De Rees (Du Rées)

Från Biografiska anteckningar

TAB 13

Jeuns Du Rées, (son till Daniel De Rees, Tab 11), rådman; † 1737 i Karlskrona amiralitetsförsamling, Blekinge län. Gift 1693-12-22 med jungfrun Cecilia von Schoting, född 1668 i Ronneby, Blekinge län, döpt 2/12, † 1729-02-19 i Karlskrona, dotter till justitieborgmästaren i Ronneby Johan von Schoting och hans 2:a fru Hedvig Woltersdotter von Westhausen.

Son:

 • Arnold Du Rées, född 1701; skeppsbyggmästare; † 1751. se Tab 14.
 • Sofia Elisabet Du Rées, född 1709, † 1788. Gift 1:o med handlanden Hans Arrhenius, med vilken hon fick 1 son, född 1703, † 1734 i Karlskrona, Blekinge län.

TAB 14

Arnold Du Rées, (son till Jeuns Du Rées, Tab 13), född 1701 i Karlskrona; skeppsbyggmästare vid amiralitetet; † 1751 i Göteborg, begravd 26/9 (källa: Göteborgs Karl Johan DbReg:1 s.61, AID: v188489.b63.s61). Gift 1729-06-15 i Karlskrona amiralitetskyrka (källa: Karlskrona amiralitetsförsamling EIa:1 s.291, AID: v96150.b154.s291) med jungfrun Petronella Sheldon, född 1711-03-29, dotter till skeppsbyggmästaren Charles Sheldon och Eva Maria Mesterton.

Barn:

 • Carl Du Rées, född 1730, döpt 15/6 (källa: Göteborgs Karl Johan FbReg:1 s.64, AID: v188490.b68.s64), † samma år, begravd 8/5 (källa: Göteborgs Karl Johan DbReg:1 s.61, AID: v188489.b63.s61).
 • Carl Du Rées, född 1734, döpt 20/1 (källa: Göteborgs Karl Johan FbReg:1 s.64, AID: v188490.b68.s64), † samma år, begravd 15/5 (källa: Göteborgs Karl Johan DbReg:1 s.61, AID: v188489.b63.s61).
 • Peter Du Rées, född 1735; amiralitetskapten; † 1780. se Tab 15.
 • Eva Maja Du Rées, född 1736, döpt 2/8 (källa: Göteborgs Karl Johan FbReg:1 s.64, AID: v188490.b68.s64), † 1738, begravd 16/3
 • Cecilia Charlotta Du Rées, född 1738, döpt 26/2 (källa: Göteborgs Karl Johan FbReg:1 s.64, AID: v188490.b68.s64), † ogift och barnlös 1809-12-12 i Karlskrona amiralitetsförsamling, Blekinge län (källa: Karlskrona rådhusrätt och magistrat FIIa:22 s.451, AID: v157093.b2490.s451). Bouppteckning 1810-02-13 (källa: Karlskrona rådhusrätt och magistrat FIIa:22 s.451, AID: v157093.b2490.s451).
 • Carl Öllert Du Rées, född 1741 (källa: Göteborgs Karl Johan FbReg:1 s.64, AID: v188490.b68.s64).
 • Gilbert Du Rées, född 1746, döpt 29/1 (källa: Göteborgs Karl Johan FbReg:1 s.64, AID: v188490.b68.s64).
 • Gustaf Du Rées, född 1747, † samma år, begravd 24/2 (källa: Göteborgs Karl Johan DbReg:1 s.61, AID: v188489.b63.s61).

TAB 15

Peter Du Rées, (son till Arnold Du Rées, Tab 14), född 1735 i Göteborg (källa: Göteborgs Karl Johan FbReg:1 s.64, AID: v188490.b68.s64); amiralitetskapten; † 1780-04-04 i Karlskrona amiralitetsförsamling, Blekinge län (43 år gammal, källa: Karlskrona amiralitetsförsamling FIa:4 s.135, AID: v96163.b73.s135). Se även Flottans pensionskassa (källa: Flottans pensionskassa P2:6A s.82, AID: v779823.b470.s82). Gift 1764-07-14 med jungfrun Anna Dorothea Arrhenius, i hennes 1:a äktenskap, född 1744 i Karlskrona, Blekinge län, † 1810-11-18 i Karlskrona amiralitetsförsamling, Blekinge län, begravd 23/11 (tärande sjukdom, 67 år gammal, källa: Karlskrona amiralitetsförsamling F1a:5 s.357, AID: v96164.b184.s357; Karlskrona rådhusrätt och magistrat FIIa:23 s.281, AID: v157094.b1510.s281); bouppteckning 1811-02-11 (källa: Karlskrona rådhusrätt och magistrat FIIa:23 s.281, AID: v157094.b1510.s281); dotter till handlanden Jakob Arrhenius och Helena Sofia Lewenhagen.

Barn:

 • Petronella Sofia Du Rées, född 1765-07-01 i Karlskrona Amiralitetsförsamling, Blekinge län (källa: Karlskrona amiralitetsförsamling AI:18 s.77, AID: v96055.b77; CIa:6 s.189, AID: v96135.b99.s189), † där 1836-09-03 (källa: Karlskrona rådhusrätt och magistrat FIIa:48 s.279, AID: v157119.b1520.s279). Bouppteckning 1836-09-19 (källa: Karlskrona rådhusrätt och magistrat FIIa:48 s.279, AID: v157119.b1520.s279). Gift med majoren i flottorna, RSO Jakob Henrik Hjelm, född 1759-09-13 i Karlskrona Amiralitetsförsamling, Blekinge län (källa: Karlskrona amiralitetsförsamling CIa:5 s.271, AID: v96134.b142.s271), † där 1820-01-30 (källa: Karlskrona rådhusrätt och magistrat FIIa:32 s.255, AID: v157103.b1450.s255). Paret fick 8 barn.
 • Arnold Du Rées, född 1770; överstelöjtnant, RSO; † 1846. se Tab 16.
 • Helena Charlotta Du Rées, född 1771-08-24 i Karlskrona amiralitetsförsamling, Blekinge län (källa: Karlskrona amiralitetsförsamling CIa:7 s.135, AID: v96136.b73.s135); ogift och barnlös.
 • Jakob Ludvig Du Rées, född 1776-05-01 i Karlskrona amiralitetsförsamling, Blekinge län (källa: Karlskrona amiralitetsförsamling CIa:8 s.21, AID: v96137.b15.s21); grosshandlare; † barnlös 1831-03-07 i Stockholm (56 år gammal, källa: Stockholms rådhusrätt 1:a avdelning F1A:464 s.365, AID: v223106.b3870.s365). Bouppteckning 1831-07-27 (källa: Stockholms rådhusrätt 1:a avdelning F1A:464 s.365, AID: v223106.b3870.s365). Gift med fröken Dorothea Göransson.

TAB 16

Arnold Du Rées, (son till Peter Du Rées, Tab 15), född 1770-04-01 i Karlskrona amiralitetsförsamling, Blekinge län (källa: Karlskrona amiralitetsförsamling CIa:7 s.67, AID: v96136.b38.s67); överstelöjtnant vid skärgårdsflottan; RSO; † 1846. Gift med jungfrun Sofia Christina Arrhenius, född 1814-12-31 i Stockholm (källa: Västervik AI:31 s.19, AID: v24451.b27.s19), † före 1830, dotter till klädeskramhandlaren Carl Fredrik Arrhenius och Christina Catharina Zincke.

Barn:

 • Augusta Eufrosyne Du Rées, född 1805-10-16 i Stockholm (källa: Svea Hovrätt - Adelns bouppteckningar EIXb:337 s.30, AID: v364472a.b110.s30); lektris hos änkedrottning Josefina; † ogift och barnlös 1882-03-18 i Stockholm (källa: Svea Hovrätt - Adelns bouppteckningar EIXb:337 s.30, AID: v364472a.b110.s30). Bouppteckning 1882-03-22 med 30493 kronor i behållning (källa: Svea Hovrätt - Adelns bouppteckningar EIXb:337 s.30, AID: v364472a.b110.s30).
 • Eugenia Adelaide Du Rées, född 1811 i Stockholm.
 • Carl Arnold Louis Du Rées, född 1812-09-05 i Stockholm; auskultant i Svea hovrätt 1834-02-06; extra ordinarie kanslist i Justitie Fördelningen av kunglig majestäts kansli samma år; extra ordinarie notarie i hovrätten i juni samma år; kanslist 1841-11-05; notarie 1847; † ogift och barnlös 1848-08-17 i Storkyrkoförsamlingen, Stockholm.
 • Emelie Jacquette Constance Du Rées, född 1814-12-31 i Stockholm, † där 1866-03-16 (källa: Stockholms rådhusrätt 1:a avdelning F1A:612 s.172, AID: v223322.b6610.s172). Bouppteckning 1866-05-28 med 2693 riksdaler riksmynt i behållning (källa: Stockholms rådhusrätt 1:a avdelning F1A:612 s.172, AID: v223322.b6610.s172). Gift 1841-12-31 i Västervik med kommendörkaptenen och varvschefen, RDDO, RSO Axel Fredrik Palander, född 1802-02-10 i Karlskrona amiralitetsförsamling, Blekinge län, † där 1857-08-27. Paret fick 1 son som adlades Palander af Vega.
 • Ida Gunilla Hildegard Du Rées, född 1817-06-25 i Stockholm (källa: Västervik AI:31 s.19, AID: v24451.b27.s19).

Källor

Kyrkböcker; Gustaf Elgenstierna, Den introducerade svenska adelns ättartavlor. 1925-36. Forskare: Mattias Loman