emporagrius, född 169(1), † 1711-03-09 i Stockholm (källa: Stockholms rådhusrätt 1:a avdelning F1A:72 s.984, AID: v222370.b630.s984). Bouppteckning 1711-05-25 (källa: Stockholms rådhusrätt 1:a avdelning F1A:72 s.984, AID: v222370.b630.s984). Ägde stenhus på fri och egen grund och intilliggande tomt värt 1000 daler kopparmynt.

Källor

Gustaf Elgenstierna, Den introducerade svenska adelns ättartavlor. 1925-36. Forskare: Mattias Loman