Ekerman

Från Biografiska anteckningar

TAB 1

Professorn Petrus Ekerman, (1697-1783).
Justitieborgmästaren i Stockholm, borgarståndets talman Carl Fredrik Ekerman, (1743-1792).

Nils Bengtsson, (son till Bengt Svensson), handlande; rådman; † 1677-09-28 i Eksjö (källa: Genline ID 263.32.84600). Gift 1654-06-04 i Askeryds sn med jungfrun Margareta Jakobsdotter Aschling, dotter till landbofogden Jakob Bengtsson och Elin Pålsdotter.

Barn:

 • Jakob Nilsson Ekerman, född 1655-03-21 i Eksjö; köpmansbetjänst; † ogift och barnlös 1679 i Göteborg.
 • Anna Nilsdotter Ekerman, född 1656-11-05 i Eksjö, † 1705. Gift med rektorn Edmundus Wettrinus, född 1645, † 1713.
 • Anders Nilsson Ekerman, född 1659; handlande; † 1725. se Tab 2.
 • Elisabet Nilsdotter Ekerman, född 1662-02-27 i Eksjö, † 1719. Gift med rådmannen och postmästaren i Eksjö Sven Knutsson.
 • Paulus Nicolai Ekerman, född 1664; kyrkoherde; † 1731. se Tab 3.
 • Johannes Nilsson Ekerman, född 1666 i Eksjö; köpmansbetjänst; † ogift och barnlös 1687.
 • Agneta Nilsdotter, född 1668 i Eksjö, † där 1678-07-30 (källa: Genline ID 263.32.85100).
 • Isak Ekerman, född 1669 i Eksjö.
 • Bengt Nilsson Ekerman, född 1670; assessor; † 1719. se Tab 9.
 • Daniel Nilsson Ekerman, född 1672; handlande, rådman; † 1736. se Tab 28.

TAB 3

Paulus Nicolai Ekerman, (son till Nils Bengtsson, Tab 1), född 1664-04-24 i Eksjö, Jönköpings län; kyrkoherde; kontraktsprost; † 1731-05-08 i Västra Eneby prästgård, Västra Eneby socken, Östergötlands län. Gift med jungfrun Maria Löfgren, född 1677, † 1725, dotter till domprosten i Linköping Petrus Simonis Löfgren och Apollonia Danckwardt.

Barn:

 • Petrus Ekerman, född 1697; professor; † 1783. se Tab 4.
 • Apollonia Ekerman, född 1698 i Vadstena, Östergötlands län. Gift 1717 i Västra Eneby kyrka med kronobefallningsmannen Magnus Philander, i hans 2:a äktenskap (gift 1:o med jungfrun Catharina Melander, med vilken han fick 2 döttrar, dotter till Samuel Melander och Anna Jönsdotter), † 1718 i Linköpings Domkyrkoförsamling, Östergötlands län. Paret fick 1 gemensam dotter, som efterlämnat talrika ättlingar
 • Samuel Ekerman, född 1701; stadssekreterare; † 1754. se Tab 5.
 • Paul Ekerman, född 1708; justitieborgmästare; † 1749. se Tab 7.
 • Johan Ekerman, född 1712; handelsborgmästare; † 1789. se Tab 8.
 • Jakob Ekerman, född 1713; prost i Jönköping; † 1778. Gift med jungfrun Catharina Oxelgren, född 1740-10-12, † 1810, dotter till Magnus Oxelgren och Elisabet Rogberg.
 • Rebecka Ekerman, född 1714, † 1741. Gift med kyrkoherden och kontraktsprosten Zacharias Svenonius Juringius, född 1697, † 1773 i Västra Eneby prästgård, Västra Eneby socken, Östergötlands län. Paret fick 2 döttrar.

TAB 4

Petrus Ekerman, (son till Paulus Ekerman Tab 3), född 1697-06-15 i Vadstena, Östergötlands län; student vid Uppsala Universitet 1715-03-02; disp. pro gradu 1722-03-03; promoverad 12/6 samma år; docent i filosofiska fakulteten 1727-10-15; adjunkt där 1728-07-29; akademisekreterare 1729-10-09; eloquentiae professor 1737-05-16; universitetsrektor vårterminen 1745, höstterminen 1751, vårterminen 1760 och vårterminen 1773; Östgöta nations inspektor 1763—79; avsked från professuren 1779-04-23; † 1783-10-01 i Uppsala domkyrkoförsamling, Uppsala län. Gift 1730-06-21 med jungfrun Anna Törner, född 1705-08-12, † 1750-04-26, dotter till professorn Fabian Törner och Anna Arrhenia.

Dotter:

 • Eva Ulrika Ekerman, född 1733-12-15 i Uppsala domkyrkoförsamling, Uppsala län, † där 1804-07-01. Gift 1754-12-26 i Uppsala domkyrka med språkforskaren, översättaren och professorn Carl Aurivillius, född 1717-08-02 i Maria Magdalena församling, Stockholm, † 1786-01-19 i Uppsala, Uppsala län. Paret fick 3 barn.

TAB 5

Samuel Ekerman, (son till Paulus Nicolai Ekerman Tab 3), född 1701; magistratssekreterare i Stockholm; innehade själv, förutom sin kommunala tjänst, en klädesfabrik och hade mycket god ekonomi. Samuel ärvde dessutom sjättedelen av svärfadern Johan Falks ”gårdar, ägor och lador på Fatbursholmen och vid Tantogatan”. Dessa gick vid den tiden under namnet ”Falkens ägor”. † 1754-01-30. Gift 1:o 1726 med jungfrun Christina Glock, född 1709, † 1738, dotter till Johan Glock och Birgitta Elisabeth Rombauts; 2:o 1739 i Stockholm med jungfrun Rebecka Charlotta Falck, född 1711 i Stockholm, † där 1758, dotter till bryggeriåldermannen och riksdagsmannen Johan Falck och Maria Hentzig.

Barn 1:o:

 • Johan Paul Ekerman, född 1727; kommissionssekreterare: † ogift och barnlös 1772.
 • Samuel Ekerman, född 1732; kontorist; † 1748.
 • Birgitta Maria Ekerman, född 1733, † barnlös 1776. Gift med bankokommissarien Johan Schagerström, i hans 1:a äktenskap (gift 2:o med jungfrun Hedvig Charlotta Gripenstierna, född 1727, † 1805 i Stockholm, dotter till Carl Gripenstierna och Hedvig Polhem), född 1715 i Filipstad, † barnlös 1795 i Stockholm.
 • Eva Christina Ekerman, född 1737, † 1810-11-26. Gift 1757-06-28 med hovrättsrådet Frans Paul Teuchler, i hans 2:a äktenskap (gift 1:o 1751 med Magdalena Bohm, † 1756-11-25, dotter till karduansmakaren Jakob Bohm och Catharina Clotz), född 1717 i Stockholm, † 1771. Paret fick flera barn.

Barn 2:o:

 • Carl Peter, född 1741, † 1744
 • Carl Fredrik Ekerman, född 1743; justitieborgmästare, talman; † 1792. se Tab 6.
 • Ulrika Carolina Ekerman, född 1744-05-02 i Stockholm, † där 1813-10-20. Gift 1761-11-17 i Stockholm med bankokommissarien Johan Ludvig von Schantz, född 1729-07-15, † 1786-04-17 på Skarpnäck, Brännkyrka socken, Stockholms län. Paret fick 4 barn.

TAB 6

Carl Fredrik Ekerman, (son till Samuel Ekerman, Tab 5), född 1743 i Katarina församling, Stockholm, döpt 30/1; student vid Uppsala Universitet 1752-01-27; auskultant vid Stockholms rådhus och kämnärsrätter 1758-06-05; vid Svea hovrätt 1760-02-12; premiärkämnär vid Södra kämnärsrätten 1770-10-03; rådman i Stockholm 1775-10-25; borgmästares n. h. o. v. 1779-01-26; justitieborgmästare i Stockholm 1783-12-31; borgarståndets talman vid 1778—79 års samt 1786 års riksdagar; riksdagsman i borgarståndet även 1789; ordförande i Samfundet Pro fide et christia-nismo 1788; medlem av kyrkorådet i Maria församling; fadder till kronprinsen (den blivande kung Gustav IV Adolf); uppförde Ekermanska malmgården vid Tantoområdet på Södermalm i Stockholm; † 1792-06-23 i Maria Magdalena församling, Stockholm. Gift 1768-12-15 med sin kusin, jungfrun Maria Catharina Falck, född 1750 i Katarina församling, Stockholm, döpt 11/5, † där 1801-05-29 (källa: Stockholms rådhusrätt 1:a avdelning F1A:346 s.484, AID: v222985.b4920.s484); bouppteckning 1801-09-10 (källa: Stockholms rådhusrätt 1:a avdelning F1A:346 s.484, AID: v222985.b4920.s484); dotter till bryggaren Carl Johansson Falck och Anna Catharina Åbrinck.

Barn:

 • Anna Charlotta Ekerman, född 1774-07-31 i Stockholm (källa: Stockholms rådhusrätt 1:a avdelning F1A:346 s.484, AID: v222985.b4920.s484), † 1813-11-15 i Stockholm (39 år gammal, källa: Stockholms rådhusrätt 1:a avdelning F1A:393 s.138, AID: v223032.b1800.s138). Bouppteckning 1814-02-16 (källa: Stockholms rådhusrätt 1:a avdelning F1A:393 s.138, AID: v223032.b1800.s138). Gift med notarien och bokhållaren i Stockholms stads Brandförsäkringskontor Johan Gartz, född 1764, † 1813-03-13 i Stockholm (49 år gammal, källa: Stockholms rådhusrätt 1:a avdelning F1A:390 s.719a, AID: v223029.b8030.s719a). Paret fick 3 barn.
 • Maria Ulrika Ekerman, född 1775-08-22 i Stockholm, † där 1832-10-09. Gift 1797 i Stockholm med artillerikaptenen vid Sveaborgseskadern, varvsmajoren på Sveaborg, RSO Henrik Johan Möllerswärd, född 1756-03-21 på Mäntsälä, Finland, † 1806-10-04 på Sveaborg, Finland. Paret fick 4 barn.
 • Carl Johan Ekerman, född 1778-07-21 i Stockholm; student i Uppsala 1790; fick burskap som grosshandlare i Stockholm 1810; taxeringsman; medlem av borgerskapets äldste; ledamot i borgerskapets bemedlingskommission; direktör över änkehuset och över Strandbergska läkareinrättningen för fattiga ståndspersoner; ombud för huvudstaden vid riksdagen 1828-1830; ledamot av Statsutskottet; fullmäktig i Riksens Ständers bank 1830; ledamot av borgerskapets kanslidirektion s å; R N O 1839-07-04; R CXIII:s O 1841-01-28; var känd för "redbarhet, självständighet och skicklighet"; † barnlös 1845-12-05 i Stockholm. Gift 1815 med fröken Fredrika Dorothea Lindahl, född 1792-05-31, † 1869-05 i Nyköping, Södermanlands län, dotter till direktören i Ostindiska kompaniet Olof Lindahl och Charlotta Fredrika Jancke.
 • Eva Rebecka Ekerman, född 1782 i Stockholm, † där 1783.
 • Jakob Ekerman, född 1783 i Stockholm, † där s å.
 • Adolf Ludvig Ekerman, född 1786-03-22 i Stockholm (källa: Stockholms rådhusrätt 1:a avdelning F1A:346 s.484, AID: v222985.b4920.s484); rådman; † barnlös 1829. Gift med Ulrika Sverkerson, född 1778, † barnlös 1824.
 • Otto Vilhelm Ekerman, född 1789 i Stockholm, † där 1790.

TAB 7

Paul Ekerman, (son till Paulus Ekerman Tab 3), född 1708-10-13 i Västra Eneby socken, Östergötlands län; kanslist vid Generaltullarrendesocieteten i Stockholm 1726; notarie 1728; tullinspektor i Göteborg 1736; packhusinspektor i Stockholm 1740; justitieborgmästare i Göteborg 1745; † 1749-11-13 i Stockholm. Gift 1734 med jungfrun Christina Beata Häger, född 1714 i Göteborg, Göteborgs & Bohus län, † 1787-11-13, dotter till rådmannen Olof Häger och Catharina de Silentz.

Barn:

 • Catharina Maria Ekerman, född 1737-08-31, † 1792-12-08 på Härlund, Göteborg. Gift 1752-07-12 med assessorn och brukspatronen, RVO Niklas Jacobsson, adlad von Jacobsson, i hans 2:a äktenskap (gift 1:o 1741-04-07 med jungfrun Anna Margareta Nissen, född 1722-05-09, † 1748-04-20, dotter till handlanden i Göteborg Erik Nissen och Maria Calms), född 1714-02-10 i Malmö, Skåne län, † 1785-06-03 i Göteborg. Paret fick 4 gemensamma barn.
 • Paul Adolf Ekerman, född 1739; auskultant i Svea Hovrätt 1757; extra ordinarie kanslist 1758; extra ordinarie 1759; extra ordinarie kanslist i justitierevisionsexpeditionen 1759: handelskommissarie från Göteborg på de amerikanska öarna; † 1765 i Bergen, Norge (på hemresa från Västindien).
 • Margareta Christina Ekerman, född 1740, † 1797. Gift med kommerserådet Christian Arfwidsson, född 1717-04-16 i Marstrand, Göteborgs & Bohus län, † 1799-04-16 i Göteborg. Paret fick 2 gemensamma döttrar.

TAB 8

Johan Ekerman, (son till Paulus Ekerman Tab 3), född 1712; handelsborgmästare; † 1789-04-13 i Stockholm (källa: Stockholms rådhusrätt 1:a avdelning F1A:295 s.129, AID: v222934.b1360.s129). Bouppteckning 1789-07-25 (källa: Stockholms rådhusrätt 1:a avdelning F1A:295 s.129, AID: v222934.b1360.s129). Gift med jungfrun Maria Christina Groth, född 1733 i Stockholm, † där 1800, dotter till grosshandlaren Lorentz Groth och Maria Rosina Weylandt.

Barn:

 • Maria Rosina Ekerman, född 1764 i Stockholm, † där 1811-11-22 (47 år gammal, källa: Stockholms rådhusrätt 1:a avdelning F1A:386 s.399, AID: v223024.b4310.s399). Bouppteckning 1812-04-15 (källa: Stockholms rådhusrätt 1:a avdelning F1A:386 s.399, AID: v223024.b4310.s399). Gift med grosshandlaren och brukspatronen Johan Christoffer Pauli, född 1743 i Stockholm, † där 1823-03-11 (80 år gammal, källa: Stockholms rådhusrätt 1:a avdelning F1A:429 s.430, AID: v223068.b4490.s430). Paret fick 4 barn.
 • Paul Lorentz Ekerman, född 1770-09-09 i Stockholm (källa: Stockholms rådhusrätt 1:a avdelning F1A:295 s.129, AID: v222934.b1360.s129); vice notarie; hovsekreterare; † ogift och barnlös 1809 i Stockholm.

TAB 9

Bengt Nilsson Ekerman, (son till Paulus Ekerman Tab 3), född 1670-05-01 i Eksjö; auskultant i Göta hovrätt 1694; notarie 1697; advokatfiskal 1707; assessor 1718; † 1719-01-16. Gift med jungfrun Margareta Hägerhielm, dotter till Olof Östensson Häger, adlad Hägerhielm.

Barn:

 • Olof Ekerman, född 1697; politieborgmästare, riksdagsman; † 1742. se Tab 10.
 • Nils Ekerman, född 1699; assessor; † 1751. se Tab 24.
 • Paul Ekerman, född 1700; drabant; † 1731. se Tab .
 • Birgitta Margareta Ekerman. Gift med kyrkoherden och prosten Elias Amerin, född 1671, † 1740. Paret fick flera barn.
 • Leonard Arvid Ekerman, född 1710, † ogift och barnlös 1736.
 • Anna Elisabet Ekerman, född 1707, † 1778. Gift med handlanden Joakim Fredrik Ehrenpreuss. Paret fick flera barn.
 • Hedvig Sofia Ekerman, född 1709, † 1774. Gift 1737 i Kisa sn med fältväbeln Otto Grund. Paret fick 1 dotter.
 • Catharina Ekerman, † barnlös 1739. Gift 173(5) med kaptenen vid Kronobergs infanterireg:te Israel Bexell, i hans 1:a äktenskap (gift 2:o 1745-12-29 på Kråkerums Herrgård, Mönsterås sn med jungfrun Françoise Rudebeck, med vilken han fick 2 barn, född 1731-04-27 i Benestads sn, † 1785-04-14 på Bergs Herrgård, Bergs sn, begr 16/4 (54 år gammal, källa: Genline ID 816.9.18700), dotter till kaptenen vid Kronobergs reg:te Thomas Georg Rudebeck och Eleonora Leijoncrona), född 1709-02-12 i Alseda sn, döpt 15/2, † 1763-06-22 på Bergs herrgård, Berga sn, begravd 1/7 (källa: Genline ID 816.9.17200).
 • Christina Ekerman, † ogift och barnlös.
 • Sara Maria Ekerman, † ogift och barnlös 1730.

TAB 10

Olof Ekerman, (son till Bengt Nilsson Ekerman, Tab 9), född 1697 i Jönköping, Jönköpings län; student i Uppsala 1716; auskultant i Göta hovrätt 1718; rådman och kämnärspreses i Norrköping 1722; politieborgmästare 1728; titulär assessor 1741; riksdagsman 1731; † 1742-05-28 i St Olai fs, Norrköping. Gift med jungfrun Beata Berg, född 1689, † 1777.

Barn:

 • Margareta Sofia Ekerman, född 1725, † 1786. Gift med grosshandlaren i Norrköping Per Wiberg. Paret fick flera barn.
 • Johan Axel Ekerman, född 1726; hovsekreterare, godsägare; † 1786. se Tab 11.
 • Bengt Edvard Eckerman, född 1728; ryttmästare; † 1785. se Tab 23.
 • Erik Gustaf Ekerman, född 1729-12-25 i Norrköping; volontär vid Östgöta kavallerireg:te 1748; korpral 1749; fänrik vid Västerbottens reg:te 1749; löjtnant 1753; † 1758 i Pommern (stupade).
 • Otto Fredrik Ekerman, född 1731-01-23 i Norrköping; e o kammarskrivare i Manufakturkontoret 1749; stadsfiskal i Norrköping 1754; justitierådman där 1762 och kämnärpreses 1767; justitieborgmästare 1785; avsked 1797; titulär assessor 1789; titulär lagman 1790; ägare till Kättsätter, Borgs sn, som han gjorde till fideikommiss för medlemmar av sin ätt; † ogift och barnlös 1800-04-08 i St Olai fs, Norrköping, begravd 13/4 (70 år gammal, källa: Genline ID 346.224.94700).

TAB 11

Johan Axel Ekerman, (son till Olof Ekerman, Tab 10), född 1726-05-25 i St Lars sn (källa: Genline ID 376.1.41100); e o notarie i Göta hovrätt; titulär hovsekreterare; godsägare på Karstorp, Slaka sn; † 1811-09-16 på Karstorp, Slaka sn (ålderdom, 85 år gammal, källa: Genline ID 376.22.15800). Gift 1:o med jungfrun Engla Catharina Lindbeck, † 1767. 2:o med jungfrun Agnes Beata Carlström, född 1740-01-15 på Lofta prästgård, Lofta sn (källa: Genline ID 376.2.45500), dotter till kyrkoherden Johannes Petri Carlström och Anna Margareta Sevenia.

Barn 1:o:

 • Beata Ekerman, född 1766-04-07 på Naterstad, Slaka sn (källa: Genline ID 376.22.7000, 376.1.41100), † 1820. Gift 1790-11-14 i Slaka sn (källa: Genline ID 376.22.3300) med fältväbeln vid livgrandjärerna Johan Gustaf Adler, född 1753-06-12 på Åsmestad, Slaka sn, döpt 13/6 (källa: Genline ID 376.22.6100). Paret fick 3 barn.
 • Olof Johan Ekerman, född 1767; överauditör, fideikommissarie; † 1831. se Tab 12.

Barn 2:o:

 • Johan Ekerman, född 1767; † 1842. se Tab .
 • Anna Ekerman, född 1770-07-09 på Karstorp, Slaka sn (källa: Genline ID 376.1.41100). Gift 1805-06-24 i Slaka sn (källa: Genline ID 376.22.3600) med komministern i Asby pastorat Anders Kylander.
 • Agnes Ekerman, född 1773-09-12 på Karstorp, Slaka sn (källa: Genline ID 376.1.41100). Gift 1811-05-01 i Slaka sn (källa: Genline ID 376.22.3800) med komministern i Skedevi pastorat Daniel Strömborg.
 • Otto Ekerman, född 1776; † 1846. se Tab .

TAB 12

Olof Johan Ekerman, (son till Johan Axel Ekerman, Tab 11), född 1767-11-22 i St Lars sn (källa: Genline ID 276.7.28400); student i Uppsala 1785; auskultant i Svea hovrätt 1789; e o notarie 1790; vice notarie 1793; e o notarie vid Stockholms norra förstads kämnärsrätt 1791-02-08; kanslist vid Norrköpings rådhusrätt 1792-12-12; t f auditör vid Livgrenadjärreg:ts rusthållsdivision 1794-11-26; ordinarie auditör 1806-02-10; avsked 1811-04-02; överauditörs namn, heder och värdighet 1812-11-17; innehade från år 1809 Kättsätters fideikommiss efter farbrodern; skicklig jurist, temperamentsfull och verksam, tog livlig del i sin kommuns angelägenheter; † 1831-03-15 på Kättsätter, Borgs sn, begravd 25/3 (strypsjuka, vattusot, 63 år gammal, källa: Genline ID 276.23.54500). Gift 1814-07-13 i Borgs sn (källa: Genline ID 276.23.52900) med jungfrun Gustava Fredrika Grapengiesser, född 1782-10-14 i Jönköping (källa: Genline ID 276.7.28400); öm och trogen maka och mor, satte hon sin ära, sin lycka och sina pligtens inflytande, trofast emot vänner, välgörande emot lödlidande (källa: Genline ID 276.23.52900); † 1827-09-18 på Kättsätter, Borgs sn, begravd 21/9 (tärande, 44 år gammal, källa: Genline ID 276.23.52900), dotter till landssekreteraren i Jönköpings län, hovrättsassessorn Jakob Henrik Grapengiesser och hans 1:a fru Ulrika Elisabet Kniberg.

Barn:

 • Olivia Gustava Ekerman, född 1814-12-14 på Kättsätter, Borgs sn (källa: Genline ID 276.7.28400).
 • Otto Fredrik Ekerman, född 1817; handlande, fideikommissarie; † 1878. se Tab 13.
 • Bror Otto Olof Ekerman, född 1820-06-24 på Kättsätter, Borgs sn (källa: Genline ID 276.7.28400).

TAB 13

Otto Fredrik Ekerman, (son till Olof Johan Ekerman, Tab 12), född 1817-03-06 på Kättsätter, Borgs sn (källa: Genline ID 276.7.28400); handlande i Norrköping; fideikommissarie på Kättsätter, Borgs sn; † 1878-04-06 på Kättsätter, Borgs sn (källa: Genline ID 276.42.12500). Gift 1843-04-02 (källa: Genline ID 276.14.39300) med fröken Sofia Leontina Hoving, född 1824-02-11 i Stockholm (källa: Genline ID 276.14.39300).

Barn:

 • Otto Fredrik Ludvig Ekerman, född 1844-01-30 i St Olai fs, Norrköping (källa: Genline ID 276.14.39300); studentexamen 1863; medicine filosofie examen 1869; medicine examen 1876; innehade Kättsätters fideikommiss i Borgs sn efter fadern; † ogift och barnlös 1881-10-02 i Uppsala (källa: Genline ID 276.42.12500).
 • Arvid Hugo Ekerman, född 1845-08-07 i St Olai fs, Norrköping (källa: Genline ID 276.14.39300), † 1862-12-26 på Kättsätter, Borgs sn (källa: Genline ID 276.38.16300),
 • Jenny Olivia Leontina Ekerman, född 1848-03-25 i St Olai fs, Norrköping (källa: Genline ID 276.14.39300). Gift 1878-08-20 i Borgs sn (källa: Genline ID 100005.68.44900, 276.42.12500) med skolläraren Carl Agaton Ljungborg, född 1842 (källa: Genline ID 100005.68.44900). Paret fick flera barn.
 • Olof Erland Ekerman, född 1850; stationsskrivare; fideikommissarie. se Tab 14.
 • Anna Lydia Maria Ekerman, född 1852-06-05 i St Olai fs, Norrköping (källa: Genline ID 276.14.39300). Gift 1875-07-03 i Borgs sn (källa: Genline ID 100005.48.41700, 276.40.50300) med häradshövdingen Johan Erik Kylander, född 1843 (källa: Genline ID 100005.48.41700). Paret fick flera barn.
 • Ludvig Georg Ekerman, född 1854; godsägare, disponent. se Tab 15.
 • Gustaf Erik Hugo Ekerman, född 1866-11-06 på Kättsätter, Borgs sn (källa: Genline ID 276.38.16300), † där 1867-07-07 (källa: Genline ID 276.38.16300).

TAB 14

Olof Erland Ekerman, (son till Otto Fredrik Ekerman, Tab 13), född 1850-07-03 i St Olai fs, Norrköping (källa: Genline ID 276.14.39300); fideikommissarie; stationsskrivare; ingenjör. Gift 1893-12-17 (källa: Genline ID 276.46.37300) med fröken Johanna Alfrida Andersson, född 1868-06-25 i Karlstad (källa: Genline ID 276.46.37300).

Barn:

 • Sofia Margareta Ekerman, född 1894-03-23 på Kättsätter, Borgs sn (källa: Genline ID 276.46.37300).
 • Otto Fredrik Herbert Ekerman, född 1895-12-17 på Kättsätter, Borgs sn (källa: Genline ID 276.46.37300).
 • Hugo Olof Ekerman, född 1898-04-29 på Kättsätter, Borgs sn (källa: Genline ID 276.46.37300); han var den siste innehavaren av Kättsätters fideikommiss. På 1960-talet ville Norrköpings kommun börja köpa mark för utbyggnad av staden, men fideikommissarien Hugo Olof ville inte sälja. Efter överklaganden fick kommunen tillträde som ägare. Fideikommisset upplöstes 1976 då han dog, och gården brändes upp av brandkåren.

TAB 15

Ludvig Georg Ekerman, (son till Otto Fredrik Ekerman, Tab 13), född 1854 på Kättsätter, Borgs sn; fideikommissarie; disponent. Gift med fröken Elin Ulrika Amalia Lindström, född 1855-01-02 på Åsandbys säteri, Västra Ny sn, döpt 12/1 (källa: Genline ID 421.24.25000; Västra Ny AI:13 s.326, AID: v27067.b134.s326), dotter till mönsterskrivaren vid Kungliga Första livgrenadjärreg:t Paul Edvard Lindström och Fredrika Amalia Tolf.

Barn:

 • Arne Ludvig Ekerman, född 1879-08-19 på Kättsätter, Borgs sn (källa: Genline ID 276.43.38600).
 • Dagmar Ester Amalia Ekerman, född 1880-10-04 på Kättsätter, Borgs sn (källa: Genline ID 276.43.38600).
 • Ebbe Otto Ludvig Ekerman, född 1882-05-26 på Kättsätter, Borgs sn (källa: Genline ID 276.43.38600).
 • Ludvig Elis Olof Ekerman, född 1883-12-11 på Kättsätter, Borgs sn (källa: Genline ID 276.43.38600).
 • Sigrid Maria Elisabet Ekerman, född 1886-08-16 på Kättsätter, Borgs sn (källa: Genline ID 276.43.38600).

TAB 23

Bengt Edvard Eckerman, (son till Olof Ekerman, Tab 10), född 1728-02-22 i St Lars sn, Norrköping; page vid svenska ambassaden till Ryssland 1744; underofficer vid Östgöta kavallerireg:te 1745; livdrabant 1749; löjtnant vid överste Putbus husarreg:te 1758; avsked (begärde avsked med anledning av en kroppsskada, som han ådragit sig under pommerska kriget) med titel ryttmästare vid Skånska husarerna 1761; † 1785-03-12 i St Olai fs, Norrköping, begravd 17/3 (pleuresia, 57 år gammal, källa: Genline ID 346.223.63100). Bouppteckning 1789-05-16 (källa: Norrköpings rådhusrätt och magistrat FIaaa:42 s.295, AID: v79286.b158.s295). Gift 1:o 1756-12-14 i Ljungs sn (källa: Genline ID 334.15.4400) med jungfrun Catharina Ahlgren, från vilken han skildes, i hennes 1:a äktenskap, född 1734 på Sjöbacka säteri, Ljungs sn; en av Sveriges första kvinnliga journalister och chefredaktörer; † 1800, dotter till häradshövdingen i Finspång, Bråbo, Gullberg och Bobergs häraders domsaga Anders Ahlgren och Laurentia Juliana Ljungfelt; 2:o med jungfrun Maria Charlotta Lindahl, född 1750 i Norrköping, Östergötlands län, döpt 26/12, dotter till fabrikören Lorentz Lindahl d y och Catharina Mæchel.

Barn 1:o:

 • Bengt Gustaf Eckerman, kofferdisjöman.
 • Christoffer Eckerman, fänrik vid amiralitetet.
 • Beata Charlotta Eckerman, född 1759-06-07; svensk skådespelerska och operasångerska vid Operateatern i Bollhuset vid Slottsbacken i Stockholm. Hon är känd som mätress åt hertig Karl, senare kung Karl XIII, och var också verksam som spion; † ogift och barnlös 1790-01-16 i Stockholm (källa: Stockholms rådhusrätt 1:a avdelning F1A:296 s.55, AID: v222935a.b730.s55).
 • Catharina Juliana (Julie) Eckerman, född 1765 (källa: Linköpings Domkyrkoförsamling AI:5 s.25, AID: v25565.b17.s25); var en svensk kurtisan och spion. Hon var under den gustavianska tiden välkänd för sin långvariga förbindelse med Carl Sparre. † 1801. Gift med borgmästaren i Linköping Nils Björkegren, född 1752 i Linköping (källa: Linköpings Domkyrkoförsamling AI:5 s.25, AID: v25565.b17.s25).

Barn 2:o:

 • Axel Fredrik Eckerman
 • Anna Elisabet Eckerman

TAB 24

Nils Ekerman, (son till Bengt Nilsson Ekerman, Tab 9), född 1699-02-28 i Jönköping; auskultant i Göta hovrätt 1718; kanslist 1719; arkivarie 1726; aktuarie 1729; notarie 1733; advokatfiskal 1741; assessor 1747; † 1751-09-20. Gift 1:o 1734 med jungfrun Brita Maria Simzon, dotter till ryttmästaren Erik Simzon, adlad Simzon och Anna Maria Linroth; 2:o 1749 i Karlskrona Amiralitets fs med jungfrun Augusta Juliana Ankarcrona, dotter till Jakob Christophers, adlad Ankarcrona och Maria Juliana Weijlandt.

Barn 1:o:

 • Nils Ekerman, född 1735; sekreterare; † 1771. se Tab 25.
 • Bengt Carl Ekerman, född 1736, † barnlös 1785. Gift med jungfrun Barbara Christina Ulrika von Kathen, dotter till majoren Ernst Ludvig Martin von Kathen och Anna Catharina Jarmer.
 • Erik Gustaf Ekerman, född 1744; sekreterare, brukspatron; † 1813. se Tab 28.

Dotter 2:o:

 • Maria Juliana Ekerman, född 1751-11-29, † 1811-03-24. Gift 1773-07-16 med auditören och justitiarien vid Amiralitetet Gustaf Blomstedt, född 1733-08-23, † 1809-01-07. Paret fick 5 söner, som alla dog barnlösa.

TAB 25

Nils Ekerman, (son till Nils Ekerman, Tab 24), född 1735; sekreterare i Göta hovrätt; † 1771-12-05 på Gripenbergs herrgård, Gällaryds sn, begravd 20/12 (flussfeber, 36 år gammal, källa: Genline ID 1087.11.110100). Gift 1765-07-23 på Os herrgård, Gällaryds sn , döpt 9/3 (källa: Genline ID 1087.11.115400) med sin kusin, välborna fröken Christina Ulrika Silfversparre, född 1739 på Os herrgård, Gällaryds sn, † 1799-09-15 i Södra Ljunga sn, begravd 21/9 (enkefru assessorskan, tvinsot, källa: Genline ID 834.15.78900), dotter till hovjägmästaren och brukspatronen, R S O Lars Johan Silfversparre och Amalia Ulrika Lillienberg.

Barn:

 • Nils Johan Ekerman, född 1766-04-15 i Kristina fs, Jönköping (källa: Genline ID 1153.96.41300); major vid Smålands kavallerireg:te; † barnlös 1822. Gift med sin kusin, friherrinnan Augusta Ulrica Koskull, dotter till hovjunkaren, friherre Otto Anders Koskull och Amalia Beata Silfversparre.
 • Carl Henrik Ekerman, född 1767; hovsekreterare, godsägare; † 1829. se Tab 26.
 • Catharina Maria Ekerman, född 1768, † 1805. Gift 1785-02-11 på Dannäs, Dannäs sn (källa: Genline ID 216.12.51300) med sin halvkusin, löjtnanten vid Kronobergs reg:te Lars Johan Silfversparre. Paret fick flera barn.

TAB 26

Carl Henrik Ekerman, (son till Nils Ekerman, Tab 25), född 1767-06-09 i Kristina fs, Jönköping, döpt 10/6 (källa: Genline ID 1153.96.42100, 1087.3.36200); hovsekreterare; godsägare; † 1829-01-18 på Gripenbergs herrgård, Gällaryds sn, begravd 27/1 (kallbrand, 62 år gammal, källa: Genline ID 1087.12.13800). Gift 1794-05-10 på Spellinge herrgård, Västra Hargs sn med jungfrun Johanna Kugelberg, född 1772-08-28 i Jönköping (källa: Genline ID 1087.3.36200), † 1829-01-01 på Gripenbergs herrgård, Gällaryds sn, begravd 12/1 (lungsot, 57 år gammal, källa: Genline ID 1087.12.13800), dotter till rådmannen och direktören Johan Niklas Kugelberg och hans 1:a fru Anna Fredrika Kugelberg.

Barn:

 • Fredrika Ulrika Amalia Ekerman, född 1795-04-21 på Gripenbergs herrgård, Gällaryds sn (källa: Genline ID 1087.3.36200), † där 1812-06-03 (källa: Genline ID 1087.3.36200).
 • Nils Adolf Georg Ekerman, född 1797; kapten; † 1880. se Tab 27.
 • Bengt Carl Ekerman, född 1801-05-22 på Gripenbergs herrgård, Gällaryds sn (källa: Genline ID 1087.3.36200).
 • Lars Johan Ekerman, född 1802-07-12 på Gripenbergs herrgård, Gällaryds sn (källa: Genline ID 1087.3.36200).
 • Charlotta Henrietta Vilhelmina Ekerman, född 1804-12-13 på Gripenbergs herrgård, Gällaryd sn (källa: Genline ID 1087.3.36200), † 1868. Fick oäkta dottern Johanna Augusta 1824-12-11 (källa: Genline ID 1087.4.57600). Gift med häradsskrivaren, kronobefallningsmannen i Allbo härad Carl Johan Magnus Hasselgren, född 1809, † 1869. Paret fick flera barn.
 • Christina Aurora Gustava Ekerman, född 1807-06-02 på Gripenbergs herrgård, Gällaryd sn (källa: Genline ID 1087.3.36200).
 • Beata Mariana Lovisa Ekerman, född 1809-07-11 på Gripenbergs herrgård, Gällaryd sn (källa: Genline ID 1087.3.36200).
 • Erik Gustaf Vilhelm Ekerman, född 1810-11-16 på Gripenbergs herrgård, Gällaryd sn (källa: Genline ID 1087.3.36200), † där 1811-04-22, begravd 28/4 (källa: Genline ID 1087.3.36200).

TAB 27

Nils Adolf Georg Ekerman, (son till Carl Henrik Ekerman, Tab 26), född 1797-06-06 på Gripenbergs herrgård, Gällaryds socken (källa: Genline ID 1087.3.36200); skola i Växjö 1809-03-10; kapten vid Kungliga Livbevärings regementet; † 1880. Gift med fröken Augusta Teresia Medberg, i hennes 2:a äktenskap (gift 1:o 1830-05-15 i Stockholm (Post och Inrikes Tidningar) med kaptenen vid kungliga livbeväringsregementet Niclas Reinhold Pauli, med vilken hon fick 1 dotter, född 1797 i Stockholm, † 1834-01-02 i Stockholm (37 år gammal, källa: Stockholms rådhusrätt 1:a avdelning F1A:479 s.550, AID: v223123.b5860.s550), född 1809, † 1872, dotter till sidenkramhandlaren Carl Fredrik Medberg och Gustava Hallardt.

Döttrar:

 • Georgina Ulrika Ekerman, född 1840 på Fredsgatan 13, Klara församling, Stockholm, † 1864-12-20 på Husby, Svärta socken, Södermanlands län. Gift 1859-12-10 med underlöjtnanten vid livregementets grenadjärkår, friherre Axel Henrik Arvid Falkenberg af Trystorp, född 1827-01-10 i Lund, Skåne län, † 1902-02-28 på Sjöatorp. Paret fick 2 döttrar.
 • Ebba Augusta Beata Ekerman, född 1842-11-08 på Fredsgatan 13, Klara församling, Stockholm, † 1919-02-16 i Södra Säms socken, Västra Götalands län. Gift med grosshandlaren Gustaf Fredrik Åhrberg, född 1836-10-09, † 1922-02-08 i Södra Säms socken, Västra Götalands län. Paret fick 1 dotter.
 • Klara Helena Vilhelmina Ekerman, född 1844-06-30 på Fredsgatan 13, Klara församling, Stockholm † 1908-10-16 i Stockholm. Gift 1865-01-21 vid Göta Livgarde i Stockholm med slottsproviantmästaren, majoren vid Göta Livgarde, RSO Hjalmar Fredrik Åberg, född 1819-03-20 på Fredsgatan 8-10, Klara församling, döpt 11/4 (döpt av överhovpredikanten, senare biskopen i Karlstad och Linköping Johan Jakob Hedrén. Faddrar: Hans Excellens, greve Gustaf af Wetterstedt och president Fredrik von Ehrenheim m fl, källa: Genline ID 2698.69.51300), † 1897-06-28 på Jönköpings lasarett (i sviterna efter en operation), begravd 1897-01-01 i den Åbergska Familjegraven, Danderyds sn. Paret fick 5 barn.

TAB 28

Daniel Nilsson Ekerman, (son till Nils Bengtsson, Tab 1), född 1672-03-16 i Eksjö stadsförsamling, Jönköpings län; handlande, rådman; † 1736-04-25 i Eksjö stadsförsamling, Jönköpings län. Gift 2:o 1704 i Eksjö med jungfrun Helena Månsdotter Katt, född 168(4), † 1732 i Eksjö stadsförsamling, Jönköpings län, dotter till handlanden Måns Jönsson och Margareta Danielsdotter.

Barn 2:o:

 • Catharina Magdalena Ekerman, född 1706 i Eksjö stadsförsamling, Jönköpings län. Gift 1722 i Eksjö med Johan Cassel, i hans 1:a äktenskap, född 1699 i Eksjö stadsförsamling, Jönköpings län, † 1762 i Röks socken, Östergötlands län. Paret fick flera barn.
 • Paulus Ekerman, född 1707 i Eksjö stadsförsamling, Jönköpings län, † där 1710.
 • Anna Margareta Ekerman, född 1709 i Eksjö stadsförsamling, Jönköpings län.
 • Hedvig Ekerman, född 1712 i Eksjö stadsförsamling, † där 1773. Gift 1729 i Eksjö med rådmannen Johan Bokelund, † 1750 i Eksjö stadsförsamling, Jönköpings län. Paret fick 5 barn.
 • Sara Elisabet Ekerman, född 1714 i Eksjö stadsförsamling, Jönköpings län.
 • Daniel Ekerman, född 1717 i Eksjö stadsförsamling, Jönköpings län.
 • Johan Magnus Ekerman, född 1719; tullinspektör; † 1790. se Tab 29.
 • Agneta Ekerman, född 1721 i Eksjö stadsförsamling, Jönköpings län.
 • Jakob Ekerman, född 1723 i Eksjö stadsförsamling, Jönköpings län.

TAB 29

Johan Magnus Ekerman, (son till Daniel Nilsson Ekerman, Tab 28), född 1719-06-24 i Eksjö stadsförsamling, Jönköpings län; tullinspektör; † 1790-03-09 i Göteborg. Gift med jungfrun Brita Kollinia, född 1746-04-04, dotter till stämpelmästaren och kunglige kamreraren Nils Kollinius och hans 1:a fru Sara Roth.

Son:

 • Johan Niklas Ekerman, född 1767; brukspatron; † 1836. se Tab 30.

TAB 30

Johan Niklas Ekerman, (son till Johan Magnus Ekerman, Tab 29), född 1767-12-31 i Göteborg (källa: Krokek AI:4 s.424, AID: v24781.b220.s424); brukspatron; † 1836-04-03 på Marmorbruket, Konungsunds socken, Östergötlands län (källa: Konungsund AI:9 s.100, AID: v24736.b108.s100). Gift 1813 (källa: Konungsund AI:9 s.100, AID: v24736.b108.s100) med demoiselle Augusta Ulrika Ekenstam, född 1785-08-29 på Sålla, Sjögestads socken, Östergötlands län (källa: Krokek AI:4 s.424, AID: v24781.b220.s424), † 1872-08-02 i Söderköping, Östergötlands län, dotter till översten, RSO Nils Adolf Ekenstam, adlad af Ekenstam och Catharina Margareta Götherhielm.

Döttrar:

 • Catharina Augusta Johanna Ekerman, född 1813-11-23 på Marmorbruket, Konungsunds socken, Östergötlands län (källa: Krokek AI:4 s.424, AID: v24781.b220.s424), † 1857 i Norrköping, Östergötlands län. Gift 1832-09-10 i Konungsunds kyrka (källa: Konungsund AI:8 s.74, AID: v24735.b83.s74) med brukspatronen Erik Westerberg, född 1807-10-02 i Börrums socken (källa: Konungsund AI:10 s.147, AID: v24737.b157.s147), † 1867 i Norrköping, Östergötlands län. Paret fick 5 barn.
 • Mathilda Wilhelmina Ekerman, född 1816-05-06 på Marmorbruket, Konungsunds socken, Östergötlands län (källa: Krokek AI:4 s.424, AID: v24781.b220.s424), † där ogift och barnlös 1847-02-01 (källa: Konungsund AI:11 s.185, AID: v24738.b195.s185).
 • Dorothea Amalia Fredrika Ekerman, född 1821-02-22 på Marmorbruket, Konungsunds socken, Östergötlands län (källa: Krokek AI:4 s.424, AID: v24781.b220.s424). Gift med sin systers svåger, brukspatronen Frans Edvard Teodor Westerberg, född 1818-11-04 på Stora Gusums bruk, Ringarums sn (källa: Genline ID 139.19.6900). Paret fick 5 barn.
 • Augusta Jakobina Aurora Ekerman, född 1824-12-07 på Marmorbruket, Konungsunds socken, Östergötlands län (källa: Krokek AI:4 s.424, AID: v24781.b220.s424), † 1825-12-20 på Marmorbruket, Krokeks socken, Östergötlands län (källa: Krokek AI:4 s.424, AID: v24781.b220.s424), † där barn.

Källor

Kyrkböcker; Gustaf Elgenstierna, Den introducerade svenska adelns ättartavlor. 1925-36; Carl Forsstrand: Sophie Hagman och hennes samtida. Några anteckningar från det gustavianska Stockholm. Andra Upplagan. Wahlström & Widstrand, Stockholm (1911); A Anjou - Riddare af Konung Carl XIII:s ordern 1811-1900, biografiska anteckningar. Forskare: Mattias Loman Ej komplett - under utredning