Eisen

Från Biografiska anteckningar

TAB 1

Möbelsnickaren Johan Jakob Eisenbletter, (1732-1813).

Johan Jakob Eisenbletter, född 1732 i Polen (troligen i Danzig), och enligt släkttraditionen son till en bagare där; extra ordinarie modellör vid Fortifikationen 1760-02-06; tjänstefri 1801; möbelsnickare; † 1813-08-30 i Tyska Sankta Gertruds församling, Stockholm (82 år gammal, källa: Stockholms rådhusrätt 1:a avdelning F1A:391 s.587, AID: v223030.b6730.s587). Bouppteckning 1813-10-19 med 1249 riksdaler banco i behållning (källa: Stockholms rådhusrätt 1:a avdelning F1A:391 s.587, AID: v223030.b6730.s587). Ägde en oförsäkrad gård på Södermalm i kvarteret Skinnarvik Berget Större, Maria Magdalena församling, värderad till 400 riksdaler banco. Gift 1760-05-27 i Svea Livgardes södra bataljons församling, Stockholm (källa: Svea livgardes södra bataljons församling C:3 s.56, AID: v91144.b56) med jungfrun Beata Catharina Kiernström, född 1733 i Skeppsholmens församling, Stockholm, döpt 18/3, † 1828-02-24 i Maria Magdalena församling, Stockholm (94 år gammal, källa: Stockholms rådhusrätt 1:a avdelning F1A:451 s.474, AID: v223090.b4870.s474); bouppteckning 1828-04-30 (källa: Stockholms rådhusrätt 1:a avdelning F1A:451 s.474, AID: v223090.b4870.s474); dotter till varvsbokhållaren vid amiralitetet Magnus Peter Kiernström och Maria Elisabet Kuhlhielm.

Barn:

 • Gustaf Ferdinand Eisen, född 1762; kryddkramhandlare, kornett; † 1840. se Tab 2.
 • Regina Elisabet Eisenbletter, född 1765-06-29 i Stockholm källa: Stockholms rådhusrätt 1:a avdelning F1A:451 s.474, AID: v223090.b4870.s474); ogift och barnlös.
 • Anna Dorothea Eisenbletter, född 1767 i Stockholm, † 1826-09-05 i Stockholm (59 år gammal, källa: Stockholms rådhusrätt 1:a avdelning F1A:443 s.719, AID: v223082.b7460.s719). Bouppteckning 1826-11-23 (källa: Stockholms rådhusrätt 1:a avdelning F1A:443 s.719, AID: v223082.b7460.s719). Gift med skorstensfejaren Carl Gustaf Poller. Paret fick 3 barn.
 • Johan Gottfried Eisenbletter, född 1771 i Stockholm; handelsbetjänt; † ogift och barnlös 1805-07-30 i Stockholm (34 år gammal, källa: Stockholms rådhusrätt 1:a avdelning F1A:362 s.344, AID: v223000.b3580.s344). Bouppteckning 1805-10-07 (källa: Stockholms rådhusrätt 1:a avdelning F1A:362 s.344, AID: v223000.b3580.s344).

TAB 2

Gustaf Ferdinand Eisen, (son till Johan Jakob Eisenbletter, Tab 1), född 1762 i Stockholm; kryddkramhandlare; kornett vid Borgerskapets kavallerikorps; † 1840-11-19 i Stockholm (78 år gammal, källa: Stockholms rådhusrätt 1:a avdelning F1A:509 s.56, AID: v223194.b710.s56). Bouppteckning 1841-01-25 med 28270 riksdaler banco i behållning (källa: Stockholms rådhusrätt 1:a avdelning F1A:509 s.56, AID: v223194.b710.s56). Ägde från 822-07-22 en fastighet på Norrmalm i Jakobs församling och kvarteret St Jakob större, vid Regeringsgatan nr 11, värd 14000 riksdaler banco. Gift 1789-03-22 med jungfrun Anna Sofia Bergklyft, född 1767 i Stockholm, † 1808-02-26 i Stockholm (40 år gammal, källa: Stockholms rådhusrätt 1:a avdelning F1A:372 s.355, AID: v223010.b1850.s355); bouppteckning 1808-06-02 med 182 riksdaler banco i behållning (källa: Stockholms rådhusrätt 1:a avdelning F1A:372 s.355, AID: v223010.b1850.s355); dotter till tull- & accisskrivaren Nils Bergklyft och Anna Catharina Hudding.

Barn:

 • Johan Gustaf Eisen, född 1790, † ung.
 • Brita Sofia Eisen, född 1791 i Stockholm, † där 1838-12-09 (47 år gammal, källa: Stockholms rådhusrätt 1:a avdelning F1A:501 s.305, AID: v223178a.b316.s305). Bouppteckning 1839-02-22 (källa: Stockholms rådhusrätt 1:a avdelning F1A:501 s.305, AID: v223178a.b316.s305). Gift med målaren Joakim Niklas Kohlhoff. Paret fick 1 dotter.
 • Frans August Eisen, född 1796; grosshandlare; † 1866. se Tab 3.
 • Carolina Eisen, född 1800, † ung.

TAB 3

Frans August Eisen, (son till Gustaf Ferdinand Eisen, Tab 2), född 1796 i Stockholm; grosshandlare; † 1866-05-13 i Stockholm (69 år, 7 månader, 9 dagar gammal, källa: Stockholms rådhusrätt 1:a avdelning F1A:611 s.170, AID: v223321.b5400.s170). Bouppteckning 1866-10-05 (källa: Stockholms rådhusrätt 1:a avdelning F1A:611 s.170, AID: v223321.b5400.s170). Bouppteckning 1866-10-05 med 49633 riksdaler riksmynt i behållning (källa: Stockholms rådhusrätt 1:a avdelning F1A:611 s.170, AID: v223321.b5400.s170). Ägde en egendom vid Österlånggatan 1 i kvarteret Acolus, som han fick fastebrev på 1857-09-28, värd 90000 riksdaler riksmynt; egendomen nr 3 vid Saltkompanigränden i kvarteret Bootes i Storkyrkoförsamlingen, som han fick fastebrev på 1857-09-28 och var värd 7500 riksdaler riksmynt. Gift 1:o med fröken Johanna (Jeanette) Carolina Wallberg, född 1796-06-04 i Ulrika Eleonora församling, Stockholm, † 1841-05-29 i Stockholm (45 år gammal, källa: Stockholms rådhusrätt 1:a avdelning F1A:510 s.144, AID: v223196.b1560.s144); bouppteckning 1841-09-01 med 1102 riksdaler banco i behållning (källa: Stockholms rådhusrätt 1:a avdelning F1A:510 s.144, AID: v223196.b1560.s144); dotter till värderingsmannen vid Kungliga Generalassistancecontoret Anders Wallberg och hans 2:a fru Catharina Wahlström; 2:o med fröken Amalia Hedvig Aurora Markander, född 1817, † 1867-10-27 i Stockholm (50 år gammal, källa: Stockholms rådhusrätt 1:a avdelning F1A:620 s.21, AID: v223330.b760.s21); bouppteckning 1868-01-17 (källa: Stockholms rådhusrätt 1:a avdelning F1A:620 s.21, AID: v223330.b760.s21); dotter till kronofogden Gustaf Reinhold Markander och Carolina Ahlström.

Barn 1:o:

 • August Ferdinand Eisen, född 1824-05-20 i Stockholm (källa: Stockholms rådhusrätt 1:a avdelning F1A:510 s.144, AID: v223196.b1560.s144); arkitekt; bosatt i USA.
 • Frans (Francis) Theodor Eisen, född 1826; handlande; † 1894. se Tab 4.
 • Hugo Hjalmar Eisen, född 1828; protokollssekreterare, registrator, kanslist; † 1882. se Tab 5.
 • Axel Georg Eisen, född 1829-08-19 i Stockholm (källa: Stockholms rådhusrätt 1:a avdelning F1A:510 s.144, AID: v223196.b1560.s144): handlande.
 • Emil Fritiof Eisen, född 1833; stadsaktuarie, vice häradshövding; † 1899. se Tab 6.
 • Åke Reinhold Eisen, född 1834-10-28 i Stockholm (källa: Stockholms rådhusrätt 1:a avdelning F1A:510 s.144, AID: v223196.b1560.s144).
 • Jenny Carolina Eisen, född 1836-04-13 i Stockholm (källa: Stockholms rådhusrätt 1:a avdelning F1A:510 s.144, AID: v223196.b1560.s144), † 1909-11-11. Gift med kyrkoherden i Hässlunda pastorat, filosofie doktorn Ernst Mauritz Edling, född 1823-09-02 i Enköping, Uppsala län, † 1890-01-01 i Hässlunda socken. Paret fick 4 söner.

Son 2:o:

 • August Gustaf Eisen, född 1847-08-02 i Jakobs församling, Stockholm; skolundervisning i Visby allmänna läroverk 1858–63, vid Stockholms lyceum 1863–68; student vid Uppsala universitet 1868-09-29; filosofie kandidat 1873-05-30; docent i zoologi där 26/9 samma år; avreste på ett riksstatens resestipendium till USA i september samma år för zoologiska studier; tillbringade vintern 1874 på den obebodda ön Catalina utanför Kalifornien och företog en forskningsfärd till Sierra Nevada, Kalifornien, sommaren samma år; föreståndare för en sin brors vinodling i San Joaquindalen nära Fresno 1875; praktisk hortikulturell verksamhet 1883–91 som ledare av olika stora anläggningar i Kalifornien; curator (intendent) i zoologi vid California Academy of Science i San Francisco 1892–1900; president i San Francisco Microscopical Society 1902–06; ledamot av California Academy of Science 1874, ständig ledamot 1875, hedersledamot 1938; filosofie hedersdoktor i Uppsala 1893-09-06; korrespLHA 1938; var ledamot av ett flertal utländska akademier och lärda sällskap; KN02kl 1935; † ogift och barnlös 1940-10-29 i New York, USA.

TAB 4

Frans (Francis) Theodor Eisen, (son till Frans August Eisen, Tab 3), född 1826-05-26 i Stockholm (källa: Stockholms rådhusrätt 1:a avdelning F1A:510 s.144, AID: v223196.b1560.s144); handlande; † 1894-10-16 i Kalifornien, USA, begravd i Colma, San Mateo County, Kalifornien, USA. Gift med Adelaide Ainsa N.N., född 1836-06-30 i Mexico, † 1894-10-16, begravd i Colma, San Mateo County, Kalifornien, USA.

Barn:

 • Jane Carmelito Vincente Eisen, född 1864, † 1881.
 • Augustine Charles Donocian Eisen, född 1870, † 1917.

TAB 5

Hugo Hjalmar Eisen, (son till Frans August Eisen, Tab 3), född 1828-09-21 i Stockholm (källa: Stockholms rådhusrätt 1:a avdelning F1A:510 s.144, AID: v223196.b1560.s144); protokollssekreterare i Kunglig Majestäts kansli; registrator i justitierevisionsexpeditionen; kanslist hos direktionen över Stockholms stads brandförsäkringskontor; † 1882-04-16 i Stockholm (54 år gammal, källa: Stockholms rådhusrätt 1:a avdelning F1A:684 s.310, AID: v223450.b610.s310). Bouppteckning 1882-07-14 med 10161 kronor i behållning (källa: Stockholms rådhusrätt 1:a avdelning F1A:684 s.310, AID: v223450.b610.s310). Gift 1873-10-05 i Stockholm med fröken Augusta Amalia Sergel, i hennes 1:a äktenskap (gift 2:o 1886-09-27 i Stockholm med distriktsläkaren i Stockholm medicine licentiaten, RVO, Tor Ludvig Erdmann, född 1851-06-07 i Stockholm), född 1849-10-29 i Katarina församling, Stockholm, † 1928-12-01 i Stockholm, dotter till extra ordinarie kammarskrivaren i kammarkollegium Johan Tobias Sergel och hans trolovade Anna Sofia Lindberg.

Dotter:

 • Elin Sigrid Eisen, född 1867-04-22 i Stockholm (källa: Stockholms rådhusrätt 1:a avdelning F1A:684 s.310, AID: v223450.b610.s310); telegrafist; ogift och barnlös.

TAB 6

Emil Fritiof Eisen, (son till Frans August Eisen, Tab 3), född 1833-07-21 i Stockholm (källa: Stockholms rådhusrätt 1:a avdelning F1A:510 s.144, AID: v223196.b1560.s144); stadsaktuarie i rådhusrätteni Stockholm; vice häradshövding; † 1899-04-04 i Stockholm. Gift 1874-04-14 i Stockholm med fröken Maria Augusta Wilhelmina Robson, född 1855-05-24 i Arboga, Västmanlands län, † 1897-03-02 i Stockholm (41 år gammal, källa: Stockholms rådhusrätt 1:a avdelning F1A:753 s.336, AID: v223519.b5700.s336); bouppteckning 1897-05-31 (källa: Stockholms rådhusrätt 1:a avdelning F1A:753 s.336, AID: v223519.b5700.s336); dotter till kyrkoherden i Arboga stads- och landsförsamlingar av Västerås stift, kontraktsprosten och folkskolinspektören Henrik Julius Robson och Anna Lovisa (Louise) Arosiander.

Söner:

 • Francis Gustaf Georg Eisen, född 1875; skogsförvaltare. se Tab 7.
 • Georg Albert Eisen, född 1878; notarie. se Tab .
 • Hugo Henrik André Eisen, född 1881; bokhållare.

Källor

Kyrkböcker; bouppteckningar; Gustaf Elgenstierna, Den introducerade svenska adelns ättartavlor. 1925-36; A. Eisen - Några anteckningar om modellören och konstsnickaren Johan Jacob Eisenbletter och hans släkt (Eisenbletter och Eisen (Personhist. tidskr., 29, 1928). Forskare: Mattias Loman