Dreijer

Från Biografiska anteckningar

Version från den 13 maj 2020 kl. 18.31 av Loman (Diskussion | bidrag) (TAB 2)

(skillnad) ← Äldre version | Nuvarande version (skillnad) | Nyare version → (skillnad)

TAB 1

Grosshandlaren, skeppsredaren och riksdagsmannen Johan Dreijer, (1731-1798). Målning av Johan Henrik Scheffel ca 1760..
Kompaniagenten vid Västindiska kompaniet på Saint Barthélemy Carl Dreijer, (1770-1802). Målning av Carl Fredrik von Breda, Signerad Breda pinxit och daterad London 1791, källa: Bukowskis.

Jockim Dreijer, borgare; skräddarmästare; † 1744-01-31 i Stockholm (källa: Stockholms rådhusrätt 1:a avdelning F1A:136 s.1089, AID: v222460.b11180.s1089). Bouppteckning 1744-07-31 med 67130 daler kopparmynt i behållning (källa: Stockholms rådhusrätt 1:a avdelning F1A:136 s.1089, AID: v222460.b11180.s1089). Ägde stenhus på Svartmansgatan under nr 89, på fri och egen grung, värt 24000 daler kopparmynt; en andel i ett stenhus på Köpmangatan, på fri och egen grund, värt 12000 daler kopparmynt; en malmgård på Grevgatan på Ladugårdslandet värd 7000 daler kopparmynt. Gift med jungfrun Anna Sofia Rantze, i hennes 2:a äktenskap (gift 1:o med handlanden Nils Eriksson Öhman; 3:o med bandfabrikören Henrik Gustaf Baumgardt, med vilken hon fick 2 söner, född 1711 i Jönköpings Kristina församling, Jönköpings län, döpt 9/10, † 1784-07-01 i Tyska Sankta Gertruds församling, Stockholm), † 1778-11-18 i Stockholm (källa: Stockholms rådhusrätt 1:a avdelning F1A:254 s.13, AID: v222870.b200.s13); bouppteckning 1779-02-18 (källa: Stockholms rådhusrätt 1:a avdelning F1A:254 s.13, AID: v222870.b200.s13); dotter till skräddaren Henrik Jörgen Rantze och Christina Balck.

Barn:

 • Arent Dreijer, född 1729 i Tyska Sankta Gertruds församling, Stockholm; konsul i Cadiz; † ogift och barnlös 1775-02-07 i Tyska Sankta Gertruds församling, Stockholm (46 år gammal).
 • Anna Sofia Dreijer, född 1730 i Tyska Sankta Gertruds församling, Stockholm, † 1757-09-19 i Storkyrkoförsamlingen, Stockholm. Gift med kryddkrämaren Christian Qvast. Paret fick 2 döttrar.
 • Johan Dreijer, född 1731; grosshandlare, skeppsredare, riksdagsman, handelsborgmästare; † 1797. se Tab 2.
 • Christina Regina Dreijer, född 1734 i Tyska Sankta Gertruds församling, Stockholm, † 1807-03-20 i Stockholm (72 år gammal, källa: Stockholms rådhusrätt 1:a avdelning F1A:369 s.6360, AID: v223007.b6360). Bouppteckning 1807-06-13 (källa: Stockholms rådhusrätt 1:a avdelning F1A:369 s.6360, AID: v223007.b6360). Gift med kommerserådet Lars Rosenborg, född 1728, † 1807-09-19 i Stockholm (79 år gammal, källa: Stockholms rådhusrätt 1:a avdelning F1A:370 s.4790, AID: v223008.b4790). Paret fick 1 dotter.
 • Maria Magdalena Dreijer, född 1738 i Tyska Sankta Gertruds församling, Stockholm. Gift med grosshandlaren Johan Henrik Möller. Paret fick 1 son.
 • Jockim Dreijer, född 1739 i Tyska Sankta Gertruds församling, Stockholm; handlande i Amsterdam.

TAB 2

Johan Dreijer, (son till Jockim Dreijer, Tab 1), född 1731 i Tyska Sankta Gertruds församling, Stockholm; arbetade i styvfadern Nils Eriksson Öhmans handel ett halvt år 1744—45 och biträdde efter dennes död modern i handeln ett år; gick till sjöss 1746; fick burskap som kofferdiskeppare i Visby 1752 och som grosshandlare i Stockholm 1762-05-18; direktör över sjömanshuset 1767—77 och hos stora skeppsvarvets intressenter 1769; ledamot av stadens äldste 1767—79; en av grosshandelssocietetens deputerade för hemliga handelsärenden 1768; bankofullmäktig 1770—79; riksdagsman 1771—72 och igen 1789; ingav konkursansökan i Stockholms rådhusrätt 1775-12-09; rådman i Stockholm 1779-11-16; direktör vid borgarståndets kansli 1779; handelsborgmästare i Stockholm 1789-12-24; ledamot av konvojkommissariatet 1790-03-18 och kommitterad för konvojärenden samma år 8/12; † 1797-12-08 i Maria Magdalena församling, Stockholm (66 år gammal, källa: Stockholms rådhusrätt 1:a avdelning F1A:331 s.174, AID: v222970.b2060.s174). Bouppteckning 1798-02-12 (källa: Stockholms rådhusrätt 1:a avdelning F1A:331 s.174, AID: v222970.b2060.s174). Han var en av Sveriges störste skeppsredare på sin tidGift 1764-12-06 i Storkyrkan, Stockholm med jungfrun Anna Magareta Zelling, född 1743-05-28 i Storkyrkoförsamlingen, Stockholm, † där 1817-10-23, dotter till grosshandlaren Peter Magnusson Zelling och Margareta Williamsson.

Barn:

 • Per Magnus Dreijer, född 1766-09-15, † barn.
 • Carl (Charles) Dreijer, född 1770; styrelsen i Svenska Västindiska Kompaniet utnämnde honom i november 1794 till assistent till handelsagenten Gustaf Wernberg på ön Saint Barthélemy; kompaniagent 1796; svensk konsul i Gustavia; † 1802-10-23 på sin plantage på Saint Barthélemy. Han ska ha fått en son med sin hushållerska, slavinnan Betty.
 • Johanna Charlotta Dreijer, född 1778-06-24 i Stockholm (källa: Stockholms rådhusrätt 1:a avdelning F1A:331 s.174, AID: v222970.b2060.s174); † 1808-12-15 i Stockholm (32 år gammal, källa: Stockholms rådhusrätt 1:a avdelning F1A:376 s.758, AID: v223014.b7930.s758). Bouppteckning 1809-04-11 (källa: Stockholms rådhusrätt 1:a avdelning F1A:376 s.758, AID: v223014.b7930.s758). Gift med bryggaren och handlanden Fredrik Wilhelm Westman, i hans 1:a(1) äktenskap (gift 2:o med Gustava Elisabet Zundberg, med vilken han fick 2 barn, född 1790, † 1844-08-14 i Stockholm (källa: Stockholms rådhusrätt 1:a avdelning F1A:520 s.536, AID: v223206.b5540.s536), född 1773, † 1819-06-04 i Stockholm (46 år gammal, källa: Stockholms rådhusrätt 1:a avdelning F1A:413 s.237, AID: v223052.b2780.s237). Paret fick 1 gemensam son.
 • Arendt Dreijer, född 1780; major, brukspatron, RSO; † 1847. se Tab 3.
 • Johan Dreijer, född 1786-11-06, † 1795.

TAB 3

Arendt Dreijer, (son till Johan Dreijer, Tab 2), född 1780-01-31 i Katarina församling, Stockholm (källa: Lögdö bruksförsamling AI:3 s.1, AID: v121878.b7.s1); major vid amiralitetet; RSO; † 1847-11-30 på Lögdö bruk, Lögdö bruksförsamling, Västernorrlands län, begravd 19/12 (67 år, 10 månader gammal, källa: Lögdö bruksförsamling C:3 s.40, AID: v121889.b40). Gift 1819-12-28 på Söderfors bruk, Attmars socken (källa: Attmar C:3 s.247, AID: v120983.b124.s247) med demoiselle Justina Bergman, född 1801-08-16 i Tuna socken, Västernorrlands län (källa: Attmar AI:4 s.196, AID: v120962.b205.s196; Lögdö bruksförsamling AI:3 s.1, AID: v121878.b7.s1), dotter till brukspatronen Erik Bergman och Brita Christina Norberg.

Barn:

 • Johan Erik Dreijer, född 1820-12-31, † 1823.
 • Arendt Dreijer, född 1822; justitieråd; † 1872. se Tab 4.
 • Catharina Dreijer, född 1824-07-09 i Ljustorps socken, Västernorrlands län (källa: Lögdö bruksförsamling AI:3 s.1, AID: v121878.b7.s1), † barn.
 • Justina Dreijer, född 1827-02-25 i Ljustorps socken, Västernorrlands län (källa: Lögdö bruksförsamling AI:3 s.1, AID: v121878.b7.s1), † 1886-05-24 i Klara församling, Stockholm (59 år gammal, källa: Stockholms rådhusrätt 1:a avdelning F1A:703 s.336, AID: v223469.b970.s336). Bouppteckning 1886-07-07 med 266861 kronor i behållning, bl a bestående i omfattande fordringar (källa: Stockholms rådhusrätt 1:a avdelning F1A:703 s.336, AID: v223469.b970.s336). Gift med brukspatronen Jakob Wilhelm Edbergh, född 1817-01-12 i Stockholm (källa: källa: Stockholms rådhusrätt 1:a avdelning F1A:497 s.35, AID: v223169.b480.s35), † där 1879-09-21 (62 år, 8 månader, 9 dagar gammal, källa: Stockholms rådhusrätt 1:a avdelning F1A:666 s.497, AID: v223434.b9280.s497). Paret fick 2 döttrar.

Noter

1. Ett missförstånd kring en Amaranterordensbal får här sin upplösning. I häftet "Storborgare och Stadsmajorer, Minnen och anteckningar från Gustav III:s Stockholm av Carl Forsstrand, s.113" kan man läsa: "Nyssnämnde Fredrik Wilhelm var första gången gift med den för sin skönhet bekanta Johanna Charlotta Dreijer, om vilken ceremonimästaren L. von Hauswolff meddelar, hur hon på Amaranterordens bal den 5 december 1810 väckte uppmärksamhet samt särskildt presenterades för kronprinsen Carl Johan." I häftet källhänvisar man till ett annat häfte "För hundra år sen, Skildringar och bref från revolutionsåren 1809-1810, utgifvna af Sam Clason och Carl af Petersens". Där är inte Johanna Charlottas namn utskrivet, utan där står: "Igår var den stora Amaranterordern samlad, och Hans Kungl. Höghet Kronprinsen benådade den stora dekoration samt åtog sig efter Konungens protektion. Samlingen var ganska talrik. Alla damerna voro hvitklädda, och 20 af dem, de vackraste som äro i orden af fruar, fröknar och m:lles, hade öfverenskommit att vara med blomstergirlander på hufvudet och äfven kläderne garnerade med blomster. Stormästaren baron Fleming med ordens högre ämbetsmän mötte, när Prinsen steg utur vagnen, och på första perron stodo alla damerna. Kammarherren Lilljenheims fru och bryggaren Westmans, två näst Fersens och Koskullska damer vackra personer, presenterades, och Prinsen gaf dem högra och vänstra handen och fördes af dem uppför trapporna och in uti stora salen, där alla damerna stodo främst och herrarna bakom dem". I själva verket dog Johanna Charlotta redan 2 år innan, den 15/12 1808, 32 år gammal (källa: Stockholms rådhusrätt 1:a avdelning F1A:376 s.758, AID: v223014.b7930.s758. Jag har inte hittat när Fredrik Wilhelm gifte om sig, men sannolikt omtalas en helt annan "bryggaren Westmans" fru, gissningsvis ur bryggarsläkten Westman.

Källor

Kyrkböcker; bouppteckningar; Gustaf Elgenstierna, Den introducerade svenska adelns ättartavlor. 1925-36. Forskare: Mattias Loman