De la Gardie nr 3

Från Biografiska anteckningar

Grevliga ätten De la Gardie nr 3

Urgammal fransk adlig ätt som kom till Sverige 1565, hette ursprungligen Scoperier; friherrlig 1571, introducerad 1625, utgången i friherrlig värdighet 1640; grevlig 1615-05-10, introducerad på Riddarhuset 1625

TAB 1

Riksrådet, guvernören, riksmarsken Jakob De la Gardie, greve De la Gardie, (1583-1652).
Generalguvernören, kavalleriofficeren, riksdrotsen, rikskanslern, riksrådet och överkammarherren, greve Magnus Gabriel De la Gardie, (1622-1686).
Hertiginnan, pfalzgrevinnan och prinsessan Maria Eufrosyne av Zweibrücken, (1625-1687).
Hovrättspresidenten, kavalleriofficeren, riksrådet, universitetskanslern och överkammarherren, greve Gustaf Adolf De la Gardie, (1647-1695).
Hovdamen, överhovmästarinnan och bruksägarinnan, grevinnan Maria Sofia De la Gardie, (1627-1694).
Generalen, riksrådet, krigsrådet i Krigskollegium, presidenten i Dorpats hovrätt, greve Pontus Fredrik De la Gardie, (1630-1692). Källa: Krigsarkivets Porträttarkiv.
Riksrådet, fältmarskalken, generalen och generalguvernören, greve Axel Julius De la Gardie, (1637-1710).
Arméofficeren, greve Magnus Julius De la Gardie, (1669-1741).
Riksdagsledamoten, arméofficeren, landshövdingen och kammarherren, greve Axel Gabriel De la Gardie, (1772-1838).

Jakob De la Gardie, Greve De la Gardie, (son till Pontus De la Gardie, friherre De la Gardie, se friherrliga ätten De la Gardie), född 1583-06-20 i Reval; överste för ett reg:te norrländska knektar 1601 och lagd i garnison i Wolmar; generallöjtnant över krigsfolket i Finland; riksråd; generalfältherre över krigsfolket mot Ryssland 1613; generalöverste och guvernör över Novgorod 1614; greve 1615-05-10, med Läckö som grevskap; riddare 1617-10-20; ståthållare på Revals slott och län samt landshövding över Estland; högste befälhavare över hela krigsmakten i kungens frånvaro 1621-12-20; riksmarsk 1622; guvernör över Riga och Livland 1622; en av riksförmyndarna 1633; † 1652-08-12 i Stockholm. Gift 1618-06-24 på Stockholms slott med grevinnan Ebba Brahe, född 1596-03-16 på Lerjeholm, Angereds socken, † 1674-01-05 i Stockholm, dotter till riksdrotsen, greve Magnus Brahe och hans 1:a fru, grevinnan Brita Stensdotter (Lewenhaupt).

Barn:

 • Pontus De la Gardie, född 1619, † 1632.
 • Christina De la Gardie, född 1620-05-21 i Reval, † 1622.
 • Sofia De la Gardie, född 1621, † späd.
 • Magnus Gabriel De la Gardie, född 1622; riksdrots; † 1686. se Tab 2.
 • Brita De la Gardie, född 1624, † ung.
 • Gustaf Adolf De la Gardie, född 1626-03-09 i Reval, † 1630-09-09 på Visingsborg, Visby.
 • Maria Sofia De la Gardie, född 1627 i Reval, † 1694-08-22, begravd 1695-01-00. Gift 1643-02-12 i Stockholm med sin fasters styvson, riksrådet, friherre Gustaf Oxenstierna af Eka och Lindö, född 1613-08-29, † 1648-05-31. Paret fick flera barn.
 • Jakob Casimir De la Gardie, född 1629; riksråd, general; † 1658. Se Tab 3.
 • Pontus Fredrik De la Gardie, född 1630; riksråd, general, president; † 1692. Se Tab 4.
 • Christina Catharina De la Gardie, född 1632-10-07 i Stockholm; hovfröken hos drottning Kristina 1642; † 1704-11-16 på Runsa. Gift 1:o 1648-03-21 på Stockholms slott med riksrådet och fältmarskalken, greve Gustaf Adolf Lewenhaupt; 2:o 1658-06-11 i Göteborg med sin kusins svåger, riksrådet, riksamiralen och fältmarskalken, friherre Gustaf Otto Stenbock, i hans 2:a äktenskap.
 • Johan Carl De la Gardie, född 1634 i Stockholm, † s å.
 • Birgitta Helena De la Gardie, född 1636, † späd.
 • Axel Julius De la Gardie, född 1637; riksråd, generalguvernör; † 1710. se Tab 5.
 • Ebba Margareta De la Gardie, född 1638 i Stockholm, † 1696. Gift 1660-09-26 med rikstygmästaren och ambassadören Peder Larsson Sparre.

TAB 2

Magnus Gabriel De la Gardie, (son till Jakob De la Gardie, greve De la Gardie, Tab 1), greve till Läckö, Arensburg och senare Pernau, friherre till Ekholmen, herre till ett större antal egendomar i olika delar av riket; född 1622-10-15 i Reval; förordnad att förestå försvarsverket i Västergötland, Dal och Bohuslän; kansler för Uppsala universitet; president i Svea hovrätt; riksdrots; † 1686-04-26 på Venngarns slott, S:t Olovs socken. Gift 1647-03-07 på Stockholms slott med prinsessan Maria Eufrosyne av Zweibrücken, född 1625-02-09 på Stegeborgs slott, Östra Ny socken, Östergötlands län, † 1687-10-24 på Höjentorp, Eggby socken, dotter till pfalzgreven Johan Casimir av Zweibrücken och prinsessan Catharina av Sverige.

Barn:

 • Gustaf Adolf De la Gardie, född 1647-12-11 i Stockholm; riksråd 1673; kansliråd 1674; † barnlös 1695-03-05 Värnanäs. Gift 1673-10-04 på Kalmar slott med grevinnan Elisabet Oxenstierna af Södermöre, dotter till rikskansleren, greve Erik Oxenstierna af Södermöre och grevinnan Elsa Elisabet Brahe.
 • Christina Catharina De la Gardie, född 1648-12-06 i Leipzig, döpt där 1648-12-07, † 1650-05-05 på Riga slott.
 • Jakob August De la Gardie, född 1650-07-11 i Stockholm, † 1661 i Uppsala.
 • Johan Casimir De la Gardie, född och † 1651 i Stockholm.
 • Carl Magnus De la Gardie, född 1652-09-18 i Stockholm, † 1653.
 • Magnus Gabriel De la Gardie, född 1654-03-05 på Ekholmen, † där 1667-01-12.
 • Catharina Charlotta De la Gardie, född 1655-03-18 i Stockholm, † 1697-09-15 i Stade. Gift 1682-02-09 på Karlberg med sin farbrors svåger, fältmarskalken och generalguvernören, greve Otto Vilhelm von Königsmarck.
 • Ebba Hedvig De la Gardie, född 1659, † 1700 på Käggleholm. Gift 1684-08-03 på Jakobsdal med sin broders svåger, envoyén, greve Carl Gustaf Oxenstierna af Södermöre.
 • Johan Carl De la Gardie, född 1661-06-24 i Stockholm, † 1662-11-30.
 • Maria Sofia, född 1663-06-14 i Stockholm, † 1667-01-17 på Jakobsdal.
 • Ludvig Pontus, född 1665 i Stockholm, döpt 1665-10-08, † 1672-03-25.

TAB 4

Pontus Fredrik De la Gardie, (son till Jakob De la Gardie, greve De la Gardie, Tab 1), greve till Läckö och Arensburg, friherre till Ekholmen, herre till Fellin, Kolek och Torgelow; född 1630-10-04 på Runsa; överste för Upplands kavallerireg:te; generalmajor och kommendant i Malmö 1664; vice generalguvernör i Skåne, Halland och Blekinge 1665; riksråd 1666; krigsråd i Krigskollegium 1667-78; president i Dorpats hovrätt 1679; † 1692-10-09 och begravd i Västerås domkyrka. Gift 1655-07-13 med grevinnan Beata Elisabet von Königsmarck, född 1637, † 1724, dotter till riksrådet och fältmarskalken Hans Christoffer von Königsmarck och Barbara Maria Agata von Leist.

Döttrar:

 • Ebba Maria De la Gardie, född 1657, † ogift och barnlös 1697-07-19. Hon var lärd och räknas bland Sveriges poeter.
 • Johanna Eleonora De la Gardie, född 1661-06-26 i Hamburg; hovfröken hos drottning Ulrika Eleonora d ä 1680; † 1708-12-27 i Stockholm. Gift 1691-02-28 i Hamburg med sin kusin, generallöjtnanten, greve Erik Gustaf Stenbock, i hans 1:a äktenskap (gift 2:o med sin kusindotter, friherrinnan Ebba Maria Sparre, kallad den sköna, i hennes 2:a äktenskap, född 1663-12-01, † 1740-11-09, dotter till riksrådet och överståthållaren Axel Carlsson Sparre, friherre Sparre och hans 2:a fru, grevinnan Beata Stenbock), född 1662. Paret fick flera barn.
 • Christina Juliana De la Gardie, född 1663, † barn.
 • Christina Wilhelmina De la Gardie, född 1664, † ogift och barnlös.

TAB 5

Axel Julius De la Gardie, (son till Jakob De la Gardie, greve De la Gardie, Tab 1), född 1637 i Stockholm; general av kavalleriet; riksråd; fältmarskalkslöjtnant och befälhavare för finska och livländska militien; generalguvernör över Estland; † 1710-05-17 i Stockholm. Gift 1664-12-15 i Stockholm med friherrinnan Sofia Juliana Forbus, † 1701-09-25, begravd i Forbuska graven under altaret i Riddarholmskyrkan i Stockholm, dotter till riksrådet och generalen Arvid Forbes, naturaliserad Forbes och friherre Forbus och Margareta Boije af Gennäs.

Barn:

 • Adam Carl De la Gardie, född 1665; generallöjtnant, landshövding; † 1721. Se Tab 6.
 • Margareta Ebba De la Gardie, född 1666 i Stockholm, † späd.
 • Adolf Axel De la Gardie, född 1668 i Stockholm, † späd.
 • Magnus Julius De la Gardie, född 1669 (åu); riksråd, överstemarskalk; † 1741. se Tab 7.
 • Pontus Fredrik De la Gardie, född 1669 (åu); kammarherre hos änkedrottning Hedvig Eleonora; sårades 1701 i duell en kansliämbetsman och dömdes därför till döden, men fick pardon; † 1708.
 • Jakob Henrik De la Gardie, † barn.
 • Ebba Juliana De la Gardie, † barn.
 • Juliana De la Gardie, † barn.

TAB 7

Magnus Julius De la Gardie, (son till Axel Julius De la Gardie, Tab 5), född 1669-04-14; utmärkte sig på fransk sida i spanska tronföljdskriget och blev överste 1707; chef för Dalreg:t och utnämndes 1713 till generalmajor; generallöjtnant 1717; riksråd i december 1718; rikskansliråd 1719; president i kommersekollegium s å; överstemarskalk 1727; † 1741-04-28 i Stockholm. Gift 1711 med grevinnan Hedvig Catharina Lillie, född 1695; salongsvärd som var politiskt aktiv under frihetstidens ständervälde. Hon bedrev en pro-fransk politik för hattpartiets räkning; † 1745, dotter till överstelöjtnanten, greve Axel Johan Lillie och grevinnan Agneta Wrede.

Barn:

 • Ebba Maria De la Gardie, † barn.
 • Agneta Sofia De la Gardie, † barn.
 • Axel Magnus De la Gardie, född 1712, † 1717.
 • Brita Sofia De la Gardie, född 1713-04-22, † ogift 1797.
 • Adam Johan De la Gardie, född 1714, † späd.
 • Agneta Catharina De la Gardie, född 1716, † 1722.
 • Fredrik Jakob De la Gardie, född 1719 i Stockholm, döpt 2/3, † späd.
 • Magnus Gabriel De la Gardie, född 1720-06-25, † 1728.
 • Axel Casimir De la Gardie, född 1721-09-06, † 1722.
 • Adam Magnus De la Gardie, född 1723-04-17; fänrik; † 1742-05-14 under finska fälttåget.
 • Eva De la Gardie, född 1724-07-10; hon var den första kvinna som blev invald i svenska Vetenskapsakademien. Hon är kanske mest känd för att i Sverige ha varit den första att beskriva hur man kan göra brännvin av potatis. Brännvinsbränning med potatis som råvara förekom i Tyskland sedan 1680-talet. † 1786-05-15 i Lidköping. Gift 1741-11-26 i Stockholm med riksrådet, kanslipresidenten och överstemarskalken, greve Claes Ekeblad, född 1708-03-30 i Elbing, † 1771-10-09 i Stockholm. Paret fick flera barn.
 • Pontus Fredrik De la Gardie, född 1726; generallöjtnant; † 1791. se Tab 8.
 • Ulrik Gustaf De la Gardie, född 1727-11-22; landshövding i Västerås län; † barnlös 1809-06-19 i Västerås. Gift 1752-05-17 i Hassle sn med sin sysslings dotter, friherrinnan Fredrika Falkenberg af Trystorp, dotter till landshövdingen Gabriel Falkenberg af Trystorp och grevinnan Beata Margareta Douglas.
 • Carl Julius De la Gardie, född 1729; överkammarherre; † 1786. se Tab 26.
 • Hedvig Catharina De la Gardie, till Lövstad, född 1732-05-30, † 1800-04-22 i Stockholm. Gift 1752 med riksrådet och fältmarskalken, greve Fredrik Axel von Fersen, född 1719-04-05 i Stockholm, † 1794-04-24 i Stockholm och begravd i Riddarholmskyrkan. Paret fick flera barn, bl a Axel von Fersen.

Tab 8

Pontus Fredrik De la Gardie, (son till Magnus Julius De la Gardie, Tab 7), född 1726-03-15; kom 1744 i fransk tjänst, vid Royal Suèdoise, och blev samma år ryttmästare vid Royal Allemagne; 1747 återkom han till svensk tjänst, och blev korporal vid Livdrabantkåren. Han blev 1749 generaladjutant; löjtnant 1757, senare överste och generalmajor, samt generaladjutant hos kung Adolf Fredrik. 1778 blev han en av rikets herrar; en av stiftarna och ledamot nr 19 av Kungliga Musikaliska Akademien; † 1791-08-07 i Stockholm. Gift 1:o 1748-12-04 på Stockholms slott med grevinnan Catharina Charlotta Taube, född 1723-04-05; hon var en betydelsefull person i historien genom att ha stoppat den sista häxprocessen i Sverige och för att ha varit den som i realiteten införde koppympningen i Sverige; † 1763-03-24 efter att ha smittats av en dödlig sjukdom då hon vårdade sårade, dotter till riksrådet och överamiralen, friherre Edvard Didrik Taube af Odenkat, greve Taube och Christina Maria Falkenberg af Trystorp; 2:o 1765-12-10 med överhovmästarinnan hos änkedrottningen Sofia Magdalena, friherrinnan Hedvig Eva Rålamb, född 1747-11-19, † 1816-02-12 i Stockholm, dotter till presidenten, friherre Claës Gustaf Rålamb och friherrinnan Christina Sofia Sack.

Barn 1:o:

 • Ulrika Hedvig Christina De la Gardie, född 1749-12-18, † ogift och barnlös 1788-11-19 i Stockholm.
 • Pontus De la Gardie, född 1753, † s å.
 • Amalia Charlotta De la Gardie, född 1757 på Sjöö, † 1758-07-14.

Barn 2:o:

 • Catharina Sofia De la Gardie, född 1767-02-16, † 1768-06-29.
 • Jakob Gustaf De la Gardie, född 1768; general och en av rikets herrar; † 1842. se Tab 9.
 • Magnus Julius De la Gardie, född 1769; major; † 1805. se Tab 10.
 • Fredrik Robert De la Gardie, född 1770-09-26, † 1773.
 • Axel Gabriel De la Gardie, född 1772; landshövding; † 1838. se Tab 11.
 • Etienne Casimir De la Gardie, född 1787; överstelöjtnant; † 1867. se Tab 25.

TAB 10

Magnus Julius De la Gardie, (son till Pontus Fredrik De la Gardie, Tab 9), född 1769-08-28; kvartermästare vid Västgöta kavallerireg:te 1777; kornett där 1787; fänrik och löjtnant vid Svea Livgarde; kapten där 1793; major vid Adelsfanan; överadjutant hos kungen; avsked från Adelsfanan 1805; † s å 26/3 på Ekbolanda, begravd i Väckholms kyrka. Han bevistade 1788, 89 och 90 års fälttåg i Finland. Gift 1795-08-23 på Sjöö i Uppland med sin kusin, friherrinnan Beata Charlotta Silfverhielm, född 1770-03-24, † 1850, dotter till generallöjtnanten och landshövdingen, friherre Claës Erik Silfverhielm och friherrinnan Beata Sofia Rålamb.

Barn:

 • Hedvig Sofia De la Gardie, född 1797-05-24; stiftsjungfru. Gift 1822-09-14 med kaptenen vid Skaraborgs reg:te, R S O Fredrik Wilhelm Andersson.
 • Christina Charlotta De la Gardie, född 1799-04-24; stiftsjungfru; † 1827-05-02 i Skövde (barnsäng). Gift 1823-03-31 med löjtnanten Johan Gustaf Segerheim, född 1795, † 1830. Paret fick 1 dotter.
 • Claës Fredrik De la Gardie, född 1801-03-14 i Stockholm; kornett vid Skånska Karabinier-reg:t 1820; löjtnant vid Skånska Dragonreg:t 1826 och vid Livgardet till häst 1834; ordonannsofficer hos kungen 1836; ryttmästare 1839; † barnlös 1844-04-07 på Löberöd. Gift 1843-02-11 i Sönnarslövs kyrka med sin kusin, grevinnan Hedvig Johanna De la Gardie, född 1819-05-12, dotter till överstelöjtnanten, greve Etienne Casimir De la Gardie och Christina Charlotta Silfversparre.

TAB 11

Axel Gabriel De la Gardie, (son till Pontus Fredrik De la Gardie, Tab 8), född 1772-11-23 i Stockholm; korpral vid Västgöta kavallerireg:te 1777-07-02; sergeant vid Västmanlands reg:te 1781-01-24; sekundadjutant där 1781-02-07; fänrik 1786-04-12; stabslöjtnant vid premiärmajorens kompani 1790-03-25; stabsadjutant hos kungen och kapten i Armén 1790-08-23 med fullmaktsdatum 1790-08-19; ambassadkavaljer till S:t Petersburg 1790; hovkavaljer hos prins Fredrik Adolf 1791-05-02; löjtnant vid Salbergs kompani 1793-06-17; stabskapten vid Västmanlands reg:te 1793-08-26; kammarherre hos änkedrottning Sofia Magdalena 1793; överadjutant hos kungen och major i Armén 1795-11-02; deltog i riksdagarna 1800, 1815, 1828—30 och 1834—35 samt var därunder bl a ordförande i riddarhusutskottet 1800 och ledamot av bevillningsutskottet 1815; major i Kronobergs reg:te 1800-09-01; fick avsked från befattningen som överadjutant hos kungen 1807-04-02; förste adjutant hos fältmarskalken Toll; överadjutant och överstelöjtnant i Armén 1809-06-29; överste i Armén och generalstaben 1809; fick avsked 1810-03-27; landshövding i Kristianstads län 1811-02-04; fick avsked från landshövdingeämbetet 1838-01-12; R S O 1799; KmstkNO 1818; hedersledamot av Jämtlands läns hushållningssällskap 1819; RCXIII:sO 1825; † 1838-01-15 på Maltesholms slott, Östra Sönnarslövs sn. Gift 1:o 1801-07-09 på Öveds kloster, Öveds sn med sin svägerskas kusin, friherrinnan Christina Gustava Ramel, född 1783-12-15 på Maltesholms slott, Östra Sönnarslövs sn, † där 1819-10-01, dotter till majoren, friherre Hans Henrik Ramel och friherrinnan Maria Ulrika Gyllenkrook; 2:o 1821-11-27 på Ingelstad, Östra Ingelstads sn med fröken Maria Gustava Adlerbielke, född 1794-03-24 i Malmö, † 1877-05-03 i Lund, dotter till majoren Carl Johan Adlerbielke och Margareta Botilla Montell.

Barn 1:o:

 • Magnus Julius De la Gardie, född 1802-08-23, † 1808-06-26 på Öveds kloster, Öveds sn.
 • Hedvig Maria Amalia De la Gardie, född 1804-04-16 på Maltesholms slott, Östra Sönnarslövs sn, † där 1835-11-08. Gift 1830-06-17 på Maltesholm med kammarherren, friherre Nils Christoffer Gyllenstierna af Lundholm, i hans 2:a äktenskap, född 1789.
 • Pontus Henrik De la Gardie, född 1805; underlöjtnant; † 1880. se Tab 12
 • Magnus Gabriel De la Gardie, född 1809; löjtnant; † 1851. se Tab 19.
 • Ebba De la Gardie, född 1813-12-08, † 1843-08-04 i Malmö. Gift 1831-06-23 med sin kusin, löjtnanten, friherre Hans Ramel, i hans 1:a äktenskap, född 1807, † 1856.
 • Axel Jakob De la Gardie, född 1819-08-03; underlöjtnant vid Göta Artillerireg:te 1837 och Vendes Artilleri 1838; avsked 1846; ägare till Löberöd. Gift 1845-08-24 i Vårdinge kyrka med fröken Anna Elisabet Malvina von Platen, född 1824-03-08, dotter till majoren Gustaf Reinhold von Platen och hans 1:a fru Christina von Stockenström.

Barn 2:o:

 • Christina Gustava De la Gardie, född 1822-09-04 (källa: Örtomta AI:16 s.193, AID: v26602.b211.s193); stiftsjungfru. Gift 1843-07-17 (källa: Örtomta AI:15 s.185, AID: v26601.b195.s185) med kabinettskammarherren, ryttmästaren, greve Carl Anton Philip von Saltza, född 1811-09-02 på Mems säteri, Tåby sn, döpt 5/9 (källa: Tåby CI:3 s.121, AID: v41627.b64.s121; Örtomta AI:16 s.193, AID: v26602.b211.s193). Paret fick flera barn.
 • Robert De la Gardie, född 1823; godsägare. se Tab 23.
 • Carl Gustaf De la Gardie, född 1825; major; † 1896. se Tab 24.
 • Gabriella Augusta De la Gardie, född 1832-08-11; stiftsjungfru. Gift 1854-08-28 på Marielund med löjtnanten, friherre Helge Edvard Reinhold Rehbinder, född 1824.

TAB 12

Pontus Henrik De la Gardie, (son till Axel Gabriel De la Gardie, Tab 11), född 1805-06-03 på Maltesholm; underlöjtnant vid Norra skånska infanterireg:tet; † 1880-06-18 på Maltesholm. Gift 1831-09-14 i Öveds kyrka med sin mors kusin, friherrinnan Eleonora Ramel, dotter till kaptenen, friherre Otto Ramel och friherrinnan Viveka Ulrika Sture.

Barn:

 • Axel Otto De la Gardie, född 1832; ryttmästare; † 1890. se Tab 13.
 • Jakob De la Gardie, född 1834-03-28 på Viderup, † ogift och barnlös 1863-10-18 på Maltesholm.
 • Magnus Gabriel De la Gardie, född 1839; landshövding; † 1905. se Tab 14.
 • Hedvig Ulrika Gustava Eleonora De la Gardie, född 1842-04-25 på Maltesholm, † 1930-04-14 på Källunda. Gift 1869-09-14 på Källunda med kaptenen Axel Ludvig Albrekt Berg von Linde.
 • Johan Ulrik De la Gardie, född och † 1844 på Övedskloster.
 • Johan De la Gardie, född 1851; riksdagsledamot, godsägare; † 1895. se Tab 15.

TAB 15

Johan De la Gardie, (son till Pontus Henrik De la Gardie, Tab 12), född 1851-05-17 på Maltesholm; mogenhetsexamen i Lund 1872-05-25; vice ordförande vid skånska lantbruksmötet i Kristianstad 1889; ordförande i nötboskapspremieringsnämnden i Kristianstads län 1892; ledamot av riksdagens 1:a kammare 1892-09-27; † 1895-04-12 i Stockholm under pågående riksdag. Ägde Borrestad med underlydande i Östra Sönnarslövs socken och 1/2 Axeltorp samt arrenderade Oretorp. Gift 1883-11-03 i Stockholm med grevinnan Marianne Hedda Augusta von Rosen, född 1862-05-20 i Stockholm, † 1894-06-02 på Oretorp, dotter till generalmajoren, greve Axel August Gustaf von Rosen och friherrinnan Marianne Dorotea Hedvig von Mecklenburg.

Barn:

 • Pontus Henrik Axel De la Gardie, född 1884; ryttmästare; † 1970. se Tab 16.
 • Anna Marianne Eleonora De la Gardie, född 1885-12-02 på Oretorp.
 • Gustaf De la Gardie, född 1887; löjtnant; † 1935. se Tab 17.
 • Magnus Julius De la Gardie, född 1889; löjtnant, godsägare; † 1944. se Tab 18.
 • Christina Birgitta (Stina) De la Gardie, född 1891-11-30 på Oretorp, Östra Sönnarslövs sn, † 1979-03-30 i Norra Vrams sn. Gift 1913-05-24 i Oscars förs, Stockholm med sin brors svåger, godsförvaltaren Rudolf Gustaf Viktor Tornérhielm, född 1889, † 1965-06-22 i Norra Vrams sn.
 • Johan Robert De la Gardie, född 1894-05-29 på Oretorp, Östra Sönnarslövs sn; fänrik vid livgardet till häst 1915-12-31; underlöjtnant vid livgardet till häst 1918-01-18; löjtnant 1918-12-13; † ogift och barnlös 1925-01-13 i Kungliga Livgardets till häst förs, Stockholm, genom olyckshändelse under ridning vid kasernen.

TAB 18

Magnus Julius De la Gardie, (son till Johan De la Gardie, Tab 15), född 1889-10-18 på Orestorp, Östra Sönnarslövs sn; mogenhetsexamen i Stockholm 1908-05-18; student vid Uppsala universitet 1908; reservofficersexamen 1910-08; underlöjtnant i södra skånska infanterireg:tets reserv 1910-12-30; löjtnant reg:tets reserv 1916-01-21; avsked 1920-08-27; ägde fr o m 1920-09-01 genom gifte Högagärde, Tvärreds sn; † 1944. Gift 1918-08-24 på Torpa, Tvärreds sn med fröken Ebba Maud Ida Erika Storckenfeldt, född 1892-09-19 i Eksjö, † 1972, dotter till ryttmästaren vid Smålands husarreg:te Nils Johan Erik Storckenfeldt och grevinnan Ebba Ida Erika Sparre af Söfdeborg.

Döttrar:

 • Ebba Marianne Eleonora De la Gardie, född 1919-11-27 på Pro Patria i Stockholm.
 • Christina Charlotta De la Gardie, född 1922-10-02 på Högagärde, Tvärreds sn.

TAB 19

Magnus Gabriel De la Gardie, (son till Axel Gabriel De la Gardie, Tab 11), född 1809-10-07; underlöjtnant vid Göta Artillerireg:te 1828; löjtnant där 1832; ordonannsofficer hos kungen 1842; avsked som löjtnant i Armén 1844; avsked ur krigstjänsten 1851; † 1851-10-13 på Öveds kloster, Öveds sn. Gift 1843-05-30 i Stockholm med grevinnan Maria Sofia Aurora Mathilda Lewenhaupt, född 1820-01-07, dotter till riksmarskalken och en av rikets herrar, greve Mauritz Axel Lewenhaupt och (friherrinnan) Anna Charlotta Elisabet Hisinger.

Söner:

 • Pontus Axel De la Gardie, född 1844; kammarherre, ryttmästare, R S O; † 1926. se Tab 20.
 • Carl Magnus Mauritz De la Gardie, född 1845-11-18, † 1856-07-10.
 • Johan Casimir De la Gardie, född 1848; kammarherre, överste. se Tab 22.

TAB 20

Pontus Axel De la Gardie, (son till Magnus Gabriel De la Gardie, Tab 19), född 1844-04-04 i Stockholm (källa: Vä AI:10 s.471, AID: v101994.b207.s471); kammarherre; ryttmästare vid Skånska husarreg:t; R S O; ägare till 1 mtl Sörby säteri, Örtomta sn; † 1926-05-04 på Sörby säteri, Örtomta sn (Östergötland) (källa: Örtomta AIIa:5 s.153, AID: v182320.b1700.s153). Gift 1875-11-17 (källa: Vä AI:10 s.471, AID: v101994.b207.s471) med friherrinnan Augusta Sofia Charlotta Ulrika Silfverschiöld, född 1856-03-04 på Gåsevadholms slott, Tölö sn (Södermanland) (källa: Vä AI:10 s.471, AID: v101994.b207.s471), † 1927-12-08 på Sörby säteri, Örtomta sn (källa: Örtomta AIIa:5 s.153, AID: v182320.b1700.s153), dotter till kabinettskammarherren hos kungen, friherre Carl Otto Silfverschiöld och hans 1:a fru friherrinnan Ulrika Wilhelmina Theresia Lovisa Charlotta von Platen.

Barn:

 • Carl Gustaf Magnus Baltazar De la Gardie, född 1877; hovrättsnotarie. se Tab 21.
 • Carl Axel Pontus Gabriel De la Gardie, född 1892-04-16.
 • Louise Signe Birgitta Matilda Sofia De la Gardie, född 1882-08-14. Gift 1901-10-10 med ryttmästaren och skvadronschefen hos kronprisen, fideikommissarien, greve Carl Reinhold von Essen, född 1868-06-14. Paret fick flera döttrar.

TAB 21

Carl Gustaf Magnus Baltazar De la Gardie, (son till Pontus Axel De la Gardie, Tab 20), född 1877-07-10 på Mansdala gård, Vä sn (Kristanstad), döpt 15/8 (källa: Vä CI:8 s.37, AID: v102012.b38.s37); e o hovrättsnotarie; häradsdomare; ordförande i Örtomta kommunalnämnd, fattigvårdsstyrelse, barnavårdsnämnd, pensionsnämnd m m; R V O; ägare till 1 mtl Sörby säteri och Lilla Vissvik. Gift 1911-01-28 i Lyon, Frankrike (källa: Örtomta AIIa:5 s.153, AID: v182320.b1700.s153) med fröken Adèle Anaïs Jacquier, född 1880-06-16 i London, England (källa: Örtomta AIIa:5 s.153, AID: v182320.b1700.s153), dotter till bankiren N.N Jacquier och Elisabeth Blandford.

Barn:

 • Adèle Yvonne Elisabeth Christina De la Gardie, född 1912-10-26 på Sörby säteri, Örtomta sn (källa: Örtomta AIIa:5 s.153, AID: v182320.b1700.s153).
 • Axel Léon Gösta Robert De la Gardie, född 1918-04-01; godsägare. Ätten fortlever på denna gren.

Källor

Kyrkböcker; Gustaf Elgenstierna, Den introducerade svenska adelns ättartavlor. 1925-36.