Ekenberg nr 476

Från Biografiska anteckningar

Adliga ätten Ekenberg nr 476 †

Adlad 1649-11-23; introducerad; † 1807

TAB 1

Petrus Laurentii Vigelius Ekenberg, (son till Laurentius Algoti Vigelius), född 1603-10-15 i Köping; studerade juridik i Uppsala 1620-1626, därefter i Leiden 1627 och i Groningen 1628; sekreterare i Åbo, Finland 1632-03-01; assessor i hovrätten 1633-04-15; borgmästare 1641-04-13; adlad 1649-11-23; † 1656-04, begr 11/5 i Åbo Domkyrka, Finland, i egen grav. Gift 1631-09-19 med Christina Eriksdotter, † 1677, begr i Åbo Domkyrka, Finland, dotter till borgmästaren Erik Göransson och Kerstin Nilsdotter.

Barn:

 • Christina Ekenberg, född 1632-11-02, † 1688 i Åbo, Finland. Gift med Johannes Magni Gartzius Arbogensis, född i Arboga, † 1681 i Åbo, Finland. Paret fick en dotter.
 • Anna Ekenberg, född 1634-05-11.
 • Sofia Ekenberg, född 1635-11-25.
 • Maria Ekenberg, född 1637 i Åbo, Finland, † där 1666. Gift med assessorn Johan Svensson Wassenius, adlad Lagermarck nr 1141|Lagermarck]], född 1622-06-10 i Vänersborg, † 1691 i Ulvila, Finland. Paret fick flera barn.
 • Lorentz Ekenberg, född 1638-07-17; regementskvartermästare; † 1709. Gift med Helena Fogelhufvud, dotter till överstelöjtnanten Arvid Michaelsson, adlad Fogelhufvud och Helena Örnflycht.
 • Erik Ekenberg, född 1640-10-15.
 • Peter Ekenberg, född 1642-02-09.
 • Nils Ekenberg, född 1643-09-23.
 • Sara Ekenberg, född 1646-06-23. Gift 1668 i Finland med sekreteraren Christoffer Möller.
 • Johan Ekenberg, född 1649; kommendör; † 1693. se Tab 2.

TAB 2

Johan Ekenberg, (son till Petrus Laurentii Vigelius Ekenberg), född 1649-06-23 i Åbo, Finland; kommendör; † 1693-10-10 i Karlskrona, begr 1695-08-24 i Misterhults kyrka, Misterhults sn. Gift 1672-09-15 med jungfrun Christina Elisabet Hammarskjöld, † 1696 på Fårbo säteri, Misterhults sn, begr 1697-08-24 i Misterhults kyrka, Misterhults sn, dotter till majoren Arvid Hammarskjöld och Anna Dorothea Patkull.

Barn:

 • Lorentz Ekenberg, född 1680.
 • Johan Georg Ekenberg, född 1681; major; † 1731 i Stockholm. Gift med sin kusin Christina Lagermarck, född 1687, † 1752, dotter till kammarrådet Johan Lagermarck och Margareta Snack.
 • Erik Johan Ekenberg, född 1683; löjtnant; † 1741. se Tab 3.
 • Charlotta Maria Ekenberg, född 1685-11-23 på Fårbo säteri, Misterhults sn; uppfostrades av sin mors kusin Vendela på Tuna säteri i Tuna sn; † 1726-10-05 på Östra Ramnebo, Misterhults sn (barnsäng). Gift 1725-05-23 i Misterhults sn med inspektorn Claes Weidman, i hans 2:a äktenskap (gift 1:o Helena Nilsdotter, † 1724-04-12 på Östra Ramnebo, Misterhults sn; 3:o 1728-09-29 på Blankaholm i Hjorted med jungfrun Anna Catharina Bergman, i hennes 1:a äktenskap, född 1705 i Västervik, † 1749-05-26 av håll och sting på Målbäcken, Östra Ramnebo, Misterhults sn, dotter till guldsmeden Peter Bergman och Anna Börjesdotter Brandt), † 1737-04-17 på Östra Ramnebo, Misterhults sn (källa: Genline ID 109.20.72900). Paret hade en gemensam dotter, som fick talrika ättlingar.
 • Hans Lennart Ekenberg, född 1693-11-12 i Misterhults sn.
 • Anna Christina Ekenberg, † 1710 i Hjorteds sn. Gift med kaptenen Hans Mörner, född 1670 i Västervik. Paret fick flera barn.

TAB 3

Erik Johan Ekenberg, (son till Johan Ekenberg, Tab 2), född 1683-08-07 i Kalmar; volontär vid tyska livreg:tet 1700; fänrik där 1704-03-04; löjtnant 1709-12-18; avsked 1713-06; kapten vid Dalreg:tet s å 18/11; konfirmationsfullmakt 1716-04-16; kapten vid Kalmar reg:te 1718-06-26; avgången 1721; löjtnants indelning vid Kalmar reg:te 1723; regementskvartermästare där 1739-06-05; kapten och chef för Aspelands kompani 1740-04-29; † i tjänst som kapten och begr i Misterhults kyrka, Misterhults sn. Gift 1714-05-04 med jungfrun Scholastica Sophia Rothlieb, född 1690-03-24, † 1760-04-17 på Fårbo säteri, Fårbo, Misterhults sn, dotter till översten Filip Fredrik Rothlieb och Anna Engel Skyttenhielm.

Barn:

 • Johan Fredrik Ekenberg, född 1720-10-12 på Fårbo säteri, Fårbo, Misterhults sn.
 • Anna Fredrika Ekenberg. Gift 1743 i Misterhults kyrka, Misterhults sn med hovjunkare och godsägaren, friherre Carl Adam Ehrenstrahl, född 1712 i Stockholm, † 1752 på Fårebo säteri, Misterhults sn. Paret fick flera barn.
 • Christina Eleonora Ekenberg, född 1727-02-05 i Kalmar, † 1781-06-02 i Karlskrona. Gift 1746-03-14 på Grönskog, Fliseryds sn med kaptenen vid Kalmar reg:te, friherre Henning Adolf Ehrenstrahl, född 1714-09-02 i Stockholm, † 1754-09-14 på Grönskogs säteri, Fliseryds sn. Paret fick flera barn.

Källor

Gustaf Elgenstierna, Den introducerade svenska adelns ättartavlor. 1925-36; Folke Rudelius - Kalmar Regementes chefer 1623-1907, biografiska anteckningar; Kyrkböcker.