Creutz nr 48

Från Biografiska anteckningar

Friherrliga ätten Creutz nr 48

Friherrlig 1654-06-05, introducerad på Riddarhuset s å

TAB 1

Landshövingen, riksrådet och amiralgeneralen Lorentz Creutz, friherre Creutz, (1615-1676).
Diplomaten, landshövdingen, kammarherren och vice bergskollegiepresidenten, friherre Lorentz Creutz d y, (1646-1698). Målning av David Klöcker Ehrenstrahl.

Lorentz Creutz d ä, friherre Creutz, (son till Ernst Larsson Creutz, se adliga ätten Creutz), friherre till Cassaritz, herre till Sarflax, Aborrfors, Ljuxala och Saris; född 1615; assessor i Bergskollegium 1638; landshövding i Åbo och Björneborgs län 1649; friherre, jämte brodern 1654-06-05 (introducerad s å under nr 48); landshövding i Dalarna 1655; dömde 15 "häxor" till döden; kommissarie i Tronheims län 1658; riksråd 1660; hovrättsråd i Åbo hovrätt 1662; häradshövding i i Västerbotten 1670; kammarråd 1673; amiralgeneral 1675; amiralitets- och kammarråd 1676; lagman i Norra Finne lagsaga s å; han var en av dem som stod bakom Karl XI:s reduktion; † 1676-06-01, då skeppet Kronan kantrade och exploderade i träffningen mot de danska och holländska flottorna utanför Hulterstad på Öland. Gift 1639 med friherrinnan Elsa Duwall, född 1620-09-19 i Stockholm, † 1675-06-23 i Stockholm, dotter till generalen Jakob MacDougall, friherre Duwall och Anna von der Berge.

Barn:

 • Jakob Creutz, född 1640, † 1667.
 • Elsa Creutz, född 1641. Gift 1671-06-03 med landshövdingen Harald Oxe, född 1628, † 1690.
 • Anna Creutz, född 1642, juldagsnatten i Salberget, † 1671-02-14 på Aborrfors, Finland
 • Lorentz Creutz d y, född 1646; landshövding; † 1698. se Tab 2.
 • Gustaf Creutz, överstelöjtnant vid Berhausens dragoner i Finland; † 1676-06-01, då skett Kronan kantrade och exploderade i träffningen mot de danska och holländska flottorna utanför Hulterstad på Öland.
 • Catharina Creutz. Gift 1670 med översten Berndt Mellin, född 1636, † 1682.
 • Johan Creutz, greve Creutz, född tvilling 1651; lantmarskalk, riksråd, president; † 1726. se grevliga ätten Creutz.
 • Brita Creutz, född tvilling 1651-04-07. Gift 1:o med assessorn Nils Natt och Dag, i hans 2:a äktenskap, † 1676; 2:o med översten, friherre Gustaf Johan Wrede af Elimä.
 • Margareta Creutz. Gift med sin systers svåger, översten Gustaf Adolf Mellin, friherre Mellin, † 1708.
 • Helena Creutz, född 1658, † 1730. Gift 1:o 1681-07-19 i Stockholm med lagmannen, greve Fredrik Stenbock, † 1699; 2:o med generalen Georg Johan Maidel, friherre Maidel, i hans 2:a äktenskap, född 1648, † 1710.
 • Christina Creutz, född 1659. Gift 1685-01-13 med kommendören Göran Soop, † 1690.
 • Carl Gustaf Creutz, född 1660; general; † 1728. se Tab 10.

TAB 2

Lorentz Creutz d y, (son till Lorentz Creutz d ä, friherre Creutz, Tab 1), till Sarvlaks, Tjusterby coh Tykö; född 1646-03-31 på Sarvlaks, Finland; auskultant i Bergskollegium 1659; assessor där 1666; kunglig kammarherre 1668; marskalk på ambassaden till Polen 1669; landshövding i Västerbotten 1675; vice president i Bergskollegium 1680; landshövding i Åbo och Björneborgs län 1683; † 1698-02-07 i Stockholm, under riksdagen, begravd i Åbo domkyrka. Gift 1:o 1671-03-28 med jungfrun Ebba Maria Fleming, född 1653-11-21, † 1678-04-23 på Flosta, dotter till amiralitetskaptenen Claës Fleming och Ebba Soop; 2:o 1684-05-11 i Stockholm, i kungens och drottningens närvaro, med sin svågers kusin, grevinnan Hedvig Eleonora Stenbock, född 1664-06-16, döpt 19/6 i Hovförsamlingen, † 1729-04-20, begravd i Bjärnå kyrka, Finland, dotter till riksrådet och fältmarskalken, friherre Gustaf Otto Stenbock, greve Stenbock och hans 2:a fru, grevinnan Christina Eleonora De la Gardie.

Barn 1:o:

 • Lorentz Creutz, till Lechtis, Yllenä och Flosta; född 1672; kapten vid Livdragonerna 1699; major där 1703; överstelöjtnant; † ogift och barnlös 1709-02-19 i Oltva, Ryssland (miste ett ben genom en kanonkula).
 • Claës Creutz, född 1674; överstelöjtnant; † 1706. se Tab 3.
 • Elsa Ebba Creutz, född 1677 i Altuna sn, † 1685 i Stockholm.

Barn 2:o:

 • Christina Catharina Creutz, född 1685 i Finland, † 1716 i Stockholm. Gift 1704 i Finland med överstelöjtnanten, friherre Bernhard Vilhelm von Liewen.
 • Gustaf Otto Creutz, till Lechtis, Tjusterby och Tykö; född 1686 i Stockholm; auskultant i Åbo hovrätt; volontär vid generalmajor Liewens infanterireg:te; löjtnant där; ryttmästare vid generalmajor Tiesenhausens reg:te; avsked 1707; överstelöjtnant; † barnlös 1717-02-13. Gift 1:o 1708-01-23 i Åbo med friherrinnan (grevinnan) Anna Christina Wellink, dotter till kungliga rådet och presidenten Otto Wellink, friherre (och greve) Wellink och friherrinnan Johanna Margareta von Tiesenhausen; 2:o med friherrinnan Anna Charlotta Clodt, i hennes 2:a äktenskap, född 1685, † 1751, dotter till generallöjtnanten Johan Clodt von Jurgenburg, friherre Clodt och hans 1:a fru friherrinnan Anna Margareta von Liewen.
 • Carl Johan Creutz, född 1688; vice landshövding; † 1757. se Tab 8.
 • Eleonora Maria Creutz, född 1689 i Stockholm. Gift med översten Ernst Gustaf von Willebrand, född 1680, † 1751.
 • Jakob Creutz, född 1690 i Finland, † 1708 i Polen.
 • Pontus Creutz, född 1692 i Finland, † 1710 i Stockholm.
 • Lorentz Axel Creutz, född 1696 i Finland, † där 1702.
 • Hedvig Ulrika Creutz, född 1697-06-13 i Finland, † 1745 i Estland, begravd i Revals domkyrka. Gift 1718 med majoren vid Nylands infanterireg:te, greve Reinhold Nieroth, född 1694-01-12 i Finland, † före 1743. Paret fick flera barn.

TAB 3

Claës Creutz, (son till Lorentz Creutz d y, Tab 2), till Åkersholms säteri, Lofta sn och Hässleby; löjtnant vid överste Müllern von der Lühnens reg:te 1693; ryttmästare vid Norra Skånska infanterireg:t 1696; kapten vid Livdragonerna 1699; överstelöjtnant där; † 1706-02-03 i slaget vid Frauenstadt i Tyskland (stupade). Gift 1696 med friherrinnan Agnes Christina Wachtmeister af Björkö, född 1680, † 1748, dotter till generallöjtnanten och landshövdingen, friherre Bleckert Wachtmeister af Björkö och Barbara Christina Wulfrath.

Barn:

 • Barbro Christina Creutz, född 1697, † 1733. Gift 1724-06-14 på Åkersholms säteri, Lofta sn med löjtnanten vid Adelsfanan Carl Göran von Gertten, född 1701 på Glömminge, Norra Solberga socken, Jönköpings län, döpt 4/10, † 1763. Paret fick 7 barn.
 • Carl Fredrik Creutz, född 1700; löjtnant; † 1755. se Tab 4.
 • Ebba Eleonora Creutz, född 1703-04-17 på Vindö säteri, Östra Eds sn, † 1730-03-13 på Åkersholms säteri, Lofta sn. Gift 1720-02-14 på Åkersholms säteri, Lofta sn med ryttmästaren livreg:t till häst, friherre Georg Henrik Lybecker, född 1693-07-11 i Askers sn, † 1730-07-11 i Stockholm, under resa till Finland och begravd under altaret i Lofta kyrka. Paret fick 5 barn.

TAB 4

Carl Fredrik Creutz, (son till Claës Creutz, Tab 3), född -05-12; page hos änkedrottning Hedvig Eleonora 1708; volontär vid Livgardet 1713; avsked från pagetjänsten 1714; fänrik vid Östgöta tremänningsinfanterireg:te 1715; löjtnant vid Östgöta kavallerireg:te 1718; avsked 1719; volontär vid Svenska Flottan 1720; löjtnant i holländsk tjänst 1726; avsked 1735; överlantjägare i Kronobergs län 1737; volontär på Galäreskadern 1743; extra löjtnant där; † 1755-05-02 på Toverum, Locknevi sn (lungsot, 57 år gammal). Gift l:o 1737-12-30 med jungfrun Christina Regina Wallwijk, i hennes 1:a äktenskap och från vilken han skildes, född 1721-07-20, dotter till kammarrevisionsrådet Johan Wallvik, adlad Wallwijk och Christina Regina Danckwardt-Lilljeström; 2:o 1752-01-21 på Lidhem säteri, Lidhems sn med jungfrun Margaretha Maria Klingspor, född 1720-08-10, † 1794-02-02, dotter till överstelöjtnanten Staffan Klingspor och hans l:a fru Ursula Christina von Stegling.

Dotter 1:o:

 • Agnes Christina Creutz, född 1738-06-15, † s å 21/6 .

Barn 2:o:

 • Stefan Creutz, född 1752; ryttmästare; † 1788. se Tab 5.
 • Beata Christina Creutz, född 1755-04-14 på Toverum, Locknevi sn, † 1802-11-16 på Revsudden, Ryssby sn, begravd 21/11 (av blodgång och uti största fattigdom, 47 år, 7 månader och 4 dagar gammal, källa: Ryssby EI:1 s.283, AID:A v41028.b145.s283). Gift 1776-06-25 i Locknevi sn med kornetten Carl Gustaf Roth, född 1736 i Höreda sn, † 1803 i Kisa sn. Paret fick 5 barn.

Källor

Gustaf Elgenstierna, Den introducerade svenska adelns ättartavlor. 1925-36. Ej komplett - under utredning