Cronhielm af Hakunge nr 69

Från Biografiska anteckningar

Grevliga ätten Cronhielm af Hakunge

Grevlig 1719-12-31, introcuerad på Riddarhuset 1720. Ätten immatrikulerades på riddarhuset i Finland 1818-09-17 under nr 2 bland grevar

TAB 1

Överstallmästaren och riksrådet Salomon Cronhielm, greve Cronhielm af Hakunge, (1666-1724).

Salomon Cronhielm, greve Cronhielm af Hakunge, (son till Polycarpus Crumbügel, adlad Cronhielm), född 1666; kammarpage hos Karl XI; företog en utländsk studieresa 1690—92 och en resa till Spanien för inköp av hästar till kungens stall 1693—94 (erhöll pass 1693-04-04); kammarherre september 1694; deltog i riksdagarna 1697 och 1713—14 och var vid den senare ledamot av sekreta utskottet och dess besvärsutskott; stallmästare 1698-11-03; landshövding i Närke och Värmland 1707-08-12; ordförande i bergskommissionen i Värmland 1711-04-17; beordrad att bevista kommissionen för utgallring av hästar vid Strömsholms och Kungsörs stuterier 1711-11-08; ledamot av kommissionen för besiktning av stuterierna vid Kungsör och Strömsholm samt K. M:ts livstall i Stockholm 1711-12-04; ombudsråd och chef för handelsexpeditionen 1714-01-02; överstallmästare 1717-06-18; riksråd 1719-04-29; greve 1719-12-31; † 1724-02-24 i Stockholm. Gift 1695-11-10 med friherrinnan Charlotta Sparre, född 1661-07-28, † 1724-02-09, dotter till riksrådet, riksjägmästaren och överståthållaren Axel Carlsson Sparre till Sundby, friherre Sparre och hans 2:a fru, grevinnan Beata Stenbock.

  • Carl Cronhielm, född 1696-08-29, † s d.
  • Hedvig Eleonora Cronhielm, född 1698-03-08, † 1748-03-19 i Stockholm efter blott fyra timmars sjukdom. Gift 1720-07-24 med fältmarskalkslöjtnanten Filip Bogislaus von Schwerin, friherre von Schwerin, i hans 2:a äktenskap, född 1687, † 1733.
  • Axel Cronhielm af Hakunge, född 1699; överste; † 1739. se Tab 2.
  • Beata Cronhielm af Hakunge, född 1700-07-17, † 1728-02-16 på Övedskloster, Öveds sn, Malmöhus län och begravd s å 6/3 uppe vid altaret i Öveds kyrka. Gift 1720-07-28 med generalen, greve Charles Emile Lewenhaupt, född 1691-03-28 i Stockholm, † 1743-08-04 på Sandåsen, Norrtull, Stockholm (halshuggen). Paret fick 5 barn.

Källor

Gustaf Elgenstierna, Den introducerade svenska adelns ättartavlor. 1925-36; Forskare: Mattias Loman