Ebel

Från Biografiska anteckningar

TAB 1

Ernst Ebel, (son till Conrad Ebel), född 1683; handlande i Riga; † 1755. Gift med jungfrun Vendula Christiany

Söner:'

  • Ernst Ebel, född 1723; grosshandlare. se Tab .
  • Christian Ebel, född 1726; grosshandlare, skeppsredare; † 1789. se TAB 2.

TAB 2

Christian Ebel, (son till Ernst Ebel, Tab 1), född 1726 i Riga; burskap som grosshandlare i Stockholm 1765-10-23; skeppsredare; † 1789-01-23 i Tyska Sankta Gertruds församling, Stockholm, begravd i Solna kyrka (63 år, 11 månader gammal, källa: Stockholms rådhusrätt 1:a avdelning F1A:295 s.109, AID: v222934.b1160.s109). Bouppteckning 1789-07-24 (63 år, 11 månader gammal, källa: Stockholms rådhusrätt 1:a avdelning F1A:295 s.109, AID: v222934.b1160.s109). Ägde kronoöarna Rån och Bergön i Kalix samt besittningsrätten till Tomteboda under Karlbergs kungsgård i Solna socken; ägde 1/5-del i skeppet Sveriges lycka och 1/3-del i skeppet Ceres; ägde 3 bland annat aktier i Ostindiska kompaniet. Gift 1752-08-28 i Paris, Frankrike (källa: Stockholms rådhusrätt 1:a avdelning F1A:295 s.118, AID: v222934.b1250.s118) med jungfrun Susanna Margareta Borchers, dotter till svenske konsuln i Rouen, Frankrike Jacques Borchers och Marie Agasse.

Barn:

  • Nils Ebel, född 1755; grosshandlare; † 1827. se Tab 3.
  • Susanna Maria Ebel, född 1756, † 1782-12-21 i Tyska Sankta Gertruds församling, Stockholm (26 år, 1 månad, 11 dagar gammal). Bouppteckning 1783-09-24 med 24355 daler kopparmynt i tillgångar, 19139 daler kopparmynt i skulder och 5215 daler kopparmynt i behållning (källa: Stockholms rådhusrätt 1:a avdelning F1A:278 s.733, AID: v222905.b7850.s733). I hennes bouppteckning upptogs en gård i Solna socken. Gift med grosshandlaren Johan Georg Claussen, född 1753, † 1820-04-08 i Stockholm (67 år gammal, källa: Stockholms rådhusrätt 1:a avdelning F1A:416 s.21, AID: v223055.b300.s21). Paret fick 1 dotter.
  • Christina Ebel. Gift med sin kusin, grosshandlaren i Riga Ernst Ebel.

TAB 3

Nils Ebel, (son till Christian Ebel, Tab 2), född 1755-04-12; handelsbetjänt; fortsatte faderns rörelse efter dennes död 1789; sökte på anmaning av handelskollegiet burskap som grosshandlare, vilket beviljades 1790-12-21; dömd till fem års landsflykt 1793-06-14; återvände till Stockholm; † 1827-03-09 i Finska församlingen, Stockholm (73 år gammal, källa: Stockholms rådhusrätt 1:a avdelning F1A:449 s.1102, AID: v223088.b10370.s1102). Bouppteckning 1827-06-09 med blygsamma 93 riksdaler banco i behållning (källa: Stockholms rådhusrätt 1:a avdelning F1A:449 s.1102, AID: v223088.b10370.s1102). Gift 1787-07-24 i Maria Magdalena kyrka med jungfrun Maria Christina Neostadius, född 1755-02-23 i Maria Magdalena församling, Stockholm, † 1827-12-02 i Finska församlingen, Stockholm, dotter till grosshandlaren Jakob Neostadius och Gertrud Algehr.

Son:

  • Ernst Ebel, handelsbokhållare.

Källor

Kyrkböcker; bouppteckningar; Gustaf Elgenstierna, Den introducerade svenska adelns ättartavlor. 1925-36. Forskare: Mattias Loman