Dybeck

Från Biografiska anteckningar

TAB 1

Den förmögna arvtagerskan Lovisa (Louise) Dybeck, (1780-1859). Hon fick 785000 riksdaler banco i fädernearv. Gift med tobaksfabrikören och brukspatronen, RNO Thomas Andreas Aspelin Teckning av S. Gillberg 1799..

Simon Dybeck, understallmästare vid artilleriet 1702; deltog i 7 slag eller träffningar, bland annat vid Poltava; tillfångatogs av ryssarna i Perevolotjna 1709 och kom hem från Tobolsk 1722; † 1733-12-03 i Vadstena krigsmanshusförsamling, Östergötlands län, begravd 5/12 (källa: Vadstena krigsmanshusförsamling C:1 s.101, AID: v60206.b53.s101). Gift 1:o i Riga med N.N.; 2:o 1722 med jungfrun Maria Bergfors, † 1755, möjligen dotter till kommendanten på Kajaneborg N.N. Bergfors.

Barn 2:o:

 • Gustaf Simon Dybeck, född 1726; kyrkoherde; † 1793. se Tab 2.
 • Anna Maria Dybeck, född 1728-03-21 i Vadstena krigsmanshusförsamling, Östergötlands län, döpt 23/3 (källa: Vadstena krigsmanshusförsamling C:1 s.61, AID: v60206.b33.s61).
 • Catharina Elisabet Dybeck, född 1729-12-06 i Vadstena krigsmanshusförsamling, Östergötlands län, döpt 7/12 (källa: Vadstena krigsmanshusförsamling C:1 s.61, AID: v60206.b33.s61).
 • Beata Dybeck, född 1733-08-18 i Vadstena krigsmanshusförsamling, Östergötlands län, döpt 19/8 (källa: Vadstena krigsmanshusförsamling C:1 s.65, AID: v60206.b35.s65).

TAB 2

Gustaf Simon Dybeck, (son till Simon Dybeck, Tab 1), född 1726-02-19 i Vadstena krigsmanshusförsamling, Östergötlands län, döpt 20/2 (källa: Vadstena krigsmanshusförsamling C:1 s.59, AID: v60206.b32.s59; kyrkoherde i Orsa pastorat; † 1793. Gift 1:o 1751 i Harakers kyrka, Västmanlands län med jungfrun Maria Netzer, född 1729 i Stockholm, † 1782 i Orsa prästgård, Dalarnas län, dotter till styckjunkaren vid artilleriet Christian Netzer och Anna Hedman; 2:o 1783 i Vika kyrka, Dalarnas län med jungfrun Christina Elisabet Arhusiander, född 1753, † 1817, dotter till kyrkoherden i Grytnäs pastorat Magnus Arhusiander och Helena Christina Hesselius.

Barn 1:o:

 • Simon Dybeck, född 1752; guldgravör; språklärare vid Uppsala universitet och krigsakademin; † ogift och barnlös 1787.
 • Christian Dybeck, född 1755; brukspatron; † 1831. se Tab 3.
 • Gustaf Adolf Dybeck, född 1757; sjökapten; † 1785 i Engelska kanalen (skeppsbrott).
 • Carl Dybeck, född 1759; fil jubelmag, kyrkoherde, prost, riksdagsman; † 1841. se Tab 4.
 • Jakob Dybeck, född 1763; handelsbokhållare i Bordeaux; † ogift och barnlös 1795 i Stockholm.
 • Erik Dybeck, född 1767; brukspatron; drev sockerbruk tillsammans med brodern Christian; † ogift och barnlös 1837 i Odensvi prästgård, Odensvi socken, Dalarnas län.

Barn 2:o:

 • Magnus Dybeck, född 1786; komminister; † 1841. se Tab .
 • Maria Christina Dybeck, född 1788 i Orsa prästgård, Orsa socken, Dalarnas län, † 1861 i Stora Tuna socken, Dalarnas län.
 • Elisabet Gustava Dybeck, född 1790 i Orsa prästgård, Orsa socken, Dalarnas län, † 1863 i Stora Tuna socken, Dalarnas län.

TAB 3

Christian Dybeck, (son till Gustaf Simon Dybeck, ab 2), född 1755-03-22 i Venjans prästgård, Venjans socken, Dalarnas län (klockan 10 på förmiddagen), döpt 23/3 (källa: Venjan C:3 s.47, AID: v132385.b47); brukspatron; † 1831-06-17 i Klara församling, Stockholm (76 år gammal, källa: Stockholms rådhusrätt 1:a avdelning F1A:466 s.771, AID: v223108.b8200.s771). Bouppteckning 1831-12-15 med 785605 riksdaler banco i behållning (källa: Stockholms rådhusrätt 1:a avdelning F1A:466 s.771, AID: v223108.b8200.s771). Ägde stenhus i hörnet Drottninggatan och Karduansmakargränd i kvarteret Björn under nr 8, taxerat till 20000 riksdaler banco; stenhus i hörnet av Brunkebergstorg och Stora Vattugränd i kvarteret Frigga under nr 7, taxerat till 27100 riksdaler banco. Ägde Dåvö säteri i Västmanland och enligt bouppteckningen där var behållningen 54282 riksdaler banco. Gift 1780-01-02 med änkan Sofia Lovisa Brück, i hennes 2:a äktenskap (gift 1:o med fabrikören Frans Erdtman Meijer, med vilken hon fick 5 barn, † 1778 i Stockholm), född 1743, † 1808-03-02 i Klara församling, Stockholm (65 år gammal, källa: Stockholms rådhusrätt 1:a avdelning F1A:372 s.181, AID: v223010.b980.s181); bouppteckning 1808-05-20 (källa: Stockholms rådhusrätt 1:a avdelning F1A:372 s.181, AID: v223010.b980.s181); dotter till brukspatronen Johan Conrad Brück och Vibinia Busch.

Barn:

 • Lovisa (Louise) Dybeck, född 1780-10-10, † 1859. Hon ärvde all egendom efter föräldrarna (källa: Stockholms rådhusrätt 1:a avdelning F1A:466 s.781, AID: v223108.b8300.s781). Gift 1800-08-14 i Klara kyrka, Stockholm (dygdädla jungfrun källa: Klara EI:4 s.295, AID: v87375.b151.s295) med tobaksfabrikören och brukspatronen, RNO Thomas Andreas Aspelin, född 1767-09-29 i Ystads Sankta Maria församling, Skåne län, † 1836-08-23 på Dåvöns säteri, Munketorps socken, Västmanlands län (69 år gammal, källa: Stockholms rådhusrätt 1:a avdelning F1A:487 s.680, AID: v223145.b7050.s680). Paret fick 2 barn.
 • Christian Dybeck, född 1783-03-22 (källa: Stockholms rådhusrätt 1:a avdelning F1A:427 s.362, AID: v223066.b3670.s362); handelsbokhållare; † ogift och barnlös 1823-01-02 i Klara församling, Stockholm (källa: Stockholms rådhusrätt 1:a avdelning F1A:427 s.362, AID: v223066.b3670.s362). Bouppteckning 1823-04-03 (källa: Stockholms rådhusrätt 1:a avdelning F1A:427 s.362, AID: v223066.b3670.s362). Han hade skulder till bland annat klädeshandlare, en skomakare, källarmästaren Lindroth på Freden, en Hedenström för vinräkning, källarmästare Otter och en Borg för kläden, totalt 1035 riksdaler banco.

TAB 4

Carl Dybeck, (son till Gustaf Simon Dybeck, ab 2), född 1759-10-28 i Fellingsbro socken, Örebro län (källa: Odensvi AI:10 s.374, AID: v73651.b191.s374); student vid Uppsala Universitet 1777; magister 1785; prästvigd 1787-11-10 till huspredikant hos riksrådet, greve M. Falkenberg; prästerståndets kanslist vid riksdagen 1789; vice notarie i Stockholms stads konsistorium samma år; pastoralexamen 1791-10-29; prästerståndets andre sekreterare vid riksdagen i Gävle 1792; kyrkoherde i Odensvi pastorat av Västerås stift 1797-03-13, tillträdde 1799; prost 1806-04-16; riksdagsman 1812; vice kontraktsprost under riksdagarna 1823 och 1828-30; jubelmagister i Uppsala, närvarade 1836; † 1841-01-25 i Odensvi prästgård, Odensvi socken, Västmanlands län. Gift 1799-03-31 i Stockholm (källa: Odensvi AI:10 s.374, AID: v73651.b191.s374) med jungfrun Maria Ulrika Remmer, född 1778-04-15 i Odensvi prästgård, Odensvi socken, Västmanlands län (källa: Odensvi AI:10 s.374, AID: v73651.b191.s374), † 1828-08-30, dotter till makens företrädare, kyrkoherden Johan Remmer och Elisabet Tillæus.

Barn:

 • Johan Gustaf Dybeck, född 1800; godsägare; † 1870. se Tab 5.
 • Carl Dybeck, född 1801-10-28 på Odensvi prästgård, Odensvi socken, Västmanlands län (källa: Odensvi AI:10 s.374, AID: v73651.b191.s374); filosofie magister; † ogift och barnlös 1850.
 • Maria Carolina Wilhelmina Dybeck, född 1809-09-15 i Odensvi prästgård, Odensvi socken, Västmanlands län (källa: Odensvi AI:10 s.374, AID: v73651.b191.s374), † 1886 i Husby prästgård, Husby socken, Dalarnas län. Gift 1829-09-03 med kyrkoherden i Husby pastorat, kontraktsprosten och riksdagsmannen Isak Norström, född 1796-12-19 i Nora, Västmanlands län, † 1880 i Husby prästgård, Husby socken, Dalarnas län. Paret fick 5 barn.
 • Carl Wilhelm Edvard Dybeck, född 1810; kyrkoherde, prost, jubeldoktor; † 1890. se Tab 6.
 • Rickard Dybeck, född 1811-09-01 i Odensvi prästgård, Odensvi socken, Västmanlands län (källa: Odensvi AI:10 s.374, AID: v73651.b191.s374); elev i Västerås trivialskola höstterminen 1822 till vårterminen 1828 och gymnasium höstterminen 1828 till vårterminen 1831; student vid Uppsala universitet höstterminen 1831; hovrättsexamen 1834-05; auskultant i Svea hovrätt 18/6 samma år; extra ordinarie notarie där, tjänstledig 1835-06-19 och på obestämd tid 17/12 samma år; extra ordinarie kanslist i Krigskollegium 1837-07-18 (utesluten 1844-09-12); tjänstgjorde tre år i Stockholms norra förstads västra kämnärsrätt; enligt egen uppgift stadsnotarie i Eskilstuna 1837—42; uppehöll borgmästarämbetet där under 1840 (utom vid session 8/1) samt under första halvåret 1841; uppehöll borgmästarämbetet i Torshälla 1838-05-14 — 1838-06-06 och från 1840-01-12 till riksdagstidens slut samma år; tillfällig domhavande vid urtima ting med Östra Rekarne härad i Eskilstuna 29/10 samma år; förordnad 8/12 samma år att handlägga ett lagfartsärende vid lagtima ting med samma härad; tillfällig domhavande vid urtima ting med samma härad 1841-02-02; LVVS 1848; korrespLHA. 1848; fick Svenska akademiens jetong i guld 1856; † barnlös 1877-07-28 i Södertälje. Författare Sveriges nationalsång "Du gamla du fria". Gift 1860 med fröken Maria Leontine Charlotte Forsbom, född 1824-11-25, † 1865-06-13.
 • Albertina Elisabet Amanda Dybeck, född 1813-01-07 i Odensvi prästgård, Odensvi socken, Västmanlands län (källa: Odensvi AI:10 s.374, AID: v73651.b191.s374), † 1870 i Eskilstuna, Södermanlands län. Gift med borgmästaren i Eskilstuna, riksdagsmannen Sven August Hallström, född 1802, † 1881. Paret fick 2 barn.
 • Amalia Charlotta Ulrika Dybeck, född 1815-02-17 i Odensvi prästgård, Odensvi socken, Västmanlands län (källa: Odensvi AI:10 s.374, AID: v73651.b191.s374), † 1871. Gift 1839 med rådmannen Olof Daniel Grundal, född 1798, † 1876. Paret fick 3 barn.

TAB 6

Carl Wilhelm Edvard Dybeck, (son till Carl Dybeck, Tab 5), född 1810-05-02 i Odensvi prästgård, Odensvi socken, Västmanlands län (källa: Odensvi AI:10 s.374, AID: v73651.b191.s374); kyrkoherden i Ramsbergs pastorat av Västerås stift; kontraktsprost; filosofie jubeldoktor; LNO; † 1880-07-31 i Ramsbergs prästgård, Ramsbergs socken, Västmanlands län. Gift 1:o med fröken Tekla Beata Julia Karlén, född 1821 i Västerås, Västmanlands län, † 1848, dotter till kronolänsmannen Charles Karlén och Ulrika Tegman; 2:o 1849-10-23 på Stensborg, Eskilstuna Klosters socken, Södermanlands län med stiftsjungfrun Eva Augusta von Heijne, född 1820-12-15 på Molstaberg, Vårdinge socken, Stockholms län, † 1880-07-31 i Ramsbergs prästgård, Ramsbergs socken, Västmanlands län, dotter till överstelöjtnanten, RSO Georg Leonard von Heijne och friherrinnan Christina Florentina Ulrika von Lingen.

Barn 2:o:

 • Herman Dybeck, född 1850; överstelöjtnant; † 1926. se Tab 7.
 • Julia Dybeck, född 1855 i Västerås, Västmanlands län.
 • Eva Dybeck, född 1857 i Västerås, Västmanlands län. Gift 1896 med kassören Abraham Malmström, född 1866 i Örebro, Örebro län. Paret fick 1 son.
 • Anton Dybeck, född 1859; stins; † 1912. se Tab 10.

TAB 7

Herman Dybeck, (son till Carl Wilhelm Edvard Dybeck, Tab 6), född 1850 i Västerås Domkyrkoförsamling, Västmanlands län; överstelöjtnant vid Dalregementet; ägde Lisselhaga vid Sundborn; † 1926. Gift 1882 med fröken Ebba Johanna Falhem, född 1860 i Stora Kopparbergs socken, Dalarnas län, dotter till regementsintendenten och riksdagsmannen Hans Erik Falhem och Simplicia Catharina Maria Olander.

Barn:

 • Sigrid Ebba Augusta Dybeck, född 1883 i Stora Tuna socken, Dalarnas län. Gift 1906 med överstelöjtnanten vid Dalregementet Mathias Colléen, född 1878.
 • Erik Wilhelm Dybeck, född 1885; agronom, godsägare. se Tab 8.

TAB 9

Anton Dybeck, (son till Carl Wilhelm Edvard Dybeck, Tab 6), född 1859; stationsföreståndare på Axelvolds station i Svalövs socken i Skåne; † 1912. Gift 1885 med fröken Carolina Fredrika Remmer, född 1857 i Ängelholm, Kristianstads län, † 1917.

Barn:

 • Signe Augusta Constance Dybeck, född 1886 i Ängelholm, Kristianstads län. Gift 1:o med N.N.; 2:o 1927 med bankdirektören i Lund Gustaf Carl Herman Geijer, född 1884.
 • Erik Wilhelm Dybeck, född 1888; agronom. se Tab 10.
 • Karin Henriette Fredrique Dybeck, född 1893 i Dalby socken, Malmöhus län.
 • Eivor Maria Elisabet Dybeck, född 1896 i Dalby socken, Malmöhus län.

Källor

Kyrkböcker; bouppteckningar: Gustaf Elgenstierna, Den introducerade svenska adelns ättartavlor. 1925-36. Forskare: Mattias Loman