Dandenell

Från Biografiska anteckningar

TAB 1

Översten vid Kalmar regemente Fredrik Magnus Leonhard Dandenell, (1802-1864). Källa: Krigsarkivets Porträttsamling.
Regementskommissarienvid Kalmar regemente Axel Otto Emanuel Dandenell, (1841-1879). Källa: Krigsarkivets Porträttsamling.
Kaptenen vid Kalmar regemente, bankrevisorn Per Alfred August Dandenell, (1872-1934). Källa: Krigsarkivets Porträttsamling.
Sergeantens och godsägarens Paul Leonhard Dandenell namnteckning i handlandens Samuel Björklund bouppteckning, där han var god man för de omyndiga små barnen Björklund. Källa: Ydre häradsrätt FIIIa:26 s.577, AID: v77440.b293.s577.

Paul Dandenell, född 1690 i Uppland; furir vid Östgöta Infanterireg:te 1709-11-11; sergeant 1711-08-06; fältväbel 1712-10-21; adjutant 1713-02-12-02-12; konfirm 1716-06-13: fången vid Tönningen 1713-05-16, rymde s å; sekundlöjtnant 1716-06-13; premiärlöjtnant 1718-05-13; fänriks indelning 1722; sergeants indelning 1723; fänriks indelning 1726; löjtnants indelning 1739; avsked 1741; kaptens karaktär 1748-12-07; deltog i slagen vid Helsingborg, Gadebusch och Tönningen; † 1752-11-03 på Bjälbo Trägård, Bjälbo sn (vattusot, 62 år gammal, källa: Genline ID 273.17.87100). Gift 1717-12-29 i Bjälbo sn (källa: Genline ID 273.16.60900) med jungfrun Margareta Follin, född 1698, † 1781 i Bjälbo sn, dotter till häradsfogden i Bjälbo härad, slottsfogden i Vadstena Anders Follin och Catharina Schenbeck.

Barn:

 • Maria Catharina Dandenell, född 1720 i Bjälbo sn, döpt 29/6.
 • Anders Johan Dandenell, född 1723 i Bjälbo sn, döpt 20/10, † där 1725, begravd 14/4.
 • Paul Alexander Dandenell, född 1721; fänrik; † 1769. se Tab 2.
 • Anders Johan Dandenell, född 1723;
 • Per Daniel Dandenell, född 1730; fänrik; † 1797. se Tab 3.

TAB 2

Paul Alexander Dandenell, (son till Paul Dandenell, Tab 1), född 1721 i Bjälbo socken, Östergötlands län, döpt 3/7; fältväbel vid Hamiltons reg:te; fältväbel vid Östgöta infanteriregemente 1745; fänrik 1749-01-19; fänrik vid Västerbottens regemente 1757 (genom byte med Axel Volfgang Pauli); avsked 1758; godsägare på Bonnorp; † 1769-11-21 på Bonnorp, Lönsås socken, Östergötlands län (45 år gammal, källa: Genline ID 335.9.42800). Bouppteckning 1770-03-19 (källa: Bobergs häradsrätt FII:3 s.463, AID: v76520.b338.s463). Gift 1749-04-28 på Medhamra, Hagebyhöga socken, Östergötlands län (295.12.68700) med jungfrun Catharina Maria Wendel, född 1725, dotter till kaptenen Ernst Christoffer Wendel och hans 1:a fru Johanna Catharina Victorin.

Barn:

 • Paul Fredrik Dandenell, född 1752 i Styra socken, Östergötlands län, † där 1757.
 • Per Alexander Dandenell, född 1753 i Styra socken, Östergötlands län.
 • Margareta Catharina Dandenell, född 1755 i Styra socken, Östergötlands län, † där s å.
 • Carl Dandenell, född 1757 i Styra socken, Östergötlands län, † där s å.
 • Charlotta Margareta Dandenell, född 1757 i Styra socken, Östergötlands län (källa: Konungsund AI:2 s.115, AID: v24729.b63.s115). Gift 1786 i Fornåsa socken, Östergötlands län (källa: Konungsund AI:2 s.115, AID: v24729.b63.s115) med trumpetaren Gustaf Adolf Lallerstedt, född 1765-05-11 i Lofta socken, Kalmar län (källa: Konungsund AI:2 s.115, AID: v24729.b63.s115). Paret fick 3 barn.
 • Carl Lorentz Dandenell, född 1760 i Lönsås socken, Östergötlands län (källa: Linköpings domkyrkoförsamling AI:5 s.163, AID: v25565.b87.s163); porslingshandlare: † 1799 i Linköping, Östergötlands län. Gift 1785 (källa: Linköpings domkyrkoförsamling AI:5 s.163, AID: v25565.b87.s163) med jungfrun Christina Margareta Öberg, född 1751 i Motala, Östergötlands län (källa: Linköpings domkyrkoförsamling AI:5 s.163, AID: v25565.b87.s163). Paret fick flera barn som alla dog unga, samt antog sin systerdotter som fosterdotter.
 • Johan Christoffer Dandenell.

TAB 3

Per Daniel Dandenell, (son till Paul Dandenell, Tab 1), född 1730-04-25 i Bjälbo sn (källa: Genline ID 396.21.28500); volontär 1745; korpral; furir med bibehållen indelning 1747-08-09; förare 1749-05-06; sergeant 1750-02-24; kommenderad till Pommern 1757; avsked med fänriks karaktär 1757-12-14; † 1797-05-05(1) på Holma säteri, Torpa sn (vattusot, 67 år, 10 dagar gammal, källa: Genline ID 396.21.28500). Bouppteckning 1797-11-06 (källa: Ydre häradsrätt FIIIa:20 s.98, AID: v77434.b117.s98). Gift 1755-09-05 (källa: Genline ID 396.21.28500) i Torpa sn med välborna fröken Magdalena Christina Drake af Hagelsrum, född 1735-09-27 på Holma säteri, Torpa sn (källa: Genline ID 396.21.29800), † 1808-08-14 på Holma säteri, Torpa sn, begravd 5/5 (vattusot, 73 år gammal, källa: Genline ID 396.21.29800), dotter till majoren Erik Leonard Drake af Hagelsrum och Hedvig Rebecka von Goltz.

Barn:

 • Helena Margareta Dandenell, född 1756 i Bjälbo sn.
 • Christina Fredrika Dandenell, född 1757 i Bjälbo sn.
 • Paul Leonhard Dandenell, född 1758; sergeant, godsägare; † 1817. se Tab 4.
 • Hedvig Margareta Dandenell, född 1759 i Bjälbo sn.
 • Eva Catharina Dandenell, född 1760-09-06 i Bjälbo sn, † ogift och barnlös 1839-01-17 i Vimmerby sfs (ålderdom).
 • Anna Maria Dandenell, född 1761 i Bjälbo sn.
 • Hedvig Magdalena Dandenell, född 1763-10-29 på Holma, Torpa sn (källa: Genline ID 396.3.43000), † barnlös 1808-10-25 på Lidamålens säteri, Torpa sn (rödsot, 46 år gammal, källa: Genline ID 396.21.29800). Gift 1798-08-02 på Holma, Torpa sn (källa: Genline ID396.21.7100 och 396.3.43000) med fänriken vid Östgöta kavallerireg:te Anders Sparreman, i hans 2:a äktenskap (gift 1:o 1783-09-19 i Torpa sn (källa: Genline ID 396.23.55500) med jungfrun Eva Björklund, född 1754 på Bjursberg, Askeryds sn (källa: Genline ID 253.33.50800), † 1794-05-16 på Lidamålen, Torpa sn, begravd 25/6 (långsam, tärande sjukdom, 39 år gammal, källa: Genline ID 396.21.28200), dotter till handelsmannen och rusthållaren Olof Björklund och Anna Catharina Åkerman), född 1757-08-08 på Mogesta, Östra Tollstads sn (källa: Genline ID 404.20.84600, 396.3.43000 och 404.5.18900), † 1817-10-22 på Vallerstads Södergård, Vallerstads sn, begravd 7/11 (dog stilla klockan 11 om natten, 60 år gammal, änkling, källa: Genline ID 404.20.84600 och 404.5.18900).
 • Margareta Maria Dandenell, född 1764 på Holma säteri, Torpa sn, † 1846 i Malexanders sn. Gift med Anders Larsson, född 1756 i Torpa sn, † 1814 i Västra Hargs sn. Paret fick flera barn.
 • Magnus Wilhelm Dandenell, född 1765; fältrevisor; † 1811. se Tab 5.
 • Anna Charlotta Dandenell, född 1767 på Holma säteri, Torpa sn, † 1845-08-03 i Stockholm. Gift 1794-04-25 i Torpa sn (källa: Genline ID 396.21.6700) med överjägmästaren i Östergötland Johan Ehrenfried von Olthoff, i hans 2:a äktenskap (gift 1:o 1768-12-31 i Bäckseda sn med jungfrun Maria Christina Trolle, född 1751 i Torpa sn, † 1773-05-14 i Gränna lfs, dotter till hovpredikanten, magister Fredrik Lorentz Trolle och Maria Christina Fahnehielm), född 1746, † 1830-05-04. Paret fick 8 gemensamma barn.
 • Fredrik Axel Dandenell, född 1772; major, R S O; † 1841. se Tab 6.

TAB 4

Paul Leonhard Dandenell, (son till Per Daniel Dandenell, Tab 3), född 1758-08-11 i Bjälbo sn (källa: Genline ID 221.7.85500, 385.3.65800); volontär 1780; sergeant 1783; fänrik med sergeants indelning 1787-10-09; avsked 1788; bosatt på Forsnäs säteri, Sunds sn varifrån han flyttade med familjen till Torpa sn efter 1805 (källa: Genline ID 385.3.65800); godsägare på Torsjö säteri, Flisby sn (källa: Genline ID 221.7.85500); † 1817-10-13 på Lidamålen, Torpa sn (källa: Genline ID ). Gift 1801-06-17 på Forsnäs säteri, Sunds sn (källa: Genline ID 385.20.27200) med fröken Sofia Elisabet Gyllenram, född 1768-12-11 på Ekön, Risinge socken, Östergötlands län (källa: Genline ID 221.7.85500, 385.3.65800), † 1844-05-06, dotter till kaptenen och godsägaren Adolf Gyllenram och hans 1:a fru Maria Charlotta Staël von Holstein.

Barn:

 • Christina Charlotta Dandenell, född 1801-09-06 på Forsnäs säteri, Sunds sn, döpt 9/9 (fadder bl a fänrik Sparreman, källa: Genline ID 385.20.32700, 385.3.65800, 221.7.85500), † ogift och barnlös 1886-02-11 i Stockholm (utan att efterlämna några kända arvingar, källa: Stockholms rådhusrätt 1:a avdelning EIIa12:693 s.202, AID: v223468.b7210.s202).
 • John Adolf Ulrik Dandenell, född 1805-12-27 på Forsnäs säteri, Sunds sn, döpt 29/12 (källa: Genline ID 385.20.33500, 385.3.65800, 221.7.85500).

TAB 5

Magnus Wilhelm Dandenell, (son till Per Daniel Dandenell, Tab 3), född 1765; fältrevisor; † 1811-04-13 på Holma säteri, Torpa sn, begravd 3/5 (gulsot, 46 år gammal, källa: Genline ID 396.21.30000). Gift 1802-09-19 i Högsby kyrka med demoisselle Lovisa Christina Rothlieb, född 1774-12-30 på Odensvi, Högsby sn, † 1830-06-22 i Södra Vi sn (vattusot), dotter till kaptenen och regementskvartermästaren vid Kalmar reg:te Johan David Rothlieb och Christina Corwin.

Barn:

 • Magdalena Wilhelmina Dandenell, född 1803-06-20 på Holma säteri, Torpa sn (källa: Genline ID 163.6.33300). Gift 1829-11-01 i Södra Vi sn med sergeanten vid Kungliga Första livgrenadjärreg:tet Anders Gustaf Forssén, född 1800-10-11 i Kisa sn, † 1861-04-24 i Stockholm. Paret fick flera barn.
 • Carolina Gustava Dandenell, född 1805 på Holma säteri, Torpa sn.
 • Gustaf Adolf Dandenell, född 1806 på Holma säteri, Torpa sn.
 • Aurora Lovisa Dandenell, född 1809-09-16 på Holma säteri, Torpa sn (källa: Genline ID 163.6.33300, 163.6.45900), † 1862-02-21(2) på Munketorp Kronoskatte, Stora Åby sn (källa: Lysings häradsrätt FII:47 s.885, AID: v77097.b457.s885). Gift 1:o 1828-05-01 på Kåreda, Södra Vi sn (källa: Genline ID 163.6.45900) med fanjunkaren Fredrik August Charisius von Olthoff, med vilken hon fick flera barn, född 1801-09-18 i Stockholm (källa: Genline ID 163.6.45900); 2:o 1854-11-14 i Stora Åby sn (källa: Stora Åby C:3 s.550, AID: v40779.b280.s550) med sergeanten Carl Christian Lindelöf, i hans 1:a äktenskap, med vilken hon fick 3 oäkta barn, men som föddes under äktenskapslöfte och erkändes av Carl Christian (källa: Stora Åby AI:12 s.813, AID: v29237.b161.s813; Lysings häradsrätt AI:47 s.885, AID: v77097.b457.s885), född 1810-05-05 i Malmö (källa: Stora Åby AI:12 s.813, AID: v29237.b161.s813).

TAB 6

Fredrik Axel Dandenell, (son till Per Daniel Dandenell, Tab 3), född 1772-08-02 på Holma säteri, Torpa sn, döpt 4/8 (källa: Genline ID 396.19.82000); förare vid Kalmar reg:te 1790-04-16; sergeant där 1791-09-30; sekundadjutant 1793-01-25; fänrik 1797-12-24; löjtnant 1798-06-18; kapten 1809-06-29; chef för Aspelands kompani 1811-04-30; 3. major 1813-11-27; överstelöjtnant; R S O 1814-01-18; † 1841-07-23 på Dalhems prästgård, Dalhems sn (slag). Gift 1797-11-01 i Torpa sn (källa: Genline ID 396.21.6900) med dygdädla mademoiselle Margareta Maria Pontin, född 1773-10-09 på Törnevalla prästgård, Törnevalla sn, † 1856-05-24, dotter till fil dr, kyrkoherden i Torpa, kontraktsprosten i Ydre kontrakt Magnus Constans Pontin och Maria Magdalena Meurling.

Barn:

 • Christina Maria Dandenell, född 1798-08-21 (källa: Genline ID 101.19.27800), † 1830-07-02(3) på Malma säteri, Västra Ryds socken, Östergötlands län (Ydre häradsrätt FIIIa:39 s.379, AID: v77453.b194.s3799. Gift 1828-05-01 i Södra Vi sn med hovkamreraren och överstelöjtnanten, RVO Gustaf Adolf Stockhaus, i hans 1:a äktenskap (gift 2:o 1832 med fröken Maria Vilhelmina Göhle, född 1806-12-21 i Linköpings Domkyrkoförsamling, Östergötlands län, † 1878-05-23 på Ogändan, Överjärna socken, Södermanlands län, dotter till Olof Peter Göhle och Anna Maria Tjeder), född 1792 i Nora bergslagsförsamling, Västmanlands län, † 1878-04-20 på Tranberga säteri, Torpa socken, Östergötlands län. Paret fick 1 gemensam dotter.
 • Fredrik Magnus Leonhard Dandenell, född 1802-01-17 på Sebohults Norregård, Långasjö sn (källa: Genline ID 101.19.27800); sergeant vid Kalmar reg:te 1815-07-10; kadett vid Karlberg 1816-09-28; utexaminerad 1821-09-18; fänrik vid Kalmar reg:te s å 5/11; 3. adjutant där 1822-10-28; stabsfänrik 1827-04-25; löjtnant 1833-11-23; kapten och kompanichef 1845-06-19; major 1850-02-27; överstelöjtnant 1851-04-08; R S O s å 10/11; överste och chef för Nerikes reg:te 1859-01-25; chef för Kalmar reg:te s å 15/4; † ogift och barnlös 1864-10-05 i Stockholm.
 • Paul Otto Dandenell, född 1803; fältkamrer, R V O; † 1866. se Tab 7.
 • Ulrika Anna Charlotta Dandenell, född 1805-07-14 på Sebohults Norregård, Långasjö sn (källa: Genline ID 101.19.27800). Gift 1828-12-28 i Södra Vi sn (källa: Tidersrum AI:9 s.34, AID: v29408.b42.s34) med kyrkoherden i Norra Vi och Tidersrums pastorat Per Engstrand, född 1793-03-25 på Västrums Prästgård, Västrums sn (källa: Tidersrum AI:9 s.34, AID: v29408.b42.s34), † 1843-08-05 på Dalhems prästgård, Dalhems sn. Paret fick 3 söner.
 • Karin Fredrika Dandenell, född 1807-04-19 på Sebohults Norregård, Långasjö sn (källa: Genline ID 101.19.27800).
 • Eleonora Sofia Dandenell, född 1811, † 1884. Gift 1837 med kaptenen och kompanichefen vid Kalmar reg:te Hampus Leonhard Braun, född 1804-01-10 på Skällsnäs, Hults sn, † 1857-04-19 i Karlskrona, begravd s å på Vissefjärda kyrkogård. Paret fick flera barn.

TAB 7

Paul Otto Dandenell, (son till Fredrik Axel Dandenell, Tab 6), född 1803-10-04 på Bredalycke, Långasjö sn, döpt 9/10 (källa: Genline ID 101.37.21400); sergeant vid Kalmar reg:te 1816-07-27; fanjunkare där 1818-12-24; fänrik utan lön 1825-02-15; avsked från fänrikstjänsten 1827-04-25; förordnad till kommissarie vid 3. passevolanskommissariatet och regementskommissarie vid Kalmar reg:te s å; fältkamrers karaktär 1832-01-28; R V O 1863-01-28; † 1866-07-22 på Flytthems säteri, Horns sn. Gift 1:o 1838 i Horns sn (källa: Genline ID 418.12.23300) med fröken Sara Christina Amalia Drangel, född 1816-10-25 i Horns sn (källa: Genline ID 418.10.98500), † 1842-02-25 på Mjölkvik, Västra Eneby sn (källa: Genline ID 418.12.23300), dotter till kaptenen Emanuel Christoffer Drangel och Charlotta Fredrika Tenger; 2:o 1858 med fröken Augusta Sofia Elisabet Söderstéen, född 1828, † 1915, dotter till jägmästaren Magnus Isak Söderstéen och Helena Maria Brandtberg.

Barn 1:o:

 • Maria Charlotta Amalia Dandenell, född 1839-09-12 på Mjölkvik, Västra Eneby sn (källa: Genline ID 418.10.98500), † där 1843-12-24 (källa: Genline ID 418.12.23300).
 • Axel Otto Emanuel Dandenell, född 1841; regementskommissarie; † 1879. se Tab 8.

Barn 2:o:

 • Maria Charlotta Augusta Dandenell, född 1861-09-09. Gift 1888-10-16 med sin kusin, majoren Fredrik Vilhelm Mauritz Braun, född 1844, † 1900 på Flytthem, Horns sn. Paret fick flera barn.
 • Otto Algot Dandenell, född 1863; lantbrukare, riksdagsman. Tab 10.
 • Karin Sofia Dandenell, född 1865-07-18. Gift 1888-10-17 med lantbrukaren Axel Vilhelm Vestlund, född 1855-09-15. Paret fick flera barn.

TAB 8

Axel Otto Emanuel Dandenell, (son till Paul Otto Dandenell, Tab 7), född 1841-02-12 på Mjölkvik, Västra Eneby sn, döpt 21/2 (källa: Genline ID 418.23.35800); kadett vid Karlberg 1856-11-17; avgången från Krigsakademien där 1859-03-31; vice regementskommissarie vid Kalmar reg:te 1860-12-24; ordinarie regementskommissarie där 1864-12-30; tjänstgjorde vid Intendenturen under fälttjänstövningarna i Skåne 1871 samt i Småland och Västergötland 1874; stadsfullmäktig i Vimmerby; ledamot av styrelsen för Vimmerby-Hultsfred järnvägsaktiebolag; † 1879-07-18 i Ronneby, begravd s å 22/7 på Vimmerby kyrkogård. Gift 1868 med jungfrun Emma Augusta Engström, född 1845 i Kristina fs, Jönköping, † 1923, dotter till kommissionslantmätaren Johan August Engström och Anna Lovisa (Annette) Elfström.

Barn:

 • Otto Axel August Dandenell, född 1869. se Tab 9.
 • Anna Sara Sofia Dandenell, född 1871 i Vimmerby.
 • Per Alfred August Dandenell, född 1872; kapten, R S O; † 1934. se Tab 11.
 • Folke Fredrik August Dandenell, född 1876 i Vimmerby.

TAB 10

Per Alfred August Dandenell, (son till Axel Otto Emanuel Dandenell, Tab 8), född 1872-09-21 i Vimmerby; volontär vid Kalmar reg:te 1890-05-05; mogenhetsexamen i Jönköping 1891-05-30; elev vid Krigsskolan 1892-08-16; officersexamen 1893-10-31; underlöjtnant vid Kalmar reg:te s å 24/11; löjtnant där 1896-04-01; kapten av 2 kl 1905-04-07; kapten av 1 kl 1908-10-30; kompanichef 1909-01-01; kapten vid reservstat 1917-01-01; avsked 1922-10-05 som kapten; R S O; † 1934-10-08 i Jönköping. Gift 1902 med fröken Olga Elisabet Björkman, född 1878-08-01 på Tranebo Frälse, Järstorps sn (källa: Genline ID 1101.22.9400), dotter till brukspatronen Per Hugo Björkman och Jenny Anna Elisabet (Elise) Rydbeck.

Barn:

 • Folke Dandenell, född 1902-09-27 i Jönköping; studentexamen 1921; anställd i Smålands Bank 1922; bankkamrer i Skandinaviska Banken 1925. Gift 1934 med Mary Nathorst, född 1900-07-12 på Troserum, Västra Eds socken, dotter till direktören John Louis Nathorst och Anna Hultman.
 • Nils Dandenell, född 1906-04-07 i Jönköping; studentexamen i Jönköping 1925-06-13; officersaspirant vid Kalmar reg:te s å 8/10; officersexamen 1927-12-17; fänrik vid Jönköpings-Kalmar reg:te 1928-01-01; underlöjtnant där 1929-12-31; löjtnant i reg:t 1931-11-27; löjtnant vid reg:t 1933-09-22; kapten 1940-10-01; kapten vid Arméstaben 1944-04-01; major i armén 1949-04-01; major vid Arméstaben och i Norra Smålands reg:te s å 1/10; R S O. Gift 1931 med Ulla Stigsdotter Sundelius, född 1908, dotter till majoren Stig Salomon Sundelius och Hild Ebba Mathlda Fåhræus.

Noter

1. Bouppteckning 1797-11-06. Behållningen i boet var 213 riksdaler specie. Källa: Ydre häradsrätt FIIIa:20 s.106, AID: v77434.b125.s106.

2. Bouppteckning 1862-03-29 på Munketorps Kronogård, Stora Åby sn. Hon hade 6 barn, varav 3 i första äktenskapet och 3 som föddes utanför andra äktenskapet, men under äktenskapslöfte och därför erkändes som äkta. Louis Carl Lindelöf, Charlotta Lindelöf och Tekla Lindelöf. Behållningen i boet blev 1538 riksdaler riksmynt (källa: Lysings häradsrätt FII:47 s.885, AID: v77097.b457.s885.

3. Bouppteckning 1830-09-25. Maken och en dotter, Christin Marie Magdalena Stockhaus, upptogs. Hon ägde fastigheten 3 mtl Malma Frälsesäteri med underlydande, ½ mtl kronoskatte Mossebo, utjordarna Berga samt kvarn och såg mm värt 27000 riksdaler banco. Behållningen i dödsboet var 30653 riksdaler banco. Källa: Ydre häradsrätt FIIIa:39 s.391, AID: v77453.b200.s391.

Källor

Kyrkböcker; Gustaf Elgenstierna, Den introducerade svenska adelns ättartavlor. 1925-36; Arvid Kugelberg - Kungl. Första livgrenadjärregementets historia del 5; Adam Lewenhaupt - Karl XII:s officerare, biografiska anteckningar Forskare: Mattias Loman Ej komplett - under utredning