Dickson

Från Biografiska anteckningar

TAB 1

Grosshandlaren och donatorn Robert Dickson, (1782-1858).
Grosshandlaren Edvard Dickson, (1812-1883).

Robert Dickson, silversmed från Kelso Skottland. Gift med Janet Robertson.

Son:

 • James Dickson, född 1748; köpman; † 1826. se Tab 2.

TAB 2

James Dickson, (son till Robert Dickson, Tab 1), född 1748-05-01 i Kelso, Skottland; köpman i Montrose i Skottland; † 1826-08-10 i Ballater. Gift 1780-06-29 i Perth med Christian Murie, född 1755-06-06 i Perth, † där 1813-12-13, dotter till N.N Murie och N.N Bruce.

Söner:

 • Robert Dickson, född 1782; grosshandlare, donator, mecenat; † 1858. se Tab 3.
 • James Dickson, född 1784; grosshandlare, kommerseråd, R N O; † 1855. se Tab 10.

TAB 3

Robert Dickson, (son till James Dickson, Tab 2), född 1782-06-19 i Montroe, Skottland; kom till Göteborg 1802 och fick anställning hos den amerikanske konsuln Gardiner, och senare hos dennes efterträdare grosshandlare David Airth; grosshandlare i Göteborg under firma James Dickson & Co; skänkte 330 000 riksdaler till uppförande av arbetarebostäder i stadsdelarna Haga och Majorna i Göteborg. Den härpå grundade fonden Robert Dicksons stiftelse kom 1931 att äga ett trettiotal fastigheter. † 1858-12-09 i Göteborg. Gift 1809-05-18 i Göteborg med fröken Wilhelmina Charlotta Bratt i hennes 2:a äktenskap (gift 1:o 1801 i Göteborg med grosshandlaren David Airth, född 1764, † 1807 i Göteborg), född 1781-10-09, † 1845-07-10 i Göteborg, dotter till grosshandlaren Benjamin Henrik Bratt och Petronella Maria Lauterbach.

Barn:

 • James Robertson Dickson, född 1810-03-10 i Göteborg; delägare i firman James Dickson Co; studerade i pension i Montrose, Skottland 1819-24 och i skola i Greenwich, England, 1824-26. Han var bokhållare i firma James Dickson & Co., Göteborg 1827-36, och fick burskap som grosshandlare 1836. Dickson blev chef för firma James Dickson & Co:s verk i Norrland 1836-49 och bolagsman i samma firma 1840-58. Ägare av egendomen Billdal, samt ledamot av styrelsen och direktör i Göteborgs Enskilda Bank, ledamot av handelsfullmäktige 1855-61, ordförande i styrelsen och direktör för Navigationsskolan 1861-73, ordförande i Handelsföreningen 1863-69. Han satt i direktionen för sjömanshuset och i Göteborgs sjöassuransförening. Dickson var ledamot av stadsfullmäktige 1863-66, av styrelsen för Göteborgs museum 1861-64. Ledamot av Göteborgs och Bohus läns landsting och dess förvaltningsutskott. Han fick bära ansvaret när James Dickson & Co anklagades för baggböleri, det vill säga köp av timmer som olovligt huggits på kronans mark. Han var donator till Dicksonska folkbiblioteket, Robert Dicksons stiftelse och Göteborgs museum. Han blev ledamot av Kungliga Vetenskaps- och Vitterhetssamhället i Göteborg 1861; R N O 1862-01-28; † ogift och barnlös 1873-07-04 på Billdal, Askim.
 • Edvard Dickson, född 1812; grosshandlare; † 1883. se Tab 4.
 • Charles Dickson, född 1814; medicine doktor; † 1902. se Tab 6.
 • Emilia Dickson, född 1818-08-09 i Göteborg, † 1840-01-30 i London.

TAB 4

Edvard Dickson, (son till Robert Dickson, Tab 2), född 1812-02-03 i Göteborg; grosshandlare i New York 1836-1846; flyttade till Göteborg 1846 och blev grosshandlare där; † 1883-01-04 i Göteborg. Gift 1843-05-16 i Montrose, Skottland med Isabel Gordon, född 1822-02-26 i Montrose, Skottland, † 1896-12-29 i Göteborg, dotter till fabrikören William Gordon och Jane Mackay.

Barn:

 • Jane Dickson, född 1844-09-22 i New York, USA. Gift 1867-09-04 på Kolbory, Lerums sn med kaptenen i Västgötadals reg:tes reserv, R S O Fredrik Alexander David af Sandeberg, född 1831-11-21 i Göteborg, † 1884-09-27 i Vänersborg. Paret fick flera barn.
 • Wilhelmina Dickson, född 1846-06-01 i Montrose, Skottland, † 1883-08-17 på Kolbory, Lerums sn. Gift 1870-07-14 på Kolboryd med grosshandlaren i Göteborg George Sebastian Barclay, född 1841-12-28 i Göteborg. Paret fick flera barn.
 • Robert Edvard Dickson, född 1848-02-06 i Göteborg; grosshandlare.
 • Emily Dickson, född 1849-09-25 i Göteborg; donerade 1913 till "Emily Wijks stiftelse" 300.000 kronor, för uppförande av hyresfria bostäder åt självförsörjande bildade kvinnor i Göteborg och 60.000 kronor för dessa byggnaders underhåll; skänkte stora summor till Göteborgs orkesterförening, bl a 100.000 kronor för beredande av bostäder åt gamla eller sjuka ostermusiker, till Göteborgs handelsinstitut, till dispenärsverksamhet och arbetsstugorna i Norrbotten m m; † 1943-12-24. Gift 1868-10-20 i Göteborg med grosshandlaren, ledamoten av riksdagens andra kammare, K V O 2 kl, R N O Erik Wijk, född 1836-08-01 i Göteborg, † 1910-03-21 i Stockholm. Paret fick 2 döttrar.
 • William Gordon Dickson, född 1851-06-08 i Göteborg, † där 1874-12-03.
 • Isabel Kerr Dickson, född 1852-12-04 i Göteborg. Gift där 1878-05-16 med vice häradshövdingen, auditören vid Jönköpings reg:te Arvid Faxe, född 1845-08-16 i Stockholm, † 1884-03-31 i Paris. Paret fick flera barn.
 • Mary Dickson, född 1854-05-21 i Liverpool, England (källa: Genline ID 638.16.30600). Gift 1872-09-03 på Kolboryd, Lerums sn med godsägaren, ledamoten av riksdagens första kammare, K V O 2kl, R N O Ivar Wijk, i hans 2:a äktenskap (gift 1:o 1865-11-16 i Göteborg med fröken Hedvig Sofia Norström, född 1843-04-19 på Trossnäs i Värmland, † 1869-01-29 på Domö frälsesäteri, Järpås sn (källa: Genline ID 638.16.30600), dotter till brukspatronen Gustaf Norström och grevinnan Hedvig Ottonie Juliana Sofia Lovisa Lagerberg), född 1841-10-09 i Göteborg, † 1911.
 • Edvard Dickson, född 1855-10-07 i Göteborg, † där 1856-05-03.
 • Elisabet Dickson, född 1857-03-08 i Göteborg, † där s å 23/3.
 • Alexander Dickson, född 1858-04-01 i Göteborg, † där 1873-12-31.
 • Ellen Dickson, född 1859-05-14 i Göteborg.
 • Charles James Dickson, född 1860-08-09 i Göteborg; gick handelsskola i Pinneberg, Hamburg 1877-1879.
 • George Dickson, född 1862; godsägare. se Tab 5.

TAB 5

George Dickson, (son till Edvard Dickson, Tab 4), född 1862-07-03 i Göteborg; tjänsteman i Union Bank of Scotlands avdelningskontor i London 1881-1884; anställd på kontor i London; nämndeman i Vätle härad; ägde Kolboryd, Lerums sn. Gift 1896-04-15 på Jonsered, Partille sn med fröken Margret Isabel Gibson, född där 1875-02-06, dotter till fabrikören William Gibson och Ingeborg Kjellberg.

Barn:

 • Lilian Isabel Dickson, född 1897-06-02 på Kolboryd, Lerums sn.
 • George Edvard Herbert Dickson, född 1898-12-24 i Göteborg.

TAB 6

Charles Dickson, (son till Robert Dickson, Tab 3), född 1814-01-28 i Göteborg; Dickson genomgick Göteborgs handelsinstitut 1826-1830, tog 1830 studentexamen i Uppsala samt blev 1837 Medicine doktor. 1837–40 besökte han de förnämsta medicinska läroanstalterna i Tyskland, Schweiz, Frankrike och England. 1840 blev han bataljonsläkare vid Göta artilleriregemente men fick på begäran avsked 1845 och upphörde 1858 även med sin enskilda praktik. I Göteborg deltog Dickson flitigt i kommunens allmänna angelägenheter. Han var 1848–1864 ledamot av fattigvårdsstyrelsen (1851–1862 dess ordförande), 1867–72 ordförande i folkskolestyrelsen och från den nya kommunallagens tillämpning 1863 till 1882 stadsfullmäktige. Dickson var ordförande i Försäkrings AB Svea 1866-1884 samt vice ordförande i Göteborgs och Bohus läns Sparbank 1865-1880 samt ordförande 1880-1884. I riksdagen var Dickson 1867–1872 ledamot av första kammaren för Göteborgs och Bohus läns valkrets, från 1873 var han, invald i Göteborgs stads vakrets, ledamot av andra kammaren till 1886 och därefter till 1895 som representant för samma stad i första kammaren. Under sin första period där tillhörde han vid alla riksdagarna konstitutionsutskottet. I andra kammaren hörde han till de mest oförsonliga motståndarna till lantmannapartiets försvars- och skattepolitik och gjorde det till ett nöje av att så tydligt som möjligt uttala det. Motståndarna hämnades genom att hålla honom utom utskottsarbetet. Vid januaririksdagen 1887 insattes Dickson av Första kammaren och i konstitutionsutskottet, men då han, såsom ökänd frihandlare, ej var att räkna på för en politisk aktion emot ministären Themptander, fann vid majriksdagen samma år den protektionistiska majoriteten icke för sina planer tjänligt att behålla honom i utskottet. Under sin återstående riksdagsmannabana var han endast en gång ledamot av ett utskott: ett särskilt utskott 1890. I olikhet med åtskilliga andra av de så kallade högerfrihandlarna, föranleddes ej Dickson att av med tullstriden sammanhängande tilldragelser modifiera sina konservativa politiska åsikter utan höll sig fortsättningsvis långt åt högra flygeln. Livligt intresserad av sociala frågor, var Dickson 1856 medlem av en välgörenhetskongress i Bryssel och 1857 anordnade han efter dess mönster en likadan i Stockholm. 1862 fick han av regeringen uppdrag att delta i den i London församlade kongressen "för de sociala vetenskapernas utveckling". 1867 deltog han vid den i Paris hållna konferensen för förbättrande av arbetsklassens ställning och presenterade där en på franska egenhändigt författad rapport om arbetarklassens ställning i de tre nordiska rikena. Samma år, 1867, förordnades också till medlem i den av regeringen tillsatta kommittén för utarbetande av en ny fattigvårdslag. Han blev 1848 ledamot, var 1859–1868 sekreterare och sedan 1878 hedersledamot i Vetenskaps- och vitterhetssamhället. † 1902-04-01 i Stockholm. Gift 1843-02-14 i Göteborg med fröken Eva Amalia Ekström, född 1821-09-01 i Göteborg, † 1899-04-26 i Stockholm, dotter till borgmästaren i Göteborg, lagmannen Peter Ulrik Ekström och Elisabet Beata Roos.

Barn:

 • Robert Dickson, född 1843; landshövding; † 1924. se Tab 7.
 • William Dickson, född 1845; godsägare; † 1926. se Tab 8.
 • Emilia Elisabet Dickson, född 1847-08-09 i Göteborg, † 1933. Gift där 1869-11-19 med ryttmästaren vid Kronprinsens husarreg:te, adjutanten hos kungen, ordonnansofficeren hos kung Karl XV, R S O Fredrik Anders Lorentz Hallencreutz, född 1838-01-02 i Malmö. Paret fick flera barn.
 • James Henry Dickson, född 1851; godsägare; † 1920. se Tab 9.
 • Margaret "Maggie" Dickson, född 1853-06-12 i Göteborg, † 1927. Gift 1878-07-26 i Viby sn med översten och chefen för Norrlands dragonreg:te, f d tjänstgörande kammerherren hos Kronprinsen, K S O 2 kl Gustaf Adolf Löwenhielm, född 1842-03-22 på ryttmästarebostället Sallerup, Östra Sallerups sn, Malmö. Paret fick flera barn.
 • Harriet Amalia Dickson, född 1855-05-15 i Göteborg, † 1931. Gift där 1878-01-11 med godsägaren Henning Adolf Schale, född 1845-05-02 i Motala. Paret fick flera barn.
 • Agnes Marika Dickson, född 1860-03-17 i Göteborg, † 1924. Gift där 1880-07-09 med ryttmästaren vid Kronprinsens husarreg:te, R S O Olof Stellan Mörner, född 1850-10-02 i Maria Magdalena fs, Stockholm. Paret fick flera barn.

TAB 7

Robert Dickson, (son till Charles Dickson, Tab 6), född 1843-11-27 i Göteborg; blev student i Uppsala 1860 och avlade examen till rättegångsverken 1865, utnämndes till vice häradshövding 1869, hade 1870-1878 förordnanden i Skånska hovrätten, där han befordrades till assessor 1880. Han blev 1878 t. f. och 1883 ordinarie revisionssekreterare samt kallades samma år till expeditionschef i finansdepartementet. Han skötte 1888 ett förordnande såsom landshövding i Örebro län, utnämndes samma år till landshövding i Jönköpings län och förflyttades 1892 till landshövdingestolen i Malmöhus län. Dickson representerade i riksdagens första kammare Jönköpings läns valkrets 1891-1894 och Malmö stads valkrets 1895-1903 samt var 1891-1894 och 1896 ordförande i ett av kammarens tillfälliga utskott och 1895 i ett särskilt utskott för arbetarförsäkringsfrågor. Han politiska åskådning anses ha varit ytterst konservativ. Vid industri- och lantbruksutställningarna i Malmö 1896 var han styrelsens ordförande. Dickson blev 1902 överståthållare i Stockholm, ett ämbete som han tog avsked från 1911. På grund av en lagändring 1904 minskade detta ämbetes åligganden väsentligt eftersom överståthållaren då upphörde att vara stadsfullmäktiges självskrivne ordförande. Robert Dickson har publicerat Malmöhus län år 1800 (1914) och utgav 1920 sina memoarer med titeln Minnen. † 1924-04-14 i Stockholm. Gift 1875-06-05 i Kristianstad med fröken Sigrid Adelaide Amalia Maria Sparre af Rossvik, född 1853-01-23 i Malmö, dotter till kammarherren Gabriel Gerhard Sparre af Rossvik och Adeleine Virginia Peijron.

Barn:

 • Charles Robert Dickson, född 1876-04-10 i Kristians; e o notarie i hovrätten över Skåne och Blekinge.
 • Adelaide Amalia Eliza Dickson, född 1877-04-20 i Kristianstad. Gift 1899-09-30 i Malmö med löjtnanten vid Norra skånska infanterireg:tet, friherre Fredrik Kristian Barnekow, född 1868-11-16 i Göteborg. Paret fick flera barn.

TAB 8

William Dickson, (son till Charles Dickson, Tab 6), född 1845-10-29 i Göteborg; student i Uppsala 1862-05-30; filosofie kandidat 1868-12-14; filosofie doktor 1869-05-31; R V O 1896-12-01; nämndeman i Södra Vadsbo härad 1899; köpte 1871 Seckestad i Trästens sn. Gift 1882-01-31 i Örebro med grevinnan Hedvig Louise Kristina Hamilton, född 1860-05-02 i Stockholm, dotter till majoren, greve John William Patrik Hamilton och grevinnan Hedvig Anna Maria Falkenberg af Bålby.

Barn:

 • Charles William Dickson, född 1882-12-22 på Seckestad, Trästens sn.
 • Charles Patrik Dickson, född 1884-01-10 på Seckestad, Trästens sn.
 • Hedvig Louise Amalia Dickson, född 1886-08-15 på Seckestad, Trästens sn.
 • Charles Edvard Harry Dickson, född 1889-10-18 på Seckestad, Trästens sn, † där s å 19/12.
 • Hedvig Agnes Margareta Dickson, född 1895-09-24 på Seckestad, Trästens sn.

TAB 9

James Henry Dickson, (son till Charles Dickson, Tab 6), född 1851-02-13 i Göteborg; genomgick Chalmerska tekniska läroanstalten i Göteborg 1868 - 1870; genomgick lantbruksinstitutet vid Alnarp 1870-1871; godsägare på Värnsta; † 1920. Gift 1879-07-10 på Riseberga, Edsbergs socken, Örebro län med fröken Maria Hedengren, född 1854-06-25 på Riseberga, Edsbergs socken, Örebro län, dotter till godsägaren Olof Gabriel Hedengren och Maria Carolina Wigert.

Barn:

 • Harriet Maria Dickson, född 1880-10-05 på Värnsta, Viby sn.
 • Charles Allan Dickson, född 1882-01-20 på Värnsta, Viby sn, † där 1887-09-16.
 • Kate Amalia Dickson, född 1884-10-01 på Värnsta, Viby sn.
 • Annie Elisabet Dickson, född 1887-11-07 på Värnsta, Viby sn.
 • Ralph Harry Dickson, född 1895-06-10 på Värnsta, Viby sn.

TAB 10

James Dickson, (son till Robert Dickson, Tab 1, född 1784-02-03 i Montrose, Skottland; inflyttade till Göteborg 1809; köpman; grosshandlare i Göteborg i kompanjonskap med sin äldre bror Robert under firma James Dickson & Co; kommerseråd 1838; R N O s å 29/1; † 1855-11-17 i Göteborg, begr på Örgryte krykogård. Gift 1814-09-08 i Göteborg med fröken Margareta Eleonora Bagge, född 1795-01-12 i Göteborg, † där 1857-12-08, begr på Örgryte kyrkogård, dotter till grosshandlaren i Göteborg Karl Bagge och Katarina Elisabet Beckman.

Barn:

 • James Dickson, född 1815; grosshandlare; † 1885. se Tab 11.
 • Charles Peter Dickson, född 1817-01-24 i Göteborg; köpman i New York 1840-1845 och i Liverpool 1845-1851; bosatte sig sen i Göteborg; † där 1858-06-08. Gift 1845-06-03 i St Bride´s Church, Liverpool med Elisabet Jane Dudgeon, i hennes 1:a äktenskap.
 • Robert Dickson, född 1819; grosshandlare. se Tab 11.
 • Caroline Charlotte Dickson, född 1822-04-10 i GÖteborg. Gift där 1845-10-27 med löjtnanten, greve Karl Pontus von Rosen, född 1811-08-11 i Göteborg, † 1877-12-05 i Stockholm. Paret fick flera barn.
 • Oscar Dickson, adlad och friherre Dickson, född 1823; grosshandlare. se friherrliga ätten Dickson.
 • Axel Dickson, född 1826; disponent; † 1899. se Tab .

Källor

Gustaf Elgenstierna, Den introducerade svenska adelns ättartavlor. 1925-36; Kyrkböcker; Göteborgs stadsfullmäktige 1863-1962: Biografisk matrikel, Magnus Fahl, Wezäta, Göteborg 1963 s. 44-45; Fullbokat - Folkbibliotekens historia i Göteborg 1862-1997, Ingrid Atlestam, Madeleine Bergmark, Eva Halász, Göteborgs Stadsbibliotek, Centraltryckeriet, Borås 1997; Robert Dicksons stiftelse: dess byggnadshistoria 1856-1998, om bostadsstiftelsens tillkomst och utveckling, Jan Westergren, Robert Dicksons stiftelse, Göteborg 1998. Sammanställt av: Mattias Loman Ej komplett - under utredning