D'Ailly

Från Biografiska anteckningar

Släkten d'Ailly är en fransk släkt som inflyttade till Sverige i slutet av 1500-talet

TAB 1

Översten, regementschefen och kammarherren, KSO1kl Hack Oskar Edvard d'Ailly, (1829-1896).

N.N. d'Ailly

Barn:

 • Johan Jakob d'Ailly, född 1721 (åu); stämpelmästare; † 1798. se Tab 2.
 • Beata Elisabet d'Ailly. Gift med kronobefallningsmannen Johan Adolf Greiffe. Paret fick 2 söner.
 • Tobias d'Ailly, född 1727 (åu); viktualiehandlare; † barnlös 1798-04-25 i Maria Magdalena församling, Stockholm.

TAB 2

Johan Jakob d'Ailly, (son till N.N. d'Ailly, Tab 1), född 1721 (åu); stämpelmästare vid packhuset; † 1798-03-14 i Maria Magdalena församling, Stockholm (77 år, 9 månader, 18 dagar gammal). Gift 1:o med jungfrun Christina Regina Wie, † 1755-01-25 i Maria Magdalena församling, Stockholm (källa: Stockholms rådhusrätt 1:a avdelning F1A:163 s.3980, AID: v222513.b3980); bouppteckning 1755-04-22 (källa: Stockholms rådhusrätt 1:a avdelning F1A:163 s.3980, AID: v222513.b3980); 2:o med jungfrun Eva Maria Högberg, född 1738 (åu), † 1822-11-04 i Maria Magdalena församling, Stockholm (84 år gammal, källa: Stockholms rådhusrätt 1:a avdelning F1A:429 s.166, AID: v223068.b1750.s166); bouppteckning 1823-03-07 (källa: Stockholms rådhusrätt 1:a avdelning F1A:429 s.166, AID: v223068.b1750.s166)

Son 1:o:

 • Jakob Lorentz d'Ailly, född 1755; stadsmäklare; † 1813. se Tab 3.

Barn 2:o:

 • Sara Christina d'Ailly, född 1757-08-07 i Maria Magdalena församling, Stockholm, döpt 9/8, † 1822-05-21 i Stockholm. Gift 1780-10-08 i Stockholm med grosshandlaren Peter Hegardt, född 1754-08-17 i Malmö, Skåne län, † 1818-01-10 i Stockholm. Paret fick 7 barn.
 • Eva Maria d'Ailly, född 1758-07-16 i Maria Magdalena församling, Stockholm, † 1834-09-08 (76 år gammal, källa: Stockholms rådhusrätt 1:a avdelning F1A:478 s.1426, AID: v223121.b3090.s1426). Bouppteckning 1834-12-15 (källa: Stockholms rådhusrätt 1:a avdelning F1A:478 s.1426, AID: v223121.b3090.s1426). Gift med grosshandlaren Lars Hegardt, född 1753-06-15 i Malmö Skåne län, † 1788-07-06 i Stockholm. Paret fick 4 barn.
 • Johan Peter d'Ailly, född 1761; grosshandlare, brukspatron; † 1803. se Tab 4.

TAB 3

Jakob Lorentz d'Ailly, (son till Johan Jakob d'Ailly, ab 2), född 1755 i Maria Magdalena församling, Stockholm; stadsmäklare, † 1813-10-03 i Stockholm (50 år gammal, källa: Stockholms rådhusrätt 1:a avdelning F1A:395 s.477, AID: v223034.b5300.s477). Bouppteckning 1814-05-14 (källa: Stockholms rådhusrätt 1:a avdelning F1A:395 s.477, AID: v223034.b5300.s477). Gift med jungfrun Margareta Catharina Strömbeck, född 1758 (åu), † 1828-08-25 i Stockholm (70 år gammal, källa: Stockholms rådhusrätt 1:a avdelning F1A:454 s.389, AID: v223093.b4200.s389); bouppteckning 1828-10-17 med 8237 riksdaler banco i behållning (källa: Stockholms rådhusrätt 1:a avdelning F1A:454 s.389, AID: v223093.b4200.s389).

Döttrar:

 • Sara Catharina d'Ailly, född 1781 (åu), † 1815-04-16 i Stockholm (34 år gammal, källa: Stockholms rådhusrätt 1:a avdelning F1A:398 s.828, AID: v223037.b9650.s828). Bouppteckning 1815-07-26 (källa: Stockholms rådhusrätt 1:a avdelning F1A:398 s.828, AID: v223037.b9650.s828). Gift med kamreraren i riksbanken Lars Magnus Lundwall. Paret fick 3 barn.
 • Eva Regina d'Ailly, född 1782 (åu), † 1804-04-06 i Stockholm (22 år gammal, källa: Stockholms rådhusrätt 1:a avdelning F1A:356 s.412, AID: v222994.b4200.s412). Bouppteckning 1804-09-24 (källa: Stockholms rådhusrätt 1:a avdelning F1A:356 s.412, AID: v222994.b4200.s412). Gift med stadsmäklaren och grosshandlaren Carl Tholander, i hans 1:a äktenskap (gift 2:o 1805-02-24 i Göteborg med jungfrun Elisabet (Betty) Minten, född 1786-03-27 i Göteborg, † 1852, dotter till grosshandlaren Carl Minten och Elisabet Roempke), född 1769, † 1832. Paret fick 2 gemensamma barn.

TAB 4

Johan Petter d'Ailly, (son till Johan Jakob d'Ailly, Tab 2), född 1761-08-20 i Maria Magdalena församling, Stockholm; grosshandlare; brukspatron; † 1803-11-07 i Karlskrona tyska församling, Blekinge län, begravd 11/11 (slag, 43 år gammal, källa: Karlskrona tyska församling F:2 s.13, AID: v96269.b10.s13). Gift 1786-09-22 i Karlskrona tyska kyrka (källa: Karlskrona tyska församling E:1 s.293, AID: v96266.b153.s293) med änkan Henrietta Elisabet (Henriette Elise) Hackson, i hennes första äktenskap (gift 1:o med N.N. Broberg, med vilken hon fick 2 söner), född 1760 i Karlskrona Tyska församling, Blekinge län, döpt 19/4 (källa: Karlskrona tyska församling C:2 s.223, AID: v96263.b118.s223), † 1832-03-25 i Karlskrona, Blekinge län (källa: Karlskrona rådhusrätt och magistrat FIIa:44 s.375, AID: v157115.b1970.s375); bouppteckning 1832-06-02 (källa: Karlskrona rådhusrätt och magistrat FIIa:44 s.375, AID: v157115.b1970.s375), dotter till politieborgmästaren Carl Hackson och Sofia Beata Kröger.

Barn:

 • Jakob Henrik d'Ailly, född 1789; överste, sekundchef, KVO; † 1858. se Tab 5.
 • Fredrik Vilhelm d'Ailly, kammarskrivare vid Flottans kammarkontor; † ogift och barnlös 1830-02-06 i Karlskrona amiralitetsförsamling, Blekinge län (källa: Karlskrona rådhusrätt och magistrat FIIa:42 s.531, AID: v157113.b2840.s531). Bouppteckning 1830-03-20 (källa: Karlskrona rådhusrätt och magistrat FIIa:42 s.531, AID: v157113.b2840.s531).
 • Johan Carl d'Ailly, kamrerare vid kronospinnhuset; † barnlös 1830-03-03 i Norrköpings S:t Olai församling, Östergötlands län (källa: Norrköpings rådhusrätt och magistrat FIaaa:83 s.48, AID: v79328.b260.s48). Bouppteckning 1830-05-29 (källa: Norrköpings rådhusrätt och magistrat FIaaa:83 s.48, AID: v79328.b260.s48). Gift med Margareta Lovisa Rogstadius, född 1795 (åu), † barnlös 1869-05-01 i Stockholm (74 år gammal, källa: Stockholms rådhusrätt 1:a avdelning F1A:623 s.5, AID: v223384.b160.s5). Bouppteckning 1869-07-13 (källa: Stockholms rådhusrätt 1:a avdelning F1A:623 s.5, AID: v223384.b160.s5).
 • Beata Maria d'Ailly, född 1795 (åu).

TAB 5

Jakob Henrik d'Ailly, (son till Johan Petter d'Ailly, Tab 4), född 1789-07-14 i Karlskrona tyska församling, Blekinge län, döpt 17/7 (källa: Karlskrona tyska församling CI:2 s.427, AID: v96263.b221.s427; Karlskrona amiralitetsförsamling AI:27 s.133, AID: v96064.b105.s133); överste; sekundchef för Kungliga Majestäts flottas konstruktionskår; KVO; avsked med pension 1847-08-21; † 1858-05-15 i Karlskrona amiralitetsförsamling, Blekinge län (bröstinflammation, 68 år, 10 månader, 1 dag gammal, källa: Karlskrona amiralitetsförsamling AI:46 s.64, AID: v96083.b102.s64). Bouppteckning 1858-07-02 (källa: Karlskrona rådhusrätt och magistrat FIIa:69 s.307, AID: v157140.b1640.s307). Gift 1820 i Karlskrona med fröken Christina Margareta Strömholm, född 1795-05-30 i Karlskrona amiralitetsförsamling, Blekinge län, döpt 1/6 (källa: Karlskrona amiralitetsförsamling AI:27 s.133, AID: v96064.b105.s133), † där 1871, dotter till sekreteraren i amiralitetsöverrätten Christian Lorentz Strömholm och Maria Carolina Hjellman.

Barn:

 • Johan Christian August d'Ailly, född 1822; mariningenjör, överdirektör; † 1877. se Tab 6.
 • Rosalie Elise Caroline d'Ailly, född 1824-09-29 i Karlskrona tyska församling, Blekinge län (källa: Karlskrona amiralitetsförsamling AI:27 s.133, AID: v96064.b105.s133), † 1882-01-10 i Karlskrona Amiralitetsförsamling, Blekinge län. Gift 1849-12-08 i Karlskrona med sekundlöjtnanten vid Kunglig Majestäts flottas konstruktionskår Carl Leonard Uggla, född 1818-10-30 i Karlskrona, Blekinge län, † 1859-09-02 i Stockholm. Paret fick 4 barn.
 • Hack Oskar Edvard d'Ailly, född 1829; överste, regementschef, KSO1kl; † 1896. se Tab 9.

TAB 6

Johan Christian August d'Ailly, (son till Jakob Henrik d'Ailly, Tab 5), född 1822-07-22 i Karlskrona tyska församling, Blekinge län (källa: Karlskrona amiralitetsförsamling AI:27 s.140, AID: v96064.b112.s140); mariningenjör; överdirektör för Kungliga Mariningenjörsstaten; KVO1kl; Riddare av Kungliga danska Dannebrogsordern; RNO; Riddare av Kungliga norska S:t Olafsodern; Riddare av ryska S:t Stainslaiordern med krona; † 1877-08-17 i Stockholm (källa: Stockholms rådhusrätt 1:a avdelning F1A:658 s.497, AID: v223426.b9490.s497). Bouppteckning 1877-11-16 (källa: Stockholms rådhusrätt 1:a avdelning F1A:658 s.497, AID: v223426.b9490.s497). Gift 1850-02-07 med fröken Christina Charlotta Augusta Blûm, född 1821-05-22 i Björneborg, Finland (källa: Karlskrona amiralitetsförsamling AI:39 s.112, AID: v96076.b144.s112), † 1906-05-08 i Stockholm (källa: Stockholms rådhusrätt 1:a avdelning F1A:811 s.639, AID: v770743.b5450.s639); bouppteckning 1906-08-29 (källa: Stockholms rådhusrätt 1:a avdelning F1A:811 s.639, AID: v770743.b5450.s639), dotter till överste och chef för Värmlands fältjägareregemente, RSO, postmästaren Adolf Mikaël Blûm och grevinnan Charlotta Sofia Ulrika Mörner af Morlanda

Barn:

 • Richard Henrik August d'Ailly, född 1850-11-27 i Karlskrona amiralitetsförsamling, Blekinge län, döpt 23/12 (källa: Karlskrona amiralitetsförsamling AI:39 s.112, AID: v96076.b144.s112); jägmästare; bosatt i Nordamerika.
 • Augusta Margareta Charlotta d'Ailly, född 1851-12-08 i Karlskrona amiralitetsförsamling, Blekinge län, döpt 1852-01-04 (källa: Karlskrona amiralitetsförsamling AI:39 s.112, AID: v96076.b144.s112); amanuens i Generalpoststyrelsen; † ogift och barnlös 1907-06-17 i Stockholm (källa: Stockholms rådhusrätt 1:a avdelning F1A:817 s.694, AID: v770749.b6480.s694). Bouppteckning 1907-09-11 (källa: Stockholms rådhusrätt 1:a avdelning F1A:817 s.694, AID: v770749.b6480.s694).
 • Gustaf Adolf Hack d'Ailly, född tvilling 1855; byråchef, RNO, RVO; † 1927. se Tab 7.
 • Hjalmar Adolf Hack d'Ailly, född tvilling 1855-10-28 i Karlskrona amiralitetsförsamling, Blekinge län, döpt 27/11 (källa: Karlskrona amiralitetsförsamling AI:39 s.112, AID: v96076.b144.s112); löjtnant; bosatt i Nordamerika.

TAB 7

Gustaf Adolf Hack d'Ailly, (son till Johan Christian August d'Ailly, Tab 6), född tvilling 1855-10-28 i Karlskrona amiralitetsförsamling, Blekinge län, döpt 27/11 (källa: Karlskrona amiralitetsförsamling AI:39 s.112, AID: v96076.b144.s112); byråchef i järnvägsstyrelsen; RNO; RVO; † 1927-04-17 i Matteus församling, Stockholm. Gift 1887-11-15 i Stockholm med fröken Emilia Matilda Uggla, född 1853-12-09 på Järn, † 1934-02-01 i Katarina församling, Stockholm, dotter till grosshandlaren och översättaren Teodor Vilhelm Christian Uggla och hans 1:a fru Emilia Maria Sara Sofia Uggla.

Barn:

 • Gösta Hack d'Ailly, född tvilling 1892 i Stockholm.
 • Sven Adolf Hack d'Ailly, född tvilling 1892; operasångare, regissör, skådespelare; † 1969. se Tab 8.

TAB 9

Hack Oskar Edvard d'Ailly, (son till Jakob Henrik d'Ailly, Tab 5), född 1829-10-14 i Karlskrona amiralitetsförsamling, Blekinge län; kadett vid Karlberg 1844; underlöjtnant vid Vendes artilleriregemente 1847; underlöjtnant i Kungliga Första livgrenadjärregementet 1848-12-06 och vid regementet 1849; 2:e löjtnant 1853; 1:e löjtnant 1856; ordonnansofficer hos hertigen av Dalarna 1858; kammarherre där 1861: 2:e kapten 1863; 1:e kapten 1868; major i armén 1878 och vid regementet 1880; sekundchef för livregementets grenadjärkår 1881; överste i armén 1882; chef för Jönköpings regemente 1884; avsked 1892; KSO1kl; RVO; † 1896-09-26 i Stockholm. Gift 1860-10-29 på Skånelaholm med hovfröken Sara Sofia Johanna Georgina Jennings, född 1835-02-14 på Skånelaholm, Skånela socken, Stockholms län, † 1922-05-18 i Engelbrekts församling, Stockholm, dotter till ryttmästaren och skvadronschefen, RSO Gustaf Adolf Fredrik Jennings och grevinnan Eva Maria Charlotta Piper.

Barn:

 • Anna Margareta Elisabet Isabella d'Ailly, född 1862-06-02 i Stockholm (källa: Stockholms rådhusrätt 1:a avdelning F1A:832 s.706, AID: v770764.b3640.s706), † där 1909-09-15 (källa: Stockholms rådhusrätt 1:a avdelning F1A:832 s.706, AID: v770764.b3640.s706). Bouppteckning 1909-11-03 (källa: Stockholms rådhusrätt 1:a avdelning F1A:832 s.706, AID: v770764.b3640.s706). Gift med kaptenen Ottomar Johan Brander. Paret fick 1 son.

Källor

Kyrkböcker; Gustaf Elgenstierna, Den introducerade svenska adelns ättartavlor. 1925-36. Forskare: Mattias Loman Ej komplett - under utredning