Dassau

Från Biografiska anteckningar

TAB 1

Översten och chefen vid Svea Artilleriregemente, postmästaren, RSO Fredrik Wilhelm Dassau, (1786-1857). Bildkälla: Digitalt Museum.
Kaptenskan Catharina Regina Dassaus namnteckning i makens bouppteckning 1751. Källa: Daga häradsrätt FII:2 s.9, AID: v144836a.b100.s9.

Hans Dassouw, köpman. Gift med jungfrun Magdalena Roder

Söner:

 • Herman Dassau, född 1645; manufakturist; † 1714. se Tab 2.
 • Hans Dassau, rådman; † 1740. se Tab 10.
 • Henrik Dassau. se Tab .

TAB 2

Herman Dassau, (son till Hans Dassouw, Tab 1), född 1645 i Lübeck, döpt 18/8; borgare som grosshandlare i Stockholm 1680 (ed 26/6); fick jämte Reinhold Poort privilegium på Karl Gustafs stads (Eskilstuna) manufakturverk 1688-12-29 och blev snart ensam innehavare av detta; arrenderade en tid Nykvarns bruk i Turinge socken från 1689 och Morsta (Målsta) stångjärnshammare i Vårdinge socken från 1691; avstod manufakturverket för gäld 1704 men återfick delvis dispositionen 1707; † 1714-12-05 i Torshälla socken, Södermanlands län, begravd 16/12 i Torshälla kyrka (källa: Torshälla KI:1 s.131, AID: v62417.b135.s131). Gift med jungfrun Dorothea Rademacher, dotter till direktören Reinhold Rademacher och Maria Wittmacher.

Barn:

 • Johan Dassau, född 1682; direktör; † 175(5). se Tab 3.
 • Maria Magdalena Dassau, född 1685 i Tyska Sankta Gertruds församling, Stockholm, döpt 6/8 (källa: Tyska Sankta Gertrud CI:1a s.653, AID: v91445.b331.s653).
 • Catharina Regina Dassau, född 1688 i Tyska Sankta Gertruds församling, Stockholm, döpt 3/12 (källa: Tyska Sankta Gertrud CI:1a s.677, AID: v91445.b343.s677), † 1752 (källa: Daga häradsrätt FII:2 s.13, AID: v144836a.b130.s13). Bouppteckning 1753-02-08 (källa: Daga häradsrätt FII:2 s.13, AID: v144836a.b130.s13). Gift med premiärkaptenen vid Södermanlands regemente Christian Ludvig Apiarie, född 1696-11-08 i Stockholm, † 1751-02-13 på Vänga, Björnlunda socken, Södermanlands län (blodstörtning, 55 år gammal, källa: Björnlunda LIa:1 s.128, AID: v188557.b128). Paret fick 1 dotter.

TAB 3

Johan Dassau, (son till Herman Dassau, Tab 2), född 1682; övertog ledningen av Carl Gustafs Stads Manufakturverk efter fadern och var dess direktör under åren 1716-22; i praktiken var det farbrodern Hans Dassau och räntmästaren Daniel Lagersparre som hade makten, och de övertog 1722 var sin hälft av manufakturverket; † 175(5). Gift 1707-12-24 på Spångaberg, Ärla socken, Södermanlands län (källa: Ärla C:1 s.148, AID: v63199.b153.s148) med jungfrun Maria von Borgen, född 1680 i Finland, † 1742, dotter till majoren vid Österbottens regemente, kommendanten Claes Borg, adlad von Borgen och N.N.

Söner:

 • Carl Christoffer Dassau, född 1714, † där samma år.
 • Christoffer Conrad Dassau, född 1716; grosshandlare, skeppsredare, direktör, riksdagsman; † 1783. se Tab 4.

TAB 4

Christoffer Conrad Dassau, (son till Johan Dassau, Tab 3), född 1716; möjligen uppkallad efter sin mosters man Christoffer Conrad von Bildstein; grosshandlare; skeppsredare; riksdagsman 1769-70; direktör vid Diskontokompaniet 1775; direktör för Tullverket och Discontokompaniet 1783; fullmäktige i generaltullarrendesocieteten; var bosatt vid Kornhamnstorg i Stockholm; † 1783-01-20 i Riddarholmens församling, Stockholm, begravd 26/1 i Maria Magdalena församling (slag, 66 år gammal, källa: Riddarholmen FI:1 s.137, AID: v89131.b72.s137). Bouppteckning 1783-04-15 med 48584 riksdaler specie i tillgångar, 2657 riksdaler specie i skulder och 45923 riksdaler specie i behållning (källa: Stockholms rådhusrätt 1:a avdelning F1A:275 s.2191, AID: v222899.b11050.s2191). I hans bouppteckning upptogs åbyggnaden Täcka udden på Djurgården värd 1200 riksdaler specie; 3/15-delar i Djurgårdsvarvet 1000 riksdaler specie; flera skeppsandelar, bland annat i Baron von Höpken, Pallas, Sveriges Lycka, Adolf Fredrik med flera totalt 7650 riksdaler specie. Gift med jungfrun Anna Sofia Dellinghausen, i hennes 2:a äktenskap (gift 1:o med hattstofferaren Olof Wallman, med vilken hon fick 2 barn, † 1744-05-02 i Stockholm), född 1718-05 i Norrköpings Hedvigs församling, Östergötlands län, † 1801-03-15 i Stockholm (källa: Stockholms rådhusrätt 1:a avdelning F1A:344 s.52, AID: v222983.b600.s52); bouppteckning 1801-07-13 (källa: Stockholms rådhusrätt 1:a avdelning F1A:344 s.52, AID: v222983.b600.s52); ägde 15/28-delar av Täcka Udden på Djurgården, 10st aktier i Ostindiska Kompaniet samt en hel del guld och juveler; dotter till handlanden Johan Dellinghausen och hans 2:a fru Anna Elisabet Strobell.

Barn:

 • Johan Dassau, född 1747; superkargör; † 1808. se Tab 5.
 • Christina Sofia Dassau, född 1750 i Stockholm, † 1803 i Finland. Gift 1:o 1768 i Stockholm med Isak Bremer, med vilken hon fick 5 barn, född 1741 i Finland, † där 1774; 2:o med assessorn Otto Carlstedt, med vilken hon fick 3 barn, född 1730 i Finland, † där 1795.
 • Maria Charlotta Dassau, född 1751, † ogift och barnlös 1819-12-31 (68 år gammal, källa: Stockholms rådhusrätt 1:a avdelning F1A:415 s.497, AID: v223054.b4910.s497). Bouppteckning 1820-03-29 (källa: Stockholms rådhusrätt 1:a avdelning F1A:415 s.497, AID: v223054.b4910.s497).
 • Adolf Dassau, född 1754; grosshandlare. se Tab 7.
 • Carl Gustaf Dassau, född 1756; grosshandlare; † 1813. se Tab .
 • Ulrika Eleonora Dassau, född 1759, † ogift och barnlös 1842-01-16 i Stockholm (83 år gammal, källa: Stockholms rådhusrätt 1:a avdelning F1A:513 s.318, AID: v223199.b3440.s318). Bouppteckning 1842-04-19 (källa: Stockholms rådhusrätt 1:a avdelning F1A:513 s.318, AID: v223199.b3440.s318).
 • Wilhelm Dassau, född 1760; grosshandlare; skeppsredare; † ogift och barnlös 1788-11-20 i Riddarholmens församling, Stockholm, begravd där 25/11 (slag, 28 år gammal, källa: Riddarholmen FI:1 s.175, AID: v89131.b91.s175). Bouppteckning 1789-12-09 med 3365 riksdaler specie i tillgångar, 1 riksdaler specie i skulder och 3344 riksdaler specie i behållning (källa: Stockholms rådhusrätt 1:a avdelning F1A:295 s.775, AID: v222934.b8040.s775). Ägde andelar i skeppen von Höpken, Sveriges Lycka, Pallas, Uppland, Adolf Fredrik, Elisabet Christina, galeasen Karpen; ägde även 1/39-del i Djurgårdens skeppsvarv samt aktier i Ostindiska kompaniet.

TAB 5

Johan Dassau, (son till Christoffer Conrad Dassau, Tab 4), född 1747-06-20 i Stockholm; superkargör vid Ostindiska kompaniet; deltog i sammanlagt 9 resor till Kanton och Ostindien och gjorde resor med Lovisa Ulrica 1781-83, CronPrins Gustaf 1785-86 och Drottning Sophia Magdalena 1795-96; han hörde till de ostindiefarare som skickade samlingar till Carl von Linné; † 1808-07-12 i Skara, Skaraborgs län. Gift 1:o med jungfrun Anna Beata Lindström, född 1752 i Skara, Skaraborgs län, † 1785-10-22; 2:o 1787-03-19 i Skara Domkyrka med jungfrun Beata Catharina Hierta, född 1761-05-12 i Flakeberga, † 1821-10-29 i Skara Domkyrkoförsamling, Skaraborgs län; bouppteckning 1821-11-23 med 2416 riksdaler banco i tillgångar och 2416 riksdaler banco i skulder (källa: Skara rådhusrätt och magistrat FII:6 s.541, AID: v144003.b276.s541); ägde hus vid Marumsgatutullen i Skara med ladugård och därtill hörande skogslott i Skaraberg under nr 5 om 7 tunnland 35 3/4-dels kappland 1000 riksdaler banco samt flera marklotter i Skara; dotter till kaptenlöjtnanten vid amiralitetets volontärregemente Lars Hierta och Catharina Zengerlein.

Barn 1:o:

 • Anna Sofia Dassau, född 1778-10-22 på Stora Munkatorp, Marums socken, Skaraborgs län, † 1839-04-12 i Uppsala Domkyrkoförsamling, Uppsala län. Gift 1801-10-19 med botanikern, livmedikus och professorn Adam Afzelius, född 1730-10-08 i Larvs prästgård, Skaraborgs län, † 1837-01-20 i Uppsala Domkyrkoförsamling, Uppsala län. Paret fick 11 barn.
 • Ulrika Charlotta Dassau, född 1781 på Stora Munkatorp, Marums socken, Skaraborgs län.
 • Christoffer Conrad Dassau, född 1784 på Stora Munkatorp, Marums socken, Skaraborgs län; reste utomlands och hörde aldrig mer av igen.

Barn 2:o:

 • Lars Wilhelm Dassau, född 1789; handlande; † 1837. se Tab 6.
 • Catharina Sofia Dassau, född 1804-03-06 i Marums socken, Skaraborgs län (källa: Skee AI:3 s.103, AID: v482.b58.s103), † 1894-12-24 i Kungälvs socken, Göteborgs & Bohus län. Gift med Sven Otto Ahlenius, född 1806-02-26 i Skee socken, Göteborgs & Bohus län, † där 1859-08-26. Paret fick flera barn.

TAB 6

Lars Wilhelm Dassau, (son till Johan Dassau, Tab 5), född 1789-09-13 på Stora Munkatorp, Marums socken, Skaraborgs län; sekreterare; handlande; fick 1837 patent på att tillverka papper av tång; ägde 1834-36 nr 3: 22, på landet 1/8 hemmanet Norr Vadalen i Skee socken med sågrättighet och kvarn, 1/24 h. Jörloff, 1/5 i Pottaskebruket på Vadalen, en mosse, Lorkemossen, intill Alemarken samt 1 förpantad utmarkslott på Masleberg; † 1837-07-21 i Strömstad, Göteborgs & Bohus län. Bouppteckning 1837-09-01 (källa: Strömstads rådhusrätt och magistrat FIIa:15 s.143, AID: v65783.b74.s143). Gift 1811-07-08 med friherrinnan Hedvig Amalia Kruse af Verchou, född 1789-06-23 på Gimmened, Vättaks socken, Skaraborgs län (källa: Skee AI:4 s.117, AID: v483.b66.s117), † 1855-03-29, dotter till generalmajoren i armén, RSO, friherre Carl Magnus Kruse af Verchou och Helena Sandberg.

Barn:

 • Wilhelmina Dassau, född 1812-04-01 på Olsborg, Sandhems socken, Skaraborgs län, döpt samma dag, † barn.
 • Beata Sofia Helena Dassau, född 1815-06-16 (källa: AI:3 s.103, AID: v482.b58.s103). Gift med provinsialläkaren i Uddevalla, medicine doktorn Sven Kjellberg, född 1784-03-01 (källa: Strömstad AI:14 s.247, AID: v437.b128.s247), † 1863. Paret fick 1 son.
 • Carl Johan Wilhelm Dassau, född 1817-08-23 på Vadalen, Skee socken, Göteborgs & Bohus län (källa: Skee C:6 s.707, AID: v533.b358.s707), † 1837 i Hogdals socken, Göteborgs & Bohus län.
 • Adamina (Ada) Fredrika Lovisa Dassau, född 1819-05-29 på Norr Vadalen, Skee socken, Göteborgs & Bohus län, döpt 22/7 (källa: Skee C:6 s.769, AID: v533.b389.s769), † 1916-05-24. Gift 1842-03-18 (källa: Strömstad AI:15 s.51, AID: v438.b55.s51) med advokaten, vice häradshövdingen och borgmästaren i Strömstad, målaren och tecknaren Edvard Smith, född 1803-03-15 i Strömstad, Göteborgs & Bohus län (källa: Strömstad AI:15 s.51, AID: v438.b55.s51), † 1868-09-26. Paret fick 5 barn.
 • Hedvig Wilhelmina Dassau, född 1822-04-22 på Norr Vadalen, Skee socken, Göteborgs & Bohus län (källa: Skee AI:4 s.117, AID: v483.b66.s117), † 1924. Gift med urfabrikören Edvard Ferdinand Dahlbom, född 1816-03-12 (källa: Strömstad AI:14 s.247, AID: v437.b128.s247). Paret fick 2 barn.
 • Adolf Fredrik Dassau, född 1824-07-05 på Norr Vadalen, Skee socken, Göteborgs & Bohus län (källa: Skee AI:4 s.117, AID: v483.b66.s117).
 • Amanda Laurentia Charlotta Dassau, född 1827-02-19 på Norr Vadalen, Skee socken, Göteborgs & Bohus län (källa: Skee AI:4 s.117, AID: v483.b66.s117).
 • Hilda Ulrika Dassau, född 1830-05-27 i Skee socken, Göteborgs & Bohus län (källa: Skee AI:6 s.175, AID: v485.b98.s175).

TAB 7

Adolf Dassau, (son till Christoffer Conrad Dassau, Tab 4), född 1754 i Riddarholmens församling, Stockholm; grosshandlare. Gift med sin kusin, jungfrun Maria Elisabet Carré, född 1754-09-05 i Storkyrkoförsamlingen, Stockholm, † 1834-09-07 i Stockholm (80 år gammal, källa: Stockholms rådhusrätt 1:a avdelning F1A:480 s.668, AID: v223126.b7140.s668); bouppteckning 1834-10-27 med 1656 riksdaler banco i behållning (80 år gammal, källa: Stockholms rådhusrätt 1:a avdelning F1A:480 s.668, AID: v223126.b7140.s668); dotter till handlaren Frans Carré och hans 1:a fru Hedvig Eleonora Dellinghausen.

Barn:

 • Conrad Dassau, född 1782 i Riddarholmens församling, Stockholm, † där 1796-11-30 (14 år gammal, källa: Riddarholmen FI:1 s.227, AID: v89131.b117.s227)..
 • Franz Dassau, född 1784 i Riddarholmens församling, Stockholm, † 1785, begravd 29/7 i Maria Magdalena församling (slag, 1 år gammal, källa: Riddarholmen FI:1 s.153, AID: v89131.b80.s153).
 • Hedvig Sofia Dassau född 1785 i Riddarholmens församling, Stockholm, † ogift och barnlös 1831-12-12 vid Nybrogatan 2, Hedvig Eleonora församling, Stockholm, begravd där 20/12 (tvinsot, 46 år gammal, källa: Hedvig Eleonora FI:6 s.471, AID: v85671.b240.s471).
 • Fredrik Wilhelm Dassau, född 1786; överste, regementschef, RSO; † 1857. se Tab 8.
 • Carl Dassau, född 1788; sidenfabrikör. se Tab 9.

TAB 8

Fredrik Wilhelm Dassau, (son till Adolf Dassau, Tab 7), född 1786-12-15 i Riddarholmens församling, Stockholm (källa: Västerås Domkyrkoförsamling F:7 s.200, AID: v74805.b200); underlöjtnant vid Svea Artilleriregemente 1803-04-27; kapten 1812-03-24; major 1826-05-02; överstelöjtnant 1835-05-25; överste 1840-10-17; regementschef vid Svea Artilleriregemente; RSO; deltog i fälttåget i Pommern och belägringen av Stralsund 1807; deltog i fälttågen mot Norge 1808 och 1809; postmästare i Västerås 1853-04-29; † 1857-09-06 i Västerås Domkyrkoförsamling, Västmanlands län (kräfta i magen, 70 år, 8 månader, 21 dagar gammal, källa: Västerås Domkyrkoförsamling F:7 s.200, AID: v74805.b200). Han hade sannolikt även 2 barn födda mellan äktenskapen, Carl Gustaf 1827 och Charlotta Elisabet 1834, båda i Svea Artilleriregementes församling. Gift 1:o 1813-12-21 med jungfrun Eva Margareta Christina Möller, † 1831 i Svea Artilleriregementes församling, Stockholm, dotter till biskopen i Visby stift, doktor Johannes Möller och friherrinnan Ulrika Stromberg; 2:o 1841-11-30 i Svea Artilleriregementes församling, Stockholm med fröken Mathilda Christina Wertmüller, i hennes 2:a äktenskap, född 1810, † 1857-03-25, dotter till bryggaren och ryttmästaren vid Borgerskapets kavallerikorps, RVO Gustaf Johan Wertmüller och Christina Ulrika Hartman.

Barn 1:o:

 • Ulrika Maria Juliana Dassau, född 1815-10-15 i Svea Artilleriregementes församling, Stockholm, döpt där 29/10, † ogift och barnlös 1878-10-14 i Stockholm (63 år gammal, källa: Stockholms rådhusrätt 1:a avdelning F1A:477, AID: v223430.b7160.s477). Bouppteckning 1878-11-28 (källa: Stockholms rådhusrätt 1:a avdelning F1A:477, AID: v223430.b7160.s477). Hon efterlämnade som arvingar sin mors syskonbarn i släkten Möllerhielm.

Son 2:o:

 • Axel Fredrik Gustaf Dassau, född 1846-05-24 i Svea Artilleriregementes församling, Stockholm; kadett vid Karlberg 1864-09-22 och föreslagen till underlöjtnant vid Svea Artilleriregemente, men död före utnämningen; † ogift och barnlös 1864 i Svea Artilleriregementes församling, Stockholm.

TAB 10

Hans Dassau, (son till Hans Dassouw, Tab 1), född på 1670-talet; var redan 1710 handlande i Stockholm; fullmakt som rådman 1722-11-09; direktör över Auktionsverket 1736-1738-04-01; † 1740-04-22 i Tyska Sankta Gertruds församling, Stockholm. Gift 1701-09-03 i Storkyrkan, Stockholm med jungfrun Christina Hilcke, född 1683 i Tyska Sankta Gertruds församling, Stockholm, † där 1757-12-17 (källa: Stockholms rådhusrätt 1:a avdelning F1A:174 s.777, AID: v222535.b7940.s777); bouppteckning 1758-12-13 (källa: Stockholms rådhusrätt 1:a avdelning F1A:174 s.777, AID: v222535.b7940.s777); ägde gård på Södermalm vid Wolmar Yxkullsgatan; dotter till handlanden Parman Hilcke och Brita Livijn.

Barn:

 • Brita Christina Dassau, född 1702 i Tyska Sankta Gertruds församling, Stockholm, † 1753-04-23 i Stockholm (källa: Stockholms rådhusrätt 1:a avdelning F1A:168 s.706, AID: v222528.b7820.s706). Bouppteckning 1756-07-30 (källa: Stockholms rådhusrätt 1:a avdelning F1A:168 s.706, AID: v222528.b7820.s706). Gift 1723-04-17 i Stockholm med sin kusin, handlanden och inspektorn vid Spinnhuset Carl Magnus Livijn, född 1691, döpt 1/10, † 1764 i Stockholm. Paret fick 3 söner.
 • Maria Magdalena Dassau, född 1703 i Tyska Sankta Gertruds församling, Stockholm, † späd.
 • Johannes Dassau, född 1706 i Tyska Sankta Gertruds församling, Stockholm, † där 1727.
 • Parman Dassau, född 1707 i Tyska Sankta Gertruds församling, Stockholm, † där 1727.
 • Maria Magdalena Dassau, född 1708 i Tyska Sankta Gertruds församling, Stockholm, † 1764-07-13 på Överums bruk, Överums socken, Kalmar län (källa: Stockholms rådhusrätt 1:a avdelning F1A:213 s.435, AID: v222792.b5290.s435). Bouppteckning 1767-12-10 (källa: Stockholms rådhusrätt 1:a avdelning F1A:213 s.435, AID: v222792.b5290.s435). Gift 1734 i Tyska Sankta Gertruds kyrka med brukspatronen Carl Steen, född 1705, † 1775 på Överums bruk, Överums socken, Kalmar län (70 år gammal). Paret fick 5 barn.
 • Dorothea Dassau, född 1709 i Tyska Sankta Gertruds församling, Stockholm, † barn.
 • Lucia Dassau, född 1710 i Tyska Sankta Gertruds församling, Stockholm, † 1771-10-14 i Storkyrkoförsamlingen, Stockholm, begravd på Maria Magdalena kyrkogård (källa: Stockholms rådhusrätt 1:a avdelning F1A:226 s.237b, AID: v222825.b2480.s237b). Bouppteckning 1773-05-24 (källa: Stockholms rådhusrätt 1:a avdelning F1A:226 s.237b, AID: v222825.b2480.s237b). Gift med grosshandlaren Carl Gustaf Thuring. Paret fick 1 dotter.
 • Herman Dassau, född 1713. se Tab 11.
 • Anna Margareta Dassau, född 1715 i Tyska Sankta Gertruds församling, Stockholm; ogift och barnlös.
 • Carl Henrik Dassau, född 1717 i Tyska Sankta Gertruds församling, Stockholm, † barn.

Källor

Kyrkböcker; bouppteckningar; Gustaf Elgenstierna, Den introducerade svenska adelns ättartavlor. 1925-36; Otto Mauritz Kugelberg - Postmästare i Sverige och Finland från äldre till närvarande tid: biografiska anteckningar. Forskare: Mattias Loman