Dimander

Från Biografiska anteckningar

TAB 1

N.N. Dimander

Barn:

 • Peter Dimander, skomkaregesäll; bosatt i Köpenhamn, Danmark.
 • Maria Dimander. Gift med fabrikören i Nyköping Isak Gode.
 • Anders Dimander, född 1717; tobaksfabrikör; † 1767. se Tab 2.
 • Magdalena Dimander, † barnlös 1767-10-11 i Stockholm (källa: Stockholms rådhusrätt 1:a avdelning F1A:214 s.329, AID: v222795.b3760.s329). Bouppteckning 1767-12-11 (källa: Stockholms rådhusrätt 1:a avdelning F1A:214 s.329, AID: v222795.b3760.s329). Gift med tobaksspinnaren Peter Åkerblom.

TAB 2

Anders Dimander, (son till N.N., Tab 1), född 1717; tobaksfabrikör; † 1767-09-03 i Jakobs församling, Stockholm (källa: Stockholms rådhusrätt 1:a avdelning F1A:214 s.474, AID: v222795.b5210.s474). Bouppteckning 1767-11-23 (källa: Stockholms rådhusrätt 1:a avdelning F1A:214 s.474, AID: v222795.b5210.s474). Ägde stenhus i kvarteret Stuten vid Regeringsgatan värderat till 24000 daler kopparmynt samt en gård med trähus på Kungsholmen i kvarteret Timsten värderat till 10000 daler kopparmynt (källa: Stockholms rådhusrätt 1:a avdelning F1A:214 s.474, AID: v222795.b5210.s474) Gift med änkan Anna Berg, i hennes 2:a äktenskap (gift 1:o med tobaksspinnaren Anders Fris, med vilken hon fick 3 barn, † 1748-04-25 i Storkyrkoförsamlingen, Stockholm (källa: Stockholms rådhusrätt 1:a avdelning F1A:145 s.593, AID: v222471.b6500.s593), född 1713; vid 1:a makens död 1767 övertog hon dennes tobaksfabrik och drev vidare rörelsen med framgång och utvidgade den med ett äldre tobaksspinneriprivilegium; hon avslutade verksamheten 1788, då hon genom gåvobrev skänkte verksamheten till sina söder Carl Magnus Fris och Petter Dimander Frisson från första äktenskapet, och dottern Maria Christina gift Bucht från det andra; det nya tobaksbolaget drevs som en familjefirma och fick namnet Anna Dimander & son; 1795-1810 var det Sveriges största tobaksfabrik; † 1792-11-08 i Jakob och Johannes församling, Stockholm, begravd 18/11 (79 år, 10 månader gammal, källa: Jakob och Johannes (A, AB) FIb:2 (1785-1804) Bild: 59 Sida: 55, AID: v86443.b59.s55); bouppteckning 1792-12-22 (källa: Stockholms rådhusrätt 1:a avdelning F1A:306 s.470, AID: v222944.b4880.s470); ägde stenhuset nr 56 & 57 på Norrmalm i Jakobs församling i hörnet av Regeringsgatan och Lutterns gränd i kvarteret Stuten, på fri och egen grund, värderat till 16666 riksdaler banco; en murad grav på Johannes kyrkogård.

Dotter:

 • Maria Christina Dimander, född 1751 i Stockholm, † där 1828-12-15 (77 år gammal, källa: Stockholms rådhusrätt 1:a avdelning F1A:457 s.220, AID: v223096.b2320.s220). Bouppteckning 1829-03-04 (källa: Stockholms rådhusrätt 1:a avdelning F1A:457 s.220, AID: v223096.b2320.s220). Gift med tobaksfabrikören Johan Bucht, i hans 2:a äktenskap (gift 1:o med jungfrun Ulrika Christina Tillander, född 1748, † 1768-11-12 i Hedvig Eleonora församling, Stockholm (20 år gammal, källa: Stockholms rådhusrätt 1:a avdelning F1A:216 s.539, AID: v222800.b5770.s539), begravd i Adolf Fredriks församling; bouppteckning 1768-12-17 med 25848 daler kopparmynt i behållning (källa: Stockholms rådhusrätt 1:a avdelning F1A:216 s.539, AID: v222800.b5770.s539); dotter till bagaren Joakim Tillander och Anna Christina Hageman), född 1741 (källa: Ytterjärna AI:1 s.2, AID: v94595.b9.s2), † 1812-10-17 i Jakob & Johannes församling, Stockholm (källa: Stockholms rådhusrätt 1:a avdelning F1A:390 s.588a, AID: v223029.b6540.s588a), begravd 25/10 (67 år gammal, källa: Jakob och Johannes FIb:3 s.200, AID: v86444a.b106.s200). Paret fick flera gemensamma barn.

TAB 3

Petter Dimander Frisson, (styvson till Anders Dimander, son till Anders Fris och Anna Berg), född 1746 i Stockholm; tobaksfabrikör, riksdagsman; † 1789-01-13 i Jakob och Johannes församling, Stockholm, begravd 21/1. Gift med jungfrun Maria Nordström, född 1759 i Stockholm, † där 1822-02-12 (63 år gammal, källa: Stockholms rådhusrätt 1:a avdelning F1A:423 s.117, AID: v223062.b1270.s117); bouppteckning 1822-08-02 (källa: Stockholms rådhusrätt 1:a avdelning F1A:423 s.117, AID: v223062.b1270.s117); dotter till tobaksfabrikören Anders Nordström och Christina Lundblad.

Barn:

 • Anders Dimander, född 1778; tobaksfabrikör, stadsmajor; † 1857. se Tab 4..
 • Peter Dimander, född 1779-06-24 i Stockholm (källa: Stockholms rådhusrätt 1:a avdelning F1A:306 s.471, AID: v222944.b4890.s471).
 • Carl Dimander, född 1780; tobaksfabrikör; † 1859. se Tab 5.
 • Anna Maria Dimander, född 1781-11-06 i Jakobs församling, Stockholm (källa: Stockholms rådhusrätt 1:a avdelning F1A:306 s.471, AID: v222944.b4890.s471), † barnlös 1866. Gift 1810-08-12 med ärkebiskopen och ledamoten i Svenska Akademien, RNO Johan Olof Wallin, född 1779-10-15 i Yttre Skomsarby, Stora Tuna socken, Stora Kopparbergs län, † barnlös 1839-06-30 (vid ett tillfälligt besök i Uppsala).
 • Elisabet Christina Dimander, född 1783-07-03 i Stockholm (källa: Stockholms rådhusrätt 1:a avdelning F1A:423 s.117, AID: v223062.b1270.s117), † ogift och barnlös 1861-02-17 i Jakob och Johannes församling, Stockholm, begravd 26/2.
 • Hedvig Magdalena Dimander, född 1786-01-31 i Stockholm (källa: Stockholms rådhusrätt 1:a avdelning F1A:423 s.117, AID: v223062.b1270.s117), † ogift och barnlös 1853-12-12 i Jakob och Johannes församling, Stockholm, begravd 19/12.

TAB 4

Anders Dimander, (son till Petter Dimander Frisson, Tab 3), född 1778; tobaksfabrikör; stadsmajor; † barnlös 1857-09-12 i Jakob och Johannes församling, Stockholm, begravd 24/9 (79 år, 5 månader gammal, källa: Stockholms rådhusrätt 1:a avdelning F1A:577 s.238, AID: v223287.b10890.s238). Bouppteckning 1857-12-08 (källa: Stockholms rådhusrätt 1:a avdelning F1A:577 s.238, AID: v223287.b10890.s238). Ägde stenhus i kvarteret Stuten på Regeringsgatan 71 värderat till 50000 riksdaler banco i bouppteckningen 1857 (källa: Stockholms rådhusrätt 1:a avdelning F1A:577 s.10900, AID: v223287.b10900). Gift med fröken Anna Helena Nyman, † 1876-07-24 i Jakob och Johannes församling, Stockholm, begravd 29/7.

Dotter:

 • Anna Sofia Maria Dimander, född 1823 i Stockholm, † 1824-08-15 i Jakob och Johannes församling, Stockholm, begravd 21/8 i Dimanderska graven på Johannes kyrkogård (kikhosta, 1 år gammal, källa: Jakob och Johannes FIa:4 s.293, AID: v86436a.b152.s293).

TAB 5

Carl Dimander, (son till Petter Dimander Frisson, Tab 3), född 1780-08-07 i Stockholm (källa: Frösunda AI:16 s.134, AID: v84880.b1390.s134); tobaksfabrikör; † 1859-03-02 på Stolp Ekeby gård, Frösunda socken, Stockholms län (källa: Seminghundra häradsrätt FII:19 s.39, AID: v161203.b460.s39). Bouppteckning 1859-04-06 med 3510 riksdaler riksmynt i behållning (källa: Seminghundra häradsrätt FII:19 s.39, AID: v161203.b460.s39). Upprättade testamente 1857-09-19 där sonen övertog hela egendomen. Gift med sin systers svägerska, fröken Catharina Helena Wallin, född 1785-01-13 i Yttre Skomsarby, Stora Tuna socken, Stora Kopparbergs län, † 1852-04-16 på Stolp Ekeby, Frösunda socken, Stockholms län (67 år gammal, källa: Seminghundra häradsrätt FII:17 s.273, AID: v161201.b2740.s273); bouppteckning 1852-07-09 (källa: Seminghundra häradsrätt FII:17 s.273, AID: v161201.b2740.s273); dotter till kaptenen vid Dalregementet Johan Abraham Wallin och Beata Charlotta Harkman.

Barn:

 • Per Oskar Dimander, född 1821-06-26 i Adolf Fredrik församling, Stockholm (källa: Frösunda AI:16 s.134, AID: v84880.b1390.s134); lantbrukare; † ogift och barnlös 1884-12-17 på Danviks Hospital (pneumonia bilateralis).
 • Anna Maria Dimander. Gift med murmästaren Sven Peter Johansson. Paret fick 2 döttrar.

Källor

Kyrkböcker; bouppteckningar; Gustaf Elgenstierna, Den introducerade svenska adelns ättartavlor. 1925-36; A. Munthe, Tobakens och tobakshanteringens historia i Sverige (Minnesskrift utg. med anledning av Svenska tobaksmonopolets tjugufemåriga verksamhet den 1 juni 1940). Forskare: Mattias Loman