Douglies nr 821

Från Biografiska anteckningar

Adliga ätten Douglies nr 821 †

Adlad 1669-09-29; introducerad 1672; † 1811-10-14.

TAB 1

Johannes Douglies, adlad Douglies, född 1605-12-27 i Roe, Chandre, Skottland; överstelöjtnant; adlad 1669-09-29 (sönerna introducerades 1672; † 1670-09-11 i Kalmar och begr i Ryssby kyrka, där hans vapen sattes upp.

Barn:

 • Johan Douglies, salpetersjuderiinspektor i Kalmar län; bosatt på Mossberga, Ryssby sn; † där barnlös. Gift 1661-10-22 med Anna Catharina von Bildsten, dotter till Carl Bildsten till Hjortsberga och Anna Nyman, samt syster till majoren Conrad Bildsten, adlad von Bildsten.
 • Göran Douglies, † 1692-01-23 på Torarp, Svenarums sn, begr s å 30/4.
 • Vilhelm Douglies, major; † före 1697. se Tab 2.
 • Albrekt Douglies, konstapel vid artilleriet.
 • Elisabet Douglies, levde änka 1692. Gift med rektorn vid högre lärdomsskolan i Kalmar, sedermera svenska pastorn vid domkyrkan i Reval Jakob Johannis Forladius, † efter 1672.
 • Lorentz Douglies, född 1640; överstelöjtnant; † efter 1700. se Tab 6.

TAB 2

Vilhelm Douglies, (son till Johannes Douglies, adlad Douglies Tab 1), till Skedhult i Eksjö lfs; major vid fältartilleriet; † före nov 1697. Gift 1669 med Christina Hillebard, född 1653, dotter till överstelöjtnanten Erik Axelsson, adlad Hillebard och Catharina von Witten af Stensjö.

Barn:

 • Johan Vilhelm Douglies, född 1670; kapten; † 1725. se Tab 3.
 • Brita Catharina Douglies, född 1673, † 1737-02-14 i Ryssby sn. Gift med överstelöjtnanten vid amiralitetet Sven Boman.
 • Susanna Margareta Douglies, född 1675, † 1747-03-03. Gift 1723-04-26 på Grunnevad, Hvalstads sn med kaptenen Knut Lillie af Greger Mattssons ätt, född 1695, † 1762.
 • Beata Margareta Douglies, född 1681-12-25, † 1682-01-??
 • Beata Margareta Douglies, född 1682, † ogift i Stockholm.

TAB 3

Johan Vilhelm Douglies, (son till Vilhelm Douglies Tab 2), till Södraholm i Adelövs sn; född 1670-08-09 i Kalmar; skeppskapten; † 1725-10-20 på Södraholm och begr i Eksjö kyrka. Gift 1702-05-20 i Karlskrona med sin kusins dotter Maria Bock af Näs, född 1687, † 1751, dotter till fänriken Lennart Bock af Näs.

Barn:

 • Johan Vilhelm Douglies, född 1703-02-10 i Hvalstads sn, † där s å 14/3.
 • Beata Christina Douglies, född 1704-08-09, † 1751-01-22 på Ölsåkraborg, Moheda sn och begr i Lekaryds kyrka. Gift 1726 med kaptenen vid Kronobergs reg:te Carl Gustaf Stadenberg, i hans 1:a gifte (gift 2:o med Petronella Elisabet Schaeij).
 • Johan Douglies, född 1705, † 1706-06-14 på Södraholm och begr i Eksjö kyrka.
 • Carl Johan Douglies, född 1706-11-10 i Karlskrona; underofficer vid Jönköpings reg:te; † 1728-06-24 på Södraholm.
 • Erik Lorentz Douglies, född 1709-12-13 i Karlskrona, † 1710-06-03.
 • Christina Douglies, född 1712-03-01, † 1791-03-13 på Tolarp, Ödestuga sn. Gift 1730-06-12 på Södraholm med kornetten Carl Johan Fahnehielm, född 1692, † 1770.
 • Lennart Georg Douglies, född 1714; major; † 1766. se Tab 4.
 • Vilhelm Douglies, född 1715-12-21, † 1716-05-16.
 • Märta Christina Douglies, född 1717-11-13, † 1760-01-06. Gift 1736-09-10 med landskamreraren i Jönköpings län Anders Almqvist i hans 2:a gifte (gift 1:o 1718 i Hakarps sn med Brita Sofia Hallonqvist), född 1695-04-30 på Visingsö, † 1775-01-22.
 • Margareta Helena Douglies, född 1720-01-13, † 1773-04-14. Gift 1737-03-31 på Södraholm med prosten och kyrkoherden i Eksjö, magister Anders Hertzman, född 1701-11-12 i Hertzberga, Skärkinds sn, † 1768-07-19 i Eksjö.
 • Dödfödd son 1723-10-13 på Södraholm.
 • Adam Douglies, född 1725-05-09, † s å.

TAB 4

Lennart Georg Douglies, (son till Johan Vilhelm Douglies Tab 3), till Södraholm; född 1714-04-20; major i armén; † 1766-11-27 på Skedhult i Eksjö, av att han av sin tobakspipa stötte sig i illa i halsen vid omkullkörning till följd av hästarnas skenande. Gift 1738-06-01 i Agunnaryds sn med Anna Christina Jordan, född 1717-10-24, † 1768-03-27 på Södraholm, dotter till ryttmästaren Adam Johan Jordan och Anna Catharina Ekeberg.

Barn:

 • Maria Catharina Douglies, född 1741-08-24, † 1768-03-27 på Södraholm. Gift 1765-06-19 på Skedhult med ryttmästaren Hans Hummerhielm, född 1741, † 1800.
 • Märta Carolina Douglies, född 1743-11-15 på Södraholm, † 1754-04-21.
 • Susanna Ulrika Douglies, född 1744-11-23, † ogift 1814-07-09 på Österslövs prästgård.
 • Johan Douglies, född 1747; kapten; † 1798. se Tab 5.
 • Anna Elisabet Douglies, född 1748-10-09 på Södraholm, † s å 10/11.
 • Anna Dorotea Douglies, född 1750-11-25 på Södraholm, † 1808 på Bjällerup, Bjällerups sn. Gift 1781-05-25 med kornetten Olof Wallstedt, i hans 2:a gifte (gift 1:o med Johanna Schwartz, † 1777), född 1720, † 1796-07-17 på Hardeberga, Hardeberga sn.
 • Carl Adolf Douglies, född 1752-03-17; kammarförvant i kammarkollegium; † ogift 1784-07-09 i Stockholm.
 • Lovisa Christina Douglies, född 1754-11-25 på Södraholm, † 1834-06-08 i Kristianstad. Gift 1777-03-14 på Harastorp, Färlövs sn med prosten och kyrkoherden i Österslövs pastorat, fil mag Nils Andreas Hjorth, född 1748-11-27 i Österslöv, † 1821-05-05.

TAB 5

Johan Douglies, (son till Lennart Georg Douglies Tab 4), född 1747-10-25 på Södraholm; kapten; † 1798-03-02 på Aronsnäs, Eksjö. Gift 1773-11-26 i Eksjö med Charlotta Eleonora Tillman, född 1743-04-02 på Qvensås, Eksjö, † 1831-04-12 på Slätena, Eksjö, dotter till kaptenen Christoffer Tillman och Charlotta Christina Bäfverfeldt.

Barn:

 • Fredrik Adolf Douglies, född 1773-01-23, † barn.
 • Johan Leonard Christoffer Douglies, född 1774-02-24 på Holma, Askeryds sn; kompanichef vid Jönköpings 3:e lantvärnsbataljon; bevistade fälttåget i Finland 1790; † ogift och barnlös 1811-10-14 på bostället Lutarp, Eksjö lfs, och var troligen den sista av ätten på svärdssidan.
 • Carl Gustaf Adolf Douglies, född 1775-11-06 på Holma, † 1776-02-03.
 • Anna Christina Dorotea Douglies, född 1776-11-18 på Norra Rödja, Säby sn. Gift med vaktmästaren i riksdiskonten Johan Sjöberg.

TAB 6

Lorentz Douglies, (son till Johannes Douglies, adlad Douglies Tab 1), till Borckowitz; född 1640; överstelöjtnant vid artilleriet i Riga 1695-10-07; var kvar i tjänst 1700. Gift med Christina Gyllengranat, född 1654-05-15 i Vadstena, dotter till överstelöjtnanten Gustaf Hansson Gyllengranat och Hermica Gerstendorff.

Barn:

 •  ?Johan Vilhelm Douglies, född 1677; fänrik i Riga; † ogift 1701-01-02 i Riga.
 • Otto Gustaf Douglies, major vid von Beckerns livländska infanterireg:te; † ogift i fält.
 • Carl Anton Douglies, född 1684; kapten vid överste Nieroths värvade infanterireg:te; † ogift i fält.
 • Margareta Helena Douglies, † 1732 och begr i Önnestads kyrka. Gift med sin farbrors frus brorson, generalmajoren Carl Bildsten, friherre Bildstein, † 1726.

Källor

Gustaf Elgenstierna, Den introducerade svenska adelns ättartavlor. 1925-36. Sammanställt av: Mattias Loman