Dohna nr 65

Från Biografiska anteckningar

Grevliga ätten Dohna nr 65 †

En urgammal adlig, senare burggrevlig ätt, ursprungligen från Frankrike, men därefter utgrenad i Tyskland. Naturaliserad i Sverige och introducerad på Riddarhuset 1720

TAB 1

Fältmarskalken och ambassadören Christoff Delphicus zu Dohna, naturaliserad greve Dohna, (1628-1668).
Generallöjtnanten, greve Fredrik Christoff Dohna, (1664-1727).
Generalmajoren, greve Carl August Dohna, (1691-1744).

Christoff Delphicus zu Dohna, naturaliserad greve Dohna, (son till Christoff, burggreve och greve zu Dohna och grevinnan Ursula zu Solms-Braunfels), burggrefve och grefve av Dohna, arvherre till Karwinden, Schlobitten, Borckersdorff, Stockenfels och Fischbach samt innehade pantgodset Neukloster vid Wismar; född 1628-06-04 i Delft, Holland; volontär vid Prinsens av Oranien Livgarde 1645; kapten och kompanichef 1646-05-16; kammarherre hos drottning Kristina 1653-01-28; överste för Livgardet 16/6 s å; överkammarherre 30/7 s å; riddare av Amaranterorden s å; krigsråd i Krigskollegium 1654-05-10 (tillträdde 1660) och generalmajor av infanteriet s d (fullmakt 19/5); överste för bremen-verdiska och pommerska adelsfanorna 15/5 fullmakt s å; överbefälhavare i Danziger Haupt hösten 1656; kommendant i Marienburg nov s å till 1658-01-11; generallöjtnant av infanteriet 1656-11-10; vice guvernör i hertigdömet Bremen 1658-02-09; general av infanteriet 1659-06-27; guvernör över Falster, Lolland och Möen aug 1659 — juni 1660; ledamot av kommissionen för reduktion av hären (instr. 7/6) 1660; kreditiv som sändebud till Brandenburg 1661-03-02; vice guvernör i Pommern 1664-04-02 men utnämningen återtogs 16 april s å; fältmarskalklöjtnant 1665-09-12; fältmarskalk 1666-10-20; ambassadör till Haag 22/12 s å (instr 23/12) samt ombud vid fredsverket i Breda 1667-04-30 och medlare där 1 juni s å; befalld att avgå som ambassadör till England 1667-09-25, fullmakt att ingå närmare förbindelse med England 19/10 och kreditiv att där underhandla om lån 20/11 s å; var kusin till Vilhelm II av Oranien; † 1668-05-21 i London, England, begravningsgudsjänst i Storkykan , Stockholm 1669 och gravsattes 1687 i Uppsala domkyrka, där en präktig minnesvård över honom sattes upp. Han lånade år 1654 ut 30 000 Riksdaler till drottning Kristina, som först vid 1765 års riksdag tillgodogjordes hans sonsons, Carl Augusts, barn, med 75 000 daler silvermynt. Gift 1658-08-09 i Wismar med grevinnan Anna Oxenstierna af Korsholm och Wasa, född 1620-05-04 på Mörby slott, Fasterna sn, † 1690-08-10, begravd hos sin man i Uppsala domkyrka, dotter till riksrådet och riksskattmästaren, friherre Gabriel Bengtsson Oxenstierna, greve Oxenstierna af Korsholm och Wasa och Anna Banér.

Barn:

 • Charlotta Eleonora Dohna, född 1660-06-29 i Stockholm, † där 1735-11-25 och begravd i Lewenhauptska graven i Riddarholmskyrkan. Gift 1693-01-26 i Stockholm med översten, greve Gustaf Mauritz Lewenhaupt, i hans 3:e äktenskap, född 1651, † 1700.
 • Amalia Lovisa Dohna, född 1661-04-20 i Stockholm, † 1724-04-02. Hon antog 1690 reformerta läran. Gift 1685 med sin kusin, preussiska generalfältmarskalken och Riddaren af Svarta Örns Orden greve Alexander von Dohna, i hans l:a äktenskap, född 1661, † 1728.
 • Fredrik Christoff Dohna, född 1664; generallöjtnant; † 1727. se Tab 2.

TAB 2

Fredrik Christoff Dohna, (son till Christoff Delphicus zu Dohna, naturaliserad greve Dohna), till Wartenberg, Karwinden, Schlobitten, Borckersdorff samt Hjulsta säteri i Enköpings-Näs sn och Ekholmen; född 1663-1228 på Karwinden (familjeanteckning, KB); kapten i hannoveransk tjänst; deltog i O W von Königsmarcks expedition till Morea 1685; i svensk tjänst 1687; plenipotentiarie till kejserliga hovet i Wien 1687 (instr. 19/11) — 1690, till valdagen i Augsburg 1689 och till kurfurstliga hovet i Königs-berg 1690; i svensk militärtjänst 1691 — 1692-03-05; överste för ett kursachsiskt reg:te 1693—1694-11-11; generalmajor i preussisk tjänst 1695; generallöjtnant 1700; brandenburg-preussisk envoyé extraordinaire i Sverige 1697 (kreditiv 7 och 19/12)—1701; preussisk amtshauptmann i Ragnit till 1719; svensk generallöjtnant 1720-12-19; president i Wismarska tribunalet 1722-01-31; † 1727-07-09 i Wismar. Gift 1:o 1685 med sin kusin Antoinetta Dohna, född 1660-10-01, † 1716-01-16, dotter till holländske generallöjtnanten, guvernören i Oranien, burggreve Friedrich Dohna och Espérence du Puy de Montbrun-Ferrassiéres; 2:o 1717 med sin älskarinna, grevinnan Eleonora Elisabet Oxenstierna af Croneborg, i hennes 2:a äktenskap (gift 1:o med landshövdingen, friherre Carl Gustaf Soop af Limingo), född 1674-01-19 i Stockholm, † 1736-06-22 på Hjulsta säteri, Enköpings-Näs sn, dotter till guvernören, greve Gabriel Oxenstierna af Croneborg och grevinnan Christina Oxenstierna af Södermöre.

Barn 1:o:

 • Ulrica Eleonora Espérence Anna Dohna, född 1689-04-13 i Wien, † 1760-10-06. Gift 1712-11-08 med greve Henrik Georg von Waldeck, † 1736.
 • Sofia Charlotta Dohna, född 1690-02-20 i Königsberg, † ogift.
 • Christoffer Dohna, född 1690-12-22, † s å (13 timmar gammal).
 • Carl August Dohna, född 1691; generalmajor; † 1744. se Tab 3.
 • Fredrik Ludvig Dohna, född 1694; preussisk generalfältmarskalk; † 1749. se Tab 6.
 • Wilhelmina Amalia Dohna, född 1695 på Karwinden, † 1699 i Sverige.
 • Hedvig Lovisa Antoinetta Dohna, född 1697-08-31 på Morungen, † ogift och barnlös.

TAB 3

Carl August Dohna, (son till Fredrik Christoff Dohna, Tab 2), till Stjärnsund i Askersunds sn, samt Hjulstad och Vinketomta; född 1691-12-18 i Königsberg; adjutant vid Alt-Dohniska infanterireg:t i Preussen 1705; kornett vid Bremiska Dragonerna i svensk tjänst 1706; löjtnant där 1709; kapten 1710; ryttmästare vid Västgöta kavallerireg:te 1711; ryttmästare vid Livreg:t s å; kapten vid Livgardet; generaladjutant av Flygeln 1718; överste och löjtnant vid Drabanterna 1719; introducerad på svenska Riddarhuset 1720 under nr 65 bland grevar; överste för ett värvat infanterireg:te i Stralsund 1728; kaptenlöjtnant vid Drabanterna och generalmajor av kavalleriet 1737; † 1744-11-12 i Stockholm, begravd i Oxenstiernska graven i Askersunds lfs kyrka. Gift 1720-08-28 på Hjulstad med sin styvsyster, friherrinnan Hedvig Ulrika Christina Soop af Limingo, född 1703-09-26, † 1776-08-21 på Tidö slott, dotter till landshövdingen, friherre Carl Gustaf Soop af Limingo och grevinnan Eleonora Elisabet Oxenstierna af Croneborg, i hennes 1:a äktenskap.

Barn:

 • Fredrik Carl Dohna, född 1722; generallöjtnant, K S O; † 1784. se Tab 4.
 • Christoffer Alexander Dohna, född 1723-10-20, † 1730-03-06.
 • Eleonora Lovisa Sofia Dohna, född 1726-01-27, † 1797-01-30 på Tolefors säteri, Kärna sn, begravd 9/2 (hofmarskalkinnan, ålderdomsbräcklighet, 71 år gammal, källa: Kärna CI:2 s.377, AID: v38616.b192.s377). Gift 1749-09-26 med hovmarskalken, greve Wilhelm Otto Douglas, född 1721-02-26, † 1776-09-14. Paret fick flera barn.
 • Abraham Achates Alexander Dohna, född 1727; överstelöjtnant; † 1803. se Tab 3.
 • Christina Anna Dohna, född 1729-07-26, † 1792-08-14 i Stockholm. Gift 1:o 1753-08-21 med överstelöjtnanten, friherre Conrad Falkenberg af Trystorp, född 1726, † 1766; 2:o 1771-12-20 med presidenten, friherre Axel Gabriel Leijonhufvud, i hans 3:e äktenskap, född 1717, † 1789.

TAB 4

Fredrik Carl Dohna, (son till Carl August Dohna, Tab 3), till Vikhus och Tidö i Rytterne sn, Hjulsta säteri i Enköpings-Näs sn och Ekholmen i Veckholms sn; född 1722-04-08; volontär vid Amiralitetet 1734; kunglig livdrabant 1738; kornett vid Livreg:t till häst 1741; löjtnant där 1743; ryttmästare 1744: R S O 1751; major s å; överstelöjtnant 1762; överste för Södra Skånska kavallerireg:t 1770; kaptenlöjtnant vid Livdrabantkåren och generalmajors karaktär 1772; K S O s å; överste vid Livdragonreg:t s å; avsked med generallöjtnants karaktär 1776; † 1784-11-20. Gift 1:o 1746 på Strömsta, Teda sn med friherrinnan Fredrika Ulrika Sture, född 1719-03-03, † 1772-12-29, dotter till generalmajoren Sten Arvidsson Natt och Dag, friherre Sture och grevinnan Hedvig Maria Piper; 2:o 1774 med friherrinnan Hedvig Ulrika De Geer af Leufsta, född 1732-07-18, † 1813-10-01 i Stockholm, dotter till hovmarskalken Charles De Geer, friherre De Geer af Leufsta och friherrinnan Catharina Charlotta Ribbing af Zernava.

Barn 1:o:

 • Hedvig Ulrika Carolina Dohna, född 1746-12-06, † 1800-07-04 på Hjulsta säteri, Enköpings-Näs sn. Gift 1782-06-14 på Åsby häradshövdingeboställe med lagmannen Henrik Johan Lagerhielm, född 1750, † 1814-05-17 i Stockholm. Paret fick 2 barn, men bara yngsta dottern fick egna ättlingar.
 • Eleonora Lovisa Antoinetta Dohna, född 1753, † 1817. Gift 1773 med riksrådet och presidenten, friherre Fredrik Vilhelm Ridderstolpe, född 1730-06-11 i Stockholm, † där 1816-04-01.

Källor

Gustaf Elgenstierna, Den introducerade svenska adelns ättartavlor. 1925-36; Biographica, RA; J. A. Almquist, Frälsegodsen i Sverige under storhetstiden 1:1—2 (1931); Urkunden und Actenstiicke zur Gesch. des Kurfursten Friedrich Wilhelm v. Brandenburg, 9, 11 (1879, 87); F. Wernstedt, Om främmande adels naturalisation och introduktion på svenska riddarhuset under storhetstiden (Personhist. tidskr., 38, 1937, tr. 1938).