Croëse

Från Biografiska anteckningar

TAB 1

Johan Croëse, handlande och tobaksspinnare; † 1694-11-30 i Stockholm (källa: Stockholms rådhusrätt 1:a avdelning F1A:64 s.835, AID: v222357.b8490.s835). Fick 1688-05-28 tillstånd att starta tobaksspinneri i Stockholm (källa: Svensk Tobakshistoria). Året innan hade nämligen tobaksmonopolet upplösts genom ”Kongl. Maj:ts Placat Emoot Tobaks införande/ sampt angående Tobaks Bladers införskrifwande och Spinnerijers inrättande. Gifwit Stockholm den 12 aprilis, 1687”. I avvittring mellan makarna efter hans död daterat 1696-03-24 upptogs 55529 daler kopparmynt i tillgångar av varav 35658 daler kopparmynt avsåg tillgångar i tobaksspinneriet, 16028 daler kopparmynt i skulder och 39500 daler kopparmynt i behållning (källa: Stockholms rådhusrätt 1:a avdelning F1A:64 s.841, AID: v222357.b8550.s841). Gift med jungfrun Elisabet Berghult, i hennes 1:a äktenskap (gift 2:o 1696-05-01 i Storkyrkan, Stockholm (källa: Storkyrkoförsamlingen EII:1 s.333, AID: v90740.b172.s333) med landshövdingen Sven Agricola Åkerman, adlad Leijonmarck, i hans 2:a äktenskap, med vilken hon fick 1 gemensam son, född 1649-02-25 i Uksela prästgård, Finland, † 1728-07-28 på Finsta, begravd i Skederids kyrka), † 1708-06-23 i Stockholm (själaringning i Storkyrkan); dotter till N.N. och N.N. Meints?.

Dotter:

  • Agneta Croëse, född 1690, † 1765. Gift 1705-08-15 med generalkrigskommissarien Hans Helding, adlad Cederstolpe, född 1679-10-30 i Stockholm, † 1753-11-23 i Stockholm och begravd i Jakobs kyrka. Paret fick 6 barn.

Källor

Kyrkböcker; bouppteckningar; Gustaf Elgenstierna, Den introducerade svenska adelns ättartavlor. 1925-36. Forskare: Mattias Loman